Dowaksa İleri Kompozit'in yatırımının desteklenmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlendi

25.06.2018 10:14
Dowaksa İleri Kompozit'in yatırımının desteklenmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlendi


Dowaksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi Limited Şirketi
tarafından Yalova İlinde yapılacak olan karbon elyaf ve ara
ürünlerinin üretimi yatırımının desteklenmesi ile ilgili usul ve
esaslar belirlendi.
Bakanlar Kurulunun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de
yayımlandı.
Kararın amacı Dowaksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi Limited
Şirketi tarafından Yalova İlinde yapılacak olan karbon elyaf ve ara
ürünlerinin üretimi yatırımının, 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı
Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci
maddesi uyarınca 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet
Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde desteklenmesi olarak gösterildi.

Yatırımın nitelikleri

Proje bazlı olarak desteklenecek yatırımın kapsam ve niteliği
aşağıdaki şekildedir:
a) Yatırım yeri: Yalova İli.
b) Yatırımın konusu: Karbon elyaf ve ara ürünlerinin üretimi.
c) Başlangıç tarihi: 24/4/2017
ç) Yatırımın süresi: Başlangıç tarihinden İtibaren sekiz yıl
(Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Ekonomi
Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre
verilebilir.).
d) Yatırımın cinsi: Tevsi, modernizasyon.
e) Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı: 2.233.200.000 TL.
f) Öngörülen ilave istihdam: 434
g) Öngörülen nitelikli personel sayısı: 10
ğ) Yatırım süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünler ve üretime
ilişkin kapasiteler:
ürün Mevcut Kapasite İlave Kapasite
(Ton/Yıl) (Ton/Yıl)
Karbon Elyaf 3.500 9.900
Karbon Elyaftan Dokuma Kumaş 200 600
Karbon Elyaftan Çok Eksenli Dokuma Kumaş 400 800
Karbon Elyaf Bazlı Pultrize Parça 1.500 2.000

Bu Karar kapsamında desteklenen yatırım projesi aşağıda belirtilen
desteklerden yararlandırılacak:
a) KDV istisnası.
b) Gümrük vergisi muafiyeti,
c) KDV iadesi.
ç) Kurumlar vergisi indirimi (vergi indirim oranı: %100, yatırıma
katkı oranı: %25, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde
kullanılabilecek oram: %100).
d) Sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı
olmaksızın 10 yıl).
e) Gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl).
f) Nitelikli personel desteği (azami 25.000.000 TL).
g) Faiz desteği ve/vcya kâr payı desteği (330.000.000 TL’yi aşmamak
üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl).
ğ) Enerji desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar
657.000.000 TL’yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının %50’si).
h) Yatırım yeri tahsisi.

Uygulama

Karbon elyaf ve ara ürünlerinin üretimine yönelik olarak,
15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara
istinaden düzenlenen 12/5/2017 tarihli ve 129781 saydı yatırım teşvik
belgesi kapsamında yatırımcı tarafından gerçekleştirilmiş olan
harcamalar, bu Karara istinaden düzenlenecek olan yatınm teşvik
belgesine devredilir ve bu Karar kapsamındaki desteklerden
yararlandırılır.

Nitelikli personel desteği uygulaması

Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari
ücretin aylık brüt tutarının yirmi katını geçmemek üzere beş yıl
süreyle uygulanır.

Faiz desteği uygulaması

Faiz desteği, sabit yatınm tutarının yüzde seksenine kadar bir
veya birden fazla aracı kurumdan kullanılacak Türk Lirası, döviz
ve/veya dövize endeksli yatırım kredilerine ödenen faiz ve/veya kâr
payının yüzde sekseni Bakanlıkça karşılanmak üzere, İtfa planının
Ekonomi Bakanlığına gönderildiği tarihten itibaren yapılacak kredi
geri ödemeleri için uygulanır.

Yatırım yeri tahsisi uygulaması

Mülkiyeti Hâzineye ait Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Taşköprü
Mahallesi, Pirinçlik Mevkii, 467 Parsel, Pafta 2’de yer alan
124,668.41 m2 yüzölçüme sahip taşınmaz üzerinde Dovvaksa İleri
Kompozit Malzemeler Sanayi Limited Şirketi lehine doğrudan, hasılat
payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesis
edilecek olup, öngörülen yatırımın tamamlanması ve istihdamın beş yıl
süreyle sağlanması şartıyla taşınmaz, talepleri halinde tapuda
Dovvaksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi Limited Şirketi adına
bedelsiz olarak tescil edilebilecektir. İrtifak hakkı tesisi,
taşınmazın mülkiyetinin devri ve kamudan kaynaklı nedenler hariç
taahhütlerin yerine getirilmemesi nedeniyle geri alınması gibi
uygulamaya ilişkin hususlar Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konulacak
usul ve esaslarda belirlenir ve bu hususlara düzenlenecek sözleşmede
yer verilir.

Tamamlama vizesi

İlave bir karbon elyaf üretim kapasitesinin sağlanmış olması
halinde yatırımın tamamlama vizesi yapılabilir. Yatırımın
tamamlanmasını müteakip, tamamlama vizesi için firma Ekonomi
Bakanlığına müracaatta bulunur. Yatırım yerinde gerçekleştirilecek
ekspertiz işlemi neticesinde tamamlama vizesi yapılır.

Müeyyide

Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, yatırımın
belirlenen süre (ek süre dâhil) içerisinde gerçekleştirilememesi veya
yararlanılan desteklerin gerçekleşen yatırım ile orantılı olmaması
halinde fazladan yararlandırılan destekler, 17/10/2016 tarihli ve
2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinin birinci
fıkrası hükümleri çerçevesinde geri alınır.

Diğer hükümler

Bu Kararda yer almayan hususlar 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate
alınarak sonuçlandırılır.
Yatırım teşvik belgesi, gerekli bilgi ve belgelerin Ekonomi
Bakanlığına tevsikini müteakip düzenlenir.
Enerji desteği uygulaması ile ilgili usul ve esaslar Ekonomi
Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ İle belirlenir.
Karar, 24/4/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girdi.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
12:0510.734
Değişim :  0,85% |  90,35
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.764
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:05
DYOBY 64,90 98.679.955 % 10,00  
BALAT 39,60 943.945 % 10,00  
KGYO 40,18 7.990.717 % 9,96  
PRKAB 42,64 84.129.824 % 9,95  
DEVA 86,80 62.481.591 % 9,94  
12:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2024 32,2112 % 0,03  
Euro 35,0337 35,0532 % 0,13  
Sterlin 40,6842 40,8882 % 0,02  
Frank 35,2288 35,4054 % 0,01  
Riyal 8,5388 8,5816 % -0,00  
12:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,96 31,99 % 0,66  
Platin 1.085,41 1.086,97 % 0,66  
Paladyum 1.017,63 1.021,19 % 0,66  
Brent Pet. 84,08 84,08 % 0,66  
Altın Ons 2.444,92 2.445,28 % 0,66