***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.03.2018 12:04
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 597.909 530.133
Satışların Maliyeti
22 -363.476 -336.110
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
234.433 194.023
BRÜT KAR (ZARAR)
234.433 194.023
Genel Yönetim Giderleri
23 -62.074 -48.738
Pazarlama Giderleri
23 -115.465 -97.780
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 197.014 194.892
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -124.849 -74.428
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
129.059 167.969
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 146.705 63.880
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-174 -30
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -115.824 -5.605
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
159.766 226.214
Finansman Gelirleri
27 17.087 9.869
Finansman Giderleri
27 -5.976 -3.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
170.877 233.063
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.137 -32.328
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -26.622 -32.392
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.515 64
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
142.740 200.735
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29 6.791 -33.178
DÖNEM KARI (ZARARI)
149.531 167.557
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.436 -17.246
Ana Ortaklık Payları
146.095 184.803
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,20830000 0,29720000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,00990000 -0,04910000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
548.208 105.777 -4.646 10.010 1.456.903 312.763 239.470 67.647 2.736.132 3.928 2.740.060
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
137.052 -34.850 -34.555 -67.647 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
418 455.930 184.803 641.151 -17.261 623.890
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-219.283 -219.283 -219.283
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
92.755 92.755 7.068 99.823
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.228 10.010 1.912.833 277.913 78.387 184.803 3.250.755 -6.265 3.244.490
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.228 10.010 1.912.833 277.913 78.387 184.803 3.250.755 -6.265 3.244.490
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
50.616 134.187 -184.803 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
420.709 146.095 566.804 3.777 570.581
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-160.434 -182.196 -342.630 -342.630
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
354 -798 6.103 5.659 2.555 8.214
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -3.874 10.010 2.332.744 168.095 36.481 146.095 3.480.588 67 3.480.655


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.611 148.313
Dönem Karı (Zararı)
149.531 167.557
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.864 69.090
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16,17 10.333 21.261
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
129.793 4.409
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 159 266
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.511 4.143
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4 128.123
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.426 3.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19,24 1.076 3.009
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18,25 350 468
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
9,26 -99.396 -59.705
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-24.519 -7.062
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -33.261 -39.469
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25,27 8.742 32.407
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
46.253 83.511
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-17.135 -9.783
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-61 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 -17.074 -9.783
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4,5 -12.299 2.727
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 28.137 29.631
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-3.387 4.308
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -6 -2.602
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29 11.966 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -47.302 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -1.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-71.051 -107.167
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.090 -118.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.491 15.780
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
26.055 -7.621
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
456 8.375
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.554 88.134
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.000 -91.236
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
2.926 -2.470
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.461 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -47.461 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
102.344 129.480
Alınan Faiz
34.510 39.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -926 -1.882
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-36.922 -8.507
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.474 -9.827
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
29 -921 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
61.659 -36.248
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
49.847 0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -75.623 -45.775
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31 6.431
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,17 -6.169 -36.520
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.544 1.201
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -13.973 -68.479
Alınan Temettüler
101.127 105.621
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 1.273
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
29 -3.125
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-310.521 -149.967
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.958 -11.280
Kredilerden Nakit Girişleri
-1.958 -11.280
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
18.152 3.271
Ödenen Temettüler
-342.630 -219.283
Ödenen Faiz
-4.551 -22.498
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 99.823
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
29 20.466
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-155.251 -37.902
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-155.251 -37.902
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 660.502 698.404
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 505.251 660.502


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
149.531 167.557
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 418
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 418
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4 0 418
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
421.050 455.915
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7 435.254 480.127
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
7.559 -205
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
4 7.559 -205
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 -21.763 -24.007
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
421.050 456.333
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
570.581 623.890
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.777 -17.261
Ana Ortaklık Payları
566.804 641.151


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 506.419 661.541
Finansal Yatırımlar
354 3.836
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
7 0 2.754
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
354 1.082
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 354 1.082
Ticari Alacaklar
145.976 340.094
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 583 26.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 145.393 313.720
Diğer Alacaklar
383 2.038
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
257 1.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 126 558
Türev Araçlar
31 5.434 6.512
Stoklar
12 72.636 128.248
Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.209 5.309
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 63 327
Diğer Dönen Varlıklar
20 7.850 15.647
ARA TOPLAM
741.324 1.163.552
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
741.324 1.163.552
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.591.403 2.160.218
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7 2.588.218 2.157.822
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.185 2.396
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 3.185 2.396
Ticari Alacaklar
0 7
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 7
Diğer Alacaklar
275 436
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
263 422
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 12 14
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 101.820 83.693
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 361.789 363.017
Maddi Duran Varlıklar
16 6.066 122.388
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.620 59.183
Şerefiye
0 24.117
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 10.620 35.066
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.192 2.635
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 6.744 23.727
Diğer Duran Varlıklar
20 10.142 13.847
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.090.051 2.829.151
TOPLAM VARLIKLAR
3.831.375 3.992.703
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.600 207.812
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 121.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 3.600 86.086
Ticari Borçlar
135.970 348.643
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 3.767 145.112
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 132.203 203.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.125 4.167
Diğer Borçlar
4.599 9.623
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.599 9.623
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4 52.500 0
Ertelenmiş Gelirler
13 782 700
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 7.829 18.162
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.645 9.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 2.751 5.928
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 894 3.578
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 96 3.538
ARA TOPLAM
210.146 602.151
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
210.146 602.151
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.032 32.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 15.032 32.081
Diğer Borçlar
0 526
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 526
Ertelenmiş Gelirler
13 0 637
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.953 7.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.953 7.774
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 122.589 105.044
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
140.574 146.062
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
350.720 748.213
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.480.588 3.250.755
Ödenmiş Sermaye
21 685.260 685.260
Sermaye Düzeltme Farkları
21 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.874 -4.228
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.874 -4.228
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.874 -4.228
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.342.754 1.922.843
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.332.744 1.912.833
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.332.744 1.912.833
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 168.095 277.913
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.481 78.387
Net Dönem Karı veya Zararı
146.095 184.803
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
67 -6.265
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.480.655 3.244.490
TOPLAM KAYNAKLAR
3.831.375 3.992.703http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668102


BIST
'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66