***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2022 15:04
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 100.000.000 61.438.501 -630.263 6.519.443 -56.923.190 202.124.203 312.528.694 31.455.234 343.983.928
Transferler
11.215.536 190.908.667 -202.124.203 0 6.688 6.688
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-650.356 -436.610 6.585.155 5.498.189 1.262.644 6.760.833
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 60.788.145 -1.066.873 17.734.979 133.985.477 6.585.155 318.026.883 32.724.566 350.751.449
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 230.650.000 196.196.639 -3.449.512 16.919.951 136.529.530 220.494.265 912.340.873 81.752.588 994.093.461
Transferler
7.484.748 213.006.517 -220.494.265
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.105.587 368.851 210.573.535 209.836.799 39.468.273 249.305.072
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
1.011.216 1.011.216 -42.735 968.481
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 230.650.000 195.091.052 -2.069.445 24.407.699 349.536.047 210.573.535 1.123.188.888 121.178.126 1.244.367.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.628.834 -3.816.499
Dönem Karı (Zararı)
249.030.592 7.847.799
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
159.628.210 59.526.888
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41986 12.336.308 6.173.330
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-752.437 30.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.214.160 1.498.692
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 8.386.888 1.006.504
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 570.003 308.474
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.257.269 183.714
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 42.778.203 25.437.597
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-295.882 -689.239
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
43.514.575 25.252.969
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.026.293 67.018
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
585.803 806.849
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27 32.991.222 25.024.787
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 63.011.721 1.362.482
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-950.967 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
41986 -950.967 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-455.383.708 -71.191.186
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -199.988 -2.345.239
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44741 -7.850.409 6.731.585
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
29 23.259.640 -11.163.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -31.110.049 17.895.450
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.191.958 432.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.191.958 432.914
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -72.105.294 -98.525.896
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -201.941.218 -22.272.280
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
163.700.847 14.958.254
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29 1.108.270 348.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 162.592.577 14.610.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 3.265.684 1.129.480
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.281 9.273
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 7.281 9.273
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 399.251.251 55.742.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-737.319.904 -27.051.417
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-728.919.613 -20.536.248
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.400.291 -6.515.169
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-46.724.906 -3.816.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -373.306 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.530.622 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.740.178 -14.997.181
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41986 898.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
41986 -33.934.060 -15.686.420
Alınan Faiz
27 295.882 689.239
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
137.980.011 -5.384.980
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
433.325.020 179.707.367
Kredilerden Nakit Girişleri
7 433.325.020 179.707.367
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-250.442.584 -159.504.341
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -250.442.584 -159.504.341
Ödenen Faiz
27 -44.902.425 -25.588.006
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.610.999 -24.198.660
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.610.999 -24.198.660
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 147.086.166 127.696.102
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
194.697.165 103.497.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 194.697.165 147.086.166
Finansal Yatırımlar
5 343.831 143.843
Ticari Alacaklar
485.402.060 477.030.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 59.059.717 81.329.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 426.342.343 395.700.678
Diğer Alacaklar
5.112.769 2.985.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.112.769 2.985.125
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.043.580.799 392.099.994
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 1.043.580.799 392.099.994
Stoklar
9 410.178.811 338.073.517
Peşin Ödenmiş Giderler
16 336.278.572 133.464.925
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 336.278.572 133.464.925
Diğer Dönen Varlıklar
18 88.919.791 30.152.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 88.919.791 30.152.752
ARA TOPLAM
2.564.513.798 1.521.036.512
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.564.513.798 1.521.036.512
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
466.289 401.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 466.289 401.975
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 17.250.000 17.250.000
Maddi Duran Varlıklar
13 497.287.026 476.007.333
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 8.131.564 5.051.619
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.386.287 25.322.721
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 26.386.287 25.322.721
Peşin Ödenmiş Giderler
427.019 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 427.019 0
Diğer Duran Varlıklar
21.738.550 4.366.229
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 21.738.550 4.366.229
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
571.686.735 528.399.877
TOPLAM VARLIKLAR
3.136.200.533 2.049.436.389
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 242.283.325 111.174.524
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
242.283.325 111.174.524
Banka Kredileri
238.345.427 108.206.112
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.677.840 2.707.647
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
260.058 260.765
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 204.047.209 106.946.153
Ticari Borçlar
559.961.822 395.675.172
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 1.061.106 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 558.900.716 395.675.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 16.867.965 22.002.572
Diğer Borçlar
8 144.194 136.913
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 144.194 136.913
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 535.773.297 136.522.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 535.773.297 136.522.046
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 11.771.373 6.710.749
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.245.991 7.714.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 2.116.396 1.154.659
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 7.129.595 6.559.592
ARA TOPLAM
1.580.095.176 786.882.380
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.580.095.176 786.882.380
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 194.420.009 203.049.995
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
194.420.009 203.049.995
Banka Kredileri
189.985.428 200.675.793
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.434.581 2.374.202
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.196.018 13.249.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 17.196.018 13.249.735
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 100.122.316 52.160.818
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
311.738.343 268.460.548
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.891.833.519 1.055.342.928
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.123.188.888 912.340.873
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
230.650.000 230.650.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
193.021.607 192.747.127
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
193.021.607 192.747.127
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
195.091.052 196.196.639
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.069.445 -3.449.512
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24.407.699 16.919.951
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
349.536.047 136.529.530
Net Dönem Karı veya Zararı
210.573.535 220.494.265
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
121.178.126 81.752.588
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.244.367.014 994.093.461
TOPLAM KAYNAKLAR
3.136.200.533 2.049.436.389


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.496.391.074 152.786.825
Satışların Maliyeti
22 -1.040.762.177 -104.984.170
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
455.628.897 47.802.655
BRÜT KAR (ZARAR)
455.628.897 47.802.655
Genel Yönetim Giderleri
23 -57.536.890 -24.651.363
Pazarlama Giderleri
23 -9.328.560 -2.318.622
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -2.993.866 -1.494.684
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 174.708.545 44.606.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -165.114.155 -26.732.353
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
395.363.971 37.212.506
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 700.290 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
26 -1.566.184 -260.127
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
394.498.077 36.952.379
Finansman Gelirleri
27 50.894.136 35.116.201
Finansman Giderleri
27 -133.349.900 -61.367.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
312.042.313 10.700.951
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -63.011.721 -2.853.152
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-15.591.246 -1.341.019
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-47.420.475 -1.512.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
249.030.592 7.847.799
DÖNEM KARI (ZARARI)
249.030.592 7.847.799
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.457.057 1.262.644
Ana Ortaklık Payları
210.573.535 6.585.155
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22 274.480 -1.086.966
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-1.266.078 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.792.295 -567.027
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-251.737 -519.939
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
160.491 -650.356
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-412.228 130.417
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
274.480 -1.086.966
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
249.305.072 6.760.833
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.468.273 1.269.332
Ana Ortaklık Payları
209.836.799 5.491.501http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056502


BIST
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66