ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

16.08.2017 08:55Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
" FED tutanakları sabahına nötr risk iştahı ile uyanıyoruz. FED'in
TSİ 21:00'de açıklayacağı Temmuz ayı toplantı tutanakları öncesinde
ekonomik veri akışı açısından sakin bir gündem söz konusu. S&P500,
vadeli işlemlerde yatay, Dolar / TL kotasyonları 3,5378 seviyesinden
geçiyorlar. Öğleden önce Almanya değer zincirinde beraber yer
aldığımız Doğu Avrupa ülkeleri büyüme verilerini açıklayacaklar. Çekya
ve Macaristan'ın TSİ 10:00'da, Polonya'nın ise TSİ 11:00'de ikinci
çeyrek büyümelerini izleyeceğiz. Avrupa'da ise Hollanda (TSİ 10:30) ve
İtalya (TSİ 11:00) büyümelerini açıklayacak ülkeler. Böylece
Avrupa'nın ana ekonomilerinin ikinci çeyrek performansları ortaya
çıkacak. TSİ 12:00'de ise para birliğinin geneli için büyüme
güncellenecek.
Geçtiğimiz yılın son döneminden itibaren Dünya ekonomisinde
"senkronizasyon" yeniden devreye girdi (Şekil 1). 2000'li yılların
başında değer zincirlerindeki entegrasyonla birlikte ülkeler küresel
çapta eş-zamanlı büyüme eğilimi içerisindeydiler. Bunun sonucunda risk
iştahı güçlü seyrediyordu ve risk varlıklar değer kazanma
eğilimindeydiler. Bu sene küresel ekonomide "senkronizasyon"un yeniden
belirmesiyle hisse senetleri, borsa endeksleriyle birlikte ciddi
anlamda kazançlar gerçekleştirdiler. "Senkronizasyon" teması sürdükçe
hisse senedi yatırımcıları risk iştahlarını arttıracaklardır.

"SABAH STRATEJİSİ"

FED tutanakları sabahına nötr risk iştahı ile uyanıyoruz. FED'in
TSİ 21:00'de açıklayacağı Temmuz ayı toplantı tutanakları öncesinde
ekonomik veri akışı açısından sakin bir gündem söz konusu. S&P500,
vadeli işlemlerde yatay, Dolar / TL kotasyonları 3,5378 seviyesinden
geçiyorlar. Öğleden önce Almanya değer zincirinde beraber yer
aldığımız Doğu Avrupa ülkeleri büyüme verilerini açıklayacaklar. Çekya
ve Macaristan'ın TSİ 10:00'da, Polonya'nın ise TSİ 11:00'de ikinci
çeyrek büyümelerini izleyeceğiz. Avrupa'da ise Hollanda (TSİ 10:30) ve
İtalya (TSİ 11:00) büyümelerini açıklayacak ülkeler. Böylece
Avrupa'nın ana ekonomilerinin ikinci çeyrek performansları ortaya
çıkacak. TSİ 12:00'de ise para birliğinin geneli için büyüme
güncellenecek.
Geçtiğimiz yılın son döneminden itibaren Dünya ekonomisinde
"senkronizasyon" yeniden devreye girdi (Şekil 1). 2000'li yılların
başında değer zincirlerindeki entegrasyonla birlikte ülkeler küresel
çapta eş-zamanlı büyüme eğilimi içerisindeydiler. Bunun sonucunda risk
iştahı güçlü seyrediyordu ve risk varlıklar değer kazanma
eğilimindeydiler. Bu sene küresel ekonomide "senkronizasyon"un yeniden
belirmesiyle hisse senetleri, borsa endeksleriyle birlikte ciddi
anlamda kazançlar gerçekleştirdiler. "Senkronizasyon" teması sürdükçe
hisse senedi yatırımcıları risk iştahlarını arttıracaklardır.
Öğleden sonra ABD'de TSİ 15:30'da konut piyasası verileri
izlenecek. Diplomatik tarafta ise Kuzey Amerika Serbest Ticaret
Anlaşması'nı (NAFTA) güncellemek üzere ABD, Kanada, ve Meksika
görüşmelere başlayacaklar.
FED tutanakları sabahına nötr risk iştahı ile uyanıyoruz. FED'in
TSİ 21:00'de açıklayacağı Temmuz ayı toplantı tutanakları öncesinde
ekonomik veri akışı açısından sakin bir gündem söz konusu. S&P500,
vadeli işlemlerde yatay, Dolar / TL kotasyonları 3,5378 seviyesinden
geçiyorlar. Öğleden önce Almanya değer zincirinde beraber yer
aldığımız Doğu Avrupa ülkeleri büyüme verilerini açıklayacaklar. Çekya
ve Macaristan'ın TSİ 10:00'da, Polonya'nın ise TSİ 11:00'de ikinci
çeyrek büyümelerini izleyeceğiz. Avrupa'da ise Hollanda (TSİ 10:30) ve
İtalya (TSİ 11:00) büyümelerini açıklayacak ülkeler. Böylece
Avrupa'nın ana ekonomilerinin ikinci çeyrek performansları ortaya
çıkacak. TSİ 12:00'de ise para birliğinin geneli için büyüme
güncellenecek.
Geçtiğimiz yılın son döneminden itibaren Dünya ekonomisinde
"senkronizasyon" yeniden devreye girdi (Şekil 1). 2000'li yılların
başında değer zincirlerindeki entegrasyonla birlikte ülkeler küresel
çapta eş-zamanlı büyüme eğilimi içerisindeydiler. Bunun sonucunda risk
iştahı güçlü seyrediyordu ve risk varlıklar değer kazanma
eğilimindeydiler. Bu sene küresel ekonomide "senkronizasyon"un yeniden
belirmesiyle hisse senetleri, borsa endeksleriyle birlikte ciddi
anlamda kazançlar gerçekleştirdiler. "Senkronizasyon" teması sürdükçe
hisse senedi yatırımcıları risk iştahlarını arttıracaklardır.
Öğleden sonra ABD'de TSİ 15:30'da konut piyasası verileri
izlenecek. Diplomatik tarafta ise Kuzey Amerika Serbest Ticaret
Anlaşması'nı (NAFTA) güncellemek üzere ABD, Kanada, ve Meksika
görüşmelere başlayacaklar.


ŞİRKET HABERLERİ

Enka İnşaat (ENKAI, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): Enka İnşaat'ın
ana ortaklık net dönem karı 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki
yılın aynı dönemine göre %43,7 oranında artarak 727,5mn TL'ye ulaşmış
ve hem bizim beklentimiz olan 549mn TL'nin hem de piyasa beklentisi
olan 575mn TL'nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü
sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada mühendislik ve inşaat grubu
karlılığının yatırım faaliyetlerinden net 306,9mn TL'lik gelir
kaydedilmesine bağlı olarak beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi
etkili olmuştur. Mühendislik ve inşaat grubu net dönem karı ikinci
çeyrekte 427,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Enka'nın toplam satış
gelirleri 2Ç2017'de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %8 oranında
azalarak 2.504mn TL'ye gerilemiştir. Bu düşüşte mühendislik ve inşaat
grubu gelirlerindeki azalma etkili olmuştur. Diğer taraftan brüt kar
ise satış maliyetlerindeki daha yüksek azalmanın etkisiyle %10,2
oranında artarak 616,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel
giderler ise aynı dönemde %4 oranında artarken, diğer faaliyetlerden
2Ç2016'daki 6,8mn TL'lik gidere karşın 2Ç2017'de 6,3mn TL gelir
kaydedilmiş ve faaliyet karı da %15,2 oranında artarak 493,2mn TL'ye
yükselmiştir. Buna ilaveten, mühendislik ve inşaat grubu kaynaklı
yatırım faaliyetlerinden net gelirler ikinci çeyrekte 2Ç2016'daki
198,5mn TL'den 305,7mn TL'ye yükselmiş ve karlılığı olumlu
desteklemiştir. Diğer taraftan finansman tarafında 2Ç2016'daki 24mn
TL'lik gelire karşın 2Ç2017'de 23,2mn TL gider kaydedilmesi karın daha
da yüksek gelmesini engellemiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla
birlikte Enka'nın ilk yarı ana ortaklık net dönem karı 1.353,2mn TL'ye
ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,4 oranında artarak
iyi bir görüntü sergilemiştir.
Ayrıca Enka İnşaat, 01.01.2017-30.06.2017 tarihli ara dönem
finansal tablolara göre oluşan net dönem karından TTK'ya ve esas
sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra
kalan tutardan, 165mn TL'sının 4.600mn TL sermayeyi temsil eden hisse
senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 27.09.2017 tarihinden itibaren
hisse başına brüt %3,59 net %3,05 oranında Kar Payı Avansı
dağıtılmasına karar vermiştir.
Ülker Bisküvi (ULKER, Nötr): Şirket'in 2Ç2017'deki ana ortaklık
net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,5 oranında
azalarak 84,1mn TL'ye gerilemiştir. Şirketin karının azalmasının temel
sebebi yatırım faaliyetlerden gelirlerin geçen seneye göre
azalmasıdır. Ülker Bisküvi'nin satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki
yılın aynı dönemine göre %11,1 oranında artarak 1.114mn TL'ye
yükselirken, satışların maliyeti ise %11,9 oranında artış kaydetmiş ve
buna bağlı olarak brüt kar %8,7 oranında artarak 267,1mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,5 puan düşüşle %24'ü
göstermiştir. Ülker Bisküvi'nin operasyonel giderleri aynı dönemde
%10,4 oranında artmış ve 137,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de
4,5mn TL gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %0,3 düşüşle
125,5mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 1,3 puan gerileyerek %11,3'ü
göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 26,6mn TL gelir kaydeden
şirketin (2Ç2016'da 54,9mn TL idi) finansman öncesi karı 152,1mn TL
olmuştur. Finansman tarafında 39,3mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm
bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 112,8mn TL seviyesinde
gerçekleşirken, net dönem karı da 94,9mn TL olmuştur. Ana ortaklığın
payına düşen net kar ise 84,1mn TL'dir. Net kat marjı 1,7 puan
gerilemeyle %7,6 olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı sonrasında
Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın
aynı dönemine göre %1,6 oranında artarak 182,7mn TL olmuştur.
Net Holding (NTHOL, Sınırlı Pozitif): Net Holding'in 2017 yılı
ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 12,8mn TL olarak
gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 5,2mn TL'ye göre iyi
bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri %37 oranında artan
Holding'in brüt karı ise %30,9 oranında artarak 56,2mn TL'ye
ulaşmıştır. Faaliyet karı da operasyonel giderlerdeki görece düşük
artış ve diğer faaliyetlerden kaydedilen 6,5mn TL'nin etkisiyle %95,6
oranında artarak 29,2mn TL olmuştur. Diğer taraftan, finansman
giderinin 7,9mn TL'den 15,7mn TL'ye ulaşması dönem karının daha yüksek
gelmesini engellemiştir. İkinci çeyrek kar rakamına karşın, ilk
çeyrekteki zarar rakamının etkisiyle Net Holding ilk yarı da 16,7mn TL
ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde
Holding 15,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.
Bursa Çimento (BUCIM, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2Ç2017'deki ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,7
oranında azalarak 17,5mn TL'ye gerilemiştir. Şirket'in brüt karı ise
aynı dönemler itibariyle %7 oranında azalarak 50,7mn TL olmuştur.
Diğer yandan, ikinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket'in 2017
yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın
aynı dönemine göre %37,6 oranında azalarak 30,9mn TL olmuştur.
Akbank (AKBNK, Öneri "EKLE", Nötr): Akbank, uluslararası
piyasalardan 1,15 milyar ABD Doları karşılığı 543 milyon ABD Doları ve
515 milyon Avro olmak üzere sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredinin
945 milyon ABD Doları karşılığı kısmı 1 yıl 205 milyon ABD Doları
kısmı ise 2 yıl vadeli olarak temin edilmiştir. Kredinin 1 yıl vadeli
diliminin toplam maliyeti Libor +% 1,35 ve Euribor + %1,25 2 yıl
vadeli vadeli diliminin ise toplam maliyeti Libor + %2,20'dir.
Göltaş Çimento (GOLTS, Nötr): Şirket, 29 Eylül 2017 tarihinde
ödenmek üzere hisse başına brüt 0,50TL temettü dağıtılmasına karar
verildiğini duyurmuştur.
Ziraat Bankası: Ziraat Bankası'nın 2Ç2017'deki net dönem karı bir
önceki çeyreğe göre önemli bir değişim göstermeyerek 2.166mn TL olmuş
özkaynak karlılığı da %20,5 oranında gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek
kar rakamı ile birlikte Ziraat Bankası'nın 2017 yılı ilk yarısındaki
karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %28 oranında artarak 4.336mn
TL olmuştur. Ziraat Bankası'nın kredileri çeyreksel bazda %7,5
oranında artarak 270.855mn TL'ye yükselirken, kredi mevduat oranı
%112,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Takipteki krediler oranı ise %1,6
ile sektörün oldukça altındadır.

SEKTÖR HABERLERİ

Demir-Çelik: Türkiye Çelik Üreticileri Derneği verilerine göre
2017 yılının ilk 7 aylık döneminde, Türkiye'nin toplam ham çelik
üretimi %13,6 oranında artışla, 2016 yılının aynı dönemindeki 19mn
tondan 21,6mn tona yükseldi. "


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.455
Değişim :  1,58% |  22,62
Açılış :  1.433  
Önceki Kapanış :  1.433  
En Yüksek
1.455
En Düşük
1.417
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 37,40 11.591.910 % 10,00  
SERVE 14,31 318.031 % 9,99  
EDIP 3,92 51.589.664 % 9,80  
HLGYO 2,62 38.136.089 % 9,62  
OLMK 7,70 9.746.974 % 9,38  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5103 9,5159 % 0,17  
Euro 11,0549 11,1135 % 0,30  
Sterlin 13,0826 13,1482 % 3,05  
Frank 10,3190 10,3811 % 3,37  
Riyal 2,5291 2,5418 % 3,30  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 3,18  
Altın Gr. 545 545 17,41  
Cumhuriyet 3.570 3.624 70,00  
Tam 3.551 3.640 69,48  
Yarım 1.716 1.761 33,61  
Çeyrek 861 880 16,80  
Gümüş.Ons 24,20 24,23 0,05  
Gümüş Gr. 7,40 7,41 0,01  
B. Petrol 84,88 84,88 0,07