ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

26.10.2017 08:51
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Para Politikası Kurulu sabahına diplomatik haber akışı ile
uyanıyoruz. S&P500, vadeli işlemlerde yatay, Dolar / TL kotasyonları
3,7545 seviyesinden geçiyorlar. Diplomatik haber akışı, Türk
Lirası'nda ekonomik temellerden uzak oynaklıkla sonuçlanmayı
sürdürüyor.
TSİ 14:00'de merkez bankası, para politikasına ilişkin karar
metnini açıklayacak. Merkez bankasının sıkı para politikası duruşunu
sürdüreceğine yönelik beklentimizi bir süredir tartışmaktayız (Sabah
Stratejisi, 23 Ekim 2017). Bundan sonra önümüzdeki hafta, 1 Kasım günü
açıklanacak enflasyon raporuna odaklanacağız. 45 dakika ara ile, TSİ
14:45'de Avrupa Merkez Bankası (ECB), kendi kararını açıklayacak. TSİ
15:30'da ECB Başkanı Mario Draghi, basın toplantısına başlayacak. ECB
için de "daha düşük miktarda ancak daha uzun süre" yaklaşımımızı bir
süredir ifade ediyoruz. Bloomberg Haber Ajansı tarafından düzenlenen
anketteki beklenti, miktar açısından varlık alımlarının aylık 30
milyar Euro tutarına düşürülmesi şeklinde oluştu. Süre açısından
beklenti ise alımların dokuz ay daha, önümüzdeki yıl Eylül ayına kadar
uzatılması. Bizim de katıldığımız ankette verdiğimiz cevaplarımız,
beklentiyle uyumlu.
Sabahtan sırayla TSİ 10:00 ve 10:30'da Norveç ve İsveç merkez
bankaları faiz kararlarını açıklayacaklar. ECB yörüngesinde kabul
edilen İskandinavya'nın ECB öncesinde hamle yapması beklenmiyor.
Örneğin İsveç'in yıl sonunda tamamlanacak varlık alım programını
ECB'nin kararından sonra şekillendirmesi bekleniyor. 2013 - 2015
dönemi deflasyon ile geçen ülkede fiyat artış hızı %2,1 oranına kadar
ulaştı. Para politikası kararları dışında veri takvimi açısından
sakin bir gün. Yurt-içinde her Perşembe günü gibi TSİ 14:30'da sermaye
akımlarını ve döviz tevdiat hesaplarını (DTH) izleyeceğiz.
Yurt-dışında TSİ 11:00'de ECB, para arzını açıklayacak. Öğleden sonra
ABD'de ise TSİ 15:30'da toptan satış envanterlerini ve dış ticaret
dengesini izleyeceğiz. Politik tarafta ise Kenya'da Ağustos ayında
gerçekleşen ancak iptal edilen başkanlık seçimi tekrar düzenlenecek.


ŞİRKET HABERLERİ

Akbank (AKBNK, Öneri "EKLE", Nötr): Akbank'ın 2017 yılının üçüncü
çeyreğinde net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %4,4 oranında
azalarak 1.499mn TL'ye gerilemiş ancak hem bizim beklentimiz olan
1.379mn TL'nin, hem de piyasa beklentisi olan 1.384mn TL'nin üzerinde
gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, Banka'nın iştirak
muhasebesinde değişik yaparak özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımlardan 115mn TL'lik gelir kaydetmesi etkili olmuştur.
Ayrıntılar için tıklayınız…
Turkcell (TCELL, Nötr): Turkcell'in 2017 yılı 3. çeyreğe ait ana
ortaklık net dönem karı 600,6mn TL ile hem 623mn TL olan piyasa
beklentisinin hem de 692mn TL olan bizim beklentimizin altında
gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gelen
finansman giderleri etkili olmuştur. Şirket 2016 yılının aynı
döneminde 181,7mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin 2017 3. çeyrek
toplam hasılatı 2016 3. çeyreğe göre %25,7 artışla 4.597mn TL olmuş ve
güçlü bir görüntü sergilemiştir. Bu büyümeyi sağlayan ana etkenler
data ve dijital hizmetlerde gerçekleşen büyüme sonucunda Turkcell
Türkiye'nin göstermiş olduğu güçlü ARPU performansı ve müşteri
bazındaki artışlar olmuştur. Satış gelirlerindeki %25,7'lik artışa
karşın satışların maliyeti sadece %24,5 yükselmiştir. Bu düşük artış,
tüketici finansman şirketi finansman giderlerindeki artışa rağmen,
itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri ve diğer maliyet
kalemlerindeki azalıştan kaynaklanmıştır. 3Ç2017 brüt karı 2016'nın
aynı dönemine göre %27,8 artarak 1.664mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar
marjı ise 0,6 puan iyileşerek %36,2'ye yükselmiştir. Operasyonel
giderlerdeki artış sadece %5,8 olarak gerçekleşmiş ve faaliyet karını
desteklemiştir. Turkcell ayrıca 3Ç2017'de diğer faaliyetlerine ilişkin
189,1mn TL'lik gelir kaydetmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 3Ç2017
faaliyet karı 3Ç2016'ya göre %53,4 artışla 1.170mn TL'ye yükselmiş ve
oldukça pozitif bir görüntü çizmiştir. Faaliyet kar marjı 4,6 puanlık
artışla %25,5 olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in 2017 yılı 3. çeyrek
FAVÖK'ü 2016'nın aynı dönemine göre %34,1 artışla 1.632mn TL'ye
yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 2,2 puan artışla %35,5'e ulaşmıştır.
Şirketin 3Ç2017 net finansman giderleri 393mn TL olmuştur. Yukarıdaki
gelişmeler sebebiyle Turkcell'in 3Ç2017 ana ortaklık net dönem karı
2016 3. çeyreğe göre 3,3 kat artışla 600,6mn TL olmuştur. Net kar
marjı da 8,1 puan artarak %13,1'i göstermiştir. 3. çeyrek yüksek
karıyla birlikte şirket'in 9 aylık net dönem karı %51,9'luk artışla
1.763mn TL'ye ulaşmıştır. Şirket, 2017 yılının tamamı için gelir
büyüme beklentisini %21-%23, FAVÖK marjı beklentisini %33-%35 ve
yatırım harcamaları/gelirler beklentisini %19-%20 aralığında
korumuştur.
Ayrıca, Şirket CEO'su Kaan Terzioğlu dün gerçekleşen bir tanıtım
toplantısında, Kazakistan, Azerbaycan Gürcistan ve Moldova'da telekom
operatörlüğü faaliyetlerinin bünyesinde bulunduran Fintur'dan çıkış
sürecinin diğer hissedar Telia ile işbirliği içinde devam ettiğini,
yılsonuna kadar tamamlamak istedikleri sürecin ileri bir tarihe de
kalabileceğini söyledi. Fintur Holding BV'de Turkcell'in %41,45,
Telia'nın %58,55 payı bulunuyor. KAP'ta yer alan verilere göre
Fintur'un 538mn USD sermayesi bulunuyor. (Kaynak: Reuters)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Öneri "EKLE", Sınırlı
Pozitif): TSKB'nin 3Ç2017'deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre
%6,9 oranında artarak 160,9mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz
olan 151mn TL'nin, hem de 154mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde
gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada net faiz gelirlerinin
beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Banka'nın net
faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre %9,1 oranında artarak 262,9mn
TL'ye yükselmiştir. Ticari zarar ise bir önceki çeyreğe yakın 22,7mn
TL olmuştur. Banka'nın üçüncü çeyrekteki özsermaye karlılığı %19,6
(önceki çeyrek %19,5) olurken net faiz marjı %4,09 (önceki çeyrek
%3,88) olmuştur. Takipteki kredi rasyosu ise çeyreksel %0,3 ile
değişmemiştir. Son olarak, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte yılın
ilk dokuz ayındaki toplam kar rakamı 452,3mn TL gerçekleşerek geçen
yılın aynı dönemine göre %23,3 oranında artış göstermiştir.
Vestel Beyaz Eşya (VESBE, Sınırlı Negatif): Şirketin 3Ç2017 net
dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %21,8 azalarak 70mn TL
olmuştur. Satışlar 3Ç2017'de %55,7 artışla 1.084mn TL olurken, brüt
kar %10,9 artışla 127,6mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar marjı ise 4,7
puan düşüşle %11,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler
%20,5 artarak 33,6mn TL olmuştur. Buna karşın diğer faaliyetlerden net
gelirler 11mn TL'den 32,2mn TL'ye yükselmiş ve faaliyet karını
desteklemiştir. Buna bağlı olarak faaliyet karı %28,6 oranında artarak
126,1mn TL'ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı ise 2,5 puan düşüşle
%11,6'yı göstermiştir. Finansman tarafında ise 52,3mn TL gider
kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde net dönem karı geçen seneki
89,6mn TL'nin altında 70mn TL olmuştur. Net kar marjı ise 6,4 puan
gerilemeyle %6,5 olarak gerçekleşmiştir. Vestel Beyaz'ın 9 aylık net
dönem karı ise 2016'nın aynı dönemine göre %26,3 oranında azalarak
209,5mn TL'ye gerilemiştir.
Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Nötr): Şirket'in konsolide olmayan
3Ç2017'deki net dönem karı 53,8mn TL ile geçen yılın aynı dönemine
göre %23 oranında artış kaydetmiştir. Beklenti 59mn TL idi. Genel
teknik bölümü gelirleri ise geçen yılına aynı dönemine göre %20
oranında artarak 48,3mn TL'ye yükselmiştir. Diğer yandan, üçüncü
çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in yılın ilk dokuz ayındaki net
dönem karı 168,6mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı dönemindeki kar
rakamı 130,2mn TL idi.
Anadolu Sigorta (ANSGR, Nötr): Şirket'in konsolide olmayan
3Ç2017'deki net dönem karı 12,8mn TL ile geçen yılın aynı dönemine
göre %6 oranında düşüş kaydetmiştir. Genel teknik bölümü gelirleri ise
52,6mn TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 19,4mn TL'nin oldukça
üzerinde gerçekleşmiştir. Öte yandan, üçüncü çeyrek kar rakamı ile
birlikte Şirket'in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı 98,8mn TL
olmuştur. Geçen yılki kar rakamı 60,2mn TL idi.
Çemtaş Çelik (CEMTS, Pozitif): Çemtaş'ın 3Ç2017'deki net dönem
karı 48,9mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen 6,4mn
TL'lik karın çok üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü
sergilemiştir. Şirket'in satış gelirleri 3Ç2017'de bir önceki yılın
aynı çeyreğine göre %59,1 oranında artarak 109mn TL'ye yükselmiştir.
Brüt kar %84,9 artışla 20,4mn TL'ye yükselirken, brüt kar marjı da 2,6
puan artışla %18,8 olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet karı 2,3 kat
artışla 13,4mn TL'ye ulaşmıştır. Faaliyet kar marjı da 3,8 puan
artışla %12,3 olmuştur. 3. çeyrek karında önemli etkiye sahip olan bir
diğer kalem özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen
42,7mn TL'lik gelir olmuştur. 2,2mn TL'lik finansman gideri sonrası
şirketin vergi öncesi net karı 53,1mn TL'yi, net karı ise 48,9mn TL'yi
göstermiştir. Net kar marjı 3Ç2016'daki %9,3 seviyesinden 3Ç2017'de
%44,8'e yükselmiştir. Şirketin 9 aylık net dönem karı da 3,3 kat
artışla 74,4mn TL seviyesine ulaşmıştır.
İş GYO (ISGYO, Öneri "AL", Nötr): İş GYO 3Ç2017'de 40,9mn TL kar
açıklamıştır. Beklentimiz 51mn TL iken piyasa beklentisi 38mn TL idi.
Beklentimizdeki sapmada, satış gelirlerinin beklentimizin altında
finansman giderlerinin ise beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili
olmuştur. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde ise 21,7mn TL kar elde
etmişti. Yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı ise 93mn TL ile geçen
yıl elde edilen 128,7mn TL karın altında gerçekleşmiştir. Çeyreksel
bazda, brüt kar 45,6mn TL ile geçen yılın aynı çeyreğine göre %4
oranında artarak 46mn TL olmuştur. Kira gelirleri ise aynı dönem
itibariyle %9 oranında artarak 47,6mn TL olmuştur. Son olarak, Şirket
bu çeyrekte yatırım amaçlı gayrimenkul satışından 187,7mn TL gelir
elde etmiştir.
Tümosan (TMSN, Sınırlı Pozitif): Tümosan Ar-Ge çalışmaları
kapsamında geliştirilen ve ilk prototipi İDEF 2017 fuarında
sergilenen Hafif Taktik Tekerlekli Zırhlı aracının geliştirme
çalışmaları ile ilgili olarak TÜBİTAK destek programı başlatılmıştır.
Tümosan ayrıca %100'e yakın yerlilik oranı hedefi ile geliştirmekte
olduğu Hafif Taktik Tekerlekli Zırhlı aracının yurt içi kullanıcı
makamlarının görüşleri doğrultusunda geliştirilmesi, üretimi ve
testleri ile ilgili olarak da yetkili makamlarla görüşmelerini
sürdürmektedir.
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif):
Bankanın Yönetim Kurulu'nun 25.10.2017 tarihli kararı ile Bankanın
Yapı Kredi Bank Moscow sermayesinde sahibi olduğu %99,84 oranındaki
477.520.000 Rus Rublesi nominal değerli payların Rusya'da mukim
Expobank LLC'ye 3,29 milyar Rus Rublesi (yaklaşık 57mn dolar) bedelle
satılmasına ve buna ilişkin olarak Expobank LLC ile Pay Satınalma
Anlaşması imzalanmasına karar verilmiştir. Yapı Kredi Bank Moscow
sermayesinde Bankanın sahibi olduğu %99,84 oranındaki paylar ve Yapı
Kredi Finansal Kiralama A.O.'nun sahibi olduğu %0,16 oranındaki
payların toplam 3,3 milyar Rus Rublesi bedelle Expobank LLC'ye
satışına ilişkin Pay Satınalma Anlaşması 25.10.2017 tarihinde
imzalanmıştır. Pay devir işlemleri gerekli yasal izinlerin alınmasını
müteakip gerçekleştirilecektir.

SEKTÖR HABERLERİ

Akaryakıt: Benzinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 9
kuruş zam yapıldı. Benzinin litresi İstanbul'da 5,27 liradan 5,36
liraya yükselecek. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Ege Gübre (EGGUB, Pozitif): Ege Gübre'nin 2017 yılı 3. çeyrek net
dönem karı 6,8mn TL ile 2016 3. çeyrekte kaydedilen 2mn TL'nin
üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in 3Ç2017 brüt karı %39,4 artışla
16,8mn TL olurken, faaliyet karı ise 9,1mn TL ile 3Ç2016'nın %64,7
üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında ise 592bin TL gider
kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 2017 yılının 3. çeyrek net
dönem karı 6,8mn TL olmuştur. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin
9 aylık net dönem karı 20,3mn TL olmuştur. 2016'nın ilk 9 ayındaki net
dönem karı 14,2mn TL idi.
Reysaş GYO (RYGYO, Nötr): Şirket'in 3Ç2017'deki konsolide olmayan
zararı 2mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 4,3mn TL zarar
kaydedilmişti. Şirket yılın ilk dokuz ayında ise 0,7mn TL kar
açıklarken, söz konusu rakam geçen yıl elde edilen 5,1mn TL'nin
altında kalmıştır. Şirket'in 3Ç2017'deki brüt karı geçen yılın aynı
dönemine göre %39 oranında artarak 24,4mn TL olmuştur. Zarar
kaydedilmesinde finansman giderleri etkili olmuştur.
Batıçim Çimento (BTCIM, Nötr): Bağlı ortaklığı Batıçim Enerji
Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesini 20mnn TL nakit artırılmak
suretiyle 100mn TL'den 120mn TL'ye yükseltilmesi yönünde aldığı
yönetim kurulu kararına istinaden yapılan görüşmeler sonucunda
Şirket'in anılan sermaye artırımına iştirak ederek rüçhan hakkını
kullanmasına, Rüçhan hakkı kullanılmayan paylar kaldığı takdirde bu
payların da nominal değeri üzerinden alınması ve bu hususta Batıçim
Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ne taahhütte ve gerekli müracaatta
bulunulmasına karar verilmiştir. "

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66