ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

09.08.2017 08:52Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"SABAH STRATEJİSİ"
Uzun bir aradan sonra rahat geçecek bir günün sabahına negatif
risk iştahı ile uyanıyoruz. Katalizör: ABD Başkanı Donald Trump'ın
Kuzey Kore'ye yönelik "güç kullanma" açıklamaları. S&P500, vadeli
işlemlerde %0,36 oranında değer kaybederken, Dolar / TL kotasyonları
3,5354 seviyesinden geçiyorlar. Bugün veri takvimi neredeyse boş.
Sabahtan TSİ 11:00'de İtalya'da Haziran ayı sanayi verisini
izleyeceğiz. Dün sabahki yorumumuzda takvim etkisinin Türkiye sınai
üretiminde belirleyici rol oynayacağından bahsetmiştik. Nitekim
Ramazan ayı yavaşlığını bu sefer takvim etkisi düzeltemedi. Takvim
etkisini çok yabana atmamak gerekiyor. Çünkü bir ayda ortalama 21,7
çalışma günü bulunuyor. Bir günlük eksik %5'e yakın oranda üretim
kaybına karşılık gelmekte. Geçtiğimiz yıl 22 iş gününe sahip Haziran
ayına göre bu sene 20 iş gününe sahip Haziran ayı takvim etkisi
düzeltildiğinde %3,4 oranında artış göstermesini iktisadi faaliyetteki
artan trende karşılık geldiği görüşündeyiz. "Sıfır ortalama"lı
(zero-mean) serilerde endeksin "sıfır geçişi" (zero-crossing)
önemlidir. Aylık değişimler genellikle sıfır ortalamalı seriler
şeklinde incelenir. Sıfır geçişi, zaman serilerinin "oto-korelasyon"
fonksiyonunun bir yansımasıdır. Sınai üretim serisinde birinci
dereceden oto-korelasyon -0,23 değerinde. Yani birbirini takip eden
aylar arasında görece zayıf ancak ters yönlü bir ilişki söz konusu.
Bir seride birinci dereceden oto-korelasyon 1 sınırına yaklaştıkça
sıfır geçiş olasılığı ortadan kalkarken, oto-korelasyon -1 sınırına
yaklaştıkça her ay verinin sıfır geçiş olasılığı %100 oranına
yaklaşmakta. "0" oto-korelasyon ise %50 olasılık yani "yazı-tura"
atışı demek. Sınai üretim serisinin tarihindeki 149 aydan 94 ay, sıfır
geçişi yaşanmış. Bu da -0,23 korelasyon ile uyumlu şekilde %63 oranına
karşılık gelmekte. Haziran ayında, önceki ay kaydedilen %-1,4
oranından %-0,4 oranına iyileşme Temmuz ayında endeksin sıfır geçişi
ile pozitif değer alma olasılığını arttırdı (Şekil 1).
Öğleden sonra ABD'de birim maliyetler, verimlilik (TSİ 15:30) ve
toptan satış envanterleri (TSİ 17:00) açıklanacak.


ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Efes (AEFES, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2Ç2017'deki ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,9
oranında artarak 175,1mn TL'ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi
şirketin 256mn TL ana ortaklık karı açıklaması yönündeydi. Geçen sene
2. çeyrekteki ana ortaklık karı 171,9mn TL idi. Satış gelirleri %21,6
oranında artarak 3,8 milyar TL'ye ulaşan Şirket'in brüt karı aynı
dönemler itibariyle %13,8 oranında artarak 1.485mn TL olmuş ve karın
artmasında ana etmek olmuştur. Diğer taraftan operasyonel giderlerdeki
%18,3'lük artışın etkisiyle faaliyet karındaki artış %2,9 olmuştur.
İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte ilk çeyrekteki zarar rakamının
etkisiyle Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net
dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %61 oranında azalarak
90,2mn TL olmuştur.
Bizim (BIZIM, Sınırlı Negatif): Şirket 2Ç2017'de 9,7mn TL, piyasa
beklentisi olan 10mn TL ana ortaklık zararına paralel ana ortaklık net
dönem zararı kaydetmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde
3,6mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri %2,5
oranında artarak 727,3mn TL'ye ulaşan Şirket'in brüt karı ise %8,4
oranında azalarak 57,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel
giderlerdeki %17'lik artışın ve diğer faaliyetlerden kaydedilen 10,9mn
TL'lik giderin etkisiyle ikinci çeyrekte 7,9mn TL faaliyet zararı
oluşmuştur. Yatırım faaliyetlerinden gelirler ve vergi geliri net
dönem zararının daha düşük gerçekleşmesini sağlamıştır. İkinci çeyrek
kar rakamı ile birlikte Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki net
dönem zararı 29,1mn TL olmuştur.
Ereğli Demir Çelik (EREGL, Pozitif): Şirketin 2017 yılı ikinci
çeyrek ana ortaklık net dönem karı 867,4mn TL ile 811mn TL olan piyasa
beklentisinin biraz üzerinde gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı
döneminde şirketin ana ortaklık karı 318mn TL idi. Ereğli Demir
Çelik'in karının bir önceki yılın aynı dönemine göre artmasındaki ana
etken çelik fiyatlarındaki artışa bağlı olarak satış gelirlerindeki
artış olmuştur. Erdemir Grubu'nun 2017 2. çeyrek ham çelik üretimi
toplamda 2.277 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Şirketin satış
gelirleri 2Ç2017'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %75,5 oranında
artarak 4.684mn TL olmuştur. Ayrıca, satışların maliyeti, ciro
artışından görece daha düşük, %63,9 artmış ve buna bağlı olarak brüt
kar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %124,2 artarak 1.152mn TL'ye
yükselmiş ve olumlu bir görüntü çizmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar
marjı 5,3 puan artışla ile %24,6 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel
giderlerin 2016'nın ikinci çeyreğine göre sadece %9,9 artış göstermesi
ve diğer faaliyetlerden daha yüksek gelir yazılması faaliyet karı
artışı destekleyen diğer faktörler olmuştur. Faaliyet karı bir önceki
yılın aynı dönemindeki 407,3mn TL'den 2017 2. çeyrekte 1.063mn TL'ye
sıçramıştır. Faaliyet kar marjı da 7,4 puan artışla %22,7'yi
göstermiştir. Şirketin 2Ç17 FAVÖK'ü geçen senenin 2,2 katına çıkarak
1.225mn TL olmuştur. FAVÖK marjı ise 5,4 puan artışla %26,1'e
yükselmiş ve güçlü performans sergilemiştir. Finansallarını USD
cinsinden tutan Ereğli Demir Çelik 2. çeyrekte 77,5mn TL finansman
gideri yazmıştır. 2016 2. çeyrekte şirket 48,9mn TL finansman geliri
yazmıştı. Bu gelişmeler neticesinde şirketin 2. çeyrek ana ortaklık
net dönem karı geçen seneki 318mn TL'den 867,4mn TL'ye yükselmiştir.
Ana ortaklık karı üstünden hesaplanan kar marjı geçen seneye göre 6,6
puan artmış ve %18,5'e yükselmiştir. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte
şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 1.769mn TL'ye ulaşmıştır.
2016'nın ilk yarısındaki ana ortaklık karı 481,9mn TL idi.
İzmir Demir Çelik (IZMDC, Nötr): İzmir Demir Çelik'in 2017 yılı
ikinci çeyrek ana ortaklık karı 49,2mn TL olmuştur. 2Ç2016'daki ana
ortaklık karı 23,8mn TL idi. Şirketin kar artışındaki ana etken
finansman geliri ve diğer faaliyet gelirleri kaydetmesidir. Satış
gelirleri %17,3 oranında artan şirketin brüt karı 2Ç2017'de %64
azalarak 28,7mn TL'ye gerilemiştir. 44,7mn TL'lik faaliyet karı ise
geçen seneye göre %14,4 daha düşük seyretmiştir. Öte yandan, yatırım
faaliyetlerinden 9mn TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı
53,8mn TL ile 2Ç2016'nın %0,9 altında gerçekleşmiştir. Finansman
tarafında ise 9,7mn TL gider kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 63,4mn TL
olmuştur. 12,4mn TL'lik vergi gideri sonrasında net kar 51mn TL
olmuştur. Bu karın 1,8mn TL'si kontrol gücü olmayan paylara bağlı
olması sebebiyle ana ortaklığa düşen kar 49,2mn TL'dir. İkinci çeyrek
kar rakamıyla birlikte ilk çeyrekteki zarar rakamının etkisiyle
Şirketin ilk yarı karı 46,7mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki
yılın aynı dönemine göre %15,5 oranında düşüş kaydetmiştir.
Jantsa (JANTS, Pozitif): Jantsa'nın 2Ç2017 net dönem karı 10,1mn
TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 4,6mn TL'lik net kara göre %119
artış kaydederek iyi bir görüntü sergilemiştir. Jantsa'nın satış
gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %54,6
oranında artarak 67,5mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise
%41,7 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %106,2
oranında artarak 18,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise
6,7 puan artışla %26,8'e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri
aynı dönemde 6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden de
800bin TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 12,9mn TL olmuştur.
Faaliyet karı marjı 6,9 puan artarak %19,1'e ulaşmıştır. Finansman
tarafında 492bin TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle
de vergi öncesi net kar 12,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net
dönem karı da 10,1mn TL olmuştur. Net kat marjı 4,4 puan artışla %17,5
seviyesine yükselmiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte
Şirket'in ilk yarı karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %97,4
oranında artarak 19,7mn TL'ye yükselmiştir.
Sasa Polyester (SASA, Sınırlı Pozitif): Sasa'nın 2017 yılının
ikinci çeyreğinde net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre
%4,6 oranında artarak 32,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in
satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre
%36,9 oranında artarak 406,7mn TL'ye ulaşırken, satışların
maliyetindeki artış ise satış gelirlerinin üzerinde gerçekleşmiştir.
Buna bağlı olarak brüt kar %15,8 oranında artarak 61,3mn TL'ye
yükselmiştir. Brüt kar marjı da %17,8'den %15,1'e gerilemiştir. Diğer
taraftan Şirketin operasyonel giderleri ise aynı dönemde %9,6 oranında
azalmış ve karlılığı desteklemiştir. Buna bağlı olarak Faaliyet karı
%27,1 oranında artarak 50,1mn TL'ye yükselmiştir. Net finansman
giderleri ise 2Ç2016'daki 1,8mn TL'den 9,4mn TL'ye yükselmiş ve karın
yüksek artış kaydetmesini engellemiştir. İkinci çeyrekteki kar
rakamıyla birlikte Sasa'nın Ocak-Haziran net dönem karı 110,1mn TL'ye
yükselmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 39,8mn TL'ye göre iyi
bir görüntü sergilemiştir.
Torunlar GYO (TRGYO, Öneri "EKLE", Nötr): Şirket'in 2Ç2017'deki
net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 oranında
gerileyerek 130,4mn TL olmuş ve piyasa beklentisi olan 127mn TL'ye
yakın bizim beklentimiz olan 156mn TL'nin ise altında gerçekleşmiştir.
Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizin altında
gelmesi ve net finansal gelirlerin yine beklentimizden düşük gelmesi
etkili olmuştur. Karın gerilemesinde ise esas faaliyetlerden diğer
gelirlerin düşmesi önemli etken olmuştur. Brüt kar ise aynı dönemler
itibariyle %5 oranında artarak 2Ç2017'de 101,8mn TL olmuştur. İkinci
çeyrekteki net dönem karı ile birlikte Şirket'in 2017 yılının ilk
yarısındaki net dönem karı 97mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı
döneminde Şirket 308,9mn TL kar elde etmişti.
Orge Enerji (ORGE, Pozitif): Şirket'in 2017 yılının ikinci
çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine
göre %59,4 oranında artarak 8,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve iyi bir
görüntü sergilemiştir. Şirket'in satış gelirleri ikinci çeyrekte bir
önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 oranında azalmasına karşın brüt
kar %67 oranında artarak 10,9mn TL'ye yükselmiştir. Aynı şekilde
faaliyet karı da %64,2 oranında artarak 10,8mn TL olmuştur. İkinci
çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Orge'nin Ocak-Haziran ana ortaklık
net dönem karı 15,7mn TL'ye yükselmiş ve bir önceki yılın aynı
dönemine göre %49,2 oranında artış kaydetmiştir.
Alarko Carrier (ALCAR, Pozitif): Şirket'in 2Ç2017'deki net dönem
karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %64 oranında artarak 9,1mn
TL'ye yükselmiştir. Şirket'in brüt karı aynı dönemler itibariyle %18
oranında artarak 34,7mn TL olmuş ve karın artmasında ana etmek
olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in 2017 yılının
ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %61
oranında artarak 20,1mn TL olmuştur.
Alarko GYO (ALGYO, Sınırlı Negatif): Şirket 2Ç2017'de 6,1mn TL
zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 9,9mn TL kar elde
edilmişti. Yüksek döviz fazlası bulunan (88,4mn USD, 6,9mn EUR)
Şirket'in kambiyo zararı yazması, toplam olarak zarar kaydedilmesinde
önemli etken olmuştur. Diğer yandan, brüt karı ise %6 oranında düşerek
4,5mn TL olmuştur. İkinci çeyrekteki zarara rağmen Şirket'in 2017
yılının ilk yarısındaki toplam kar rakamı ise bir önceki yılın aynı
dönemine göre %40 oranında artarak 9,9mn TL olmuştur.
Bağfaş (BAGFS, Sınırlı Negatif): Bağfaş 2Ç2017'de 14,9mn TL zarar
kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 3,2mn TL zarar kaydedilmişti.
Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle 2,8mn TL artarak 4mn TL'ye
çıkmıştır. Şirket'in satış gelirleri ufak çaplı bir düşüş gösterse de
maliyetlerdeki düşüş brüt karın artmasına neden olmuştur. Son olarak,
2017 yılının ikinci çeyreğindeki zararla birlikte Şirket'in 2017
yılının ilk yarısındaki zararı 7,4mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı
döneminde 11,6mn TL kar açıklanmıştı.
Gözde Girişim Sermayesi (GOZDE, Sınırlı Negatif): Şirket 2Ç2017'de
10,3mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı
döneminde net zarar 11,2mn TL idi. İkinci çeyrek zarar rakamıyla
birlikte Gözde'nin ilk yarı net dönem zararı 40,1mn TL'ye ulaşmıştır.
2016 yılının ilk yarısında şirket 10,8mn TL net zarar kaydetmişti.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık Sektörü: Türkiye Bankalar Birliği'nce, ülke ekonomisi
ve bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirmek amacıyla
düzenlenen sohbet toplantısında konuşan Hüseyin Aydın, bankacılık
sektör karlılığının makul seviyede olduğunu ifade etti. 313 bin
müşteri tarafından Kredi Garanti Fonu'ndan 207 milyar TL kredi
kullanıldığını belirten Aydın şunları söyledi: "Olağanüstü durumlarda
olağan dışı kararlar almak gerekir, bunu yaptık. İnişten daha hızlı
bir çıkış yakaladık. Bize duyulan güveni krediye çevirdik. Elde avuçta
ne varsa krediye verdik. AB'nin büyüme için 10 yıldır yapamadığını
altı ayda yaptık, 3 çeyrekte toparlandık. Gücümüzün blöf olmadığını
bir kez daha gösterdik. İnişten hızlı bir çıkış yakaladık. Yasal
limitleri sonuna kadar kullandık, varımızla yoğumuzla krediye döndük."

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Doğuş GYO (DGGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2Ç2017'deki net
dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 oranında artarak
10,7mn TL olmuştur. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %31 oranında
artışla 2Ç2017'de 16,6mn TL'ye yükselmiştir. Yılın ilk yarsındaki
toplam kar rakamı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %44 oranında
gerileyerek 11,7mn TL olmuştur.
Nurol GYO (NUGYO, Pozitif): Şirket 2Ç2017'de 23,9mn TL kar
açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde 9,3mn TL zarar
kaydetmişti. Brüt kar ise %66 oranında artarak 2Ç2017'de 15,9mn TL'ye
çıkmıştır. Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki karı ise 4,4mn TL
olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 97,2mn TL kar açıklanmıştı.
Pınar Su (PINSU, Sınırlı Negatif): Pınar Su'nun 2Ç2017 net dönem
zararı 3,8mn TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 7,9mn TL'lik net
zararın altında gerçekleşmiştir. Pınar Su'nun satış gelirleri 2.
çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 oranında artarak
56,4mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %21,1 oranında artış
kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %33,9 oranında yükselerek
22,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 2,4 puan artarak
%40,1'e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %3,9
oranında azalmıştır. Faaliyet karı 510bin TL olmuştur. Finansman
tarafında 4,5mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de
vergi öncesi net zarar 4,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem
zararı da 3,8mn TL olmuştur. İkinci çeyrek zarar rakamı ile birlikte
Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem zararı bir önceki
yılın aynı dönemindeki 6,6mn TL'nin üzerinde 8,2mn TL olmuştur.
Reysaş GYO (RYGYO, Pozitif): Şirket 2Ç2017'de 15,9mn TL kar
açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde 0,2mn TL zarar
kaydetmişti. Brüt kar ise %48 oranında artarak 2Ç2017'de 24,8mn TL'ye
çıkmıştır. Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki karı ise 2,8mn TL
olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 9,3mn TL kar açıklanmıştı.
Şekerbank (SKBNK, Nötr): Banka'nın 2Ç2017'deki net dönem karı bir
önceki çeyreğe göre %5'lik bir artışla 26,4mn TL olmuştur. 2017
yılının ilk yarısındaki kar rakamı ise 51,6mn TL ile geçen yılki
20,8mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir."


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.410
Değişim :  -0,16% |  -2,19
Açılış :  1.417  
Önceki Kapanış :  1.412  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.397
BIST En Aktif Hisseler18:05
KERVN 0,77 2.692.358 % 10,00  
KSTUR 241,00 655.933 % 10,00  
CEOEM 10,79 153.926.393 % 9,99  
MERIT 29,14 68.820.385 % 9,96  
RALYH 5,20 3.025.673 % 9,01  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2556 9,2572 % 0,87  
Euro 10,7396 10,7854 % 1,05  
Sterlin 12,6892 12,7529 % 1,37  
Frank 9,9951 10,0553 % 0,95  
Riyal 2,4623 2,4746 % 0,88  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 -27,98  
Altın Gr. 526 526 -3,79  
Cumhuriyet 3.475 3.528 -31,00  
Tam 3.459 3.546 -29,89  
Yarım 1.672 1.715 -14,46  
Çeyrek 839 858 -7,23  
Gümüş.Ons 23,30 23,34 -0,19  
Gümüş Gr. 6,94 6,96 0,01  
B. Petrol 84,87 84,87 0,87