ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)

02.08.2021 10:36
ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)


Deniz Yatırım Tarafından Hazırlanan Analiz:

"Aksa Enerji

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY12.83
Hedef Fiyat/Hisse TRY15.30
Getiri Potansiyeli 19%
HAO 21%
Piyasa değeri TRY7,867 mln

AKSEN Gürcistan'dan 1 ay süreyle elektrik enerjisi ithalatı başladı / nötr
? Aksa Enerji’nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı "Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.",
Gürcistan'a 1 Haziran-30 Haziran 2021 tarihleri arasında 52,5 MW kapasiteye kadar
elektrik enerjisi ithalatı faaliyeti gerçekleştirmiştir. Gürcistan'dan 1 ay süreyle (1
Ağustos 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında) 150 MW'a kadar elektrik ithalatı
yapmak amacıyla TEİAŞ ve EPDK'ya yapılan başvuru onaylanmıştır. Bahsi geçen
ithalat faaliyeti 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla başlayacaktır. Şirket’in net karı 2021
yılı 1. çeyrek döneminde yurt dışı santrallerinin olumlu katkılarının da etkisiyle geçen
yılın aynı dönemine göre %179 ile güçlü artış gerçekleştirmişti. Operasyonel hacme
kısıtlı bir katkı sağlaması beklenen bu haberin, hisse performansı üzerinde önemli bir
etki yaratmasını beklemiyoruz.

Aygaz

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY14.53
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 24%
Piyasa değeri TRY4,359 mln

AYGAZ Aykargo biriminin halka arz çalışmalarını kapsayan danışmanlık
sözleşmesi imzalandı / sınırlı pozitif

? Aygaz, bağlı ortaklığı Aygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin (Aykargo)
faaliyetlerinin geliştirilmesi ve daha etkin yürütülmesi amacıyla McKinsey
Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ile stratejik işbirliği kurulmasına yönelik olarak
yürütülen görüşmeler sonucunda, 15 Ocak 2021 tarihinde imzalanan Ortaklık
Çerçeve Sözleşmesi'nin yerine, Aykargo'nun McKinsey'den aynı hizmetlerin alımını
kapsayan başarı primine dayalı uzun vadeli bir Danışmanlık Sözleşmesi imzalanarak
işbirliğine devam edilmesine karar verildiğini duyurdu.

? Aykargo ve McKinsey arasındaki işbirliği 5 yılı hizmet sunumu ve takip eden 2 yılı
başarı primi ödeme dönemi olmak üzere toplam 7 yılı kapsamaktadır. 15 milyon USD
olarak belirlenen McKinsey tarafından sunulacak hizmetlerin bedelinde bir değişiklik
olmamıştır. Toplam hizmet bedelini artı veya eksi yönde etkileyebilecek olan başarı
primi ise, ödeme döneminde Aykargo'nun halka arz edilmesi halinde halka arz
sonucu oluşacak değerinin, aksi takdirde ise bağımsız değerleme çalışması dikkate
alınarak belirlenecek piyasa değerinin McKinsey Başarı Prim Oranı ile çarpılması ile
hesaplanacak olup, bu tutardan o tarihe kadar faturalanan hizmet bedeli tutarı ile
halka arz halinde oluşacak ilgili masraflar düşülecektir. McKinsey Başarı Prim Oranı
Sözleşme'de belirlenen formüle göre hesaplanacak olup, ilgili oranın yaklaşık %20
olması beklenmektedir.

? Aykargo hizmet döneminde toplam hizmet bedelinin 2,5 milyon USD’sini beş eşit
taksitte ödeyecektir. Faturalanan hizmet bedelinin bakiye tutarı ise hesaplanacak
başarı primi ile birlikte ödeme veya iptale konu olacaktır.

? Sözleşme ile birlikte Aygaz, kendisi ve/veya pay sahibi olunması halinde diğer Koç
Topluluğu şirketleri tarafından, hizmet döneminde Aykargo'ya şirketin faaliyetleri ve
operasyonel ihtiyaçları dikkate alınarak 60 milyon USD’ye kadar nakit sermaye
konacağı yönündeki niyeti beyan etmiştir.


? Aygaz’ın güçlü bayi ve lojistik ağı (81 ildeki 4 bine yakın tüpgaz bayisi) dikkate
alındığında mevcut pozisyonunun kargo işinde önemli bir avantaj sağlayabileceğini
düşünüyoruz ve bu alandaki yatırımlarını olumlu değerlendiriyoruz. Ocak ayında
McKinsey ile ortaklık adına atılan adım yatırımcılar tarafından olumlu algılanmış ve
hisse açıklamalar sonrasında bir aylık dönemde endeksin %14 üzerinde performans
sergilemişti. Yakın döin de etkisiyle hissenin olumlu yönde etkilenebileceğini tahmin ediyoruz.
Bununla birlikte hissenin geriye dönük 12 aylık çarpanlar bazında ucuz seviyelerde
olmadığını belirtelim.

? Aygaz’ın genel operasyo
üzere toplam 362MW kurulu gücü bulunmaktadır.

OTKAR 2Ç21 Operasyonel sonuçlar ve net kar ortalama piyasa beklentisinin
üzerinde geldi / olumlu
milyon TL)
açıkladı. 2Ç21 operasyonel sonuçları ve net kar yıllık bazda güçlü artışlar gösterirken,
ortalama piyasa beklentisinin üzerinde geldi. Sonuçların hisse üzerinde olumlu bir
etki yaratacağı beklentisindeyiz.

? Şirket, 2Ç21’de 292 milyon TL yurtiçi satış geliri (yıllık %181 artış) ve 696 milyon TL
ihracat geliri (yıllık %21 artış) kaydetti. Toplam satış gelirleri 2Ç21’de yıllık %45’lik
artışla 983 milyon TL seviyesine yükseldi. Gelirlerin yıllık bazda güçlü artmasında
kamyon ve otobüs segmentlerindeki adetsel yükselişin önemli payı olduğunu
görüyoruz. Şirket, 2Ç20’de sadece 12 adet kamyon satarken, 2Ç21’de 131 adet
kamyon satışı gerçekleştirmiştir. Buna ek olarak, geçen yıl aynı dönemde 292 adet
olan otobüs satışı 2Ç21’de 320 adede yükselmiştir. 1Y21’de ihracatın toplam ciro
içindeki payı %70 seviyesindedir.

? 2Ç21 FAVÖK rakamı satışlardaki kadar büyüme görülmese de yıllık %19’luk bir
yükselişle 241 milyon TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı yıllık 540 baz
puan azalışla %24,5 seviyesine gerilese de çeyreksel bazda marjlardaki iyileşme
dikkat çekiyor. Net borç / FAVÖK oranı ise 2x seviyesinde önceki dönemlere paralel
seyrini korumaktadır. Yılın 2. çeyreğinde 58,6 milyon TL net finansal gider kaydeden
Şirket, ciro ve karlılıktaki büyümenin verdiği desteğin dışında, 2Ç21’de oluşan 36
milyon TL ertelenmiş vergi geliri sayesinde net karını yıllık %93 arttırarak 289 milyon
TL’ye yükseltmeyi başarmıştır.

? Otokar’ın kesinleşen sipariş tutarı 1Y21 sonunda 1.487 milyon TL seviyesindedir.
(2020 sonu: 2.403 milyon TL)

? Şirket’in net borç pozisyonu 2Ç21 itibariyle 1.600 milyon TL (1Ç21: 1.686 milyon TL)
düzeyindedir.

? Genel değerlendirme: Şirket’in zırhlı araç ihracatının yanı sıra otobüs segmentinde
gösterdiği başarılı performansını sürdürülebilirse 2Y21’de daha iyi sonuçlar elde
edeceğini düşünüyoruz. Buna ek olarak, Şirket’in temettü ödemesi bir gelenek haline
getirildiği düşünüldüğünde yatırımcılar açısından hisseyi destekleyici bir katalizör
olacaktır. Hisse, yıl başından itibaren %2 relatif getiri sağlamıştır. Geriye dönük 12
aylık verilere göre hisse 8,3x F/K ve 10,8x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem
görmektedir.

VESBE Operasyonel sonuçlar ve net karda güçlü yıllık büyüme elde etti /
olumlu

? Vestel Beyaz Eşya 2Ç21’de 4.375 milyon TL satış geliri (Kons.: 4.214 milyon TL), 688
milyon TL FAVÖK (Kons.: 632 milyon TL) ve 516 milyon TL net kar (Kons.: 414 milyon
TL) açıkladı. VESBE için yalnızca bir kurumun beklentisi bulunmaktadır. Şirket’in 2Ç21
FAVÖK ve net kar rakamı beklentinin üzerinde gelmiştir. Operasyonel sonuçlar ve
net karda görülen güçlü büyüme dikkate alındığında sonuçların hisse performansı
üzerinde olumlu bir etki yaratacağı düşüncesindeyiz.

? Vestel Beyaz Eşya’nın 2Ç21’de yurt içi satış gelirleri yüksek talebin desteğiyle %94,
yurt dışı satışları ise kurun verdiği pozitif destek %143 büyüme göstermiş olup
toplam satışları yıllık bazda %128 artarak 4.375 milyon TL’ye yükselmiştir. Toplam
satışların %56’sı Avrupa ülkelerine, %24’ü yurt içine, %21’i ise diğer ülkelere
yapılmıştır. 2Ç21 brüt kar rakamındaki yıllık %122’lik yükseliş FAVÖK rakamını
destekleyerek yıllık %107 artışla 688 milyon TL seviyesine ulaşmasını sağladı. FAVÖK
marjı, hammadde fiyatlarındaki artış nedeniyle yıllık 160 baz puan azalışla %15,7
seviyesinde gerçekleşti. Şirket, 2Ç21’de türev finans araç giderleri ağırlıklı olmak
üzere 106 milyon TL net finansman gideri kaydetmesine rağmen net kar rakamını
güçlü operasyonel performansa bağlı olarak yıllık %140 arttırarak 516 milyon TL
seviyesine çıkarmayı başardı.

? 2Ç21 sonu itibariyle Şirket’in 1.245 milyon TL net borç pozisyonu bulunmaktadır
(2020 sonu: 1,431 milyon TL). Net Borç / FAVÖK oranının 2Ç21 itibari ile 0,5x ile
oldukça düşük bir seviyede olduğunu belirtmek gerekiyor.

? Hatırlatmak gerekirse Şirket, 2020 yılsonunda 3 yıllık yeni bir yatırım programı
açıkladı. Yönetim, Manisa fabrikasında yapılacak olan 160 milyon Euro yatırımla bu
süre sonunda kapasitenin %52 artmasını planlamaktadır. 1Y20 döneminde %64 olan
kapasite kullanım oranı, 1Y21’de %92 seviyesine yükselmiştir.

? Genel değerlendirme: İhracat tarafında devam eden güçlü talep ve kurun verdiği
destek finansalları pozitif etkilemeye devam ediyor. Ayrıca, yeni yatırım planı ile
kapasite kullanım oranını arttırması ve yüksek verimliliği olan temettü şirketi olması
hissenin yatırımcılar açısından tercih edilmesinin ana sebepleri olarak görüyoruz.
Hisse, yıl başından itibaren %32 relatif getiri sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık
verilere göre hisse 4.9x F/K, 4.1x FD/FAVÖK çarpanları dikkate alındığında makul
seviyelerde işlem görmektedir."

https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUK_BULTEN_-_02.08.2021.PDF

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.548
Değişim :  -1,36% |  -131,71
Açılış :  9.645  
Önceki Kapanış :  9.680  
En Düşük
9.513
En Yüksek
9.650
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MAGEN 18,37 576.507.472 % 10,00  
KCAER 63,25 1.832.055.682 % 10,00  
UFUK 379,50 27.577.234 % 10,00  
OYAYO 42,94 10.178.594 % 9,99  
DNISI 19,61 79.764.082 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5113 32,5168 % 0,20  
Euro 34,5556 34,5877 % 0,12  
Sterlin 40,3741 40,5765 % 0,04  
Frank 35,5949 35,7734 % 0,05  
Riyal 8,6584 8,7018 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,16 28,20 % 0,66  
Platin 960,63 962,14 % 0,66  
Paladyum 1.014,74 1.021,75 % 0,66  
Brent Pet. 90,08 90,08 % 0,66  
Altın Ons 2.382,86 2.383,17 % 0,66