ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

02.11.2017 08:49
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"İngiltere Merkez Bankası gününe FED'in yeni başkan adayını
beklerken uyanıyoruz. &P500, vadeli işlemlerde %0,19 oranında değer
kaybediyor, Dolar / TL kotasyonları 3,8046 seviyesinden geçiyorlar.
ABD Başkanı Donald Trump, FED'in başkanlığı için göstereceği adayı
bugün açıklayacağını belirtti. Basına yansıyan haberlere göre Trump'ın
önereceği kişi FED'in mevcut yöneticilerinden Jerome Powell. Powell,
FED'in başkanlığı görevine gelirse, Bernanke - Yellen ekolünün
süreceği düşünülebilir. Her ülkede para politikasının kendine özgü
tartışma alanları var. Örneğin enflasyon hedeflemesini 1980'lerin
sonunda başlatan ülkelerde (Yeni Zelanda, Kanada) bugün para
politikasının nasıl geliştirilebileceği tartışılıyor. Yeni Zelanda'da
merkez bankasının görev tanımı, fiyat istikrarının yanına eklenecek
istihdam hedefiyle zenginleştirilebilir. ABD, görev tanımı açısından
FED'i zaten istihdam ile yetkilendirmiş durumda. ABD'de para
politikası alanındaki tartışma faiz seviyesinin belirlenmesi üzerinde
yoğunlaşıyor. FED başkanlığı için adı geçen kişilerden birisi Standord
Üniversitesi öğretim görevlisi John Taylor. Taylor, kendi adı ile
anılan kurala göre FED'in politika faizinin belirli ve mekanik bir
kurala bağlanmasından yana. Son yıllarda FED yöneticileri para
politikasının mekanik bir kurala bağlanmaması gerektiği yönünde ciddi
bir tartışma içindeydiler. Bernanke - Yellen ekolü, faiz seviyesinin
belirli bir kurala bağlanmadan yönetilebilmesi için ciddi mesai
harcadı. Ekonominin, davranışsal yanı nedeniyle sürekli belirli bir
kurala göre yönetilmesinin istenmeyen sonuçlara yol açabileceği
yönünde FED yöneticileri hemfikirdiler. İlaveten güncel Nobel ekonomi
ödülleri davranışsal ekonomi üzerine çalışan araştırmacılara
verilmekte. Ekonomide mekanik yöntemlerden uzaklaşılmaya çalışılan
konjonktürde John Taylor'un isminin FED başkanlığı için geçmesi
piyasalarda ilgiyle izlenmekte. Eğer Taylor başkan seçilirse, kendi
adıyla uygulanan kuralı devreye alıp alamayacağı sorgulanacaktır.
Kendi kuralını uygulamaya geçirmesi durumunda ABD'de faizlerin hızla
artma riski ortaya çıkıyor. Çünkü Taylor kuralına göre şu anda ABD'de
faizlerin %3,75 oranında belirlenmesi lazım. Oysa ki FED'in mevcut
politika faizi yalnıza %1,25 oranında (daha doğrusu %1 ila %1,25
bandında) ve önümüzdeki sene sonunda %2,25 oranına ulaşması
öngörülüyor. Eğer Taylor kuralı devreye girerse ister istemez faiz
etkisiyle ABD Doları'nda değer kazancı baskısı görebiliriz. Taylor
kuralı tartışması dışında FED'in başına gelecek ismin ciddi bir tesiri
olmayacaktır. Zira, ABD'de iktisadi faaliyet canlı gidiyor. Küresel
ekonomideki senkronizasyon ve artan ticaret hacimleri, önümüzdeki
dönemde ABD ekonomisi için umut verici gelişmeler. Enflasyon ağır da
olsa %2 hedefine doğru tırmanıyor. Önceki gün açıklanan istihdam
maliyet endeksi (ECI), işsizlik oranı ve enflasyon arasındaki bağın
daha kopmadığını gösterdi. Bu nedenle önümüzdeki dönemde FED'in
faizleri arttıracağı biliniyor. FED'in başına kimin geleceği orta ve
uzun dönem fiyatlamalar açısından çok belirleyici görünmüyor. Ancak
Taylor kuralı tartışması Gelişen Ülke kur ve varlıkları için bir risk
unsuru. Kısa vadede ise ister halihazırdaki başkan Janet Yellen
yeniden atansın ister Bernanke - Yellen ekolü ile özdeşleştirilen
Jerome Powell göreve gelsin mevcut fiyatlamaların sürdüğünü
görebiliriz.
Öğleden sonra TSİ 15:00'de İngiltere (BoE) ve Çekya Merkez
Bankaları'nın faiz kararlarını izleyeceğiz. Çekya'nın para
politikasının faiz arttırımları ile normalleştirmeyi sürdürmesi
bekleniyor. BoE'nin kararı ise haftanın olayı. İngiltere'de iktisadi
faaliyetin dirençli çıkması faiz arttırımı için BoE'ye alan tanıyor.
Sene içerisinde dönem dönem BoE'nin faiz arttırıp arttırmayacağı
tartışması alevlenmişti. Para politikası kurullarında çekimser oy
kullanan üye sayısı artış eğilimindeydi. Genel anlamı ile iktisadi
faaliyetteki görünüm BoE'nin temkinli yaklaşımıyla sonuçlandı ve
faizlerde bugüne kadar bir değişiklik gerçekleştirilmedi. Aslında
bugün de faizin artacağı kesinlik kazanmış bir konu değil. Günün
sonunda oylamada Başkan Mark Carney'in oyu belirleyici kalabilir.
BoE'nin kararını hangi tonda alacağı Sterlin üzerinde fiyatlamaları
değiştirecek. Eğer olası faiz arttırımı yeteri kadar şahin tonda
gerçekleşmezse Sterlin'de değer kazançları sınırlanabilir. Genel
kanılardan birisi de BoE'nin bir seferlik (one and done) faiz
arttırımı yapacağı yönünde. Brexit belirsizliğinde iktisadi faaliyetin
seyrine göre bir sonraki faiz arttırımı Brexit sonrasına, 2019 yılı
ortasına kalabilir. Eğer BoE bugün faiz arttırmazsa Sterlin'de değer
kaybı ile karşılaşabiliriz.
Her Perşembe günü gibi bugün yurt-içinde döviz tevdiat
hesaplarını (DTH) ve sermaye akımlarını TSİ 14:30'da izleyeceğiz.
Yurt-dışında ise ABD'de verimlilikle ilgili birim maliyetler TSİ
15:30'da açıklanacak.

ŞİRKET HABERLERİ

Coca-Cola İçecek (CCOLA, Sınırlı Pozitif): Coca-Cola'nın 3Ç2017
ana ortaklık net dönem karı 240,8mn TL ile piyasa beklentisi olan
214mn TL'lik karın üzerinde gerçeklemiştir. Satış gelirleri %22,5
artışla 2.750mn TL'ye, satışların maliyeti ise %20,8 artışla 1.796mn
TL'ye yükselmiştir. Şirket 3Ç2017'de brüt karını %25,7 artırırken,
operasyonel giderlerdeki artış %24,5 olmuştur. Esas faaliyetlerden
diğer giderlerden 4,3mn TL'lik gider yazılması sonucu faaliyet karı
%24,8 artışla 391,7mn TL olmuştur. Faaliyet kar marjı 0,3 puana
artışla %14,2'ye yükselmiştir. 3. çeyrekte konsolide FAVÖK %23,7
artarak 518mn TL olurken, FAVÖK marjı 0,1 puan artışla %18,8'e
yükselmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 5mn TL gider kaydeden
Coca-Cola'nın finansman gideri öncesi faaliyet karı 386,6mn TL'ye
yükselmiştir. Finansman tarafında ise geçen sene 99,5mn TL gider
kaydeden şirket, 3Ç2017'de 76,1mn TL gider kaydetmiş ve vergi öncesi
kar 310,6mn TL'yi göstermiştir. 36,2mn TL'lik vergi gideri sonrasında
ana ortaklık net dönem karı 240,8mn TL olarak gerçekleşmiştir.
3Ç2016'daki ana ortaklık net dönem karı 154,2mn TL idi. Şirket 2017
beklentisi olan Türkiye operasyonlarında düşük tek haneli,
uluslararası operasyonlarda ise yüksek tek haneli artış beklentisini
korumuştur. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık ana
ortaklık karı 386,2mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana
ortaklık karı 331,7mn TL idi.
Şekerbank (SKBNK, Nötr): Banka'nın net dönem karı 3Ç2017'de bir
önceki çeyreğe göre %6,4 oranında azalarak 24,7mn TL'ye gerilemiştir.
Banka'nın net faiz gelirleri çeyreksel bazda %6,8 oranında gerilemiş
ve 294,5mn TL olmuştur. Net ücret ve komisyon gelirleri ise %14,9
oranında artarak 92,5mn TL'ye yükselmiştir. 2017 yılının ilk dokuz
ayındaki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı döneminde göre %41,5
oranında artış kaydederek 76,3mn TL'ye yükselmiştir.
Akbank (AKBNK, Öneri "EKLE", Nötr): Bir yıllık dönem içerisinde
yurt dışında toplamda 6 milyar USD veya muadili yabancı para veya TL
tutarına kadar, halka arz edilmeksizin birden fazla tahvil, bankacılık
mevzuatına uygun sermaye benzeri borç veya benzeri türden borçlanma
aracı ihracı yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kront Telekomünikasyon (KRONT, Sınırlı Pozitif): Amerika Birleşik
Devletlerinde kurulu olan bağlı ortağı Krontech, ürünlerini Meksika'da
pazarlamak üzere Controltrack firması ile distribütörlük sözleşmesi
imzalamıştır. Bu sözleşme çerçevesinde Krontech, Controltrack'den
142.295 USD'lik Meksika'daki ilk siparişini almıştır.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Pozitif): Şirket ile T.C. Maliye Bakanlığı
arasında, Maliye Hazinesine ait Ankara Çankaya'da bulunan, 88,1bin m2
büyüklüğünde arsalar için, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı
modeline göre ihale edilmek üzere protokol imzalanmıştır. Söz konusu
protokole göre ihalede oluşacak "Şirket payı Toplam Geliri", %85'i
"BAKANLIK" a, %15'i "EMLAK KONUT" a ait olmak üzere paylaşım
yapılacaktır.
Diğer yandan, geri alım programı çerçevesinde, Emlak Konut
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,64 TL-
2,70 TL fiyat aralığından 2.509.000 adet alış işlemi ortaklıkça
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, Şirket tarafından "Geri
Alım Programı" çerçevesinde geri alınan payların toplam adedi
122.579.862 paya ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı
%3,23 seviyesine ulaşmıştır.
Zorlu Enerji (ZOREN, Pozitif): Şirket'in %25 oranında iştiraki
olan Dorad Energy Ltd. ("Dorad") ve %42,15 oranında dolaylı
iştirakleri Ramat Negev Energy Ltd. ("Ramat Negev") ve Ashdod Energy
Ltd. ("Ashdod") şirketleri ile Yunan Petrol ve Doğalgaz Arama ve
Üretim Şirketi Energean Oil & Gas S.A. ("Energean") arasında "Doğal
Gaz Alım Satım" anlaşmaları imzalanmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Turizm Sektörü: Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Emniyet Genel
Müdürlüğünden alınan geçici verilerle hazırlanan "Giriş-Çıkış Yapan
Ziyaretçiler, Yabancı ve Vatandaşlar" istatistiklerine göre, Eylül
ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, 2016'nın aynı ayına
göre %42,8 artarak 4,1mn oldu. Türkiye'ye Eylül'de 788.829 kişiyle en
fazla yabancı ziyaretçi Rusya'dan geldi. Almanya'dan 422.955 kişi
Türkiye'yi ziyaret etti. Ocak-Eylül dönemindeki ziyaretçi sayısı da
2016 yılının aynı dönemine göre %28,7 artarak 26,1mn oldu. "

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0075 31,0391 % 0,17  
Euro 33,5663 33,6226 % -0,05  
Sterlin 39,1769 39,3734 % 0,16  
Frank 35,0560 35,2672 % -0,02  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66