Enerjisa Enerji, "İşimin Enerjisi"ni tanıttı

02.10.2020 13:32
Enerjisa Enerji, `İşimin Enerjisi`ni tanıttı


Enerjisa Enerji, müşterilerinin enerji tüketiminde tasarruf
sağlayarak karbon ayak izini azaltan ve yenilebilir enerji kullanımını
arttıran ürünlerini "İşimin Enerjisi" ismiyle tanıttı. Doğa dostu olan
yenilikçi ürünlerini "İşimin Enerjisi" çatısı altında yeniden
yapılandıran Enerjisa Enerji, bu sayede kurumsal müşteri portföyü için
katma değer zincirini genişleterek uçtan uca çözümler sunuyor.
Sabancı Holding ve E.ON'un çoğunluk hisselerine sahip olduğu ve
halka açık bir yapıda faaliyetlerini yürüten elektrik dağıtım ve
perakende satışında Türkiye'nin lider şirketi Enerjisa Enerji,
ticarethane, sanayi ve kamu kurumları başta olmak üzere tüm
müşterilerine elektrik tedariğinin yanısıra güneş enerjisi sistemleri,
atık ısı geri kazanımı, basınçlı hava, ısıtma, soğutma ve havalandırma
(HVAC), elektrik motorları ve aydınlatma (LED dönüşümü) gibi birçok
alanda hizmet sunuyor. Enerjisa Enerji, özellikle enerji verimliliği
uygulamaları, elektrikli araç şarj istasyonu yönetimi ve yeşil enerji
sertifikasyonuna kadar birçok çevre dostu ve sürdürülebilir enerji
çözümünü bir araya getirdiği 'İşimin Enerjisi' çatısı altında toplanan
ürün ve hizmetlerini tanıttı.

Verimlilik Sağlayan Ürünler ile Yatırım Maliyetinde İyileştirme

Enerjisa Enerji, ''İşimin Enerjisi'' çatısı altında topladığı
yenilikçi ürünleri ile müşterilerinin yatırım maliyetlerinde
iyileştirme sağlarken, sunulan çözümlerden yüksek performans elde
edilmesi ile müşterinin tasarrufunun da en üst düzey olmasını
amaçlanmaktadır. Böylece başta ülkemiz olmak üzere, Enerjisa Enerji
müşterileri de hem yatırım maliyetinde hem de tasarrufta kazanan
tarafta olacaktır.
Müşterilerine yeşil enerji kullanımı için alternatif çözümler
üreten Enerjisa Enerji, performansa dayalıuzun vadeli satış modeli ile
güneş enerji santralleri (GES) kurulumu hizmeti veriyor. Enerjisa
Enerji, alanında uzman ve profesyonel ekipleriyle fizibilite,
projelendirme, satın alma, kurulum, işletme ve bakım süreçlerini
kapsayan uçtan uca bir hizmet sunuyor. Yeni iş modeli ile geliştirilen
projelerdeki kurulu güç kademeli olarak artırılarak, daha fazla
tesisin yenilenebilir kaynaklardan yerinde enerji üretimi yapması
sağlanacak.
Enerjisa Enerji, takip ettiği global trendlerin başında gelen
e-mobilite alanında faaliyet göstermek için 2008 yılında Türkiye'de
sürdürülebilir ve çevreye duyarlı gelecek kurma misyonuyla yola çıkan
bir girişim olan Eşarj'ın çoğunluk hisselerini 2018 yılında satın
aldı. Eşarj ile beraber, müşterilerine isterlerse kendilerine özel
şarj istasyonu sağlayarak,isterlerse de halka açık alanlarda 350'den
fazla istasyon ağı ile elektrikli araçlar için teknoloji odaklı
e-mobilite çözümleri sunuyor.
Tüm projelerinde enerji verimliliğini en ön planda tutan ve bu
konuda yaptığı çalışmalar ile sektöre liderlik eden Enerjisa Enerji,
Enerji Performans Modeli ile yatırıma ilişkin ödemelerin, kurulan
tesisin tasarruf sağlama performansına dayalı olarak uzun vadeye
yayıldığı çözümleri müşterilerine sunuyor. Enerji verimliliği
projelerinde üretimde kaliteden ve konfor şartlarından ödün vermeden
çevre dostu çözümler sunarak enerji tüketiminde tasarruf sağlanıyor.
Bu kapsamda endüstriyel, ticari ve kamuya hizmet veren tesislerde atık
ısı geri kazanımı, basınçlı hava, ısıtma, soğutma ve havalandırma
(HVAC), elektrik motorları ve aydınlatma (LED dönüşümü) alanları başta
olmak üzere çözümler sunuluyor.

Eşarj ile Geleceğe Vites Atılıyor

Türkiye'nin en büyük şarj istasyonu ağı olan Eşarj da 350'ye yakın
istasyonuyla 'İşimin Enerjisi' şemsiyesi altında yer alacak ve
elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla 2030 yılında 2,5 milyon ton
karbon azaltımı sağlanması hedefleniyor. Eşarj, halka açık şarj
istasyonlarında kullanılan enerjinin tamamını rüzgar ve güneş gibi
temiz enerji kaynaklarından Uluslararası I-REC Sertifikası ile tedarik
ediyor ve bu alanda ilk firma olmanın gururunu yaşıyor. Sahip olduğu
tüm tecrübesi ışığında Eşarj, elektrikli araç sahibi müşterilerinin ev
ve işyerlerinde en uygun altyapı çözümleriyle güvenli şarj
istasyonları kuruluyor.

Yüzde 100 yeşil enerji imkânı

'İşimin Enerjisi' kapsamında, karbon ayak izini düşürmeye
odaklanan şirketler için farklı çözüm alternatifleri de yer alıyor.
Yeşil enerji ürünüyle Enerjisa Enerji, sürdürülebilir bir dünya için
yenilenebilir enerji kaynaklarını destekliyor ve elektrik
tüketimlerinden kaynaklı sera gazı salınımlarını azaltmak ya da
sıfırlamak isteyen müşterilerine 'Karbon Azaltım Sertifikası' ve
'Yenilenebilir Enerji Sertifikası' tedarik ederek cevap veriyor. Bu
sertifikalar sayesinde şirketler, yeşil enerji tüketim oranını,
istekleri doğrultusunda yüzde 100'e kadar çıkarabiliyorlar.

Kojenerasyon Çözümleri

Enerjisa, enerjinin tüketildiği yerde üretilmesi yaklaşımıyla
işletilen Kojenerasyon (Birleşik Isı - Güç Üretimi) sistemleri için
uçtan uca hizmet sunuyor. Bu kapsamda, tüm fizibilite, tasarım, satın
alma, yatırım, kurulum, işletme ve bakım süreçlerini uzman ekipleriyle
birlikte yürütüyor ve çalışmalar sonucunda müşterinin, maliyet
avantajı elde etmesini ve konvansiyonel enerji üretimine göre çok daha
verimli bir şekilde karbon salınımını azaltarak karbon ayak izini
azaltması sağlanıyor.

İşimizin Enerjisi' ile sektörümüze yön veren ve ülkemizin
geleceğine büyük katkı sağlayacak bir adım atıyoruz

Enerjisa Enerji A.Ş. CEO'su Murat Pınar konu ile ilgili olarak:
Hayata geçirdiğimiz her projede, enerji verimliliği, tasarruf, karbon
salımının azaltılması ve sürdürülebilirlik kavramlarını kendimize
rehber ediniyoruz ve ülkemizin sürdürülebilir enerji geleceğine katkı
sağlıyoruz. Her geçen gün müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına göre
ürün portföyümüzü dizayn ediyor ve büyütüyoruz. Enerjisa Enerji
olarak, hayatımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan elektriği
yönetirken toplum için uzun vadeli değer yaratmayı, yenilikçi ve çevre
odaklı hareket etmeyi amaçlıyoruz.
Enerji sürdürülebilirliği noktasında önemli bulduğumuz güneş
enerjisi sistemlerini geliştiriyor ve çatı üstü kurulumlarımızla
enerji tüketiminde müşterilerimizin tasarruf sağlamasına destek
oluyoruz. Aynı zamanda müşterilerimize de, uluslararası kuruluşlar
tarafından onaylanmış sertifikalarla, yeşil enerji kullanım oranlarını
yüzde 100'e kadar çıkarma imkânı sunuyoruz. Elektrikli araçların
hayatımıza girişiyle öncü bir adım atarak 2008 yılında kurduğumuz ve
bugün Türkiye'nin en büyük şarj istasyonu ağı olan Eşarj'ı ev ve
işyerlerine kadar götürüyoruz. 2030 yılında elektrikli araçların
yaygınlaşmasıyla Eşarj ile 2,5 milyon ton karbon salınımı azaltımı
sağlanmasını hedefliyoruz. Bütün bunların birleşimiyle ortaya çıkan
'İşimin Enerjisi' ile sektörümüze yön veren ve ülkemizin geleceğine
büyük katkı sağlayacak bir adım attığımıza inanıyoruz" dedi.

Yol haritamız ''verimlilik ve yeşile dönüş ''

Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk
ise, " İşimin Enerjisi sadece bir ürün ve çözümler bütünü değil, aynı
zamanda elektrik enerjisi sektörünün 'verimlilik ve yeşile dönüş' te
yol haritası olacak. Türkiye genelinde kurumsal müşterilerimizin
enerji tasarrufu yapmasını sağlamayı ve bu sayede karbon ayak izini de
düşürmeyi hedefliyoruz. Enerjisa Enerji olarak İşimin Enerjisi 'nin
yenilikçi ürünleri ile müşterinin yatırım maliyet yükünü
hafifleteceğiz. Böylece müşterilerimiz, enerji verimliliği
yatırımlarından da tasarruf etmeye başlayacak." dedi.
'İşimin Enerjisi' Kapsamındaki Çözümler ve Ürünler Hakkında
Güneş Enerji Santralleri (GES) kurulumu ile Enerjinin tüketildiği
yerde üretilmesi (öztüketim) yaklaşımıyla işletilecek Güneş Enerjisi
Sistemleri karbon ayak izi azaltımı için çok faydalı yenilenebilir
teknolojilerdir. Bu kurulum sayesinde uçtan uca sunulacak hizmetler
ile müşterilerin yatırım yükünü hafifleterek güneş enerjisinin sunduğu
verimlilik, düşük enerji maliyeti ve karbon emisyonlarının azaltılması
yönünde avantajlardan yararlanmaları sağlanıyor. Bu santral
yatırımları diğer bir taraftan sürdürülebilirlik ve enerji arzı
güvenliği için de önemli katkılarda bulunuyor. Çatıya kurulacak güneş
enerjisi santrallerinin, ortalama 25-30 yıl aralığındaki kullanım
ömürleri dikkate alındığında elektrik enerjisi kullanım maliyetinde
%50'leri aşan seviyede tasarruf sağlayabileceği görülüyor.
Temiz enerjili Eşarj Temiz enerjiyi önemseyen ve bu alana yaptığı
yatırımların oranını sürekli artıran Enerjisa Enerji, Eşarj' ın halka
açık şarj istasyonlarında kullanılan enerjinin tamamını rüzgâr ve
güneş gibi temiz enerji kaynaklarından tedarik ediyor. Enerjisa
Enerji, ülkemizde bu alanda Uluslararası IREC Sertifikasyonu' na sahip
ilk firma olarak öne çıkıyor. Bu şekilde, Eşarj istasyonlarını
kullananlar, sadece elektrikli araçlarıyla değil, şarj etme esnasında
da çevrenin korunmasına destek oluyor.
Enerji verimliliği uygulamaları Oldukça kapsamlı ve çeşitliliği
yüksek uygulamalar ile Enerjisa' nın sunduğu çözümlerde doğru enerji
verimliliği uygulamasının doğru müşteri ile buluşması hedeflenirken,
müşterinin de gerçek verimlilik potansiyeli ortaya çıkarılmaktadır.
Müşteri için en uygun enerji verimliliği uygulamaları belirlendikten
sonra, müşterinin yatırım maliyetlerini hafifleten iş modelleriyle
müşterinin tasarrufa en uygun maliyetlerle, uzun ömürlü ve yüksek
performansla başlamasını sağlanır. Tasarruf seviyesi uygulamadan
uygulamaya değişmek ile birlikte, enerji kullanımında %40
seviyelerinde verimlilik sağlamanın birçok projede mümkün olduğunu
görülmektedir. Bu kapsamda endüstriyel, ticari ve kamuya hizmet veren
tesislerde atık ısı geri kazanımı, basınçlı hava, ısıtma, soğutma ve
havalandırma (HVAC), elektrik motorları ve aydınlatma (LED dönüşümü)
alanları başta olmak üzere enerji verimliliği sağlayan çözümler
sunuluyor.
Yeşil enerji Enerjisa Enerji, doğanın ve gelecek nesillerin
korunması adına yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen,
uluslararası geçerliliğe sahip akredite kuruluşlarca
sertifikalandırılan ve şeffaf olarak raporlanabilen yeşil enerjiyi
müşterilerine sağlıyor. Karbon Azaltımı Sertifikası ve Yenilenebilir
Enerji Sertifikası ile tesislerin elektrik tüketiminden kaynaklı sera
gazı salınımları azaltılıyor veya nötr seviyeye getiriliyor. Bu
kapsamda Enerjisa, tüketim analizi, yeşil enerji oranı belirlenmesi,
sertifika seçimi, protokol imzalanması ve sertifika tipine bağlı
olarak raporlama hizmetlerini sunuyor.
Kojenerasyon çözümleri Kurumsal müşterilere Enerji Performans
Model ile sunulan enerji kojenerasyonu (birleşik ısı-güç üretimi)
sistemleri elektrik, ısı ve soğutmanın aynı yerde üretilmesi
sayesinde maliyet avantajı yaratıyor. Konvansiyonel enerji üretimine
göre daha verimli olması nedeniyle karbon salınımı ve karbon ayak izi
seviyeleri düşüyor. Bu sistemler, yüksek elektrik, ısıtma ve soğutma
tüketimi olan, tüketimin dengeli bir şekilde yayıldığı ve yıl
içerisinde mevsime bağlı olarak ısıtma ve soğutma tüketiminde
sürekliliğe sahip tesislerde uygulanabiliyor. Müşterilerin teknik
kaynaklarının ve yatırım gücünün kendi iş alanlarına odaklanmasına
yardımcı oluyor. İhtiyaç ve talebe bağlı bir sistem tasarımı yapılarak
arz güvenliği sağlanıyor.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey


'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66