ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)

28.10.2020 10:13
ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)


Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek Tarafından
Tarafından Hazırlanan Analiz:
"Piyasa Yorumu:
Bu sabah BIST100’de karışık bir açılış beklemekteyiz. TL’de devam
eden zayıflık ve endeksteki birçok şirketin güçlü sonuçları, bu hafta
piyasanın yönünün belirleyecektir diye düşünüyoruz. Dün hisse
senetleri bir miktar kayıplarını telafi ederken bugün de benzer bir
günün görülebileceğini düşünüyoruz.
Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 1140.00 – 1170.00 arasında
işlem aktivitesi bekliyoruz.
Aselsan

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY17.36
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 26%
Piyasa değeri TRY39,581 mln
ASELS 3Ç20 Sonuçları Beklentilere Paralel / nötr

Aselsan 3Ç20’de 3,2 milyar TL satış, 542 milyon TL FAVÖK ve 1,1
milyar TL net kar kaydetti. Sonuçların piyasa beklentisine paralel
geldiğini görüyoruz. Satışların kırılımına bağlı olarak VAFÖK marjı
1Y20’ye göre düşüş kaydetse de, kaydedilen 741 milyon TL kur farkı
geliri sayesinde net karda kuvvetli bir artış gerçekleşti. Sonuçların
hisse performansı üzerinde nötr etki yapmasını bekliyoruz. Şirket
geçen sene 4Ç19’da projelerin önemli bölümünü teslim etmiş ve hem
karlılığını hem de nakit pozisyonunu yılın ilk üç çeyreğinden çok daha
fazla artırmayı başarmıştı. Ancak 4Ç20’de, hem 2020’nin özel
koşullarından hem de şirketin tedarikçi ödemelerini zamanında yapmayı
ön plana almış olmasından ötürü, 4Ç19’a kıyasla artışın daha düşük
olacağını düşünüyoruz. Hisse son bir yılda endeksin %63 üzerinde
performanssergiledi. Şirket yönetiminin 2020 yönlendirmelerinin alt
bandını dikkate aldığımızda, hisse 11x FD/VAFÖK’ten işlem görmektedir.
Aselsan 2019 yılında ve 2017-19 dönemlerinde sırasıyla ortalama 7,6x
ve 13,7x rpanlarından işlem görmüştür.


Otokar

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY169.40
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 27%
Piyasa değeri TRY4,066 mln

OTKAR Net kar ertelenmiş vergi geliriyle beklentilerin üzerinde /
nötr
Otokar 3Ç20’de 613 milyon TL satış geliri (Kons.: 609 milyon TL,
Deniz: 682 milyon TL), 145 milyon TL FAVÖK (Kons.: 139 milyon TL,
Deniz: 145 milyon TL) ve 148 milyon TL net kar (Kons.: 121 milyon TL,
Deniz: 117 milyon TL) açıkladı. Operasyonel sonuçlar ortalama piyasa
beklentisine yakın seviyelerde gerçekleşirken, net kar hem bizim
tahminimizi, hem de ortalama piyasa beklentisini aştı. Şirket 3Ç20’de
13 milyon TL vergi gideri tahminimize karşılık, 29 milyon TL
ertelenmiş vergi geliri ve toplam 24 milyon TL toplam vergi geliri
kaydetti. Hissenin son bir aylık dönemde endeksin %18 üzerinde
performans göstermiş olması nedeniyle sonuçların hisse üzerinde nötr
bir etkiye neden olmasını bekliyoruz.
Şirket 3Ç20’de 202 milyon TL yurtiçi satış geliri (yıllık %96
artış) ve 415 milyon TL ihracat geliri (yıllık %16 azalış) kaydetti.
Yılın başından beri, yurtiçi satış gelirleri 470 milyon TL (yıllık %36
artış) ve ihracat gelirleri 1,5 milyar TL (yıllık %16 azalış)
düzeyinde gerçekleşti.
İlk 9 aylık dönemde kapasite kullanım oranı %12 oldu (9A19: %13).

Şirket’in net borç pozisyonu 1,098 milyon TL seviyesindedir,
geriye dönük 12 aylık verilere göre net borç/FAVÖK rasyosu 2,43x’tür.

Eczacibasi Ilac
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY7.11
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 19%
Piyasa değeri TRY4,872 mln
ECILC Güçlü sonuçlar açıkladı / olumlu

Eczacıbaşı İlaç, 3Ç20’de 233 milyon TL gelir, 57 milyon TL FAVÖK
ve 141 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi
bulunmamaktadır. Sağlık segmenti gelirlerinde önceki çeyreğe göre
iyileşme görülürken, marjlardaki iyileşme ve kur gelirleri net karda
güçlü artış sağladı. Sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir
etkiye neden olabileceğini tahmin ediyoruz.
? Haziran ayında normalleşme sürecine geçiş ve tıbbi tanıtım
elemanlarının kısmen de olsa sahaya dönmesinin etkisiyle sağlık
segmentinde bir miktar toparlanma gözlemlenmektedir. Eczacıbaşı İlaç
Pazarlama’nın içinde olduğu pazarlar, 2Ç20’de görülen yıllık %13
daralmanın ardından 3Ç20’de yıllık bazda %4,4 büyümüştür. ? Kanyon’da
mağaza doluluk oranı %97,1 (m2’ye göre), ofislerde doluluk oranı ise
%83,3’dür. Şirket’in Kanyon ofis ve alışveriş merkezinden elde ettiği
toplam kira geliri 3Ç20’de pandemi etkisiyle yıllık bazda %15 oranında
azalırken, Ormanada Projesi’nde gerçekleşen satışlar gayrimenkul
segmentinde gelirin artmasını sağladı. ? Sonuç olarak sağlik segmenti
satış gelirleri 179,9 milyon TL ile önceki yıla yakın bir seviyede
gerçekleşirken, gayrimenkul segmenti gelirleri yıllık %79 artışla 54
milyon TL’ye yükseldi. Konsolide satış gelirleri 3Ç20’de önceki yılın
aynı dönemine kıyasla %11 oranında arttı. ? Operasyonel kar
marjlarında önceki yıla kıyasla iyileşme görüldü, buna bağlı olarak
FAVÖK yıllık 2 oranında artışla 57 milyon TL düzeyinde oluştu. ?
Şirket 3Ç19’daki 27,8 milyon TL net finansal gidere karşılık bu
çeyrekte 14,4 milyon TL net finansal gelir kaydetti. ? Şirket’in Eylül
sonu itibariyle 777 milyon TL düzeyinde döviz fazla pozisyonu
bulunmaktadır. Dolar ve Euro cinsi finansal varlıkları dolayısıyla
TL’deki değer kaybından olumlu etkilenmektedir. 3. Çeyrekte diğer
faaliyet gelirlerinin altında kaydedilen yüklü kur farkı geliri (net
95,4 mln TL) de yıllık bazda net kar artışını destekledi

Afyon Cimento

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY4.22
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 46%
Piyasa değeri TRY1,688 mln
AFYON Afyon Çimento 3Ç20'de güçlü sonuçlar elde etti / olumlu
Afyon Çimento, 3Ç20’de 76 milyon TL gelir, 16 milyon TL FAVÖK ve
10 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi
bulunmamaktadır. Ciro artışı ve operasyonel marjlardaki iyileşme
nedeniyle sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu etkiye neden
olabileceğini düşünüyoruz.
Şirket’in satış gelirleri 3Ç20’de önceki yılın aynı dönemine
kıyasla %37 oranında artarak 76 milyon TL oldu. Yurtdışı satışların
ciroya oranı bu dönemde %39,5 oldu (3Ç19: %44,2).
Operasyonel kar marjlarında 3Ç19’a kıyasla belirgin iyileşme
görülürken, FAVÖK yıllık
%80 artışla 16 milyon TL oldu.
Net finansal giderler 3Ç19’da 21,1 milyon TL iken, 3Ç20’de 4,8
milyon TL düzeyinde oluştu

Bizim Toptan Satis Magazalari

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY15.69
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 46%
Piyasa değeri TRY941 mln
BIZIM 3Ç20 sonuçları beklentilere paralel geldi / nötr
Bizim Toptan, 1,381 milyon TL gelir (Konsensus: 1,400 milyon TL),
64 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 62 milyon TL) ve 8 milyon TL net kar
(Konsensus: 9 milyon TL) açıkladı. Şirketin faaliyet karlılığı ve net
kar beklentilere paralel geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde
nötr bir etkisi olacağını düşünüyoruz.
Bizim, 3Ç20’de gelirlerini yıllık %14 arttırarak 1,381 milyon
TL’ye yükseltirken brüt kar rakamı yıllık bazda 5%’lik artışla 143
milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Sigara ve şeker hariç ana
kategori satışlarında 24%’lük bir yükseliş geçekleşmiştir. Tütün ve
şeker satışlarının toplamı, geçen yılın aynı dönemine göre 7%
azalırken, sadece tütün ürünü satışları da 7% oranında azaldı. Brüt
kar marjı ise yıllık bazda 80 bp azalış ile 10.4% seviyesinde
gerçekleşmiştir. 3Ç20 FAVÖK rakamı yıllık bazda 8%’lik düşüş ile 64
milyon TL’ye gerilerken FAVÖK marjında da 110 bp düşüş gözlemlenerek
4.6% olarak gerçekleşmiştir. 3Ç20’de şirket toplamda 173 mağaza
ilefaaliyetlerini sürdürmektedir

Vestel Beyaz Esya

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY33.84
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 7%
Piyasa değeri TRY6,430 mln
VESBE Operasyonel karlılık ve net karda yıllık güçlü yükseliş
görülürken sonuçlar beklentilere paralel geldi / nötr
Vestel Beyaz, 3Ç20’de 2,533 milyon TL gelir (Konsensus: 2,504
milyon TL), 530 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 499 milyon TL) ve 359
milyon TL net kar (Konsensus: 359 milyon TL) açıkladı. FAVÖK ve net
kar rakamlarında yıllık bazda güçlü artış görülürken sonuçlar
beklentilere paralel geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde nötr
bir etki yapmasını bekliyoruz.
Vestel Beyaz’ın 3Ç20’de yurt içi satış gelirleri 83% artış
gösterirken yurt dışı satışları 32%’lik büyüme göstermiş olup toplam
satışları yıllık bazda 41% artmıştır. Brüt kar rakamındaki yıllık 156%
yükseliş FAVÖK rakamını destekleyerek yıllık %153 artışla 530 milyon
TL seviyesine ulaşmasını sağladı. FAVÖK marjı yıllık güçlü artışla
%20.9 seviyesinde gerçekleşti. Şirket, 3Ç20’de 89 milyon TL net
finansman gideri kaydetmesine rağmen net kar rakamını 180% arttırarak
359 milyon TL seviyesine çıkarmayı başardı.

Pinar Entegre Et Ve Un
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY24.30
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 33%
Piyasa değeri TRY1,053 mlnN
PETUN Operasyonel marjlarda azalış / nötr

Pınar Et, 3Ç20’de 217 milyon TL satış geliri (yıllık +%4), 17
milyon TL FAVÖK (yıllık - %26) ve 23 milyon TL net kar (yıllık +%26)
açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Satış
gelirlerinde yıllık bazda sınırlı bir artış görülürken brüt kar marjı
ve FAVÖK marjında yıllık bazda azalış dikkat çekmektedir. Öz kaynak
yöntemiyle değerlenen iştiraklerden kaynaklanan gelirler kaleminin
(11,2 milyon TL) önceki yıla kıyasla artması net karı olumlu yönde
etkilemiştir. Sonuçların hisse performansı üzerinde nötr bir etkiye
neden olabileceğini düşünüyoruz.


Pinar Sut
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY20.60
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 38%
Piyasa değeri TRY926 mln
PNSUT Güçlü ciro ve FAVÖK büyümesi / sınırlı olumlu

Pınar Süt, 3Ç20’de 515 milyon TL satış geliri (yıllık +%19), 17
milyon TL FAVÖK (yıllık +%26) ve 7 milyon TL net kar (yıllık +%640)
açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Yıllık ciro ve
brüt kar marjı büyümesi ile operasyonel sonuçları olumlu
değerlendiriyoruz. Diğer faaliyet gelirleri altında kaydedilen kur
farkı geliri (11,6 milyon TL) finansal giderlerdeki artışı kısmen
telafi etti. Sonuçların hisse performansı üzerinde hafif olumlu bir
etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz."


Bim Birlesik Magazalar

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY70.60
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 60%
Piyasa değeri TRY42,868 mln

BIMAS Yurt dışı operasyonlarına ilişkin stratejik opsiyonlar için
araştırma
başlatıldı / hafif pozitif
Yönetim Kurulunun 27 Ekim 2020 tarihinde aldığı karara istinaden,
bulunduğu pazarlarda yerelleşme yaklaşımı gereği, Fas ve Mısır'da
gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren iştirakleriyle ilgili
olarak yerel veya uluslararası yatırımcılarla ortaklık alternatifleri
de dahil olmak üzere, stratejik opsiyonların araştırılması ve
değerlendirilmesi amacıyla araştırmalara başladığı belirtildi. Fas ve
Mısır bağlı ortaklıklarının toplam cirosu şirket konsolide cirosunun
%6,3'ünü oluşturuyor. 1Y20 sonuçlarına göre Fas’ta 516, Mısır’da 310
mağaza ile toplamda yurt dışında 826 mağaza ile faaliyetlerini
sürdürmektedir."


Analizin tamamı için:


https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUK_BULTEN_-_28.10.2020.PDF


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey


'
18:059.345
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.239  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.200
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KARYE 65,45 244.296.570 % 10,00  
YAPRK 385,00 297.349.268 % 10,00  
TMPOL 101,20 99.762.573 % 10,00  
TURGG 687,50 107.338.645 % 10,00  
TETMT 8.222,50 26.620.430 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9194 30,9262 % 0,05  
Euro 33,4595 33,4766 % 0,09  
Sterlin 38,9427 39,1380 % 0,10  
Frank 34,9594 35,1700 % 0,08  
Riyal 8,2191 8,2603 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,18 % 0,66  
Platin 907,84 909,41 % 0,66  
Paladyum 983,47 987,87 % 0,66  
Brent Pet. 82,63 82,63 % 0,66  
Altın Ons 2.030,67 2.030,93 % 0,66