***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.06.2019 16:34
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 13 Haziran 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar Kahramanmaraş Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20.06.2019 tarihinde tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 06.05.2019
Genel Kurul Tarihi 13.06.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.06.2019
Ülke Türkiye
Şehir KAHRAMANMARAŞ
İlçe DULKADİROĞLU
Adres Genel Kurulun Yapılacağı Adres: Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binası.

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2018 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, seçilecek yönetim kurulu ve bağımsız üyeleri arasında görev taksimi.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması.
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
11 - Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.
13 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
14 - 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
15 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ARSAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2 VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 ARSAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 13.06.2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 13 Haziran 2019 Perşembe günü saat 14.00'da Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binasında yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir.
- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmıştır.
- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Bağımsız Dış Denetçi Raporu onaylanmıştır.
- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2018 yılı yasal finansal tablolar onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
- 2018 yılı faaliyet döneminde oluşan karın Genel Kurul'ca onaylanan Kar Dağıtım politikamız, kredi faizlerindeki yükselme sebebiyle kredi kullanımın yüksek maliyeti, Döviz kurlarındaki aşırı hareketlilik sebebiyle tedbirli olunması gereği, ülkemizdeki ekonomik dalgalanmanın halen devam etmesi sebebiyle tasarruf ve likidetinin artırılması gereği, Suriye'deki iç savaş ve yabancı ülkelerin düşmane tavırları sebebiyle oluşturulmaya çalışılan ekonomik baskıya karşı güçlü şirket yapısının sağlanması, uzun vadeli şirket stratejimiz, piyasa beklentileri, yatırım ve finansman politikaları ve öz kaynak yapımızın güçlendirilmesi hususu dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere , Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.‘nin 1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi onaylanmıştır.
-Yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Alişan ARIKAN, Burak ARIKAN, Mehtap İLKMEN, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Şefika Şebnem AYATA KAPLAN ve Tolunay TOYBUKOĞLU'nun seçilmelerine karar verilmiştir.
-Yönetim kurulu üyelerine ayda net 8.900.00 TL (Sekizbindokuzyüz TL) ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda net 4.500.00 TL (Dörtbinbeşyüz TL) ücret ödenmesine karar verilmiştir.
- Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme politikası Genel Kurula okundu. Bu konuda pay sahiplerine bilgi verildi.
- Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda şirket ortaklarına bilgi verildi.
-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususu genel kurulca kabul edildi. 2018 yılında bu maddede belirtilen şekilde bir işlem yapılmadığı beyan edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.06.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Arsan Hazır Bulunanlar Lİstesi .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Arsan Toplantı Tutanağı .pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 13 Haziran 2019 tarihinde saat 14:00'da Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binasında yapılacaktır.
2018 yılına ilişkin Arsan olağan genel kurul toplantısına davet, Arsan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname örneği ekte yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/769139


BIST
10:261.934
Değişim :  -0,90% |  -17,56
Açılış :  1.920  
Önceki Kapanış :  1.951  
En Yüksek
1.936
En Düşük
1.914
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:23
PCILT 14,52 25.752.563 % 10,00  
YBTAS 21.268,10 1.935.397 % 10,00  
KRSTL 5,76 11.528.099 % 9,92  
KONTR 110,70 137.589.700 % 8,11  
KAPLM 55,50 5.396.600 % 7,77  
10:23 Alış Satış %  
Dolar 13,5938 13,5974 % 0,06  
Euro 15,2605 15,2822 % -0,04  
Sterlin 18,2254 18,3168 % -0,06  
Frank 14,6585 14,7468 % 0,07  
Riyal 3,6187 3,6368 % 0,21  
10:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.813 -4,82  
Altın Gr. 794 794 -0,27  
Cumhuriyet 5.334 5.414 26,00  
Tam 5.303 5.438 25,66  
Yarım 2.563 2.630 12,41  
Çeyrek 1.286 1.315 6,21  
Gümüş.Ons 23,16 23,19 -0,33  
Gümüş Gr. 10,15 10,17 -0,11  
B. Petrol 88,18 88,18 -0,56