Enerjisa Enerji, patent koruması alınan ilk dijital dönüşüm modeli olan 'E-TERNAL' adıyla markalaştırarak tasarladı ve yürürlüğe koydu

11.06.2021 10:50
Enerjisa Enerji, patent koruması alınan ilk dijital dönüşüm modeli olan 'E-TERNAL' adıyla markalaştırarak tasa


Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe Türkiye'nin lider
şirketi Enerjisa Enerji, müşterilerine 7/24 sağladığı hizmet ve
çözümlerini dijitalleştirerek her gün güçlenmeye devam ediyor. Şirket,
dijitalleşme sürecini tüm dünyada enerji alanında patent koruması
alınan ilk dijital dönüşüm modeli olan 'E-TERNAL' adıyla
markalaştırarak tasarladı ve yürürlüğe koydu. 2009'dan bu yana
bünyesindeki geniş teknoloji ekosistemi ile birlikte gerçekleştirdiği
dijital dönüşüm sürecini 1,5 milyar TL'nin üzerinde yatırımla hayata
geçiren Enerjisa Enerji, şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da tüm
paydaşları ile birlikte değer yaratmaya devam edecek.

%20'si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON
SE olan, Türkiye'nin lider elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi
Enerjisa Enerji, faaliyet gösterdiği bölgelerde yaşayan 21 milyonu
aşkın nüfusa yönelik 7/24 sürdürdüğü hizmet ve çözümleri
dijitalleştirerek, yarattığı değeri her gün daha da güçlendirmeye
devam ediyor. Dijitalleşme vizyonunda "Müşterilerimize Enerji
Ulaştırırken, Dünyamıza, İnsanımıza ve İşimize, Teknolojinin Gücü ile
Daima Değer Katmak" anlayışıyla hareket eden Enerjisa Enerji, 2009'dan
beri bünyesindeki geniş teknoloji ekosistemi ile birlikte sürdürdüğü
ve 1,5 milyar TL'nin üzerinde yatırımla hayata geçirdiği, tüm dünyada
enerji alanında patent koruması alınan ilk dijital dönüşüm modelini
markalaştırarak E-TERNAL adıyla yürürlüğe koydu. Enerjisa Enerji'nin
itici gücü olan ve olmaya devam edecek bir yapıda tasarlanan E-TERNAL,
ismindeki E harfi ile bir üçlemeyi temsil ediyor Elektron, Enerji ve
Enerjisa Enerji.

Geleceğe Taşıyan Dijital Dönüşüm Modeli

Enerjisa Enerji'nin vizyonundaki en önemli noktalardan biri olan
dijitalleşmenin global trendler ile güçlenerek atılan her adımda
verimliliğin de artırılması hedefleniyor. Bu anlamda, enerji sektörü
için sürdürülebilirlik göz önünde tutularak şirketin dijitalleşme
yolculuğu sürecinde farklı departmanlar ve iş alanları için özgün
programlar oluşturuldu. Dijital dönüşümün tüm detayları gözetilerek
ortak çalışma alanları ve iş yapış doğası da düşünüldü. Müşteri,
operasyon, enerji piyasası ve teknolojiyi odağına alan 4 temel yapıya
yayılan 12 boyutlu bir model çerçevesinde oluşturulan 14 program
altında, önümüzdeki 5 yıl için 500 yeni dijital inisiyatif kapsama
alındı. Enerjisa'nın dünü, bugünü ve geleceğini şekillendirecek bu
programlarda, kendi coğrafyamızdan ve dünyada büyük etkiler yaratmış
bilim insanlarının ilgi alanlarına paralel olarak adlarıyla eşlik
edilmesi sağlandı.

Dijital dönüşüm projesi E-Ternal'ın tüm şirket yapısına sirayet eden
bir değişim sağladığını belirten Enerjisa Enerji Bilgi Teknolojileri
ve Dijital İş Yönetimi Bölüm Başkanı Mehmet Fırat, konuyla ilgili
olarak yaptığı açıklamada 'Hayatımıza dokunan ve bizleri geleceğe
taşıyacak dijitalleşme modelimizin merkezinde ve yaptığımız her şeyin
içinde, dünyamız, insanımız ve işimizi kapsayan şirketimizin üst amacı
yer alıyor. Varoluş amacımız elektrifikasyon ve şehirleşme gibi global
trendler ile güçlenirken, attığımız her adımda verimliliği sağlayarak
ilerliyoruz. Uzun vadeli planlarımızda ve alacağımız konumda, enerji
sektörü için dekarbonizasyon, dağıtık üretim, dijitalleşme,
demokratikleşme ve deregülasyon olmak üzere 5D olarak adlandırdığımız
trendleri dijital dönüşüm bakış açımızda da değerlendiriyor olacağız'
dedi.

Projenin özünde çalışanları ve şirket kültürünü konumlandırdıklarını
belirten Fırat, sözlerine şöyle devam etti: 'İşimizin özü iç
kanatlarında yer alan 4 temel yapıdan oluşurken, her bir yapı içinde
3'er olmak üzere toplam 12 boyutlu bir model kurduk. Bugünden geleceğe
gitmek için, 500'ü aşkın yeni dijital inisiyatif, bu boyutlar ile
ilişkilendirilerek, uzun vadede gitmek istediğimiz yolu somutlaştırdı.
Tüm bu kanatları bir arada tutan çerçevede ise çalışan ve kültür yer
alırken, geleceğin işimize etkilerini ve gelecekteki iş yapma
biçimlerimizi şimdiden hayal ederek, veri odaklı organizasyon odağında
ilerliyoruz. Yaptığımız her işte olduğu gibi, her adımımızı, üst
çerçeve olarak sürdürülebilirliği düşünerek atmaya devam edeceğiz'.

Paydaş katkıları ile zenginleşen proje yapısı

2009 yılından beri atılan tüm dijital inisiyatifleri kapsayan projenin
kapsamında iç ve dış paydaşların katkıları da yer alıyor. Bu anlamda
global karşılaştırmalar yapılarak farklı proje modellemeleri
değerlendirilmiş ve danışman şirketlerle yapılan geçmiş çalışmalar göz
önüne alınmış. Eşzamanlı olarak şirket içi çalışmalar ile organizasyon
geneline yayılmış ve tüm birimlerce sahiplenilen, global ve yerel
trendlere uygun bir proje yapısı geliştirilmiş.

Dünyada ilk kez enerji alanında patent koruması alınan ilk dijital
dönüşüm modeli olan 'E-TERNAL', çalışanlar ve şirket kültürü merkeze
konularak, operasyon, müşteri, enerji piyasası ve teknoloji
dikeylerine yayılan 14 programa yerel ya da küresel anlamda büyük etki
yapmış bir ismin adı verildi.

Operasyon Ayağında

İbn-i Sina programı ile dijital kabiliyetler güçlendirilerek iş
kazaların ve çevreye gelebilecek zararların engellenmesi amaçlanıyor.
İSG alanındaki çalışmalar ise teknoloji ile daha da güçleniyor.
Görüntü işleme teknolojileriyle iş güvenliği artırılarak, yapay zeka
çözümleri sunuluyor. İSG-Ç saha uygulamalarında dijital sistem ve
altyapı güçlendirilerek, mobil denetim, e-zimmet, dijital imza,
dijitalleşen çevre ve İSG Web hizmetleri veriliyor.

Nicola Tesla programı ile 21 milyonu aşkın tüketici için kesinti
süreleri en aza indirilip arz sürekliliği sağlanıyor. Uçtan uca veriye
dayalı arıza yöneyimi gerçekleştirilerek, bakım, aydınlatma, sistem
optimizasyonu gibi alanlarda yeni dijital inisiyatifler hayata
geçiriliyor. Ayrıca SCADA'nın yayılımımım da artırılması ve şebekenin
akıllandırılması hedefleniyor.

Michael Faraday programı ile enerji şebekelerinin uçtan uca yönetimi
yapılıyor. Enerjisa Enerji varlıklarının hayat döngülerinin sahada
takip ve sistemsel olarak yönetimi sağlanıp, yatırım süreçleri, saha
operasyonları, coğrafi bilgi Sistemleri güçlendiriliyor. Dijital
kanallar ile yatırım talep yönetimi, e-kabul, e-devir gibi hizmetler
ile süreçler hızlandırılıyor.

Marie Curie programında yeni teknolojiler ve analitik kabiliyetleri
kullanarak operasyonel ihtiyaçlar çerçevesinde, her seviyede bakımı
etkin bir şekilde organize etmek amaçlanıyor. Yeni teknolojiler
kullanılarak dijital ve drone keşifleri sağlanırken, performans
iyileştirme ile tahminleme ve önleyici bakım alanında kalite ve
performansın en iyilenmesi amaçlanıyor.

Müşteri Boyutunda

Graham Bell programı ile müşterilerimize yeni teknolojiler
kullandırılarak, en iyi hizmet ve deneyimin sunulması amaçlanıyor.
Müşteri ile teması güçlendirmek ve dijital kabiliyetler ile hizmet
kalitesinin yükseltilmesi için chatbotlar, konuşma ve metin analitiği,
duygu analizi, otomatik arama Sistemleri ve ses tanıma
teknolojilerinin yanı sıra, müşterilerin işlemlerini kendilerinin
tamamlamasını sağlayacak self-servis olanaklarının da arttırılması
amaçlanıyor.

Leonardo Fibonacci programı ile insan, teknoloji ve müşteri odaklı
yaklaşımlarla, kullanıcı dostu ürün ve hizmetler ile enerji sektörüne
dijital çözümler sunulup farklılaştırmak amaçlanıyor. Sahada dijital
satış kabiliyetleri kazanıp, süreç robotizasyonu ile hız kazanılması
sağlanıyor olacak.

Louis Pasteur programı ile hızla esneyen ve adapte olan, entegre
ürün/servis geliştirme kabiliyetleri ile müşteri beklentilerinin
karşılanması amaçlanıyor. Ürün geliştirme altyapısı güçlendirilerek
esnek ürün geliştirme altyapısı kuruluyor. Müşteriye özel yeni ve
mevcut ürün ve fiyatlamaların yanı sıra, uzun süreli iş birliği
araçları geliştirmeleri sürdürülüyor.

Mevlana programı ile çalışanlara en iyi dijital deneyimin sunulması
amaçlanıyor. Dijital raporlama kabiliyetleri ve otomasyon artırılarak,
entegre yönetim anlayışı ile yeni nesil teknolojiler ve analitik
süreçleri insan kaynakları bünyesinde konumlanmaya devam ediyor.

Enerji Piyasası Boyutunda

Harizmi programı ile finans odağında dijital raporlama
kabiliyetlerinde otomasyon artırılarak, tedarik süreçleri portaller,
dijital akışlar ile hızlandırılıyor olacak. Piyasada yürütülen
işlemlerin dijital takip ve yönetim kabiliyetleri güçlendiriliyor
olacak.

Albert Einstein programı ile en büyük oyuncusu olduğumuz enerji
piyasasındaki faaliyetlerimizin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Enerji
yönetiminde entegre uygulamaları hayata geçirilip, piyasa
performanslarını arttırmaya yönelik, çok sayıda analitik ve teknolojik
altyapı hayata geçirilecek.

Cahit Arf programı ile tüketimden tahsilata doğru ilerleyen sürecin,
müşterilerin ihtiyaçlarına yanıtını ve performansını arttırmak için
otomasyon hizmetleri, müşterilerin başvuru ve talep yönetimi,
operasyonel performans ve denetimi başta olmak üzer çok sayıda alanda
inisiyatif hayata geçiyor olacak.

Teknoloji Boyutunda

Hezarfen programı ile tüm çalışma süreçlerimiz için gerekli teknoloji
tabanını ve operasyonel altyapısını kurup, tüm bölgelerimize yaymak
amaçlanıyor.

Mimar Sinan programı ile teknolojik altyapımızın geleceğin
ihtiyaçlarına uyumlaştırılması amaçlanıyor. Dijital imza ile dijital
arşiv hizmeti verilirken ileri veri analitiği, siber güvenlik ve veri
yönetişimi de sağlanıyor. Yeni teknoloji ve çalışma altyapısı ile
teknoloji yol haritası, dijital çalışma alanı ortaya koyuluyor.

Alan Turing programı ile operasyonların teknoloji ve verinin gücü ile
daha etkin olması amaçlanıyor. Saha iş optimizasyonu ve operasyon
verimliliği artırılarak süreç ve sistem iyileştirmelerinin yanı sıra,
analitik çözümler ile en iyisinin Enerjisa Enerji ve müşterilerine
sunulması hedefleniyor.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:0510.895
Değişim :  1,45% |  155,68
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MNDRS 15,62 296.193.790 % 10,00  
KUVVA 49,50 5.619.991 % 10,00  
PAGYO 48,48 33.026.240 % 9,98  
REEDR 47,42 2.746.492.285 % 9,97  
DEVA 95,45 1.105.365.233 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1819 32,1928 % 0,04  
Euro 34,9520 34,9738 % -0,04  
Sterlin 40,6162 40,8198 % -0,19  
Frank 35,1012 35,2771 % -0,19  
Riyal 8,5229 8,5657 % -0,19  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,70 31,73 % 0,66  
Platin 1.052,11 1.053,47 % 0,66  
Paladyum 1.027,44 1.031,12 % 0,66  
Brent Pet. 82,42 82,42 % 0,66  
Altın Ons 2.420,69 2.421,03 % 0,66