ANALİZ-Şirket Haberleri(Ak Yatırım)

29.04.2016 10:23
ANALİZ-Şirket Haberleri(Ak Yatırım)


Ak Yatırım ( http://www.akyatirim.com.tr ) Araştırma Bölümü
Tarafından Hazırlanan Şirket Haberleri Analizi:
"Anadolu Hayat (OLUMLU Getiri Beklentisi: Endeksin Üzerinde
Getiri 12 Aylık Hedef Fiyat: 7,00 TL), 1Ç16’da 41 milyon TL net kâr
açıkladı. Bizim tahminimiz 38 milyon TL, ortalama piyasa beklentisi
ise 35 milyon TL idi. Sapmanın temel nedeni, bireysel emeklilik
segmenti teknik kârının ve net yatırım gelirinin beklentimizin
üzerinde gerçekleşmesiydi. 1Ç16 sonuçları sonrasında 2016 net kâr
tahminimizi 153 milyon TL’ye (Önceki: 151 milyon TL), 2017 net kâr
tahminimizi ise 188 milyon TL’ye (Önceki: 187 milyon TL) revize ettik.
2017 yılı başından itibaren devreye girecek olan bireysel emeklilik
sistemindeki otomatik katılım planının uzun vadeli etkisini göz önünde
bulundurarak, 12 aylık hedef fiyatı, hisse başına 7,00 TL’ye (Önceki:
6,52 TL) ve önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”ye (Önceki: “Endekse
Paralel Getiri”) yükseltiyoruz. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST 100
Getiri Endeksi’nin %13,3 altında performans gösterdi. 1Ç16
sonuçlarının kısa vadede hisse performansını olumlu etkileyebileceğini
düşünüyoruz.
Avivasa (HAFİF OLUMLU Getiri Beklentisi: Endekse Paralel Getiri
12 Aylık Hedef Fiyat: 20,50 TL), 1Ç16’da 28 milyon TL net kâr
açıkladı. Bizim tahminimiz 30 milyon TL, ortalama piyasa beklentisi
ise 25 milyon TL idi. Şirket için sırasıyla 118 milyon TL ve 143
milyon TL olan 2016 ve 2017 net kâr tahminimizi koruyoruz. Ancak, 2017
yılı başından itibaren devreye girecek olan bireysel emeklilik
sistemindeki otomatik katılım planının uzun vadeli etkisini göz önünde
bulundurarak, 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başına 20,50 TL’ye
(Önceki: 17,20 TL) yükseltiyoruz. Şirket için önerimizi ise Endekse
Paralel Getiri olarak koruyoruz. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST-100
Getiri Endeksi’nin %13,3 altında performans gösterdi. 1Ç16
sonuçlarının kısa vadede hisse performansını hafif olumlu
etkileyebileceğini düşünüyoruz.
Bizim Toptan (OLUMLU Getiri Beklentisi: Endekse Paralel Getiri
12 Aylık Hedef Fiyat: 21,00 TL) – 1Ç16’da 3,5 milyon TL net kâr
açıkladı. Açıklanan rakam bizim beklentimiz olan 3,1 milyon TL ve
piyasa beklentisi olan 3,2 milyon TL net kârın üzerinde gerçekleşti.
Bizim Toptan’ın satış gelirleri 1Ç16’da bir önceki yıl aynı döneme
göre %17 artarak 639 milyon TL’ye yükseldi. Ana kategori satışları
yıllık %14,5 arttı tütün satışları ise yıllık %27,5 arttı.
Franchising sistemi satışları desteklemeye devam etti ve 1Ç16’da
toplam satışlara 32,2 milyon TL’lik katkı yaptı. 1Ç16’da brüt kâr, bir
önceki yıl aynı dönemine göre %13 artarak 62 milyon TL’ye yükseldi ve
brüt kâr marjı %9,7 oldu. FAVÖK 19 milyon TL olarak gerçekleşti
(ortalama piyasa beklentisi 19 milyon TL) ve FAVÖK marjı %3,0 oldu
(piyasa ortalama beklentisi %2,7). Beklentilerin üzerinde gelen
operasyonel performans sebebiyle, bugün hissenin olumlu tepki
vermesini bekliyoruz. Ayrıca olumlu gelen finansal sonuçlara paralel,
tahminlerimizde yaptığımız revizyonlar ile birlikte 12 aylık hedef
fiyatımızı 21,00 TL’ye yükseltiyor (önceki 16,50 TL) ve Endeksin
Üzerinde Getiri beklentimizi koruyoruz.
Ford Otosan (NÖTR Getiri Beklentisi: Nötr 12 aylık Hedef Fiyat:
40,60 TL), 1Ç16’da beklentilerin biraz altında, 203 milyon TL net kâr
açıkladı. Piyasa ortalama net kâr tahmini 218 milyon TL, Ak Yatırım
beklentisi 233 milyon TL net kâr düzeyindeydi. Net kârda bizim
tahminimize kıyasla oluşan sapma genel olarak beklentilerimizin
üzerinde gerçekleşen net diğer ve finansal giderler ve kısmen
beklentilerimizin altında kalan satış gelirleri ile üstünde kalan
amortisman giderlerinden kaynaklandı. Şirketin satış gelirleri 1Ç16’da
4,19 milyar TL’ye ulaşırken (piyasa ortalama tahmini: 4,27 milyar TL,
Ak Yatırım: 4,36 milyar TL) FAVÖK rakamı 362 milyon TL oldu (piyasa
ortalama tahmini: 362 milyon TL, Ak Yatırım: 366 milyon TL). Öte yandan,
%8,7'lik FAVÖK marjı da beklentileri hafif aşmış oldu (piyasa ortalama
tahmini: 8,5%, Ak Yatırım: %8,4). Genel olarak büyük bir sürpriz içermeyen
1Ç16 finansal performansının Ford Otosan hisselerinde yılbaşından bugüne
görülen göz alıcı performansı (endeksin %12 üzerinde getiri) daha da
ileriye taşımasını beklemiyoruz. 1Ç16 sonuçları sonrası Ford Otosan için
modelimizi güncelledik. (2016 satış hacmi tahminimizi şirketin aşağı
revize ettiği öngörüleri paralelinde aşağı çekerken FAVÖK marjı
beklentimizde hafif yukarı yönlü düzeltme yaptık). Güncellediğimiz
değerleme modelimiz Ford Otosan için 40,60 TL’lik 12 aylık hedef
fiyata işaret etmektedir (önceki: 35,20 TL). Mevcut fiyatlarda düşük
yükseliş potansiyeli nedeniyle şirket hisseleri için “Nötr” olan
getiri beklentimizde bir değişiklik yapmıyoruz.
Halkbank (NÖTR Getiri Beklentisi: Endeksin Üzerinde Getiri 12
Aylık Hedef Fiyat: 13,00 TL) 1Ç16 sonuçlarını bugün açıklayacak.
Halkbank için bizim dönem net kâr beklentimiz 615 milyon TL analist
tahminlerinin ortalaması ise 613 milyon TL düzeyinde bulunuyor.
Petkim (OLUMLU Getiri Beklentisi: Endeksin Üzerinde Getiri 12
Aylık Hedef Fiyat: 5,20 TL), 1Ç16’da 146 milyon TL net kâr açıkladı.
Bizim tahminimiz 86 milyon TL, ortalama piyasa beklentisi ise 119
milyon TL seviyesindeydi. Sapmanın temel nedeni, beklentimizin
üzerinde gerçekleşen faaliyet performansı oldu. Şirketin 1Ç16 FAVÖK’ü
(183 milyon TL), hem bizim tahminimizin (111 milyon TL) hem de
ortalama piyasa beklentisinin (145 milyon TL) üzerindedir. Güçlü devam
eden etilen nafta fiyat farkını da göz önünde bulundurarak, 2016 FAVÖK
tahminimizi 778 milyon TL’ye (Önceki: 628 milyon TL), net kâr
tahminimizi ise 599 milyon TL’ye (Önceki: 442 milyon TL) revize
ediyoruz. Petkim için “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi korurken,
12 aylık hedef fiyatımızı hisse başına 5,20 TL’ye (Önceki: 4,78 TL)
yükseltiyoruz. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST-100 Getiri Endeksi’nin
%2,3 altında performans gösterdi. 1Ç16 sonuçlarının kısa vadede hisse
performansını olumlu etkileyebileceğini düşünüyoruz.
Şişe Cam grubu şirketlerinden Trakya Cam (NÖTR Öneri: Nötr 12
aylık Hedef Fiyat: 2,20 TL) ve Soda Sanayi (NÖTR Öneri: Nötr 12
aylık Hedef Fiyat: 5,35 TL) Genel Kurul’da onaylanmış olan sırasıyla
0,1039TL ve 0,3636 hisse başı brüt nakit temettülerini bugün ödeyecek.
Temettü erimleri son kapanış fiyatlarına göre sırasıyla %4,7 ve
%7,3’dür. Temettü ödemesi sonrası 12 aylık hedef fiyatlarımızı Trakya
Cam için 2,20 TL, Soda Sanayi için 5,35 TL olarak düzeltiyoruz.
Turkcell (NÖTR Performans Beklentisi: Endeksin Altında Getiri 12
Aylık Hedef Fiyat: 12,20 TL) 1Ç16’da 563 milyon TL net kâr açıklarken,
yıllık kâr büyümesi %298 oldu. Bu rakam, ortalama piyasa beklentisi
olan 513 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 418 milyon TL’nin
üstünde gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisindeki sapma, yüksek finansal
gelirlerden kaynaklandı. 1Ç15’teki yüksek kur farkı gideri (698 milyon
TL) bu çeyrek çok daha düşüktü (5 milyon TL). Öte yandan, 1Ç16 cirosu
yıllık %8 büyüme ile 3,22 milyar TL oldu ve ortalama piyasa beklentisi
olan 3,23 milyar TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 3.117 milyon TL’ye
paralel gerçekleşti. Ciro büyümesinde veri cirosunun yıllık %31
büyümeyle 1,23 milyon TL’ye ulaşması ile etkili oldu. 1Ç16 VAFÖK
yıllık %8 büyüme ile 1,00 milyar TL, ortalama piyasa beklentisi olan
1,01 milyar TL’ye paralel ancak Ak Yatırım beklentisi olan 913 milyon
TL’nin üstünde gerçekleşti. 1Ç16 VAFÖK marjı, %31,1 ile 1Ç15’teki
marja eşit olarak gerçekleşti. Tahminlerimizde bazı revizyonlarla 12
aylık hedef fiyatımızı 11,65 TL’den 12,20 TL’ye yükselttik ancak
Endeksin Altında Getiri beklentimizi değiştirmedik.
Turkcell (NÖTR Performans Beklentisi: Endeksin Altında Getiri 12
Aylık Hedef Fiyat: 12,20 TL) Yönetim Kurulu, %100'üne sahip olduğu
Kule Hizmet ve İşletmecilik’in ("Global Tower") paylarının bir
kısmının yurt içinde ve/veya yurt dışında halka arzına ilişkin
çalışmaların başlatılmasına karar verdi. Bu kapsamda, Global Tower'ın
ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut esas sözleşmesinin tadili ve
gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimi yetkilendirmiştir.
TAV Havalimanları’nın (NÖTR Öneri: Nötr 12 aylık Hedef Fiyat:
23,50 TL) 1Ç16 mali sonuçlarını bugün açıklaması bekleniyor. 1Ç için
piyasa ortalama beklentisi (şirket anketi) 19 milyon Euro net kâr, Ak
Yatırım tahmini ise 22 milyon Euro net kâr yönündedir.
Ülker (OLUMLU Getiri Beklentisi: Endekse Paralel Getiri 12 Aylık
Hedef Fiyat: 24,00 TL), 1Ç16’da beklentilerin üzerinde, 86 milyon TL
net kâr açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi 73 milyon TL, Ak Yatırım
tahmini ise 82 milyon TL net kâr yönündeydi. Şirketin satış gelirleri,
1Ç16’da yıllık %19 artışla 937 milyon TL’ye ulaştı (ortalama piyasa
tahmini: 948 milyon TL, Ak Yatırım tahmini: 960 milyon TL). Ciroya en
önemli katkı, Mısır’da bulunan Hi-Food ve İstanbul Gıda
operasyonlarından geldi. 1Ç16’da bu iki şirketin ciroya katkısı 112
milyon TL seviyesinde oldu. Bu katkıyı ayrıştırarak incelediğimizde,
toplam satış hacmi 1Ç16’da yıllık %2,8 düşerken, ihracat hacimleri
yıllık %4,8 daraldı. Ülker’in yurtiçi ortalama satış fiyatı 1Ç’de
önceki yıl yapılan fiyat artışlarının devam eden etkisi ve ürün
gamındaki değişikliklerin etkisiyle yıllık bazda %6,1 artış gösterdi.
Şirketin FAVÖK’ı 1Ç16’da tahminlerin üzerinde yıllık bazda %26 artarak
122 milyon TL’ye ulaştı (ortalama piyasa tahmini: 113 milyon TL, Ak
Yatırım tahmini: 115 milyon TL). Öte yandan, %13,1’lik FAVÖK marjı da
yıllık 0,8 puan artış göstererek beklentilere göre daha iyi
gerçekleşti (ortalama piyasa beklentisi: %11,9, Ak Yatırım tahmini:
%12,0). Kârlılık artışındaki temel faktör, faaliyet giderlerinin
kontrol altında tutulması oldu. Ülker’in 1Ç16 net kârı ise yıllık
bazda %134 arttı. 1Ç15’in düşük bazı ve güçlü operasyonel performansın
yanında, kaydedilen 1 milyon TL’lik net kur farkı geliri de net kâra
olumlu katkı yaptı. Ülker’in 1Ç16 sonuçlarına piyasanın olumlu
reaksiyon vereceğini düşünüyoruz.
TSKB (NÖTR Getiri Beklentisi: Endeksin Üzerinde Getiri 12 Aylık
Hedef Fiyat: 2,00 TL) 1Ç16 net kârını önceki çeyreğe göre %15 ve
yıllık bazda %41 artırarak 132 milyon TL olarak açıkladı. Buna göre,
şirketin net kârı bizim 130 milyon TL net kâr beklentimiz ve
analistlerin 127 milyon TL net kâr beklentisi paralelinde gerçekleşti.
Çeyreksel bazda net kârın artmış olması i.) önceki çeyrekte şirketin
gayrimenkul yatırım iştiraki için ayırdığı 22 milyon TL değer düşüş
karşılığının performansı baskılamasından ve ii.) mevsimsel olarak bu
dönem hesaplara dahil edilen 9 milyon TL tutarındaki temettü
gelirinden kaynaklanıyor. Bankanın bu çeyrekte takibe düşen
alacaklarından yaptığı tahsilatı ve bir süredir kredi portföyünde
sağladığı çeşitlendirmeyi olumlu karşılıyoruz. 1Ç16 sonuçları ardından
2016 için 460 milyon TL ve 2017 için 520 milyon TL olan 12 aylık fiyat
hedeflerimizi değiştirmedik. Banka için ‘Endeksin Üzerinde Getiri’
beklentimiz bulunuyor.
BANKACILIK SEKTÖRÜ – NÖTR: BDDK mart ayı aylık bültenini bugün
yayınlayacak. Bankacılık sektörünün ilk üç aylık net kârının
açıklanması sonuçlarını gelecek hafta bildirecek olan İş Bankası, Yapı
Kredi ve Vakıfbank’ın performansları hakkında bir fikir verebilir."

http://www.akyatirim.com.tr/apps/pdfviewer/Analitik_Bulten-290416/5048.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
15:239.361
Değişim :  0,15% |  14,26
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.349
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:34
SMART 57,20 149.841.006 % 10,00  
EUYO 15,95 52.503.840 % 10,00  
OZGYO 7,15 204.312.579 % 10,00  
PSDTC 89,65 27.409.873 % 10,00  
PSDTC 89,65 27.409.873 % 10,00  
14:34 Alış Satış %  
Dolar 31,0842 31,0904 % 0,33  
Euro 33,6971 33,7047 % 0,20  
Sterlin 39,3085 39,5056 % 0,50  
Frank 35,1742 35,3861 % 0,31  
Riyal 8,2645 8,3059 % 0,34  
14:34 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,70 22,74 % 0,66  
Platin 892,91 894,48 % 0,66  
Paladyum 960,07 965,17 % 0,66  
Brent Pet. 82,69 82,69 % 0,66  
Altın Ons 2.023,42 2.023,77 % 0,66