ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

08.08.2017 08:54
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Sınai üretim sabahına nötr risk iştahı ile uyanıyoruz. Katalizör:
Çin dış ticaret verilerinin beklentilerin altında açıklanması. S&P500,
vadeli işlemlerde %0,14 oranında değer kaybederken, Dolar / TL
kotasyonları 3,5294 seviyesinden geçiyorlar. Yorumlarımızda ASEAN'ın
önemini uzun süredir vurgulaya gelmekteyiz (Güne Başlarken: Ticaret
Dosyası III, 14 Temmuz 2015) (Şekil 1). Önceki gün Dışişleri Bakanı
Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, ASEAN ile Türkiye arasındaki sektörel iş
birliğini açıkladı. ASEAN, Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesine erişimi
açısından bir portal gibi düşünülebilir. Sene başında küresel
ekonomiye ilişkin riskler arasında korumacı söylemler ciddi endişe
kaynağı idi. Bizim genel yaklaşımımız küresel değer zinciri üzerinden
uluslararası entegrasyonun artacağı yönündeydi. Yılın yedinci ayının
sonunda küresel ticaretin 2011 yılından beri en iyi performansı
sergilemesi Dünya iktisadi faaliyetinin bir güç kaynağı haline
dönüşmesini sağlıyor. Benzer yöndeki haber akışı Türkiye'nin çeşitli
serbest ticaret anlaşmaları imzalayacağı ya da serbest ticaret
bölgeleriyle uyumunu arttıracağı anlamına geliyor. Dış ticaret
konusundaki gelişmeleri yapısal reformlar gibi uzun vadede
değerlendirmek lazım.
TSİ 10:00'da TÜİK, Haziran ayı sınai üretim verisini açıklayacak.
Bundan bir saat önce Alman İstatistik Kurumu, Almanya'nın dış ticaret
verisini açıklayacak. İhracat bu senenin ilk beş ayında Almanya'da
aylık ortalama %7,2 oranında yükseldi. Almanya'nın ihracatını müteakip
Türkiye'nin de sınai üretimi aylık ortalama %3,3 oranında artış
kaydederken ihracat aylık ortalama %8,6 oranında arttı (Şekil 2).
Bugünkü verilerde istatiksel açıdan sınırlı bir artışla karşılaşmamız
mümkün. Ramazan Bayramı nedeniyle ortaya çıkan bir günlük kaybın
istatistiksel düzeltmesi nihai değerde rol oynayacak. Almanya'da
fabrika siparişlerinin artması bu ay ara mal imalatında artış görme
şansımızı yükseltiyor. Sermaye malı üretiminin Nisan - Mayıs
dönemindeki oynaklığını geride bırakması da bu ay daha sağlıklı bir
değer görmemizi sağlayacak. Sermaye malı üretimi Nisan ayındaki %12
oranındaki artışın ardından Mayıs ayında %9,4 oranında gerilemişti.
Bugün Kenya'da genel seçimler gerçekleşirken Güney Afrika'da
Devlet Başkanı Jacob Zuma, güven oylaması ile karşı karşıya. Dün
oylamanın kapalı yapılacağının açıklanmasıyla Rand'da değer kazancı
gözlemledik. Zuma'nın güven oylamasını kaybetmesi durumunda Rand'ın
değer kazanması bekleniyor. Öğleden sonra TSİ 15:00'de gerçekleşecek
oylamanın seyri Rand üzerinden Gelişmekte Olan Ülke Kurları'nda (EMFX)
oynaklığa yol açabilir. Veri tarafında ise , öğleden sonra ABD'de KOBİ
güven endeksi TSİ 13:00'de ve iş ilanları (JOLTS) TSİ 17:00 takip
edilecek.

ŞİRKET HABERLERİ

Coca-Cola İçecek (CCOLA, Sınırlı Pozitif): Coca-Cola'nın 2Ç2017
ana ortaklık net dönem karı 231,3mn TL ile piyasa beklentisi olan
242mn TL'lik karın bir miktar altında gerçeklemiştir. Satış gelirleri
%20,2 artışla 2.559mn TL'ye, satışların maliyeti ise %23,6 artışla
1.640mn TL'ye yükselmiştir. Şirket 2Ç2017'de brüt karını %14,5
artırırken, operasyonlu giderlerdeki düşük artış ve diğer faaliyet
giderlerindeki azalma kar artışını desteklemiştir. Faaliyet karı %21,3
artışla 370mn TL olmuştur. Faaliyet kar marjı 0,1 puana artışla
%14,5'e yükselmiştir. İkinci çeyrekte konsolide FAVÖK %17,8 artarak
497mn TL olurken, FAVÖK marjı 0,4 puan düşüşle %19,4'e gerilemiştir.
Yatırım faaliyetlerinden 2,5mn TL gider kaydeden Coca-Cola'nın
finansman gideri öncesi faaliyet karı 367,4mn TL'ye yükselmiştir.
Finansman tarafında ise geçen sene 56,7mn TL gider kaydeden şirket,
2Ç2017'de 37,6mn TL gider kaydetmiş ve vergi öncesi kar 329,9mn TL'yi
göstermiştir. 49,7mn TL'lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net
dönem karı 231,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2Ç2016'daki net kar
148,1mn TL idi. Şirket 2017 beklentisi olan Türkiye operasyonlarında
düşük tek haneli, uluslararası operasyonlarda ise yüksek tek haneli
artış beklentisini korumuştur. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte
şirketin 6 aylık ana ortaklık karı 145,3mn TL olmuştur. Geçen sene
aynı dönemdeki ana ortaklık karı 177,5mn TL idi.
Otokar (OTKAR, Öneri "TUT", Sınırlı Negatif): Otokar 2017 yılının
ikinci çeyreğinde 9,1mn TL'lik net dönem zararı ile hem bizim
beklentimiz olan 2,7mn TL'lik zararın hem de piyasa beklentisi olan
1mn TL'lik zararın üzerinde bir zarar kaydetmiştir. Zarar
kaydedilmesinde finansman giderinin 19,1mn TL'den 28,4mn TL'ye
yükselmesi ve brüt kar marjındaki gerileme etkili olmuştur. Şirket bir
önceki yılın aynı döneminde 7,6mn TL net dönem karı açıklamıştı. Satış
miktarında ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre adetsel
bazda 110 adet düşüş yaşanmasına karşın, döviz kurlarındaki artış,
satış gelirlerini desteklemiş ve satış gelirleri bir önceki yılın aynı
dönemine göre %17,9 oranında artarak 394,8mn TL olmuştur. Diğer
taraftan zırhlı araç ve otobüs satışlarındaki gerilemeye bağlı olarak
brüt kar %4,7 oranında gerilemiş ve 79,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Zırhlı araç satış adeti 2Ç2016'deki 149'dan 2Ç2017'de 104'e
gerilemiştir. Operasyonel giderler %25,7 oranında artarken, diğer
faaliyetlerden kaydedilen net 15,3mn TL'lik gelire karşın faaliyet
karı %35,6 oranında gerileyerek 18,1mn TL'ye inmiştir. Net finansman
gideri de ikinci çeyrekte 19,1mn TL'den 28,4mn TL'ye yükselmiş ve buna
bağlı olarak Otokar 9,1mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. İkinci
çeyrek zarar rakamına karşın ilk çeyrek yüksek kar rakamının etkisiyle
Otokar'ın ilk yarı karı 28,1mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine
göre %78,4 oranında artış kaydetmiştir.
Pınar Süt (PNSUT, Sınırlı Negatif): Pınar Süt'ün 2Ç2017 net dönem
karı 5mn TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 17,8mn TL'lik net karın
gerisinde gerçekleşerek olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Piyasa
beklentisi şirketin 15mn TL kar açıklaması yönündeydi. Pınar Süt'ün
satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,9
oranında artarak 286,7mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise
%8,8 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %6,4
oranında azalarak 48mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise
2,2 puan düşüşle %16,7'ye gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri
aynı dönemde %16,5 oranında artmıştır. Faaliyet karı 10,3mn TL
olmuştur. Faaliyet karı marjı 3,1 puan düşerek %3,6'ya gerilemiştir.
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 1,1mn TL kar yazılmıştır.
Finansman tarafında 5,2mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların
etkisiyle de vergi öncesi net kar 6,2mn TL seviyesinde gerçekleşirken,
net dönem karı da 5mn TL olmuştur. Net kat marjı 4,8 puan düşüşle %1,7
seviyesine gerilemiştir. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6
aylık ana ortaklık net dönem karı 28,9mn TL olmuştur. Geçen sene aynı
dönemdeki ana ortaklık karı 43,3mn TL idi.
Pınar Et ve Un (PETUN, Sınırlı Negatif): Pınar Et ve Un'un 2Ç2017
net dönem karı 9,9mn TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 13,7mn TL'lik
net karın gerisinde gerçekleşerek olumsuz bir görüntü sergilemiştir.
Pınar Et ve Un'un satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı
dönemine göre %4,1 oranında azalarak 158,6mn TL'ye gerilerken,
satışların maliyeti ise %0,9 oranında artış kaydetmiştir. Canlı
varlıkların gerçeğe uygun değer farkından 256bin TL kar yazan şirketin
brüt karındaki düşüş %4,4 olmuştur. Brüt kar marjı ise 1,7 puan
düşüşle %16,8'e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı
dönemde %21,6 oranında gerilemiştir. Faaliyet karı 8,3mn TL olmuştur.
Faaliyet karı marjı 1,2 puan düşerek %5,2'ye gerilemiştir. Özkaynak
yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 1,5mn TL kar yazılmıştır.
Finansman tarafında 1mn TL'lik gelir kaydedilmiştir. Tüm bunların
etkisiyle de vergi öncesi net kar 10,9mn TL seviyesinde
gerçekleşirken, net dönem karı da 9,9mn TL olmuştur. Net kat marjı 2
puan düşüşle %6,3 seviyesine gerilemiştir. 2. çeyrek sonuçlarıyla
birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 25,5mn TL
olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 30,5mn TL idi.
Teknosa (TKNSA, Pozitif): Teknosa'nın 2Ç2017 net dönem karı 8,1mn
TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 30,4mn TL'lik zararın tersi yönünde
gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Piyasa beklentisi
şirketin 2mn TL kar açıklaması yönündeydi. Teknosa'nın satış gelirleri
2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,6 oranında artarak
842,1mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %1,7 oranında
görece düşük bir artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %12,8
oranında artarak 153,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 1,5
puan artışla %18,2'ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri
aynı dönemde %12,7'
18:059.334
Değişim :  -0,43% |  -40,07
Açılış :  9.411  
Önceki Kapanış :  9.374  
En Düşük
9.319
En Yüksek
9.450
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KLSER 82,50 685.202.371 % 10,00  
LMKDC 21,56 10.965.826 % 10,00  
UMPAS 11,66 3.353.797 % 10,00  
ALCTL 149,60 228.386.147 % 10,00  
CMENT 459,25 10.035.072 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1125 31,1212 % 0,26  
Euro 33,7698 33,8164 % 0,58  
Sterlin 39,3572 39,5546 % 0,38  
Frank 35,2027 35,4148 % 0,34  
Riyal 8,2722 8,3137 % 0,25  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,53 22,55 % 0,66  
Platin 879,72 882,22 % 0,66  
Paladyum 956,56 960,36 % 0,66  
Brent Pet. 81,83 81,83 % 0,66  
Altın Ons 2.032,81 2.033,12 % 0,66