ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)

04.11.2020 10:17
ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)


Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek Tarafından
Tarafından Hazırlanan Analiz:
"Piyasa Yorumu:
Bu sabah BIST100’de yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. BIST100
dün bankacılık hisselerinin ardından günü pozitif kapatmayı başardı.
Piyasa, TL’deki hareketleri takip ederken gün içinde volatilitenin
yüksek olacağını düşünüyoruz. Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında
1127.00 – 1145.00 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.


Şirket Haberleri

Hisse senetleri
Tupras
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY76.65
Hedef Fiyat/Hisse TRY110.00
Getiri Potansiyeli 44%
HAO 49%
Piyasa değeri TRY19,195 mln
TUPRS Tüpraş 3Ç20 VAFÖK ve Net Kar Beklentilerin Üzerinde / hafif
olumlu
Tüpraş 3Ç20’de 17,0 milyar TL satış (Deniz Yat.: 15,0 milyar TL,
Kons.: 15,4 milyar TL), 883 milyon TL VAFÖK (Deniz Yat.: 824 milyon
TL, Kons: 608 milyon TL) ve 420 milyon TL net zarar (Deniz Yat: 459
milyon TL zarar, Kons: 633 milyon TL zarar) açıkladı. Petrol
fiyatındaki değişimlere bağlı olarak kaydedilen envanter kazanç ve
kayıpları dahil edilmediğinde Tüpraş’ın VAFÖK rakamı 3Ç19’da 1,6
milyar TL iken, 3Ç20’de 556 milyon TL zarar olarak gerçekleşti. Tüpraş
2Ç20’de dalgalı seyir gösteren petrol fiyatına bağlı olarak 8 milyon
TL envanter zararı kaydetmişti. 3Ç20 faaliyet sonuçları bizim
beklentilerimiz ile uyumlu gerçekleşirken, hem VFAÖK hem net kar
rakamlarının piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin
faaliyet karlılık göstergesi VAFÖK beklentimizin üzerinde gerçekleşen
satış hacmi sayesinde daha iyi gerçekleşti. Şirket yönetimi, Ekim
ayında ikinci kere aşağı yönlü revize edilen 2020 beklentilerini
korudu. Hatırlatmak gerekirse, yönetim 2020 için (i) %75-80 kapasite
kullanım oranı, (i ) varil başına 1 dolar net rafineri marjı ve (iii)
sırasıyla 22 ve 23 milyon varil üretim ve satış tahmini yapmaktadır.
Envanter kazançları sayesinde beklentilerin üzerinde gelen 3Ç20
karlılık rakamlarının hisse performansı üzerinde hafif olumlu
etkisinin olmasını bekliyoruz. Üst yönetim önümüzdeki çeyreklerin
operasyonel olarak daha olumlu geçmesini beklediklerini ve jet
akaryakıtı dışında yurtiçinde petrol ürünleri talebinin kuvvetli
olduğunu belirtti.
Tüpraş’ın 3Ç20’de üretim miktarı 6,4 milyon ton (3Ç19: 7,5 milyon
ton) olarak gerçekleşirken, satış hacmi 6,7 milyon ton (2Ç19: 7,8
milyon ton) seviyesinde gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı %89
seviyesinde gerçekleşti (3Ç19: %105). Dizel satış hacmi %14,3 artarak
3,2 milyon ton olarak gerçekleşti. Yurtiçi dizel talebi 8A20 boyunca
kuvvetli seyretti.


Sok Marketler Ticaret

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY11.36
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 42%
Piyasa değeri TRY6,952 mln
SOKM 3Ç20 sonuçları beklentilere paralel geldi / nötr
Şok Marketler, konsolide 5,484 milyon TL gelir (Konsensus: 5,413
milyon TL), IFRS16 etkisi dahil 512 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 501
milyon TL) ve 53 milyon TL net kar (Konsensus: 52 milyon TL) açıkladı.
Şirketin faaliyet karlılığı ve net kar beklentimize ve piyasa
beklentisine paralel geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde nötr
bir etkisi olacağını düşünüyoruz.
Şok, 3Ç20’de gelirlerini yıllık %27 arttırarak 5,484 milyon TL’ye
yükseltirken FAVÖK rakamı TFRS16 etkisi dahil %21’lik bir yükseliş
ile 512 milyon TL’ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı TFRS16 etkisi dahil
yıllık bazda aynı seviyede kalarak %9.3 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Şok, başarılı maliyet yönetimi, artan operasyonel verimlilik ve düşen
faiz giderleri sayesinde karlılığını yıllık bazda arttırmayı
başarırken çeyreksel bazda karlılık aynı seviyede gerçekleşmiştir.
Şirket’in net nakit pozisyonu, 3Ç20’de 884 milyon TL’ye yükselmiştir.
Şirket, 3Ç20’de toplam mağaza sayısını 7.882’ye çıkarmıştır. Yönetimin
2020 yılına ait beklentilerini yukarı yönlü revizyonunu aşağıdaki
tabloda görebilirsiniz.

Enerjisa Enerji

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY9.50
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 20%
Piyasa değeri TRY11,220 mln
ENJSA 3Ç20 Enerjisa VAFÖK ve Net Kar Beklentinin Üzerinde / Olumlu
Enerjisa 3Ç20’de 639 milyon TL net kar, 1,6 milyar TL VAFÖK ve 5,8
milyar TL satış kaydetti. Sonuçlar piyasa beklentilerinin üzerinde
gerçekleştiğinden, sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu etki
yapmasını bekliyoruz.
Enerjisa’nın dağıtımını gerçekleştirdiği elektrik miktarı Nisan ve
Mayıs aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10 düşüş
gösterirken, Haziran ayında 2019 seviyesine yükselmiştir. Yükseliş
3Ç20’de de devam etmişti.
Nisan ayında spot piyasa elektrik fiyatı Şubat seviyesinin
neredeyse yarısına kadar düşmüş ancak Haziran ayı itibariyle geçen
seneki seviyesine dönmüştür. Ağustos ayı itibariyle Şubat seviyesi
yakalanmış, Eylül de ise aylık bazda %5 daha artış gerçekleşmiştir.
Tahsilat performansı olarak baktığımızda, zamanında ödeme (0-6 ay)
oranları Mayıs ayında Mart ayına kıyasla %1 oranında düşmüştür.
3Ç20’de ise çok sınırlı bir düşüş gerçekleşmiştir. Sayaç okumalar
salgın öncesi seviyelerine dönmüştür.


Aygaz

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY10.75
Hedef Fiyat/Hisse TRY15.50
Getiri Potansiyeli 44%
HAO 24%
Piyasa değeri TRY3,225 mln
AYGAZ 3Ç20 Net Kar Beklentinin Üzerinde / hafif olumlu
Aygaz 3Ç20’de 3 milyar TL satış, 208 milyon TL VAFÖK ve 83 milyon
TL net kar kaydetti. Operasyonel sonuçlar piyasa beklentisine paralel
gerçekleşirken, net kar rakamı piyasa beklentisinin üzerinde
gerçekleşti. 3Ç20 sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki
yapmasını bekliyoruz.
Şirketin satış hacmi yıllık bazda %16 artarak 619 bin ton olarak
gerçekleşti ve brüt kar marjı normal seviyesi olan %11’e geri döndü.

Akcansa

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY12.95
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 19%
Piyasa değeri TRY2,479 mln
AKCNS 3Ç20 sonuçları piyasa beklentisinin üzerinde / olumlu


Akçansa, 3Ç20’de 537 milyon TL gelir (Konsensus: 513 milyon TL),
118 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 108 milyon TL) ve 65 milyon TL net
kar (Konsensus: 59 milyon TL) açıkladı. Cirodaki ılımlı artış ve
marjlardaki iyileşmeye ile operasyonel sonuçlar beklentilerin üzerinde
gerçekleşirken, finansal giderlerin azalması da net karda güçlü artış
sağlamıştır. Sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu etkiye neden
olabileceğini düşünüyoruz.
Şirket’in satış gelirleri 3Ç20’de önceki yılın aynı dönemine
kıyasla %10 oranında arttı, Yurtiçi brüt satış gelirleri yıllık %4
artışla 296,5 milyon TL olurken, yurtdışı satış cirosu ise yıllık %21
artışla 241,8 milyon TL düzeyine yükseldi.
FAVÖK marjı 2Ç19’a kıyasla 5,1 yüzde puanlık artışla %22
seviyesine ulaştı Marjdaki iyileşmeye bağlı olarak FAVÖK yıllık
bazda ciro artışının üzerinde arttı ve ortalama piyasa beklentisinin
%9 üzerinde gerçekleşti.
3Ç19’da 37,4 milyon TL net finansal gider kaydeden Şirket bu
dönemde 2,6 milyon TL net finansal gelir elde etti.

Şirket’in Haziran sonunda 411 milyon TL olan net borç pozisyonu
Eylül sonu itibariyle 364 milyon TL’ye geriledi. Net borcun FAVÖK’e
oranı aynı dönemde 1,7x seviyesinden 1,3x seviyesine düştü.

Ege Gubre

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY121.80
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 43%
Piyasa değeri TRY1,218 mln
EGGUB 3Ç20'de güçlü sonuçlar açıkladı / olumlu

Ege Gübre, 3Ç20’de 146 milyon TL gelir (yıllık %30 artış), 41
milyon TL FAVÖK (yıllık
%54 artış) ve 29 milyon TL net kar (yıllık %78 artış) açıkladı.
Ortalama piyasa
beklentisi bulunmamaktadır. Güçlü operasyonel performans ve net
kardaki belirgin
artış hisse performansı üzerinde olumlu bir etkiye neden olabilir.
Brüt kar marjı 6,2 yüzde puanlık güçlü bir artışla %34,3 seviyesine
yükselirken,
faaliyet giderlerinin satışlara oranının artması dolayısıyla FAVÖK
marjında 4,4 yüzde
puan artış görüldü.


Cimsa

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY12.67
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 40%
Piyasa değeri TRY1,712 mln
CIMSA Güçlü ciro ve marj artışı ile beklentileri aştı / olumlu ?
Çimsa Çimento, 3Ç20’de 660 milyon TL gelir (Konsensus: 585 milyon TL),
165 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 119 milyon TL) ve 98 milyon TL net kar
(Konsensus: 50 milyon TL) açıkladı. Operasyonel sonuçlarda hem büyüme,
hem marjlar tarafında iyileşme eğilimi dikkat çekiyor. Beklentinin
yaklaşık 2 katı açıklanan net kar rakamı da dikkate alındığında
sonuçların hisse üzerinde kısa vadede olumlu etkiye neden olabileceğini
düşünüyoruz.
Şirket’in satış gelirleri 3Ç20’de önceki yılın aynı dönemine
kıyasla %40 oranında
artarak 660 milyon TL oldu. Yurtiçi satışlar bu dönemde yıllık %51
artışla 365 milyon
TL’ye yükselirken, yurtdışı satışlar ise yıllık %31 artışla 390 milyon
TL düzeyinde gerçekleşti.

Operasyonel kar marjlarında 2Ç’de görülen iyileşme eğilimi artarak
devam etti FAVÖK marjı 3Ç19’a kıyasla 8,8 yüzde puan artışla %24,9
seviyesine ulaştı.
Şirket özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımları (Exsa)
dolayısıyla 3Ç20’de 36,1 milyon TL gelir kaydetti (3Ç19: -0,1 milyon
TL).
Şirket’in net finansal giderleri 3Ç19’da 48,6 milyon TL
düzeyindeyken, 3Ç20’de 82,3 milyon TL’ye yükseldi. Ancak diğer
faaliyet gelirleri altında kaydedilen kur farkı gelirleri (net 32,4
milyon TL) finansman giderlerindeki artışın olumsuz etkisini telafi
etti.
Eylül sonu itibariyle net borç pozisyonu 1,39 milyar TL
düzeyindedir (Haziran sonu: 1,35 milyar TL), 228 milyon TL tutarında
döviz açık pozisyonu bulunmaktadır (Haziran sonu: 225 milyon TL).

Karsan Otomotiv

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY2.80
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 32%
Piyasa değeri TRY2,520 mln

KARSN 3Ç20 FAVÖK rakamı yıllık bazda artarken net kar geriledi /
nötr Karsan, 3Ç20’de 450 milyon TL gelir, 111 milyon TL FAVÖK ve 10
milyon TL net kar açıkladı. Şirketin, maliyet kalemlerindeki başarılı
sonuçlarına istinaden faaliyet karlılığında yıllık bazda artış
görülürken net karda finansman giderlerindeki artıştan kaynaklı
daralma gözlemlendi.
Karsan Otomotiv, 3Ç20’de gelirlerini yıllık %9 arttırarak 412
milyon TL’ye yükseltirken FAVÖK rakamını da %163’lik bir arttırarak
111 milyon TL’ye çıkartmayı başarmıştır. FAVÖK rakamındaki artışın
desteğiyle FAVÖK marjı yıllık bazda kuvvetli bir artış ile yaklaşık
%25 seviyesine yükselmiştir. Karsan’ın 3Ç20’deki 219 milyon TL’lik
finansman gideri kaydetmesi net karı olumsuz etkilemiştir. Sonuçların
hisse performansı üzerinde nötr bir etkisi olacağını düşünüyoruz. "

Analizin tamamı için:


https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUK_BULTEN_-_04.11.2020.PDF


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
16:349.702
Değişim :  1,86% |  177,36
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:34
MAGEN 19,58 347.361.214 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 10.449.055 % 10,00  
KARSN 11,02 151.542.296 % 9,98  
SMART 45,00 117.677.235 % 9,97  
EDIP 19,65 19.791.323 % 9,96  
16:34 Alış Satış %  
Dolar 32,5836 32,5890 % 0,35  
Euro 34,8409 34,8607 % 0,37  
Sterlin 40,3700 40,5723 % 0,36  
Frank 35,6536 35,8324 % 0,56  
Riyal 8,6311 8,6744 % 0,09  
16:34 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,43 28,46 % 0,66  
Platin 933,27 934,15 % 0,66  
Paladyum 1.021,05 1.027,14 % 0,66  
Brent Pet. 86,41 86,41 % 0,66  
Altın Ons 2.384,04 2.384,47 % 0,66