ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)

05.05.2020 10:09
ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)


Deniz Yatırım Tarafından Hazırlanan Şirket Haberleri Analizi:
"Piyasa Yorumu:
Bu sabah BIST100’de yukarı yönlü bir açılış beklemekteyiz. Dün,
Türk hisse senetleri oldukça zayıf performans gösterirken gün içinde
gelebilecek olumsuz haberlerin endeks üzerinde baskı yaratabileceğini
düşünmekteyiz.
Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 95.000 - 102.400 arasında
işlem aktivitesi bekliyoruz.

Ford Otosan

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY61.00
Hedef Fiyat/Hisse TRY77.60
Getiri Potansiyeli 27%
HAO 18%
Piyasa değeri TRY21,406 mln
FROTO 1Ç20 FAVÖK ve Net Kar rakamı beklentimizin ve konsensusun
üzerinde geldi
Ford Otosan, 1Ç20’de 9,367 milyon TL gelir (Konsensus: 9,210
milyon TL), 896 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 800 milyon TL) ve 629
milyon TL net kar (Konsensus: 504 milyon TL) açıkladı. Şirket’in, 1Ç20
FAVÖK ve Net kar rakamı hem tahminlerimizin hem de konsensusun
üzerinde geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde hafif pozitif
bir etkiye sahip olacağı düşüncesindeyiz.
Ford Otosan’ın 1Ç20’de gelirleri yıllık bazda sabit kalmış olup
9,367 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 1Ç20 FAVÖK
rakamı beklentimizin %14, konsensusun %12 üzerinde gerçeklemiş ve
yıllık %15 yükseliş ile 896 milyon TL’ye ulaşmıştır. Ford, 1Ç20 FAVÖK
marjını 120 baz puan arttırarak %9.6 seviyesine çıkarmayı başarmıştır.
Net kar beklentilerin %25 üzerinde, yıllık %32 artış ile 629 milyon
TL olmuştur.
Türkiye Otomotiv Pazarı satışları Ocak – Mart döneminde %41
artarak 127 bin adet
olmuştur. Yıllık bazda tüm segmentlerde yükseliş görülmüş Mart ayının
2. Yarısına
kadar olan süreçte yurt içi pazar satışları bu yükselişi
desteklemiştir. 1Ç20’de Ford
Otomotiv’in payı %10.7 seviyesinde gerçekleşmiş ve pazarda 4.sırada
yer almıştır
(1Ç19 Payı: %11,6).Ocak – Mart üretim adetleri ihracattaki düşüşün etkisiyle yıllık
bazda %18 azalarak
80 bin adet seviyesinde kalmıştır (1Ç19 üretim adedi: 98 bin).


Covid-19 salgının Avrupa’da daha erken etkisini göstermesinden
dolayı Ford’un en
önemli ihracat pazarları olan başta İtalya, İspanya, İngiltere,
Almanya ve Fransa
olmak üzere hafif ticari araç satışlarında %23 düşüş gözlemlenmiştir.
1Ç20’de Ford
Otosan’ın ihracat adetleri pazardaki daralma ve Ford’un satışlarına
bağlı olarak yıllık
%25 azalmış ve 66 bin adet olmuştur. İhracat adetlerindeki düşüşe
rağmen, EUR’nun TL karşısında değer kazanmasıyla ihracat
gelirlerindeki yıllık düşüş %8 ile sınırlı kalmıştır.
Yurt içi satışları özellikle ilk 2.5 ay içerisinde ciddi anlamda
yıllık bazda yükseliş göstererek %43 artmış ile 15 bin adet
seviyesinde gerçekleşmiştir (1Ç19: 10.4 bin adet). Toplam satışlara
baktığımızda ise satış adedi %18 düşüş ile 81.5 bin seviyesinde
kalmıştır. (1Ç19: 99.6 bin adet)
Şirket, ilk 3 ayda otomotiv sektöründe yaşanan zorluklara rağmen,
ilk çeyrekte karlılığını arttırmayı başardı. Bu ortamda, (i) yurt içi
satış adetlerindeki artış, (ii) başarılı satış stratejisi ve fiyatlama
disiplini, (iii) maliyet azaltıcı önlemler ve etkin gider yönetimi
karlılığın sürdürülebilir ve yüksek olmasını sağladı düşüncesindeyiz.

Şirket, 2020 yılı tahminlerini aşağı yönlü revize etti (i) toplam
otomotiv pazarı satışları 520 bin – 570 bin adet, (ii) yurt içi
perakende satışları 55 bin – 65 bin / ihracat satış adetleri 225 bin –
235 bin / toplam satışlar 280 bin – 300 bin, (iii) 130 milyon -150
milyon EUR yatırım harcaması yapmayı planlamaktadır. Bu beklentiler,
salgının Haziran ayından itibaren azalmaya başlayacağı ve Ağustos
ayından itibaren ekonomik aktivitenin normale döneceği varsayılarak
hazırlanmıştır.

Ülker

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY23.60
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 39%
Piyasa değeri TRY8,071 mln
ULKER FAVÖK beklentileri aşarken 1Ç20’de net zarar açıkladı

Ülker, konsolide 1Ç20’de 2,376 milyon TL gelir (Konsensus: 2,299
milyon TL), 415 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 389 milyon TL) ve 98
milyon TL net zarar (Konsensus: 177 milyon TL kar) açıkladı. Şirketin
faaliyet karlılığı beklentilerin üzerinde gelirken, net kar
beklentilerin altında kaldı. Sonuçların hisse performansı üzerinde
hafif negatif etkisi olacağını düşünüyoruz.
Ülker Bisküvi, 1Ç20’de gelirlerini yıllık %22 arttırarak 2,376
milyon TL’ye yükseltirken brüt kar rakamını yıllık %33 arttırarak 716
milyon TL’ye çıkarmayı başarmıştır. Şirket’in 1Ç20 FAVÖK rakamı
%25,7’lik bir yükseliş ile 415 milyon TL’ye ulaşırken FAVÖK marjı da
yıllık 50 baz puan artarak %17,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket,
1Ç19’da 365 milyon TL net kar açıklarken, 1Ç20’de yatırım
faaliyetlerinden giderlerdeki kayıptan dolayı 98 milyon TL zarar
açıklamıştır.
1Ç20’de atıştırmalık satış gelirlerinde %23,2’lik büyüme
gerçekleşirken konsolide satış gelirleri hem Türkiye hem de yurtdışı
operasyonlarında efektif fiyat stratejisi ve doğru ürün
pazarlanmasından dolayı %22,3 artmayı başarmıştır. Buna ek olarak,
konsolide atıştırmalık satış hacminde %5,3’lük bir artış
gözlemlenmektedir.
1. çeyrek satış hacimlerine bakıldığında bisküvi ve çikolata
kategorisinde sırasıyla %1,8 ve %13,5’lık artış gözlemlenirken, kek
kategorisinde %2,6’lık bir düşüş yaşanmıştır. 2020 yılı 1. çeyrek net
satış rakamlarına baktığımızda, bisküvi, çikolata ve kek
kategorilerinde sırasıyla %20,2, %29,5 ve %2’lik bir artış
yaşanmıştır. Ülker, toplam atıştırmalık satışlarını yıllık %23,2’lik
artış ile 2,376 milyon TL’ye çıkarmayı başarmıştır.
Türkiye operasyonlarında, hacimlerde yeni ürünlerin de desteği
ile %3,9’luk bir artış görülmektedir. Satışlarını ise yıllık
%22,7’lik artış ile 1,474 milyon TL’ye çıkarmayı başarmıştır.
Uluslararası operasyonlarında, atıştırmalık kategorisinde
hacimlerini %8,7 arttırmıştır. Satışlar %24’lük yükseliş ile 901
milyon TL seviyesinde gerçekleşti.


Kordosa Teknik Tekstil

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY10.88
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 28%
Piyasa değeri TRY2,116 mln

KORDS 1Ç20 FAVÖK ve net kar piyasa beklentisine yakınKordsa, 1Ç20’de 1,199 milyon TL gelir (Konsensus: 1,153 milyon
TL), 153 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 148 milyon TL) ve 59 milyon TL
net kar (Konsensus: 55 milyon TL) açıkladı. Operasyonel sonuçlar ve
net kar piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti. Kar marjları
ve net karda görülen yıllık azalış dikkate alındığında hissenin
sonuçlara tepkisinin sınırlı olumsuz olabileceği düşüncesindeyiz.
Kordsa’nın satış gelirleri 1Ç20’de önceki yılın aynı dönemine
kıyasla %5 oranında azaldı.
FAVÖK marjında 1Ç19’a kıyasla 2,8 yüzde puanlık düşüş görülürken,
FAVÖK yıllık %23 azalışla 153 milyon TL oldu. Finansman giderleri
altında kaydedilen faiz giderleri ve türev zararları kalemlerinde de
artış görülürken, Şirket ilk çeyreği yıllık %37 azalışla 59 milyon TL
net karla tamamladı.

Bim Birleşik Mağazaları

Tavsiye TUT
Fiyat/Hisse TRY53.65
Hedef Fiyat/Hisse TRY54.50
Getiri Potansiyeli 2%
HAO 60%
Piyasa değeri TRY32,576 mln

BIMAS Temettü ödemesinde revizyon


Bim, TTK’ya geçici madde ile eklenen 2019 karının %25’ini aşan
temettü ödemelerinin 30.09.2020 sonrasına ertelenmesine ilişkin
maddeye uyum sağlayabilmek için 2019 yılında yapılacak temettü ödemesi
tutarında revizyona gitti. Temettü ödeme tarihi 13 Mayıs 2020 olarak
belirlendi. Yapılan revizyonun toplam ödenecek temettü tutarından
düşük kaldığından hisse performansı üzerinde hafif negatif bir etki
yapmasını bekliyoruz.
4 Mart tarihinde yapılan kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin
açıklamada, 2 taksitte ödenecek şeklinde hisse başına brüt 2 TL
temettü dağıtımı teklif edilmişti.
Bim YK, TTK’ye eklenen geçici maddeye uyum sağlamak amacıyla
temettü ödeme tutarını hisse başına brüt 0,50 TL dağıtılmak üzere 5
Mayıs 2020 tarihinde toplanacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında
onaya sunulmasına karar vermiştir. 4 Mayıs kapanışı itibariyle temettü
verimliliği %0,93 seviyesindedir. "


Analizin tamamı için:

https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUK_BULTEN_-_05.05.2020.PDF******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
17:5910.899
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.899  
En Düşük
10.801
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
BJKAS 32,78 3.188.430.749 % 10,00  
HUBVC 12,43 72.441.159 % 10,00  
ORCAY 14,85 320.835.714 % 10,00  
MARKA 88,10 36.795.769 % 9,99  
TETMT 10.795,00 51.412.513 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,1643 32,1829 % 0,00  
Euro 34,9108 34,9883 % 0,39  
Sterlin 40,7436 40,9478 % 0,07  
Frank 35,0079 35,1834 % 0,14  
Riyal 8,5362 8,5790 % 0,00  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,34 30,36 % 0,66  
Platin 1.028,73 1.031,32 % 0,66  
Paladyum 986,04 991,15 % 0,66  
Brent Pet. 81,47 81,47 % 0,66  
Altın Ons 2.366,85 2.367,28 % 0,66