***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

22.05.2020 19:14***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 7.208.214 20.413.482 107.302.638 60.354.281 330.895.218 330.895.218
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
29 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
29 0
Transferler
29 60.354.281 -60.354.281 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -778.047 3.316.146 2.538.099 2.538.099
Dönem Karı (Zararı)
3.316.146 3.316.146 3.316.146
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -778.047 -778.047 -778.047
Kar Payları
29 0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 6.430.167 20.413.482 167.656.918 3.316.146 333.433.316 333.433.316
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 9.826.651 25.649.348 131.362.453 24.746.066 327.201.121 327.201.121
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
29 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
29 0
Transferler
29 24.746.066 -24.746.066 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -1.552.688 9.795.996 8.243.308 8.243.308
Dönem Karı (Zararı)
9.795.996 9.795.996 9.795.996
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -1.552.688 -1.552.688 -1.552.688
Kar Payları
29 0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 8.273.963 25.649.348 156.108.519 9.795.996 335.444.429 335.444.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.742.586 4.602.195
Dönem Karı (Zararı)
9.795.996 3.316.146
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.400.476 8.062.214
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-36 2.017.897 1.742.002
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.366 9.665
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.366 9.665
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.661.458 7.720.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25-27 4.029.732 2.510.176
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.120.275 35.000
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -27.283
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -30.133 170.742
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-10-31-40 3.541.584 5.032.158
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
303.054 301.861
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -69.464 -369.535
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 372.518 671.396
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -1.716.893 -1.659.071
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-90.100 -53.036
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -90.100 -53.036
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.231.426 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.939.058 -6.776.165
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -35.446.963 -6.485.373
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -33.262.329 -6.960.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.184.634 475.493
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.422.865 -1.878.632
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -7.877 -1.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -2.414.988 -1.876.854
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 5.868.753 817.085
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.639.085 -1.589.821
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 18.101.341 2.215.560
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 17.609
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 18.101.341 2.197.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27-29 -2.609.194 -638.163
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -809.848 -791.785
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -809.848 -791.785
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -6.688.010 -860.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.706.813 2.435.947
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
28 1.810.461 6.601.760
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25-28 896.352 -4.165.813
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.742.586 4.602.195
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.763.246 1.993.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 96.345 71.141
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 96.345 71.141
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.859.591 1.922.784
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.383.098 2.155.991
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4-17 -476.493 -233.207
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.642.505 -659.970
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 24.191.598 -659.970
Kredilerden Nakit Girişleri
47 24.191.598 -659.970
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -549.093
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.136.673 5.936.150
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.136.673 5.936.150
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.925.355 42.679.280
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.062.028 48.615.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 35.062.028 17.925.355
Ticari Alacaklar
7 163.107.191 127.417.362
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 113.076.796 80.077.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 50.030.395 47.339.915
Diğer Alacaklar
9 12.423.265 9.848.446
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.877 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 12.415.388 9.848.446
Stoklar
10 125.114.519 123.745.864
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.128.615 4.684.361
Diğer Dönen Varlıklar
28 10.961.117 12.509.774
ARA TOPLAM
352.796.735 296.131.162
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
352.796.735 296.131.162
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 16.000 16.000
Diğer Alacaklar
9 245.118 397.072
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 245.118 397.072
Maddi Duran Varlıklar
14 143.990.008 145.568.787
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 9.154.199 6.773.089
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 9.154.199 6.773.089
Peşin Ödenmiş Giderler
12 74.472 55.125
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 37.380.992 35.535.944
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
190.860.789 188.346.017
TOPLAM VARLIKLAR
543.657.524 484.477.179
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 40.285.656 16.050.850
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 1.637.382 850.138
Ticari Borçlar
7 102.158.980 84.066.795
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 102.158.980 84.066.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 6.540.041 7.596.547
Diğer Borçlar
9 803.170 1.613.018
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 225 225
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 802.945 1.612.793
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 4.237.232 5.355.564
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 3.112.241 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-27 7.213.306 4.058.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 1.393.148 1.009.707
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 5.820.158 3.048.495
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 840.056 596.948
ARA TOPLAM
166.828.064 120.188.062
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.828.064 120.188.062
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 3.940.753 2.637.895
Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 215.904 215.904
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 37.228.374 34.234.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 37.228.374 34.234.197
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.385.031 37.087.996
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
208.213.095 157.276.058
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
335.444.429 327.201.121
Ödenmiş Sermaye
29 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 24.778.008 24.778.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.838.595 35.838.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 8.273.963 9.826.651
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 8.273.963 9.826.651
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 8.273.963 9.826.651
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 25.649.348 25.649.348
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 156.108.519 131.362.453
Net Dönem Karı veya Zararı
41 9.795.996 24.746.066
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
335.444.429 327.201.121
TOPLAM KAYNAKLAR
543.657.524 484.477.179


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 117.608.563 91.853.325
Satışların Maliyeti
31 -89.164.495 -75.333.060
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.444.068 16.520.265
BRÜT KAR (ZARAR)
28.444.068 16.520.265
Genel Yönetim Giderleri
33 -8.325.062 -7.964.835
Pazarlama Giderleri
33 -9.718.683 -6.616.814
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -1.104.743 -930.474
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 12.678.844 12.303.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -9.201.522 -12.074.805
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.772.902 1.236.716
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 90.100 53.036
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -64.269 -41.655
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.798.733 1.248.097
Finansman Gelirleri
37 2.692.224 3.262.936
Finansman Giderleri
37 -3.978.068 -944.766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.512.889 3.566.267
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.716.893 -250.121
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -3.124.003 -1.689.743
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 1.407.110 1.439.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.795.996 3.316.146
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.795.996 3.316.146
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.795.996 3.316.146
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00130600 0,00044200
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 -1.552.688 -778.047
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -1.990.626 -997.496
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
437.938 219.449
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38-40 437.938 219.449
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.552.688 -778.047
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.243.308 2.538.099
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.243.308 2.538.099http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846725


BIST
13:141.560
Değişim :  -0,29% |  -4,58
Açılış :  1.573  
Önceki Kapanış :  1.565  
En Yüksek
1.574
En Düşük
1.552
BIST En Aktif Hisseler13:14
MERIT 158,50 2.781.041 % 9,99  
VERTU 17,52 70.911.338 % 9,98  
DOAS 34,20 128.585.878 % 9,97  
UFUK 19,96 849.438 % 9,97  
COSMO 15,12 2.338.489 % 9,96  
13:14 Alış Satış %  
Dolar 7,4364 7,4398 % -0,33  
Euro 9,0158 9,0210 % -0,40  
Sterlin 10,1532 10,2041 % 0,07  
Frank 8,3278 8,3780 % -0,47  
Riyal 1,9766 1,9865 % -0,38  
13:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.852 1.852 11,99  
Altın Gr. 443 443 1,48  
Cumhuriyet 2.948 2.993 25,00  
Tam 2.930 3.003 18,22  
Yarım 1.416 1.452 8,81  
Çeyrek 710 726 4,41  
Gümüş.Ons 25,34 25,37 0,20  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 0,03  
B. Petrol 56,30 56,30 0,40