ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)

09.11.2017 09:47
ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)


Deniz Yatırım ( http://www.denizyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Şirket Haberleri Analizi:
"Tüpraş’ın 3Ç17 sonuçları beklentilerin gerisinde kaldı - olumsuz
Tüpraş 3Ç17’de 992 mln TL net kar elde etti. Bu rakam geçtiğimiz
yılın %71 üzerinde gelirken, bizim 1.60 mlr tahminimiz ve 1.36 mlr TL
konsensus beklentisinin oldukça gerisinde kaldı. Beklentileri
karşılayamayan net kar sonucunun başlıca sebebi 8.9 $/varil net
rafineri marjının bizim 9.9 $/varil tahminimize göre düşük gelmesi ve
finansal giderlerin hesaplamalarımızın üzerinde gelmesi etkili oldu.
Çeyreksel bazda net karın %32 düşmesinde kur farkı giderleri (283 mln
TL) ve artan vergi gideri (234 mln TL) sebep oldu. Şirket’in 2Ç17
sonunda 1.68 mlr $ olan net borcunun 3Ç17 sonunda 1.24 mlr $’a
operasyonel nakit akışı ve işletme sermayesinde yapılan
iyileştirmelerin etkili olmasını ise olumlu olarak karşılıyoruz.
Beklentilerin gerisinde kalan sonuçların hisse üzerinde baskı
yapabileceğini düşünüyoruz.

Koç Holding net kar performansı beklentilerin biraz altında
Koç Holding 3Ç17’de 1,290 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam
beklentilerin %4 altında kaldı. Tüpraş’daki olumsuz faaliyet karına
rağmen güçlü otomotiv performansı daha olumsuz bir tabloyu engelledi.
Sonuçların hisse üzerinde kısmen olumsuz etkisi olabilir.

Migros’ta operasyonel marjlar beklenenden çok daha iyi
Migros 3Ç17’de 70 milyon TL net zarar açıkladı. Bu rakam bizim 99
milyon TL piyasanın 95 milyon TL net zarar tahminlerinden çok daha iyi
gerçekleşti. Bu ayrışmanın en önemli nedeni ise operasyonel marjların
son derece güçlü gelmiş olması olarak görünüyor.
Şirket Kipa’nın konsolidasyonuyla beraber yıllık bazda %39 gibi
bir satış büyümesiyle 4,3 milyar TL satış rakamına ulaştı. Bu genelde
beklentilere paraleldi. Kipa’yı ayrı tutarak baktığımızda yıllık
büyüme performansı ise %20 oldu. Bu da son derece tatminkar bir seviye
olarak karşımıza çıkıyor.
3Ç17 sonuçlarının büyük sürprizi ise marjlarda gerçekleşti. Şirket
Kipa’nın marjları negatif etkileyen etkisine rağmen yıllık bazda FAVÖK
marjını korumayı başararak %6,8 gibi bir marj yakaladı ve tahminleri
1,5 puan civarında aştı. Böylece FAVÖK yıllık olarak %38 büyüdü ve 289
milyon TL olarak gerçekleşti. Tahminler ise bunun %25-30 civarı
altındaydı. Burada hem brüt marjlardaki gelişim hem de faaliyet
giderlerinin iyi yönetilmesi etkili oldu.
Özellikle güçlü gelen marjlardan sonra 3Ç17 sonuçlarının bir
süredir Euro’nun TL karşısında değer kazanması nedeniyle piyasanın
gerisinde kalan hissede olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

Alarko’nun net kar performansındaki pozitif ivme devam ediyor
Alarko 3Ç17’de 86 milyon TL net kar açıkladı. Geçen sene bu rakam
53 milyon TL’idi. Gayri menkul tarafında elde edilen süreklilik arz
etmeyen konut satış geliri ve elektrik dağıtım ve turizm
sektörlerindeki yüksek sezonsallık etkisi sayesinde güçlü gelen net
kar, taahhüt tarafında zayıf seyreden karlılık performansına rağmen
bugün hissede olumlu etki yaratabilir. Ancak doların güçlü seyri
nedeniyle CENAL projesinden yazılacak kur farkı zararı ve 4.çeyreğin
diğer faaliyet alanları için görece zayıf bir çeyrek olması nedeniyle
önümüzdeki çeyrek bu ölçüde bir net kar performansı oluşmayabilir.
(Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Enka İnşaat’da olumlu operasyonel performansı düşük finansal
gelirler gölgelemiş
Enka İnşaat 3Ç17’de piyasa beklentilerinin %2 aşağısında 626
milyon TL net kar açıkladı. Şirketin tahhüt segmentindeki yüksek
karlılık nedeniyle FAVÖK tarafında piyasa beklentilerinin %15 üstünde
performansına rağmen yatırım araçlarından elde edilen finansal
gelirler beklentilerin altında kaldığından net kar performansı biraz
sönük kalmış. Yine de sonuçların hisse üzerinde hafif olumlu etkisi
olabilir. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

İştiraklerden gelen olumlu sonuçlar Şişecam karını güçlü getirdi
Şişecam 3Ç17’de 277 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam piyasa
beklentilerinin %8 üzerinde kaldı. Dün halka açık iştiraklerinin
açıkladığı pozitif sonuçların ışığında bu olumlu sonuç beklendiğinden,
3ç17 sonuçlarının hisse üzerinde belirgin bir etki yaratmasını
beklemiyoruz. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Aygaz’ın 3Ç17 operasyonel performansındaki çeyreksel iyileşme
beklentilerin üzerinde gerçekleşti - nötr
Aygaz’ın 2Ç17’de stok zararı ve dağıtıcı marjlarındaki rekabet
baskısı nedeniyle zayıf operasyonel performansının 3Ç17’de toparlamış
olmasına rağmen, net kar 166 mln TL ile bizim 217 mln TL, piyasanın
ise 180 mln TL beklentisinin gerisinde kaldı. Bunun ana sebebi
Tüpraş’ın net kar rakamının öngörülerden düşük gelmesiydi (Aygaz,
Tüpraş’ta dolaylı yoldan %10 paya sahiptir). Operasyonel sonuçlardaki
iyileşme ise tahminlerimizin üzerinde gerçekleşti ve 120 mln TL FAVÖK
açıklayan Şirket bizim 93 mln TL, konsensusun ise 85 mln TL olan
beklentilerini geride bıraktı. Bu nedenle, beklentilerden düşük gelen
net kara hissede ilk etapta gelebilecek olumsuz reaksiyonun kısa
vadede karşılanabileceğini düşünüyoruz. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım
Araştırma)

Zorlu Enerji kur farkı zararı ve proje lisans iptal gideri
nedeniyle artan operasyonel performansını 3Ç17 net karına yansıtamadı
- olumlu
Zorlu Enerji’nin 3Ç17 net karı bir önceki çeyreğe göre iyileşmeye
devam eden operasyonel performansına rağmen kur farkı zararları ve 46
mln TL’lik Sami Soydam proje lisansının iptaline ilişkin oluşan gider
nedeniyle 2Ç17’de 74 mln TL’den 27 mln TL’ye geriledi. Bu sonuç bizim
beklentimizin altında kalmış olmasına rağmen, bizim 208 mln TL olan
tahminimizi aşan 264 mln TL FAVÖK rakamı (yıllık %125, çeyreksel %26
artış) göz önünde bulundurulduğunda, hisse üzerinde 3Ç17 sonuçlarının
olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Osmangazi’nin 58 mln TL FAVÖK
katkısı beklentilerimiz dahilinde gerçekleşirken, elektrik üretim
tarafının 206 mln TL FAVÖK yaratması, konsolide FAVÖK rakamının bizim
öngörümüzün üzerinde gelmesinin ana sebebi oldu. (Kaynak: KAP, Deniz
Yatırım Araştırma)

Aksa Enerji’nin 3Ç17 sonuçları beklentileri geride bıraktı – olumlu
Aksa Enerji’nin 3Ç16’da 75 mln TL olan net zararı 3Ç17’de
operasyonel performansın Afrika’da devreye alınan santrallerin artan
katkısıyla güçlenmesi ve varlık satışından elde edilen 137 mln TL
gelirin etkisiyle 164 mln TL’ye yükseldi. Bu rakam bizim 64 mln TL
tahminimizin, piyasanın ise 57 mln TL olan beklentisinin oldukça
üzerinde gerçekleşti. Bunun sebebi hem operasyonel performansın
tahminlerin üzerinde oluşması, hem de finansman giderlerinin
hesaplamalarımızdan düşük gelmesidir. Sonuç olarak Aksa Enerji’nin 181
mln TL 3Ç17 FAVÖK’ü bizim 148 mln TL olan beklentimizi, konsensusun da
153 mln TL olan öngörüsünün üzerinde oluştu. Sonuçların hisse üzerinde
olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Daha uzun vadeli performans için,
Şirket’in Pazartesi günü düzenleyeceği telekonferansta yönetimin
geleceğe dair beklentileri önemli rol oynayacaktır. Şirket için AL
tavsiyemizi koruyoruz. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Alkim sonuçlarında sürpriz yok
Alkim Kimya 3Ç17’de 11 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu rakam
geçen seneye kıyasla %25 artışa işaret ediyor. Çayırhan yatırımının
devreye girmesiyle artan tuz satışlarına paralel olarak şirket bu
çeyrekte cirosunu ve FAVÖK’ünü sırasıyla yıllık bazda %40 ve %36
artırmış. Çeyreksel anlamda hemen hemen aynı operasyonel performansı
gösteren şirkette geçen çeyrek yazılan tek sefere mahsus ertelenmiş
vergi geliri nedeniyle net kar rakamında 12 milyon TL’lik bir daralma
gözlemlense de, güçlenen doların şirket satışlarına ve karlılığına
yönelik olumlu etkisini de hesaba kattığımızda olumlu 4ç beklentileri
öncesi olumsuz sürprize yer vermeyen 3ç sonuçları hisse üzerinde hafif
pozitif etki yaratabilir. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Alcatel’in 3Ç17 sonuçları heyecan verici değil
Alcatel 3Ç17’de 9 milyon TL net zarar açıkladı. Net zarar geçen
yılın aynı döneminde 4 milyon TL iken şirketin 2Ç17’de ner karı 3
milyon TL idi. Satışlar 107 milyon TL olurken yıllık bazda %6 büyüme
gösterdi. VAFÖK ise geçtiğimiz yıl üçüncü çeyrekte eksi 1 milyon iken
bu sene hafif bir toparlanma ile 2 milyon TL artıya döndü. Bu
rakamlarda genel itibariyle hissede önemli yukarı yönlü hareket
yaratacak bir durum görmüyoruz. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Anadolu Isuzu’nun satışları ciddi anlamda artarken, şirket zarar
yazmaya devam ediyor
Anadolu Isuzu 3Ç17’de 13 milyon TL net zarar açıkladı. Bu rakam
tek olarak ele alındığında olumsuz görünse de, şirketin satışları bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre %40 büyüyerek 242 mln TL gerçekleşti.
Şirketin operasyonel performansında ise FAVÖK marjında çeyreklik bazda
0.9 puan iyileşme olmasına rağmen geçen yılın seviyelerine
ulaşılamadı. Üretim maliyetlerindeki artışla birlikte şirketin 3Ç17’de
de yazdığı finansal giderler net karı olumsuz etkiliyor -
hatırlatmakta yarar var, şirket bilançosundaki yüklü Avro borcu
nedeniyle yükselen kurdan olumsuz etkileniyor. Açıklanan sonuçlar çok
olumlu olmasa da, şirketin yerli otomobil üretecek konsorsiyumda yer
alması nedeniyle olumsuz sonuçların etkisi sınırlı kalabilir. (Kaynak:
KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Çuhadaroğlu Metal bu çeyrekte artan satış gelirlerini faaliyet
karına döndürmekte zorlandı
Çuhadaroğlu Metal bu çeyrekte 0.4 milyon TL net kar açıkladı.
Geçen sene ve geçen çeyrek bu rakamlar sırasıyla 1.3 ve 2.8 milyon TL
idi. Şirketin satış gelirleri geçtiğimiz seneye kıyasla yüksek ürün
fiyatları ve düşük baz üstüne gözlemlenen satış hacmindeki artış
nedeniyle %120 artarken, sektördeki kapasite fazlası nedeniyle yaşanan
yoğun rekabet ortamında artan alüminyum fiyatlarını ürün fiyatlarına
yansıtamamak ve taahhüt tarafında da daha önceden avansı alınmış ve
anlaşması yapılmış işlerde görülen maliyet artışlarının karlılığa
yönelik olumsuz etkisi nedeniyle şirket bu çeyrekte pozitif FAVÖK
yaratamadı. Şirketin 4.çeyrek karlılığında toparlanma beklentisine
rağmen zayıf faaliyet karlılığının bugün hisse üzerindeki etkisi
negatif olabilir. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Doğtaş Kelebek’te operasyonel performans çok güçlü
Doğtaş Kelebek 3Ç17’de 16 milyon TL net kar rakamı açıklayarak
bizim 14 milyon TL olan beklentimizi aştı. Şirket geçtiğimiz yılın
aynı döneminde 1 milyon TL net zarar açıklamıştı. Bu gelişimin en
önemli nedeni operasyonel performans olarak gözüküyor. Satışlar 208
milyon TL olurken yıllık bazda %62 gibi bir büyüme gösterdi. Bizim
satış tahminimiz olan 175 milyon TL’yi de bir hayli aşmış oldu. FAVÖK
ise yıllık olarak neredeyse 3 katına çıkarak 47 milyon TL oldu. Bizim
FAVÖK tahminimiz 34 milyon TL idi. FAVÖK marjı da %22,4 olurken geçen
yılın hemen hemen 10 puan üzerinde kaldı. Şirketin özellikle faaliyet
gösterdiği piyasada oluşan büyüme imkanından son derece iyi
faydalandığını görüyoruz. 3Ç17’de mobilya satışlarında sağlanan vergi
desteğinin son dönemi olmasının da satışlara pozitif katkı yaptığını
düşünüyoruz. 4Ç17’de satış büyümesi hızlarında bir miktar düşüş
görebiliriz. Genel itibariyle 3Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde pozitif
bit etki yaratmasını bekliyoruz. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Doğan Holding’in net zarar rakamı operasyonel kar performansındaki
iyileşmeyi gölgelemekte
Doğan Holding 3Ç17’de 72 milyon TL net zarar açıkladı. Zarar
rakamı geçen sene de 76 milyon TL seviyesindeydi. Akaryakıt dağıtım
işindeki büyüme stratejisi ve artan ürün fiyatlarının da neticesinde
yıllık bazda cirosunu %41 FAVÖK rakamını da %49 artırarak 186 milyon
TL’ye ulaştıran şirket, yine enerji segmentinde yer alan euro bazlı
borçlardan kaynaklı kur ve faiz gideri ve medya segmentinde maddi ve
maddi olmayan varlıklar da görülen değer düşüklüğü giderlerinin
etkisiyle şirket yine bu çeyrekte net zarar yazmaktan kurtulamadı.
Sonuçlar hisse üzerinde hafif olumsuz etki yaratabilir. (Kaynak: KAP,
Deniz Yatırım Araştırma)

Eczacıbaşı İlaç’ta satış büyümesi ve operasyonel performansı
oldukça olumlu
Eczacıbaşı İlaç 44 mln net kar açıkladı. Geçen senenin aynı
çeyreğiyle karşılaştırıldığında bu rakam %65 yukarıda. Satışlarında da
yıllık bazda %31 artış olan şirketin FAVÖK marjının ciddi bir
ilerlemeyle %16.8’e ulaşması, olumlu operasyonel performansa işaret
ediyor. Avro ve Dolar net varlık pozisyonu bulunan şirket güçlü
seyreden avrodan olumlu etkilenerek finansal gelir yazdı. 2Ç17’de tek
sefere mahsus bir satış işlemi olduğu için bu çeyrekteki net kar
performansı ihmal edilebilir. Sonuçların hisse üzerindeki etkisinin
olumlu olabileceğini düşünüyoruz. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım
Araştırma)

Ege Endüstri’nin satış rakamı yıllık bazda %57 artarken,
operasyonel performansı olumlu
Ege Endüstri 3Ç17’de geçen yılın aynı çeyreğine göre %45 yukarıda
olarak 32 mln TL net kar rakamı açıkladı. Şirketin satışları da yıllık
bazda %57 artarak 86 mln TL gerçekleşti. Operasyonel performansında
iyileşme trendi devam eden şirketin FAVÖK marjı geçen seneye göre 3.3
puan artarak %36.9 seviyesine geldi. Değer kazanan Avro ve Dolar,
bilançosunda pozitif net döviz varlığı bulunan şirketin net karını
olumlu etkiledi.
Sonuçları şirket açısından olumlu bulmakla birlikte, son 4 çeyrek
FD/FAVÖK oranı 7.7 olan hisse üzerinde olumlu etkisinin olabileceği
görüşündeyiz. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Karsan’da operasyonel performansta ciddi bir gelişim var
Karsan 3Ç17’de 8 milyon TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı
döneminde ise 32 milyon TL net zarar vardı. Bu gelişimin arkasındaki
en önemli neden operasyonel performanstı. Satış rakamı artan
teslimlerle beraber yıllık bazda %62 gibi güçlü bir büyüme sergiledi
ve 208 milyon TL’ye ulaştı. Bu güçlü büyümeye FAVÖK marjındaki
yaklaşık 2 puanlık gelişim de eşlik etti ve FAVÖK marjı 3Ç17’de %11,7
gerçekleşti. Böylece VFAVÖK 33 milyon TL oldu ve geçtiğimiz yılın
FAVÖK rakamını ikiye katladı. Genel itibariyle 3Ç17 sonuçlarının hisse
için olumlu olduğunu düşünüyoruz ama hissede önümüzdeki dönemde asıl
belirleyici unsur yerli oto projesiyle ilgili gelişmeler olmaya devam
edecektir. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Orge Enerji olağanüstü operasyonel performans göstermeye devam
ediyor
Orge Enerji 3Ç17’de 10 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu rakam
geçen seneye göre %54 geçen çeyreğe kıyasla da %20 artışa tekabül
ediyor. Geçen seneye kıyasla ciro’da görülen %23’lük düşüşe rağmen,
proje maliyetlerinin proje başlangıcında daha düşük döviz kuru ve
fiyat ile gerçekleştirilmiş ve/veya sabitlenmiş olmasının etkisiyle
FAVÖK marjı aynı dönemde %25’ten %55’e yükselmiş ve FAVÖK rakamı da
%70 artarak 12 milyon TL’ye ulaşmış gözükmekte. Her ne kadar dövizdeki
oynaklıktan olumlu etkilenen bu yüksek karlılığın önümüzdeki dönem bu
seviyelerde sürdürülebilir olmayacağını düşünsek de, açıklanan olumlu
sonuçların ve hissenin son 12 aylık uygun değerleme çarpanlarının
(F/K:5.9, FD/FAVÖK: 4.4) etkisiyle bugün hissede pozitif bir açılış
gözlemlenebilir. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Uşak Seramik’in operasyonel performansında bir miktar bozulma var
Açıkladığı sonuçlara göre geçtiğimiz yılın düşük bazının da
etkisiyle satışları yıllık bazda %33 artarak 71 mln TL açıklanan Uşak
Seramik’in FAVÖK rakamı ise geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre %2
düşerek 12 mln TL gerçekleşti. FAVÖK marjındaki düşüş büyük ölçüde
şirketin satışlarına göre daha yüksek bir oranda artan maliyetlerinden
kaynaklanıyor. Çeyreklik bazda 3.1 puan azalan brüt kar marjının
3Ç17’de net kar’a da yansıdığını görüyoruz. Açıklanan sonuçların hisse
üzerinde hafif olumsuz bir etkisi olabileceğini düşünüyoruz. (Kaynak:
KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Borusan Boru’nun 3Ç17 sonuçlarının yorumlanmasında düzeltme
Borusan Boru’nun 713 mln TL olan 3Ç17 cirosu bir önceki çeyreğe
göre %8 azalış, geçtiğimiz yıla göre ise doların TL karşısındaki değer
kazanımı ve yeni proje alımları sayesinde %67 artışa işaret
etmektedir. Diğer taraftan faaliyet karı yıllık bazda ise %114 artış
kaydetmiş oldu ve 93 mln TL’ye yükseldi. Operasyonel karda bir önceki
çeyreğe göre bir miktar gerileme ve 2Ç17’deki 11 mln TL’lik ertelenmiş
vergi gelirinin 1 mln TL’ye düşmesi nedeniyle 102 mln TL’den 66 mln
TL’ye düştü (3Ç16’da 22 mln TL). Dün yapılan bilgilendirmede, şehven,
3Ç17 cirosu 699 mln TL ve net kar 65 mln TL olarak yazılmıştı. "

https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUKBULTEN_09.11.2017-1725.pdf


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:0510.677
Değişim :  0,19% |  20,53
Açılış :  10.679  
Önceki Kapanış :  10.657  
En Düşük
10.590
En Yüksek
10.721
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALKA 34,54 280.420.457 % 10,00  
BEYAZ 26,84 80.697.730 % 10,00  
DENGE 4,62 58.434.159 % 10,00  
IHAAS 23,78 123.641.668 % 9,99  
BRKVY 74,95 306.069.197 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1936 32,2176 % -0,03  
Euro 34,9540 35,0503 % 0,10  
Sterlin 40,6742 40,8781 % -0,03  
Frank 34,9428 35,1180 % 0,02  
Riyal 8,5000 8,5426 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 32,08 32,10 % 0,66  
Platin 1.063,16 1.065,05 % 0,66  
Paladyum 980,65 988,59 % 0,66  
Brent Pet. 84,32 84,32 % 0,66  
Altın Ons 2.359,87 2.360,34 % 0,66