CDP Türkiye 2016 İklim Değişikliği Raporu Açıklandı

01.12.2016 09:37
CDP Türkiye 2016 İklim Değişikliği Raporu Açıklandı


Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından Çimsa’nın
ana sponsorluğu ve Deloitte Türkiye’nin derecelendirme ve raporlama
desteği ile yürütülen CDP Türkiye 2016 İklim Değişikliği Programı
Raporu açıklandı. Rapor, 30 Kasım 2016, Çarşamba günü, Zorlu
Performans Sanatları Merkezi’nde Zorlu Holding’in desteği ile
gerçekleştirilen etkinlik ile kamuoyuna duyuruldu.
Şirketlerin iklim değişikliğine yönelik stratejilerini
uluslararası kurumsal yatırımcıların bilgisine sunabileceği bir
platform sağlayan CDP, dünyanın en prestijli ve yaygın çevre girişimi
olarak kabul ediliyor. CDP Türkiye 2016 İklim Değişikliği Raporu,
CDP’ye Türkiye’den dahil olan 50 şirketin verdikleri yanıtların
analizini içeriyor.
BIST-100 şirketlerinin toplam piyasa değerinin %50’sini oluşturan
şirketler CDP platformu aracılığı ile iklim değişikliği risklerini ve
yarattığı fırsatları nasıl yönettiklerini yatırmcılara ve diğer
paydaşlarına açıkladılar. Bu şirketlerin %91’i iklim değişikliğini iş
stratejilerine entegre ettiğini, %94’ü de iklim değişikliğini üst
düzey ve yönetim kurulu seviyesinde ele aldığını belirtti.
“CDP Küresel A listesi" ve "CDP Türkiye İklim Liderleri" Ödülleri
de etkinlikte sahiplerini buldu. Dünyada CDP’ye yanıt veren ve iklim
değişikliği ile mücadelede başı çeken 193 şirketin yer aldığı “CDP
Küresel A Listesi” içerisinde bu sene Türkiye’den iki şirket yer aldı:
Arçelik ve Garanti Bankası. Bu iki şirket etkinlik sırasında liderlik
ödüllerini teslim aldı.CDP Türkiye İklim Liderleri Ödülleri”ne ise
Brisa, Coca-Cola İçecek, Çimsa, Ekoten Tekstil, Migros, Pınar Süt ve
Tofaş layık görüldüler.
Etkinlikte, Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk Haftasonu
Programı Sunucusu Hakan Çelik’in moderatörülüğünde gerçekleşen “CDP A
Listesi CEO Paneli”nde, CDP Küresel A Listesi’nde yer alan Arçelik’in
CEO’su Hakan Bulgurlu ve Garanti Bankası’nın CEO’su Fuat Erbil
konuşmacı oldular.
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, CDP İklim
Değişikliği Programı’nın 2016 Türkiye sonuçları raporu, 30 Kasım 2016,
Çarşamba günü Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen
etkinlik ile kamuoyu ile paylaşıldı. Etkinlikte CDP Küresel A listesi
Ödülleri ve CDP Türkiye İklim Liderleri Ödülleri de sahiplerini buldu.
Etkinlik CDP Başkanı Paul Dickinson’ın yer aldığı video mesaj ile
başladı. Ardından Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay açılış konuşmasını
yaptı. Etkinliğin ana tema konuşmacısı Uluslararası Kurumsal Yönetim
Ağı (International Corporate Governance Network – ICGN) Politika
Direktörü George Dallas oldu.
Gerçekleştirilen canlı bağlantı ile CDP Başkan Yardımcısı Sue
Howells CDP Küresel İklim Değişikliği 2016 Rapor Sonuçları’nı sundu.
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve CDP Türkiye Direktörü
Melsa Ararat “CDP Türkiye 2016 İklim Değişikliği Raporu” sonuçlarını
açıkladı.
Rapor sunumlarından sonra Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi ve
CNNTürk Hafta Sonu Programı Sunucusu Hakan Çelik’in moderatörülüğünde
gerçekleşen “CDP A Listesi CEO Paneli”ne geçildi. Arçelik CEO’su Hakan
Bulgurlu ve Garanti Bankası CEO’su Fuat Erbil panelde konuşmacı
oldular.
CDP Küresel A Listesi Liderleri ve CDP Türkiye İklim Liderleri
ödüllendirildi
Toplantı CDP Küresel A Listesi ve CDP Türkiye İklim Liderleri Ödül
Töreni ile son buldu. İklim değişikliği ile mücadele konusunda üstün
performans göstererek CDP Küresel A Listesi’nde yer alan 193 şirket 25
Kasım’da CDP Londra Merkez ofisi tarafından açıklanmıştı. Türkiye’den
ise sadece iki şirket, Arçelik ve Garanti Bankası, 2016 yılında bu
listeye girmeye hak kazandı. Ödülleri Arçelik adına CEO Hakan
Bulgurlu, Garanti Bankası adına ise CEO Fuat Erbil teslim aldı.
“CDP Türkiye İklim Liderleri Ödülleri”ne ise bu sene toplam 7
şirket layık görüldü. Ödülleri Brisa adına İnsan Kaynakları ve
Kurumsal Gelişim Direktörü Nilgün Özkan, Coca-Cola İçecek adına
Kurumsal İlişkiler Direktörü Atilla Yerlikaya, Çimsa adına Genel Müdür
Nevra Özhatay, Ekoten Tekstil adına Genel Müdür İshak Aydın Öztürk,
Migros adına İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür
Yardımcısı Demir Aytaç, Pınar Süt adına Genel Müdür Gürkan Hekimoğlu
ve Tofaş adına Dış İlişkiler Direktörü Güray Karacar aldılar.
Kazanan şirketler ödüllerini Sabancı Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ve Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu’ndan teslim
aldılar.

CDP Türkiye 2016 İklim Değişikliği Raporu Bulguları

İklim değişikliği konusunda şirketlerin sorumluluk algısı CDP
Türkiye’nin faaliyetine başladığı 2010 yılından bu yana artmaya devam
etti. 2010 yılında yanıt veren şirket sayısı 11 iken, bu yıl toplam 50
şirket yanıt verdi. Yanıt veren şirketlerin 38’i BIST 100 içindendi.
CDP derecelendirme metodolojisine göre Türkiye’den toplam dokuz şirket
A ve A- bandında yer aldı.
Daha fazla şirket emisyonlarını azaltmak için hedef belirledi. Bu
yıl kendilerine mutlak hedef belirleyen şirketlerin oranı yüzde 41’e
yükseldi. 2015 yılında bu oran yüzde 25’ti. Yoğunluk hedefi belirleyen
şirketlerin oranı ise yüzde 29’dan yüzde 35’e yükseldi.
Artık daha fazla şirket emisyon azaltımı için inisiyatif almaya
başladı. Yanıt veren şirketlerin yüzde 85’i en az bir emisyon azaltım
inisiyatifi belirlediğini raporladı. Bu inisiyatiflerin yüzde 70’i ise
enerji tasarrufu süreçleri ile ilgili. Bu alanda şirketler tarafından
toplamda 72 adet inisiyatif raporlandı.
Bazı sektörlerdeki şirketlerin yanıt verme oranı yükselirken
enerji yoğun sektörler geride kaldı.
Paris Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi küresel ölçekteki işletmeler
üzerinde harekete geçirici bir etkiye sahip oldu, ancak Türkiye'de
düşük karbonlu ekonomiye geçiş hızı beklenenden yavaş. Küresel CDP
raporunda yanıt veren şirketlerin yüzde 85’i emisyon azaltım hedefi
koyarken, Türkiye’de bu oran yüzde 79. Küresel raporda şirketlerin
yüzde 55’i emisyon azaltım hedeflerini 2020 ve sonrası için
belirlerken, Türkiye’deki şirketlerin sadece yüzde 32’si aynı zaman
dilimi için hedef koyuyor. Buna ek olarak küresel raporda yer alan
şirketlerin yüzde 29’u iklim risklerini ve fırsatlarını yönetmek için
karbon fiyatlandırması uygularken Türkiye’de bu oran yüzde 18.
Şirketlerin büyük bir bölümü enerji verimliliğini artırarak
maliyetlerini ciddi oranda düşürebileceklerini farketti. Yanıt veren
şirketlerin yüzde 50’si 1 yıldan az bir zamanda geri dönüşü olacağını
belirttikleri girişimler başlattılar.
Gelişmiş emisyon raporlaması: 2016 yılında, yanıt veren
şirketlerin yüzde 79’u doğrudan (Kapsam 1) ve dolaylı (Kapsam 2)
emisyon verilerini açıkladı. Şirketlerin yüzde 62’sinin ise emisyon
rakamları geçen seneye oranla arttı. 2016’da yanıt veren şirketlerin
yüzde 68’i Kapsam 3 emisyonlarını da raporladı.
Daha çok şirket emisyon rakamlarını doğrulatmaya başladı ancak
Kapsam 3 emisyonları için oranlar hala düşük. 2016’da yanıt veren
şirketlerin doğrulattıkları emisyon paylarına baktığımızda Kapsam 1
doğrulatma oranı yüzde 96 fakat bu oran Kapsam 3 için sadece yüzde 37.
İklim yönetimini iş stratejilerine entegre eden şirket sayısı
artıyor: Şirketlerin yüzde 91’i iklim değişikliğini iş stratejilerine
entegre etti. Şirketlerin yüzde 79’u ise emisyonlarını düşürmek üzere
hedef belirledi. 2016 yılında yanıt veren şirketlerin yüzde 24’ü
yenilenebilir enerji hedefleri olduğunu belirtti.
İklim değişikliği ile ilgili konuların şirketlerin üst
yönetimlerde ele alınması oranında artış yaşandı. Şirketlerin yüzde
94’ü iklim değişikliği konusunu üst düzey ve yönetim kurulu
seviyesinde ele aldıklarını belirtti.
Şirketlerin risk olarak gördükleri konular itibar (yüzde 59),
enerji / petrol fiyatları ve diğer düzenlemeler (yüzde 50), değişen
sıcaklık dereceleri, sağanak yağışlar ve kuraklık ve değişen tüketici
davranışları olarak belirtildi.
Şirketlerin fırsat olarak gördükleri konular ise itibar (yüzde
50), değişen tüketici davranışları (yüzde 44), ticaret sistemi,
sıcaklıktaki sıra dışı değişiklikler ve uluslararası anlaşmalar.
Özetle, iklim değişikliği ile ilgili konular Türkiye’de
şirketlerin üst yönetimleri tarafından izleniyor, Türkiye’deki
şirketler itibar konusunda oldukça duyarlılar, değişen tüketici
davranışları ve yeni ticaret sisteminin fırsalar yaratabileceğini
düşünüyorlar, emisyonlarını düşürmek üzere hedefler belirliyorlar.

CDP 2016 Küresel İklim Değişikliği Raporu Bulguları

CDP iklim değişikliği konusunda iş dünyasındaki gelişmelerin
izlenmesi kapsamında We Mean Business koalisyonu ile birlikte yeni bir
küresel rapor serisinin ilkini yayınladı. Bu rapor piyasa değeri ve
çevresel etkisi bakımından küresel düzeyde en önemli şirketleri temsil
edecek şekilde seçilmiş 1839 şirketten oluşan bir örneklem listesinin
analizlerini içeriyor. Bu şirketlerin 1089'u CDP’ye yanıt verdi ve bu
şirketler Paris Anlaşması’nın hedeflerine paralel olarak iklim
değişikliği konusunda aldıkları aksiyonlara göre incelendi.
Rapora göre:
Paris Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi düşük karbonlu ekonomiye
geçişi hızlandırdı kürsel iş dünyası şimdiden bu geçiş için
çalışmalarına başladı. Şirketlerin yüzde 85’i emisyonlarını azaltmak
üzere hedefler belirledi. Şirketlerin yüzde 55’i 2020 ya da sonrası
için hedefler belirledi. Şirketlerin yüzde 29’u iklim risklerini ve
fırsatlarını yönetmede yardımcı olması için dahili karbon
fiyatlandırması kullanıyor. 2017 itibariyle örneklemin yaklaşık yarısı
karbon fiyatlandırması uygulamasına başlamayı taahhüt etti.
Bazı şirketler iklim konusunda erken harekete geçmenin olumlu
ticari sonuçları olduğunu belirtti. Beş yıllık dönemde 62 şirket
emisyonlarını yüzde 10 ya da üzerinde azaltırken gelirlerini aynı
marjda artırmayı başardı. Telekom sektörü dışındaki tüm sektörlerde
şirketlerin bu gruba dahil olması en yüksek emisyona sahip, en enerji
yoğun şirketlerde bile ayrışmanın mümkün olduğunu gösteriyor.
İş dünyası potansiyelini gerçekleştirmek ve emisyon açığını
kapatmak için azimli olmalı. Şirketlerin yüzde 85’inin emisyon azaltım
hedefi olmasına rağmen, sadece yüzde 14’ü 2030 yılı ya da sonrası için
azaltım hedeflerini belirledi. Şirketlerin sadece yüzde 9’u emisyon
azaltım hedeflerini Paris Anlaşması’nda da belirtilen küresel
ısınmanın 2 derecenin altında tutulması hedefi doğrultusunda yerine
getireceğini belirtti.
Daha fazla sayıda şirket Paris Anlaşması’nın tavsiyelerini
uygulamaya başladıkça, şirketler tarafından önümüzdeki yıllarda daha
uzun vadeli, daha bilimsel temellere dayalı hedefler konması
bekleniyor. Yüzlerde şirket (600’ün üzerinde) CDP’ye Paris
Anlaşması’nın da etkileriyle iş yapış yöntemlerinde köklü
değişiklikler olmasını öngördüklerini açıkladılar. CDP, şirketler
tarafından taahhüt edilen emisyon azaltım miktarlarının 2011-2015
arasında, Paris Anlaşması’nın ek olarak sağladığı itici güç olmadan da
düzenli olarak arttığını tespit etti.
CDP’nin ‘İklim değişikliği konusundaki kurumsal aksiyonlarda
gelişmelerin izlenmesi’ dizisi önümüzdeki yıllarda kurumsal
ilerlemenin boyutlarını görebilmek için bir araç olacak. Rapor 1089
şirketin emisyon verilerini içeriyor. Bu da toplam küresel sera gazı
emisyonlarının yüzde 12’sini temsil ediyor. Paris Anlaşması
hedeflerine paralel olarak şirketlerin emisyon azaltımı konusunda
sağlayacakları ilerleme gelecekte yayınlanacak küresel CDP
raporlarında takip edilecek.
Paris sonrasında, yatırımcılar düşük karbona geçiş konusunda
kazananlara ve kaybedenlere eskisinden çok daha fazla dikkat
ediyorlar. CDP aracılığıyla, 100 trilyon Dolar varlığı yöneten 800’den
fazla kurumsal yatırımcı, şirketlerden iklim değişikliğinin neden
olduğu riskleri nasıl yönettiklerini açıklamalarını talep ediyor. Bu
yıl iklim değişikliği ile mücadele konusunda tavsiyelerini yayınlacak
olan Financial Stability Board, İklimle İlişkili Finansal Beyanlar
Görev Grubu’nun varlığı, şirketlere iklim değişikliğinden nasıl
etkileneceklerini açıklamaları yönünde uygulanacak baskının artmasının
beklendiğine işaret ediyor. Örneklemde yer alan her üç şirketten ikisi
halihazırda CDP’ye çevresel verilerini açıklıyor ancak geriye kalan
üçte birlik kısım gelecekte yatırımcıların şeffaflık taleplerine cevap
verip veremedikleri konusunda takibe alınacak.

CDP Küresel A Listesi

Bu yılın CDP Küresel A Listesi düşük karbonlu gelecek ve iklim
değişikliği ile mücadelede ön saflarında yer alan şirketleri
belirliyor.
CDP 2016 Küresel İklim Değişikliği Raporu’nda bu yıl A Listesi’ne
193 şirket girdi. Bu yıl A Listesi’ne Türkiye’den, Arçelik ve Garanti
Bankası olmak üzere iki şirket girdi.
Kotasyonlar:
Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay açılış konuşmasında, “Bağımsız,
uluslararası bir kuruluş olan CDP, on yıldan fazla süredir iklim
değişikliğiyle mücadele ederek, şirketlerin sera gazı emisyonları,
enerji kullanımları ve iklim değişikliği risklerine yönelik
çalışmalarını raporluyor ve toplumsal farkındalığı artırıyor. Yapılan
bu ölçümler ve şeffaf raporlama süreçleri sayesinde şirketler karbon
yönetiminde ve iklim değişikliği risklerinden kendilerini korumada
daha başarılı oluyorlar. Biz de Çimsa olarak, CDP’yi desteklemenin
toplumumuz ve ülkemize katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz.” dedi.
Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı (International Corporate
Governance Network – ICGN) Politika Direktörü George Dallas
konuşmasında “ICGN, CDP Türkiye’yi iklim değişikliğini odağına alan bu
başarılı konferanstan ötürü kutlar. Şirketleri, yönetim kurullarını ve
yatırımcıları yakından ilgilendiren bu konu biliyoruz ki finans
dünyası ve dünya ekonomisi için kritik bir öneme sahip. ICGN olarak
bizler ve üye yatırımcılarımız, yönetim kurullarında iklim değişikliği
farkındalığının artmasını teşvik ediyor ve CDP gibi güçlü ve güvenilir
kurumlar aracılığı ile iklim değişikliği ile mücadele konusundaki
stratejilerini açıklamalarını bekliyoruz.” dedi.
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve CDP Türkiye
Direktörü Melsa Ararat konuşmasında “2016 yılında borsanın işlem hacmi
ve piyasa değeri açısından yaklaşık yüzde 85’ini oluşturan BIST-100
şirketlerinin toplam piyasa değerinin yüzde 50’sini oluşturan
şirketler CDP platformu aracılığı ile iklim değişikliği risklerini ve
yarattığı fırsatları nasıl yönettiklerini yatırmcılara ve diğer
paydaşlarına açıkladılar. Bu rakam özel sektörümüzün lider
şirketlerinin önemli bir bölümünün iklim değişikliğini yeniden
tanımlandığının ve küresel rekabet ortamına hazır olduklarının
sinyalini vermektedir.” dedi.
Panelde konuşan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu “Sürdürülebilirlik,
Arçelik iş modelinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Dünyamızın
sürdürülebilir geleceği için iklim değişikliği ile mücadele eden ve
düşük karbon çözümlerini uygulayan bir çalışma modeli benimsiyoruz.
Karbon ayak izimizi azaltmak, inovatif ve enerji verimli ürünler
geliştirmek ve ürünlerimizin yaşam döngüsünü iyileştirmek için sürekli
yatırım yapıyoruz.” dedi.
Panelin diğer konuşmacısı Garanti Bankası CEO’su Fuat Erbil “CDP
İklim Değişikliği A Listesi’nde üst üste ikinci kez yer almaktan büyük
gurur duyuyoruz. İklim değişikliği konularında Türkiye’deki öncü
şirketlerden biri olarak, bu ödül, hem doğrudan hem de dolaylı
çevresel etkilerimizi azaltmak için gösterdiğimiz üstün çabayı bir
kere daha kanıtlamış oldu.” dedi.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
17:599.345
Değişim :  1,62% |  148,93
Açılış :  9.239  
Önceki Kapanış :  9.196  
En Düşük
9.200
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
KARYE 65,45 244.028.160 % 10,00  
YAPRK 385,00 297.148.298 % 10,00  
TMPOL 101,20 99.627.572 % 10,00  
TURGG 687,50 107.126.208 % 10,00  
RODRG 84,80 30.030.719 % 9,99  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 30,9162 30,9192 % 0,26  
Euro 33,4820 33,4886 % 0,62  
Sterlin 38,9879 39,1835 % 0,66  
Frank 34,9914 35,2022 % 0,53  
Riyal 8,2175 8,2587 % 0,24  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,10 23,14 % 0,66  
Platin 911,97 913,77 % 0,66  
Paladyum 975,64 979,79 % 0,66  
Brent Pet. 83,18 83,18 % 0,66  
Altın Ons 2.027,92 2.028,17 % 0,66