ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)

29.07.2020 10:20
ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)


Deniz Yatırım Tarafından Tarafından Hazırlanan Analiz:
"Piyasa Yorumu:
Bu sabah BIST100’de karışık bir açılış beklemekteyiz. Yatırımcıların gözü
USD/TRY kur hareketlerinde ve Merkez Bankası’nın enflasyon raporu
sunumunda olacak.
Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 1130.00 - 1175.00 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.

Şirket Haberleri


Tekfen Holding

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY15.59
Hedef Fiyat/Hisse TRY28.60
Getiri Potansiyeli 83%
HAO 48%
Piyasa değeri TRY5,768 mln
TKFEN 2Ç20 Sonuçları Beklentilerin Altında


Tekfen 2Ç20’de 2,7 milyar TL gelir, 225 milyon TL VAFÖK ve 98
milyon TL net kar açıkladı. Şirketin faaliyet sonuçları bizim
beklentimizin biraz üzerinde gerçekleşirken, net kar beklentimizle
uyumlu gerçekleşti. Öte yandan, hem operasyonel karlılık hem de net
kar piyasa beklentisinin biraz altında gerçekleşti. Piyasa Tekfen için
255 milyon TL VAFÖK ve 165 milyon TL net kar beklentisi içindeydi.
Şirket 2020 yönlendirmelerini TL yönlü hafif aşağı revize ederken, bu
düşüş 2020 ortalama dolar kurunun daha önceki 7.50’nin altında 6.66
olarak alınmasından kaynaklandı. Ancak sonuçlar beklentilerin altında
gerçekleştiğinden, hisse performansı üzerindeki etkisinin hafif
olumsuz olmasını bekliyoruz.
Taahhüt segmenti gelirleri 2Ç19’da 2,6 milyar TL seviyesindeyken,
2Ç20’de 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Düşüşün sebebi olarak hem
taahhüt portföyündeki düşüş hem de salgın sebebi ile projelerde daha
yavaş ilerleme kaydedilmesi gösterilebilir. Taahhüt segmenti VAFÖK’ü
ise 2Ç19’da 275 milyon TL iken, 2Ç20’de 91 milyon TL seviyesinde
gerçekleşti. Gübre gelirleri 2Ç19’da 890 milyon TL seviyesindeyken,
2Ç20’de 662 milyon TL olarak gerçekleşti. Düşüşün sebebi (i) ortalama
satış fiyatının %13 düşerek ton başına 258 dolar olarak gerçekleşmesi
ve (ii) satış hacminin %28 düşerek 381 tona gerilemesidir.
Şirket 2020 gübre satış tonajı beklentisini salgın sebebi ile 2,1
milyon tondan 1,9 milyon tona düşürdü. Yönetimin 2020 için taahhüt
segmenti için 8,1 milyar TL gelir ve %4,6 VAFÖK marjı beklentisi
bulunmakta.
Şirketin konsolide net nakit pozisyonu 2019 sonu itibariyle 560
milyon dolar iken, 1Y20 itibariyle 266 milyon dolar seviyesinde
gerçekleşti.


Ford Otosan

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY80.25
Hedef Fiyat/Hisse TRY77.60
Getiri Potansiyeli -3%
HAO 18%
Piyasa değeri TRY28,161 mln
FROTO 2Ç20 FAVÖK ve Net Kar rakamı beklentimizin ve konsensusun
üzerinde
geldi


Ford Otosan, 2Ç20’de 5,727 milyon TL gelir (Konsensus: 5,789
milyon TL), 630 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 564 milyon TL) ve 280
milyon TL net kar (Konsensus: 266 milyon TL) açıkladı. Şirket’in, 2Ç20
FAVÖK ve Net kar rakamı hem tahminlerimizin hem de konsensusun
üzerinde geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde hafif pozitif
bir etkiye sahip olacağı düşüncesindeyiz.
Ford Otosan’ın 2Ç20’de gelirleri yıllık bazda %37 azalarak 5,727
milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket'in 2Ç20 FAVÖK rakamı
beklentilerin %12 üzerinde gelmesine rağmen yıllık bazda %20 düşüş
kaydetmiş olup 630 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Ford, 2Ç20
FAVÖK marjını yıllık bazda 240 baz puan arttırarak %11.0 seviyesine
çıkarmayı başarmıştır. Net kar, beklentilerin üzerinde gelmesine
rağmen yıllık %32 azalış ile 280 milyon TL seviyesindedir.
Ford’un, yurt içi otomotiv satış adetleri Nisan – Haziran
döneminde yıllık %16 artarak 11.4 bin adet olmuştur. 2Ç20’de yıllık
bazda binek araç satışlarında daralma görülmüş olmasına rağmen ticari
araç satış adetlerindeki artış büyümeye destek olmuştur. 1Y20’de Ford
Otosan’ın toplam pazardaki payı %10.2 seviyesinde gerçekleşmiş ve
pazarda 3.sırada yer almıştır (1Y19 Payı: %10,3).
Adetsel bazda daralma, Covid-19 salgının etkisiyle piyasaların
kapandığı Nisan ayında en üst seviyeye ulaşırken Ford’un en önemli
ihracat pazarları olan başta Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa olmak
üzere hafif ticari araç satışlarında %32’lik düşüş gözlemlenmiştir.
2Ç20’de Ford Otosan’ın ihracat adetleri pazardaki daralma ve Ford’un
satışlarına bağlı olarak yıllık %40 azalmıştır. İhracat adetlerindeki
düşüşe rağmen, maliyetleri kapsayan ihracat anlaşmaları ve TL
karşısında güçlü seyreden EUR’nun etkisiyle ihracat gelirlerindeki
yıllık düşüş %28 ile sınırlı kalmıştır.Tofas Otomobil Fab.
Bloomberg Kodu TOASO TI
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY24.96
Hedef Fiyat/Hisse TRY29.00
Getiri Potansiyeli 16%
HAO 24%
Piyasa değeri TRY12,480 mln

TOASO 2Ç20 Finansal sonuçları beklentilerin üzerinde geldi

Tofaş, 2Ç20’de 3,051 milyon TL gelir (Konsensus: 2,902 milyon TL),
542 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 494 milyon TL) ve 288 milyon TL net
kar (Konsensus: 242 milyon TL) açıkladı. Şirketin operasyonel
karlılığı ile net kar beklentilere ve tahminlerimizin üzerinde geldi.
2020 yılı beklentilerini yukarı yönlü revize ettiği ve 2Ç20 finansal
sonuçlarını değerlendirdiğimizde hisse performansının hafif olumlu
etkileneceği düşüncesindeyiz.
Tofaş’ın, 2Ç20’de gelirleri Covid-19 sebebiyle yıllık %42’lik
düşüş ile 3,051 milyon TL’ye gerilemiştir. 2Ç20’de brüt kar rakamı
satış adetlerindeki azalıştan kaynaklı yıllık 26% azalış ile 495
milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket’in uyguladığı disiplinli
maliyet uygulaması sayesinde FAVÖK rakamında yıllık %15’lik bir
daralma ile 542 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı
aynı dönemde yıllık bazda 430 puan artarak 17.8% seviyesine
yükselmiştir.
1Y20’de otomobil ve hafif ticari araç pazarın satış adetleri
yıllık bazda %35 düşüş ile 87bin araç seviyesinde gerçekleşmiştir. İç
piyasada satış adetlerinde %26 artış yaşansa da ihracat adetlerindeki
54%’lük düşüş gözlemlenmektedir.
Üretim hacmi 1Y20’de yıllık bazda 36% azalarak 84bin adet olarak
gerçekleşmiştir.
Şirket, 1Y20’de yurtiçi otomobil pazar kaybına rağmen, Egea
modeli 2Ç20’de de
pazarda liderliğini sürdürmeyi başarmıştır.Bizim Toptan Satis Magazalari

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY17.84
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 46%
Piyasa değeri TRY1,070 mln
BIZIM 2Ç20 sonuçları beklentilere paralel geldi


Bizim Toptan, 1,328 milyon TL gelir (Konsensus: 1,157 milyon TL),
55 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 56 milyon TL) ve 7 milyon TL net kar
(Konsensus: 7 milyon TL) açıkladı. Şirketin faaliyet karlılığı ve net
kar beklentilere paralel geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde
nötr bir etkisi olacağını düşünüyoruz.
Bizim, 2Ç20’de gelirlerini yıllık %18 arttırarak 1,328 milyon
TL’ye yükseltirken brüt kar rakamı yıllık bazda yatay kalmış olup 136
milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Sigara ve şeker hariç ana
kategori satışlarında 15%’lik bir yükseliş geçekleşmiştir. Sigara ve
şeker satışlarındaki 25%’lik artışın ardında ise yaklaşık 34% oranında
artan sigara satışları etkili oldu. Brüt kar marjı ise yıllık bazda
170 bp azalış ile 10.2% seviyesinde gerçekleşmiştir. 2Ç20 FAVÖK
rakamı yıllık bazda 21%’lik düşüş ile 55 milyon TL’ye gerilerken FAVÖK
marjında da 200 bp düşüş gözlemlenerek 4.2% olarak gerçekleşmiştir.
2Ç20’de şirket 2 yeni mağaza açarken 2 mağazasını kapatmış ve toplamda
173 mağaza ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Şirket yönetimi, 2020 yılında ait beklentilerini ihracat adedi ve
yatırım harcamaları hariç yukarı yönlü revize etmiştir. Şirketin
revize olan yeni beklentileri aşağıdaki gibidir.Trakya Cam
Bloomberg Kodu TRKCM TI
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY3.98
Hedef Fiyat/Hisse TRY4.40
Getiri Potansiyeli 11%
HAO 28%
Piyasa değeri TRY4,975 mln


TRKCM 2Ç20 negatif FAVÖK ve zarar rakamı beklentinin hafif
üzerinde


Trakya Cam, 2Ç20’de 1,195 milyon TL gelir (Konsensus: 1,100 milyon
TL), 58 milyon TL negatif FAVÖK (Konsensus: -25 milyon TL) ve 156
milyon TL zarar (Konsensus: - 142 milyon TL) açıkladı. Covid-19
salgınının etkisiyle ekonomide görülen yavaşlamaya paralel olarak
ciroda yıllık %31 azalış görülürken, operasyonel kar marjlarında da
sabit giderlere bağlı olarak kötüleşme görüldü. Negatif FAVÖK ve
zarar rakamının beklentinin hafif üzerinde olması dolayısıyla hisse
üzerinde kısa vadede sınırlı negatif bir etki görülebilir.
Trakya Cam’ın düzcam ve buzlu cam üretimi 2Ç20’de önceki yılın
aynı dönemine kıyasla %36 oranında azalırken, satış gelirleri yıllık
%31 oranında geriledi.
Satış gelirlerindeki azalışa karşın, üretim giderlerinin
azaltılamaması nedeniyle brüt kar marjı belirgin bir azalışla %11,4’e
düştü (2Ç19: %31,1). FAVÖK marjı -%4,9’a gerilerken Şirket bu dönemde
58 milyon TL negatif FAVÖK kaydetti.
2Ç19’da 171 milyon TL net kar elde eden Şirket 2Ç20’de 156 milyon
TL zarar açıkladı zarar rakamı ortalama piyasa beklentisinin hafif
üzerinde gerçekleşti.Anadolu Cam

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY5.15
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 20%
Piyasa değeri TRY3,863 mln

ANACM 2Ç20 sonuçları beklentileri karşıladı / sınırlı pozitif


Anadolu Cam, 2Ç20’de 1,320 milyon TL gelir (Konsensus: 1,282
milyon TL), 318 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 305 milyon TL) ve 123
milyon TL net kar (Konsensus: 115 milyon TL) açıkladı. Satış
gelirlerindeki büyüme ile birlikte operasyonel kar marjlarının da
ılımlı artış göstermesi dikkat çekiyor. Sonuçların hisse performansı
üzerinde sınırlı olumlu etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.
Anadolu Cam’ın satış gelirleri 2Ç20’de önceki yılın aynı dönemine
kıyasla %19 oranında arttı. Satış hacmi %3, fiyatlama ve ürün miksi
%12 ve kur etkisi %4 katkı sağladı.
2Ç19’da %33,0 olan brüt kar marjı bu dönemde %34,2 düzeyine
yükseldi. Bununla birlikte faaliyet giderlerinin satışlara oranının
artmasına bağlı olarak FAVÖK marjı 2Ç19’a paralel gerçekleşti. FAVÖK
yıllık %20 artışla 318 milyon TL oldu.
Şirket bu dönemde 123 milyon TL net kar elde etti. 2Ç19’da
kaydedilen ertelenmiş vergi gelirinin (81,2 milyon TL) 2Ç20’de
tekrarlanmaması, net karın yıllık bazda azalmasına neden oldu.Soda Sanayii

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY6.85
Hedef Fiyat/Hisse TRY8.60
Getiri Potansiyeli 26%
HAO 39%
Piyasa değeri TRY6,850 mln
SODA 2Ç20 sonuçları piyasa beklentilerini aştı

Soda Sanayi, 2Ç20’de 1,066 milyon TL gelir (Konsensus: 1,014
milyon TL), 310 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 276 milyon TL) ve 327
milyon TL net kar (Konsensus: 315 milyon TL) açıkladı. Cirodaki
sınırlı azalışa karşın, operasyonel kar marjlarındaki iyileşme dikkat
çekmektedir. Sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu
etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.
Soda Sanayi’nin satış gelirleri 2Ç20’de önceki yılın aynı dönemine
kıyasla %1 oranında azaldı. Soda külü ve krom kimyasalları ürün
gruplarının satış hacmi bu dönemde sırasıyla %17 ve %20 oranına azalış
gösterdi. Soda külünde 480 bin ton, krom kimyasallarında ise 27 bin
ton satış hacmi gerçekleşti. Şişecam Elyaf Tesisi kapasite kullanım
oranı küresel talebin azalmasına bağlı olarak %68 düzeyinde kaldı
11.900 ton üretim, 9.900 ton satış hacmi kaydedildi.
Brüt kar yıllık %3 artışla 415 milyon TL oldu 2Ç19’da %37 olan
brüt kar marjı bu çeyrekte %39 düzeyine ulaştı. Faaliyet giderlerinin
satışlara oranının azaltılmasına bağlı olarak FAVÖK bazında daha güçlü
bir iyileşme kaydedildi. FAVÖK yıllık %10 artışla 310 milyon TL
düzeyine yükseldi.
Şirket bu dönemde 327 milyon TL net kar elde etti. 2Ç19’a kıyasla
azalan sermaye yatırımlarına bağlı olarak vergi giderinin artması,
net karın yıllık bazda azalmasına neden oldu.
Sise Cam
Tavsiye TUT
Fiyat/Hisse TRY6.01
Hedef Fiyat/Hisse TRY7.30
Getiri Potansiyeli 21%
HAO 34%
Piyasa değeri TRY13,523 mln
SISE 2Ç20 net karı beklentinin altında kaldı


Şişecam, 2Ç20’de 4,220 milyon TL gelir (Konsensus: 4,044 milyon
TL), 605 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 600 milyon TL) ve 85 milyon TL
net kar (Konsensus: 146 milyon TL) açıkladı. Satış gelirleri ve
operasyonel marjlar yıllık bazda azalış göstermesine karşın ortalama
piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Ancak net kar rakamı
beklentinin oldukça altında kaldı.
Şişecam’ın satış gelirleri 2Ç20’de önceki yılın aynı dönemine
kıyasla %10 oranında azaldı. Satışların %28’i düz cam, %33’ü cam
ambalaj, %23’ü kimyasal, %14’ü cam eşya ve %5’i diğer operasyonlardan
kaynaklandı. Düzcam, cam eşya, soda külü ve krom kimyasalları
operasyonlarında satış hacmi azalırken, cam ambalaj ve cam fiber
satışlarında artış görüldü.
Brüt kar yıllık %28 azalışla 1,086 milyon TL oldu. Pandemi
nedeniyle azalan talep düzcam ve cam eşya operasyonlarında kapasite
kullanım oranının belirgin şekilde düşmesine neden olurken, Şişecam’ın
brüt kar marjı 2Ç19’a kıyasla 600 baz puan azalışla %26 seviyesine
geriledi.
2Ç19’da cam ambalaj ve cam fiber yatırımları ile ilgili ertelenmiş
vergi geliri dolayısıyla 130 milyon TL vergi geliri yazan Şirket
2Ç20’de ise 91 milyon TL vergi gideri kaydetti. "


Analizin tamamı için:

https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUK_BULTEN_-_29.07.2020.PDF

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.680
Değişim :  -1,37% |  -134,39
Açılış :  9.759  
Önceki Kapanış :  9.814  
En Düşük
9.680
En Yüksek
9.824
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PAPIL 154,00 140.521.015 % 10,00  
LUKSK 122,10 41.399.694 % 10,00  
FLAP 10,68 159.156.930 % 9,99  
GOLTS 534,00 1.011.747.331 % 9,99  
TGSAS 69,45 26.633.505 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4006 32,4197 % 0,20  
Euro 34,4496 34,4911 % 0,18  
Sterlin 40,2658 40,4676 % -0,22  
Frank 35,4404 35,6181 % -0,04  
Riyal 8,6267 8,6700 % -0,16  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,70 28,73 % 0,66  
Platin 969,02 970,46 % 0,66  
Paladyum 1.033,95 1.036,27 % 0,66  
Brent Pet. 90,27 90,27 % 0,66  
Altın Ons 2.369,27 2.369,65 % 0,66