ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)

05.11.2020 10:49
ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)


Deniz Yatırım Tarafından Hazırlanan Şirket Haberleri Raporu:
"Turk Hava Yollari
Tavsiye SAT
Fiyat/Hisse TRY9.78
Hedef Fiyat/Hisse TRY10.32
Getiri Potansiyeli 6%
HAO 50%
Piyasa değeri TRY13,496 mln
THYAO 3Ç20 Karlılık Beklentinin Biraz Üzerinde / hafif olumlu
THY 3Ç20’de 946 milyon TL zarar (Kons.: 1,3 milyar TL zarar, Deniz
Yat.: 747 milyar TL zarar) 6,2 milyar TL satış (Kons.: 5,9 milyar TL,
Deniz Yat.: 5,5 milyar TL) ve 1,2 milyar TL VAFÖK açıkladı (Kons.: 5,9
milyar TL, Deniz Yat.: 5,5 milyar TL). Şirketin faaliyet sonuçları
bizim ve piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşirken, net zarar
kalemi beklentimizin üzerinde 1,5 milyar TL net finansal gider
sebebiyle daha kötü gerçekleşti. Öte yandan, hem VAFÖK hem de net
zarar kalemleri piyasa beklentisinden biraz daha iyi gerçekleşti.
Şirket yönetimi İstanbul saati ile 17:00’de telekonferans ile sorulara
yanıt verecek. Sonuçların hisse performansına etkisinin hafif olumlu
olmasını bekliyoruz.
Yolcu uçuş gelirleri 3Ç19’a kıyasla %77 düşerek 809 milyon dolar
olarak gerçekleşirken, birim yolcu gelirleri (yolcu gelirleri /
yolcu-km) beklentimizin altında %7 oranında düşerek US$7,5 olarak
gerçekleşti. Kargo birim gelirinin 3Ç19’a kıyasla %75 artması
sayesinde ise toplam kargo gelirleri %60 artarak 668 milyon dolar
olarak gerçekleşti.
Uçulan yolcu km başına toplam ve akaryakıt harici gelirler
sırasıyla dolar bazında geçen yıla kıyasla %54 ve %79 artış gösterdi.
Toplam birim başı maliyet uçulan yolcu km başına 9,95 dolar olarak
gerçekleşti. Personel ve uçak kira giderleri artışta en etkili iki
kalem olarak gerçekleşti.
Özkaynak yöntemi ile konsolide edilen iştiraklerden 3Ç19’da 405
milyon TL kar elde edilmişken, 3Ç20’de 37 milyon TL zarar kaydedildi.
Net borç pozisyonu 2019 sonu 8,1 milyar dolar iken Eylül 2020
itibariyle 11,0 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Turk Telekom

Tavsiye TUT
Fiyat/Hisse TRY6.75
Hedef Fiyat/Hisse TRY6.00
Getiri Potansiyeli -11%
HAO 13%
Piyasa değeri TRY23,625 mln
TTKOM 3Ç20 Net Kar Beklentilerin Üzerinde, 2020 VAFÖK Beklentisi
Yukarı Yönlü Revize Edildi / hafif olumlu
Türk Telekom 3Ç20’de 7,4 milyar TL gelir (Kons.: 7,1 milyar TL,
Deniz: 7,2 milyar TL), 3,4 milyar TL VAFÖK (Kons.: 3,33 milyar TL,
Deniz: 3,43 milyar TL) ve 432 milyon TL net kar (Kons.: 372 milyon TL,
Deniz: 337 milyon TL) açıkladı. Şirketin operasyonel sonuçları hem
bizim hem piyasanın beklentilerine uyumlu gerçekleşirken, net kar
finansal giderlerin beklentimizin altında gerçekleşmesi sayesinde
beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Şirket net karı, piyasa
beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Öte yandan şirket 2020 satış
büyüme beklentisini %13’ten %16’ya artırırken, VAFÖK beklentisini 12,4
-12,6 milyar TL aralığından 13,0 milyar TL aralığına yükseltti. Şirket
sabit tarafta artan internet ihtiyacı görüldüğünü belirtirken, mobil
tarafta da Haziran ayından beri iyileşme ve normalleşme yolunda sektör
trendleri gözlemlendiğini belirtti. Yatırım harcamaları ise hem kur
varsayımlarındaki değişiklik hem de yüksek getirili fiber
yatırımlarının öne alınması sayesinde 6,4 milyar TL’den 6,6 milyar
TL’ye revize edildi. Hem beklentilerin üzerinde gelen net kar hem de
2020 VAFÖK beklentisinin yukarı yönlü revize edilmesi sayesinde, 3Ç20
sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif olumlu etki yapmasını
bekliyoruz. Hisse son altı aylık dönemde BİST100’ün %19 altında getiri
getirmiştir.

Petkim

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY4.26
Hedef Fiyat/Hisse TRY5.00
Getiri Potansiyeli 17%
HAO 44%
Piyasa değeri TRY8,997 mln
PETKM 3Ç20 Karlılık Beklentilerin Üzerinde / olumlu
Petkim 3Ç20’de 291 milyon TL net kar (Kons.:203 milyon TL, Deniz:
185 milyon TL), 500 milyon TL VAFÖK (Kons.:465 milyon TL, Deniz: 441
milyon TL) ve 3,03 milyar gelir (Kons.:3,05 milyar TL, Deniz: 2,94
milyar TL) kaydetti. Hem operasyonel karlılık hem net kar bizim ve
piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleştiğinden, sonuçların hisse
performansı üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

Coca Cola Icecek

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY49.66
Hedef Fiyat/Hisse TRY49.30
Getiri Potansiyeli -1%
HAO 25%
Piyasa değeri TRY12,632 mln
CCOLA 3Ç20 sonuçları beklentilerin üzerinde / olumlu
Coca Cola İçecek, 3Ç20’de 4.973 milyon TL gelir (Kons.: 4.797
milyon TL, Deniz: 4.838 mln TL), 1.412 milyon TL FAVÖK (Kons.: 1.232
milyon TL, Deniz: 1.185 mln TL) ve 857 milyon TL net kar (Kons.: 630
milyon TL, Deniz: 627 mln TL) açıkladı. Operasyonel sonuçlar ve net
kar yıllık bazda güçlü artış ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Şirket yönetimi İstanbul saati ile 16:00’da 3Ç20 sonuçlarına dair
telekonferans gerçekleştirecek. Sonuçların hisse performansına olumlu
etkiye neden olacağını düşünüyoruz.
Şirket’in konsolide satış hacmi, yerinde tüketim kanallarının
yeniden açılmasının olumlu etkisi ve tüketici promosyonlarının
katkısıyla yıllık bazda %1,8 artışla 390 milyon ünite kasa olarak
gerçekleşti. Toplam hacim içinde en fazla paya sahip olan gazlı içecek
segmentinde yıllık bazda %9 büyüme görülürken, gazsız içecek
segmentinde %8,5, su segmentinde %28 daralma görüldü. Segmentlerin
satışlar içindeki payı sırasıyla %82, %7 ve %11 oldu.
Türkiye operasyonlarında toplam satış hacmi, 2Ç20’deki yıllık
%24,5 daralmanın ardından, 3Ç20’de yıllık %4 oranında ılımlı bir
azalışla 170 milyon ünite kasa olarak gerçekleşirken, uluslararası
operasyonlarda yıllık %6,8 büyüme ile 221 milyon ünite kasa oldu
(2Ç20: %9,5 daralma).
Ünite kasa başı net satış geliri gazlı içecek satışlarının payının
artması ve fiyat ayarlamalarına bağlı olarak konsolide bazda %26,9 ve
kur etkisinden arındırılmış olarak %15,7 yıllık büyüme kaydetti.
Olumsuz paket dağılımına rağmen, ünite kasa başı net satış
gelirindeki artış ve etkin maliyet yönetimi sayesinde brüt kar
marjında artış sağlandı. Konsolide brüt kar marjı 3. çeyrekte yıllık
347 baz puan artışla %38,6’ya yükseldi. Türkiye operasyonlarında brüt
kar marjı 26 baz puanlık sınırlı bir artışla %42,8 olurken,
uluslararası operasyonlardaki brüt kar marjı 665 baz puan artarak
%35,2’ye ulaştı.
3Ç19’daki 28 milyon TL net finansal gelire karşılık bu çeyrekte
artan faiz giderlerinin etkisiyle 16 milyon TL net finansal gider
kaydedildi.
Konsolide borç, 2019 yıl sonunda 924 milyon USD seviyesindeyken,
30 Eylül 2020 itibarıyla yabancı para cinsinden borçlardaki düşüşle
birlikte 817 milyon USD’ye düştü. Net borç/FAVÖK oranı, 2019 yıl
sonunda olduğu 1,12x seviyesinden 2020 yılının ilk dokuz ayı sonunda
0,54x seviyesine geriledi. Konsolide finansal borcun %63’ü USD (2019
yıl sonu: %68), %15’i EUR, %18’i TL ve geri kalan %4’ü diğer para
birimleri cinsindendir.

Alkim Kimya

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY14.21
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 44%
Piyasa değeri TRY2,132 mln
ALKIM Net kar 3Ç20’de güçlü artış gösterdi / sınırlı olumlu
Alkim 3Ç20’de 186 milyon TL satış, 57 milyon TL FAVÖK ve 59 milyon
TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır.
Operasyonel kar marjlarındaki iyileşme ve kur farkı gelirleri finansal
sonuçları olumlu yönde etkileyerek net karın yıllık bazda güçlü artış
göstermesini sağladı. Sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı
olumlu etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.
Şirket’in satış gelirleri 3Ç20’de önceki yılın aynı dönemine
kıyasla %3 artarak 186 milyon TL’ye yükseldi.
3Ç20’de brüt kar marjı yıllık 443 baz puan artışla %34.5
seviyesine yükselirken, FAVÖK marjı da yıllık 501 baz puan artışla
%30,7 düzeyinde ulaştı.
Şirket bu dönemde diğer gelirler altında 20,4 milyon TL, finansal
gelirler altında 6,2 milyon TL net kur farkı geliri kaydetti.

Sabanci Holding

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY8.83
Hedef Fiyat/Hisse TRY11.20
Getiri Potansiyeli 27%
HAO 44%
Piyasa değeri TRY18,017 mln
SAHOL 3Ç20 net karı piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti /
olumlu
Sabancı Holding, 3Ç20’de 1,612 milyon TL net kar (Konsensus: 1,182
milyon TL) açıkladı. Sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu
etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.
Holding’in finans dışı satış gelirleri 3Ç20’de önceki yılın aynı
dönemine kıyasla %29 oranında arttı.
Finans segmenti gelirlerinde de kısmi azalış görülmesine karşın,
segment bazında karlılığın artması konsolide sonuçlara olumlu etki
sağladı ve konsolide brüt kar yıllık %36 artışla 5,741 milyon TL’ye
ulaştı.

Otokar

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY198.90
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 27%
Piyasa değeri TRY4,774 mln
OTKAR 25 milyon dolarlık yeni ihracat siparişi aldı / hafif olumlu
Otokar bir Afrika ülkesinden 4*4 taktik zırhlı araçlarla ilgili 25
milyon dolar tutarında yeni bir ihracat siparişi aldı. Teslimatların
2020’de başlayıp 6 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır. Haberin
hisse performansı üzerinde hafif olumlu etki yapmasını bekliyoruz.
Hisse son 1 ayda endeksin %29 üzerinde performans gösterse de, 2020 ve
2021 beklentileri göz önüne alındığında tarihi 12,9 FD/VAFÖK
çarpanının altında 10,9 ve 10,5 FD/VAFÖK çarpanlarından işlem
görmektedir.
9A20 itibariyle şirketin elinde kalan siparişler toplamı 195
milyon dolar, 19 milyon EUR ve 570 milyon TL seviyesindeyken, bu
siparişlerin 2020’nin kalanı ve 2021’de devam edeceğini tahmin
ediyoruz. Öte yandan şirket Ekim ayı içinde teslimatlarının
2021-2022’de tamamlanacağı 110 milyon dolarlık yeni bir sipariş daha
almıştı. ? Otokar için 2020 yılı satış beklentimiz 2,3 milyar TL
seviyesindedir.
Şirketin 9M20 itibariyle 1,1 milyar TL olan net borç pozisyonu,
geçmişe dönük 12 aylık veriler ile bakıldığında 2,4x net borç/VAFÖK
çarpanına işaret etse de, Otokar’ın bilançosunda net yabancı varlık
pozisyonu bulunmaktadır.
Şirketin temettü politikası dağıtılabilir net karın %50’sini hisse
ve/veya nakit temettü olarak dağıtmak yönündedir. 2020 net kar
tahminimize göre hesapladığımız hisse başı brüt 6,9 TL temettü tahmini
%4 oranında bir verimliliğe işaret etmektedir."

https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUK_BULTEN_-_05.11.2020.PDF

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0075 31,0391 % 0,17  
Euro 33,5663 33,6226 % -0,05  
Sterlin 39,1769 39,3734 % 0,16  
Frank 35,0560 35,2672 % -0,02  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66