ANALİZ-Sektör Haberleri/Gıda Perakende(Yapı Kredi Yatırım)

18.12.2020 10:30
ANALİZ-Sektör Haberleri/Gıda Perakende(Yapı Kredi Yatırım)


Yapı Kredi Yatırım Tarafından Hazırlanan Şirket Haberleri Analizi:
"Geçici indirimler 1 Haziran’a kadar uzatıldı. 31 Temmuz 2020
tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan iki adet Cumhurbaşkanı Kararıyla,
31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere bazı vergi indirimleri
getirilmişti. Kovid19 pandemisinin yarattığı ekonomik sıkıntıları
azaltma amacıyla uygulamaya konan bu indirimlerin bazılarının 1
Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacağı açıklandı.
Kira Ödemeleri Üzerindeki Vergi Yükü Azaltıldı. Söz konusu
kararlar arasında (i) gayrimenkul kiralamalarındaki vergi kesintisi
oranının %20’den %10’a (ii) işyeri kiralama hizmetlerinin KDV’sinin
ise %18’den %8’e geçici süreyle indirilmesi, etkinliklerinin şirketler
üzerindeki yaygınlığı bakımından en öne çıkan kararlar olarak
gözükmektedir.
Gıda Perakendecileri en başta etkilenecekler arasında. İşbu
raporun konusu, bahse konu vergi indirimlerinin genel olarak içeriği,
özel olarak da incelememiz altındaki halka açık gıda perakendeciler
üzerindeki muhtemel etkisidir. Gıda perakendecileri mağazalarının
neredeyse tamamını kiraladıkları için ve kira giderlerinin toplam
giderler içerisindeki payı, diğere sektörlerde yer alan şirketlere
nazaran yüksek olduğu için bu vergi indirimlerinden en çok etkilenecek
tarafların başında gelmektedir.
Önemli not: En temelde, Ağustos ayından beri faydalanılan
kazançların ne kadarlık kısmının 2021’in ilk beş ayında da devam
edeceğini anlamaya çalıştığımız, dolayısıyla kiracı açısından konuyu
değerlendirdiğimiz bu raporda, bütün yorumlarımız esasa dair bazı
hususların atlanması pahasına, mümkün olduğunca sadeleştirilmiş ve
hesaplamalarımız UFRS 16 etkisi gözardı edilerek verilmiştir.
(a) Gayrimenkul kiralamalarında vergi oranı indirimi. 2009/14592
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.
maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak vergi kesintisi
(tevkifat) oranları belirlenmiştir. Söz konusu Karar’ın 1. maddesinin
(1) numaralı fıkrasının 5. bendinde gayrimenkuller ile GVK’nın 70.
maddesinde sayılan diğer mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan
ödemeler için oran %20 olarak belirlenmiştir. Ancak, 2813 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmak
üzere %10’a düşürülmüş, yeni yapılan açıklamalar kapsamında da 1
Haziran’a kadar uzatılmıştır.
Buna göre, örneğin daha önce gerçek kişi X’den aylık 1,000 lira
net kira karşılığı işyeri kiralayan Y AŞ, vergi indirimi öncesi 250
lira vergi kesinitisi yapacakken artık 110 lira yapacaktır. Bu tutar,
aylık Muhtasar Beyanname ile Devlet’e ödenecektir.
Dolayısıyla, mevcut vergi indirimi sayesinde, Şirket Y, hem %11
oranında daha az kira giderine katlanacak, dolayısıyla operasyonel
marjları indirim tutarının ciroya oranı kadar artacak, hem de aynı
tutarda nakdi bünyesinde tutmuş olacaktır. Öte yandan, söz konusu
kiralama, gerçek kişiden değil, tüzel kişiden yapılsaydı, herhangi bir
vergi kesinti yapılmayacağından, böyle bir avantaj doğmayacaktı.
(b) İş yeri kiralama hizmetlerinde KDV’nin %18’den %8’e
indirilmesi.
31 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmak
üzere bazı hizmetlerde KDV oranı %8’e bazılarında ise %1’e
düşürülmüştü ve işyeri kiralama hizmeti de oranı %8’e düşürülen
hizmetler arasında sayılmıştı. Bu geçici indirim 1 Haziran 2021
tarihine kadar uzatıldı.
Kira Vergi İndirimlerinin Gıda Perakendecilerine Etkisi
İşyeri kiralarında KDV indiriminin, şirket finansallarına etkisi
kira sözleşmesinin KDV dahil mi KDV hariç mi düzenlendiğine göre
değişecektir.
Örneğin, X a.ş., kullandığı ofisin kira bedeli için Y a.ş. ile
aylık 1,000 Lira + KDV üzerinden anlaş tıysa, 180 liralık KDV yükü,
vergi indirimi sonrası 80 liraya gerileyecektir, ancak, kira gideri
değişmeyecektir. Dolayısıyla, mevcut KDV indirimi sayesinde, kira
bedelleri KDV hariç düzenlenen sözleşmeler için şirketlerin kasasından
%9 daha az nakit çıkacak, ancak kar marjlarında bir değişiklik
olmayacaktır. Ancak, kira bedeli, KDV dahil olarak anlaşıldıysa, vergi
indiriminin etkisi farklı olacaktır. Örneğin X a.ş., ofisini KDV dahil
1,000 Lira bedel üzerinden kiraladıysa, Y a.ş.’ye ödediği nakit
değişmeyecek, ancak o nakdin kompozisyonu, daha az vergi daha fazla
gider kaydı olarak değişecektir. Dolayısıyla, mevcut KDV indirimi,
kira bedeli KDV dahil olarak belirlenen sözleşmeler için, kiracınn
kira giderinin, kiralayanın ise kira gelirinin artmasına yol
açmaktadır.
(c) Toplam Etki Ne Olacak?
1 Haziran tarihine kadar uzatılan vergi indirimleri, işyeri
kiralama sözleşmesine taraf olan her şirketin finansalarını
etkileyecektir.
Etkinin boyutu ,yukarıdaki örneklerde de açıklandığı üzere, iki
temel değişkene bağlıdır.
Kira sözleşmelerinin % kaçının vergi kesintisine tabi olduğu, yani
gerçek kişilerden yapıldığı.
KDV’ye tabi kira sözleşmelerinin ne şekilde, yani KDV dahil mi
hariç mi, düzenlendiği Genel bir önerme olarak, kira giderlerinin
toplam giderler içerisindeki payı görece yüksek şirketlerin daha çok
etkileneceğini, bunlar arasında GV kesintisine tabi sözleşme oranı
arttıkça, nakit ve kar marjı kazançlarının arttığı, KDV hariç
düzenlenen sözleşmeler için de sadece nakit akışı üzerinde rahatlık
sağlayacağı ifade edilebilinir.
(d) Gıda Perakendecilerinin durumu
Perakendeciler, 1 Haziran’a kadar uzatılan vergi indirimlerinden
en çok etkilenmesini beklediğimiz şirketlerdir çünkü piyasada genel
teamül mağazaların kiralanmasıdır ve mağaza sahipliği sektörün büyük
oyuncuları istisnai bir durum larak kabul edilebilinir. Dolayısıyla,
kira giderlerinin toplam giderler içerisindeki payı perakendeciler
için personel sonrası en önemli gider kalemi durumundadır.
Perakedenciler arasında da Gıda Perakendecilerinin daha ön plana
çıkmasını bekleriz çünkü Gıda Dışı Perakendecilerin, özellikle AVM’ler
nedeniyle karşı tarafın KDV mükellefi olduğu sözleşme imzalama
olasılığı görece daha yüksektir.
Öte yandan, etkinin boyutunun ne olabileceğini kamuya açık
kaynaklar üzerinden birebir hesaplamak mümkün değildir çünkü o
kaynaklar arasında sözleşmelerin içeriğine dair bir bilgi
bulunmamaktadır. Dolayısıyla, etkinin boyutu hakkında her türlü analiz
geniş varsayımlar içereceğinden hata payı da yükselecektir. Ancak,
yine de hem vergi indirimlerinin etkisinin ne şekilde yansıyacağı
hakkında fikir vermesi hem de etkinin şirketler Yansımasının
sıralaması hakkında fikir vermesi açısından varsayımsal bir çalışma
yapmanın faydalı olacağını düşünüyoruz.
Hesaplamamızda en temelde iki geniş varsayımda bulunuyoruz.
Bunlardan birincisi şirketlerin aylık kira ödemelerinin ne kadarının
GV kesintisine tabi olduğu ikincisi ise, KDV’li sözleşmelerin ne
kadarının KDV hariç düzenlendiği. Anlaşılması kolay olması için tüm
sözleşmelerin, piyasada da genel teamül olduğunu teyit ettiğimiz
şekilde, KDV hariç düzenlendiğini varsaydık. GV kesintisine tabi
sözleşme oranları için ise, kendi içerisinde tutarlı ama oransal
olarak farklı olabilecek şekilde kabaca bir varsayımda bulundulk.
Sonuç olarak, tüm bu analizlerimiz ışığında, gıda perakendecilerinin
tamamının değişen oranlarda da olsa vergi indirimlerinden ciddi manada
olumlu etkilenmeye devam edeceğini etkisinin boyunun kabaca %4-8
VAFÖK artışı veya 0.3-0.5pp marj genişlemesi şeklinde kendisini
gösterebileceğini, vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasının zaten
olumlu görüşümüz bulunan gıda perakendecileri hakkındaki görüşlerimizi
desteklediğini, 4Ç20 ve 2021’in ilk yarısı için finansalların Güçlü
seyrinin devamını kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyebiliriz.
BIM, 87TL hedef fiyat ve AL önerimizle en çok tercih ettiğimiz
perakandeciyken, MGROS ve SOKM için de sırasıyla 50,5TL ve 15.7TL
hedef fiyatlarla ‘AL’ önerimiz bulunmaktadır. Öte yandan, Bizim Toptan
için ise önerimiz ‘Endeks Altı Getiri’dir. "

https://www.ykyatirim.com.tr/mailing/c53dc136-8c57-42c0-b546-4f9bba906a04.pdf

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
17:089.282
Değişim :  -0,67% |  -62,49
Açılış :  9.393  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.258
En Yüksek
9.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:07
VESTL 91,30 3.007.458.805 % 10,00  
SMART 47,30 422.386.069 % 10,00  
SNKRN 35,20 5.276.168 % 10,00  
KFEIN 171,80 120.067.897 % 9,99  
KRONT 23,78 127.486.258 % 9,99  
17:07 Alış Satış %  
Dolar 31,0043 31,0089 % 0,32  
Euro 33,5477 33,5920 % 0,43  
Sterlin 39,0331 39,2289 % 0,33  
Frank 35,0990 35,3105 % 0,47  
Riyal 8,2422 8,2836 % 0,30  
17:07 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,03 23,06 % 0,66  
Platin 894,74 895,33 % 0,66  
Paladyum 966,78 970,03 % 0,66  
Brent Pet. 82,23 82,23 % 0,66  
Altın Ons 2.029,57 2.029,91 % 0,66