***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2019 02:29
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 812.064.117 853.343.771 475.874.173 492.608.496
Satışların Maliyeti
20 -662.336.403 -620.476.203 -393.356.270 -353.930.329
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
149.727.714 232.867.568 82.517.903 138.678.167
BRÜT KAR (ZARAR)
149.727.714 232.867.568 82.517.903 138.678.167
Genel Yönetim Giderleri
20 -62.165.510 -47.330.464 -32.189.479 -25.636.367
Pazarlama Giderleri
20 -8.350.570 -6.748.193 -4.986.494 -3.730.321
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -2.467.640 -1.864.816 -1.486.332 -1.006.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 61.048.378 39.787.545 33.270.001 13.420.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -43.403.403 -23.141.050 -27.666.962 -16.363.097
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
94.388.969 193.570.590 49.458.637 105.361.885
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 28.278.874 17.843.935 11.654.734 16.115.916
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -184.086 -1.377 -179.703 -1.377
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 19.264.052 19.964.228 9.585.224 14.874.155
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
141.747.809 231.377.376 70.518.892 136.350.579
Finansman Gelirleri
23 3.705.018 959.180 2.306.565 300.707
Finansman Giderleri
23 -151.223.634 -84.841.321 -85.428.027 -32.680.535
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.770.807 147.495.235 -12.602.570 103.970.751
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.418.428 -25.128.532 10.696.054 -16.268.473
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -6.109.755 -18.276.414 -2.241.122 -13.789.898
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 21.528.183 -6.852.118 12.937.176 -2.478.575
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.647.621 122.366.703 -1.906.516 87.702.278
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.647.621 122.366.703 -1.906.516 87.702.278
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.553.843 4.930.458 -6.915.806 7.409.208
Ana Ortaklık Payları
23.201.464 117.436.245 5.009.290 80.293.070
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,17180000 0,86940000 0,03710000 0,59440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.924.089 10.115.864
Dönem Karı (Zararı)
-5.770.807 147.495.235
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.770.807 147.495.235
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
167.915.129 38.342.346
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 70.442.408 49.530.765
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.236.720 79.529
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 937.387 196.347
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 299.333 -116.818
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.741.649 7.032.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 9.988.772 5.985.304
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.727.071 399.520
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 25.806 647.718
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
102.691.449 60.812.657
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21/23 -5.423.085 -1.573.949
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21/23 108.114.534 62.386.606
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
41.396.357 -71.591.439
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.898.130 -2.556.150
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.898.130 -2.556.150
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -19.264.052 -19.964.228
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -15.418.428 25.128.532
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.809.104 -10.129.862
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -26.809.104 -10.129.862
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-112.957.205 -154.622.715
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -58.790.938 -43.658.325
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.006.010 1.218.464
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -105.434.740 -70.310.591
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 70.865.173 -40.322.586
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.409.310 -1.549.677
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
49.187.117 31.214.866
Alınan Faiz
23 1.718.067 614.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -6.222.533 -7.306.608
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.758.562 -14.407.163
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-99.564.694 -89.893.478
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.334.399 14.598.137
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.334.399 14.598.137
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-134.899.093 -104.330.893
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-134.856.854 -102.111.982
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.239 -2.218.911
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -160.722
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 -160.722
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.908.555 -58.337.389
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
680.282.540 876.246.225
Kredilerden Nakit Girişleri
680.282.540 876.246.225
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-545.178.783 -839.520.172
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-545.178.783 -839.520.172
Ödenen Temettüler
0 -67.542.221
Ödenen Faiz
-65.900.220 -29.095.170
Alınan Faiz
3.705.018 1.573.949
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.267.950 -138.115.003
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-37.695.029 11.385.042
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.427.079 -126.729.961
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
201.636.639 204.303.367
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
175.209.560 77.573.406


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 176.703.777 202.067.347
Ticari Alacaklar
6 492.809.028 435.316.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 1.270.682 18.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
491.538.346 435.298.149
Diğer Alacaklar
2.986.650 1.593.821
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 228.723 248.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.757.927 1.345.224
Türev Araçlar
18 15.176.719 22.511.102
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15.176.719 22.511.102
Stoklar
9 295.390.531 190.255.123
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.603.933 9.539.353
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.603.933 9.539.353
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 717.662 2.526.430
Diğer Dönen Varlıklar
16 101.265.765 76.159.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
101.265.765 76.159.066
ARA TOPLAM
1.097.654.065 939.968.888
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
230.303 280.706
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.097.884.368 940.249.594
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Ticari Alacaklar
6 700.600 700.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
700.600 700.600
Diğer Alacaklar
8 3.997.777 3.682.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.997.777 3.682.965
Türev Araçlar
18 50.504.959 57.332.437
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
50.504.959 57.332.437
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 296.027.461 270.207.613
Maddi Duran Varlıklar
2.085.231.580 1.982.238.668
Arazi ve Arsalar
2.085.231.580 1.982.238.668
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 47.122.515 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
169.628.991 170.034.768
Şerefiye
12 151.824.511 151.824.511
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.804.480 18.210.257
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.065.345 912.971
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.065.345 912.971
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 48.635.347 40.740.895
Diğer Duran Varlıklar
16 39.607.851 17.824.367
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
39.607.851 17.824.367
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.742.586.904 2.543.739.762
TOPLAM VARLIKLAR
3.840.471.272 3.483.989.356
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 901.011.502 788.523.502
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
88.384.066 148.008.425
Banka Kredileri
88.384.066 148.008.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
812.627.436 640.515.077
Banka Kredileri
812.627.436 640.515.077
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 257.338.317 240.587.041
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
172.572.649 50.801.175
Banka Kredileri
172.572.649 50.801.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
84.765.668 189.785.866
Banka Kredileri
84.765.668 189.785.866
Ticari Borçlar
6 366.933.600 296.068.427
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 92.402.356 58.574.646
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
274.531.244 237.493.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 13.102.540 6.066.777
Diğer Borçlar
8 12.090.401 13.266.905
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 736.936 1.572.923
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.353.465 11.693.982
Türev Araçlar
18 14.865.958 41.562.030
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14.865.958 41.562.030
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 27.536.699 15.389.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.536.699 15.389.576
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 5.462.692 6.111.499
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.555.788 20.256.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 0 3.428.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 18.555.788 16.828.717
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 20.978.635 8.575.707
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.978.635 8.575.707
ARA TOPLAM
1.637.876.132 1.436.408.181
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.637.876.132 1.436.408.181
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 581.086.987 451.361.209
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
113.425.942 84.335.928
Banka Kredileri
113.425.942 84.335.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
467.661.045 367.025.281
Banka Kredileri
467.661.045 367.025.281
Türev Araçlar
18 48.645.173 55.936.459
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
48.645.173 55.936.459
Uzun Vadeli Karşılıklar
45.591.948 38.102.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13,15 41.306.053 33.842.645
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.285.895 4.260.089
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 45.015.168 50.701.393
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
720.339.276 596.101.795
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.358.215.408 2.032.509.976
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.369.709.834 1.326.025.851
Ödenmiş Sermaye
17 135.084.442 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları
17 41.741.516 41.741.516
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.099.415 1.099.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.332.883 -5.777.277
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.332.883 -5.777.277
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.332.883 -5.777.277
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.546.019 -24.584.144
Yabancı Para Çevrim Farkları
51.239.246 66.947.614
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-57.581.013 -75.387.265
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-57.581.013 -75.387.265
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.795.748 -16.144.493
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.795.748 -16.144.493
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
193.104.976 193.104.976
Yasal Yedekler
193.104.976 193.104.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
985.356.923 830.431.391
Net Dönem Karı veya Zararı
23.201.464 154.925.532
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
112.546.030 125.453.529
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.482.255.864 1.451.479.380
TOPLAM KAYNAKLAR
3.840.471.272 3.483.989.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -6.500.138 29.853.540 -9.896.684 12.381.134 187.026.176 675.700.470 228.351.942 1.294.841.813 127.507.998 1.422.349.811
Transferler
6.078.800 222.273.142 -228.351.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-665.298 16.993.773 -41.876.896 -17.647.556 117.436.245 74.240.268 5.505.498 79.745.766
Dönem Karı (Zararı)
117.436.245 117.436.245 4.930.458 122.366.703
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-665.298 16.993.773 -41.876.896 -17.647.556 -43.195.977 575.040 -42.620.937
Kar Payları
-67.542.221 -67.542.221 -67.542.221
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -7.165.436 46.847.313 -51.773.580 -5.266.422 193.104.976 830.431.391 117.436.245 1.301.539.860 133.013.496 1.434.553.356
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -5.777.277 66.947.614 -75.387.265 -16.144.493 193.104.976 830.431.391 154.925.532 1.326.025.851 125.453.529 1.451.479.380
Transferler
154.925.532 -154.925.532
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.555.606 -15.708.368 17.806.252 19.940.241 23.201.464 43.683.983 -12.907.499 30.776.484
Dönem Karı (Zararı)
23.201.464 23.201.464 -13.553.843 9.647.621
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.555.606 -15.708.368 17.806.252 19.940.241 20.482.519 646.344 21.128.863
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -7.332.883 51.239.246 -57.581.013 3.795.748 193.104.976 985.356.923 23.201.464 1.369.709.834 112.546.030 1.482.255.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.647.621 122.366.703 -1.906.516 87.702.278
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.595.494 -655.733 -2.967.344 -460.666
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.994.367 -819.666 -3.709.180 -575.832
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
398.873 163.933 741.836 115.166
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
398.873 163.933 741.836 115.166
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
22.724.357 -41.965.204 28.815.742 -30.995.322
Yabancı Para Çevrim Farkları
-15.022.136 17.559.248 8.543.079 164.152
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
25.564.412 -22.059.445 3.475.869 -1.215.491
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
25.564.412 -22.059.445 3.475.869 -1.215.491
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.828.528 -52.346.120 23.598.998 -37.733.852
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
22.828.528 -52.346.120 23.598.998 -37.733.852
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.646.447 14.881.113 -6.802.204 7.789.869
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.646.447 14.881.113 -6.802.204 7.789.869
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.128.863 -42.620.937 25.848.398 -31.455.988
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.776.484 79.745.766 23.941.882 56.246.290
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-12.907.499 5.505.498 -6.636.097 7.725.883
Ana Ortaklık Payları
43.683.983 74.240.268 30.577.979 48.520.407http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779996


BIST


'
18:059.680
Değişim :  -1,37% |  -134,39
Açılış :  9.759  
Önceki Kapanış :  9.814  
En Düşük
9.680
En Yüksek
9.824
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PAPIL 154,00 140.521.015 % 10,00  
LUKSK 122,10 41.399.694 % 10,00  
FLAP 10,68 159.156.930 % 9,99  
GOLTS 534,00 1.011.747.331 % 9,99  
TGSAS 69,45 26.633.505 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4033 32,4247 % 0,21  
Euro 34,4636 34,5076 % 0,23  
Sterlin 40,2755 40,4774 % -0,19  
Frank 35,4482 35,6259 % -0,02  
Riyal 8,6267 8,6700 % -0,16  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,68 28,71 % 0,66  
Platin 968,12 969,56 % 0,66  
Paladyum 1.031,76 1.034,60 % 0,66  
Brent Pet. 90,14 90,14 % 0,66  
Altın Ons 2.364,60 2.364,95 % 0,66