Global Yatırım Holding ilk çeyrekte 307 milyon TL'lik gelir elde etti

09.06.2021 14:07
Global Yatırım Holding ilk çeyrekte 307 milyon TL'lik gelir elde etti


Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 12 ülkede faaliyet
gösteren Global Yatırım Holding'in (GYH) 2021 yılı ilk üç ayına
ilişkin konsolide gelirleri, 73,6 milyon TL'lik IFRIC 12 etkisi hariç
tutulduğunda, 307 milyon TL olarak gerçekleşti. Konsolide operasyonel
faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise 46 milyon TL'ye ulaştı.
Geçen yılın ilk çeyreğinde pandeminin etkilerinin küresel çapta tam
olarak görülmemiş olmasının yarattığı baz etkisi de finansal sonuçlar
üstünde etkili oldu.

Grup, likidite pozisyonunu istikrara kavuşturmak, uzun ve kısa vadeli
borç yükümlülüklerini azaltmak için önemli adımlar atıyor. Grubun en
büyük ticari limanı olan Port Akdeniz'in satışının tamamlanmasının
yanında Naturelgaz'ın Borsa İstanbul'da halka arzından gelirler
edilirken, bedelli sermaye artışı için de başvuru yapıldı. Öte yandan
GYH Kasım 2021 vadeli Eurobond'un refinansmanında da yeni kredi
anlaşması sağladı. Grup, bunların tümü ile daha istikrarlı, borçluluğu
büyük ölçüde azaltılmış bir bilanço ve sağlıklı bir sermaye yapısı
sağlamayı amaçlıyor.

GYH Mali İşler ve Finansman'dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır
ise, "Dinamik iş modelimiz sayesinde, uzun vadeli hedeflerimizi
etkilemeden, krizin etkilerini olabildiğince azaltmak için hızlı
önlemler aldık. Geçmişte bize iyi hizmet eden sağlam temellerimiz,
bugün ve gelecekte bize yine yol gösterecektir" diye konuştu.

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 12 ülkede faaliyet
gösteren Global Yatırım Holding (GYH), 2021 yılı ilk üç ayına ilişkin
finansal sonuçlarını açıkladı. Grup, ilk çeyrekte 73,6 milyon TL'lik
IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda, bir önceki yıla kıyasla yüzde 5
gerileyerek 307 milyon TL konsolide gelir elde etti. Geçen yılın ilk
çeyreğinde pandeminin etkilerinin küresel çapta tam olarak görülmemiş
olmasının yarattığı baz etkisi de finansal sonuçlar üstünde etkili
oldu. Yine aynı dönemde, 2020 yılı ilk çeyreğindeki 85,1 milyon TL'ye
kıyasla 46 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi
operasyonel kar (FAVÖK) elde etti. GYH'nin doğal gaz, madencilik,
elektrik üretimi ile menkul kıymet ve varlık yönetimi işkollarından
elde ettiği güçlü sonuçlar, pandemiden en çok etkilen liman
işletmeciliği ve gayrimenkul işkolları tarafından baskılandı.

Devir işlemleri Ocak 2021'de tamamlanan Antalya'da bulunan ticari
liman Port Akdeniz'in, GYH'nin 2020 yılı birinci çeyrek finansalları
üzerinde 52,7 milyon TL gelir ve 37,3 milyon TL FAVÖK ile önemli bir
etkisi bulunuyor. 2020 yılı birinci çeyreğindeki Port Akdeniz etkisi
hariç tutulduğu zaman, konsolide gelirler yıllık bazda yaklaşık yüzde
13 artacak, FAVÖK ise geçen yılın ilk çeyreği ile yaklaşık aynı
seviyede gerçekleşecekti.

'Krizin etkilerini azaltmak için hızlı önlemler aldık'

GYH Mali İşler ve Finansman'dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır
ise, "İlk çeyrek performansı Covid-19'dan etkilenmeye devam etti.
Dinamik iş modelimiz sayesinde, uzun vadeli hedeflerimizi etkilemeden,
krizin etkilerini olabildiğince azaltmak için hızlı önlemler aldık.
Önceliğimiz bilançomuzu güçlü tutmak, sermaye dağıtımına yönelik
disiplinli yaklaşımımızı sürdürmek ve tüm şirketlerimizde 2021 yılı
için nakit akışı yaratmak. Ayrıca tüm operasyonlarımızda temkinli ve
etkin bir yönetim yaklaşımı uygulanacak. Geçmişte birçok krizi
atlattık. Özellikle bu, şimdiye kadarki en uzun ve en bilinmeyen
olanı. Geçmişte bize iyi hizmet eden sağlam temellerimiz, bugün ve
gelecekte bize yine yol gösterecektir" diye konuştu.

Naturelgaz karlılığını artırdı

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, operasyonel
kabiliyeti, etkin maliyet yönetim yapısı ve yeni iş geliştirme
çalışmaları sayesinde Covid-19 etkilerine rağmen sağlam finansal
konumunu güçlendirerek sürdürdü ve ilk çeyrekte yüzde 49 artışla 48,2
milyon metreküp sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz satışı
gerçekleştirdi. Şirketin satış hacmindeki artış büyük ölçüde Şehir
Gazı satışlarındaki büyümeden kaynaklanırken, 2020 yılı sonunda, SOCAR
Türkiye'nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarının devir alınarak
Naturelgaz bünyesinde birleştirilmesi sonucunda sağlanan inorganik
büyüme de şirketin satış hacmindeki artışa önemli katkı sağladı.
Naturelgaz'ın gelirleri yıllık bazda yüzde 47 artarak 124,7 milyon
TL'ye ulaştı. Artışta SOCAR LNG'nin satın alınması ile LNG
gelirlerinin yansıması etkili oldu. Bu çeyrekte, gaz işkolunun FAVÖK'ü
yüzde 56 artışla 22,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 2020
yılının ilk çeyreğinde yüzde 16,7 olan FAVÖK marjı ise yüzde 17,8'e
yükseldi. İş kolundaki güçlü gelir artışı, gaz marjındaki artış ve
etkin maliyet yönetimi sayesinde bu dönemde kârlılığını artırdı.

Kruvaziyere olan güçlü talep hızlı toparlanmaya işaret ediyor

Covid-19'dan en çok etkilenen iş kolu liman işletmeciliği oldu. Liman
işletmeciliği gelirleri (73,6 milyon TL IFRIC-12 muhasebe standardının
etkisi hariç) 2021 yılı ilk çeyrek sonunda yüzde 78 daralmayla 28,9
milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Liman işletmeciliği iş kolunun
geçen yılın aynı döneminde 62,9 milyon TL olan konsolide düzeltilmiş
FAVÖK'ü ise eksi 20,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan,
Karayip limanlarının ilk kez konsolidasyona katılması ve Port
Akdeniz'in güçlü performansı geçen yılın birinci çeyrek
finansallarında önemli bir etkiye sahip olarak yıllık bazda çok güçlü
bir baz oluşturdu.

GYH'nin kruvaziyer limanlarının birçoğu 2021'de yolcularını
karşılamaya başladı. Her ne kadar hacimler küçük olsa da, bu sayılar
arttı ve artmaya da devam edecek. Limanların çoğunda önümüzdeki birkaç
haftada başlaması planlanan seferler mevcut. 2021'in 2. ve 3.
çeyreğinde kruvaziyer faaliyetlerinde bir artış beklense de,
kruvaziyer operasyonlarının küresel ve bölgesel düzeyde nasıl artacağı
yönünde henüz bir netlik söz konusu değil. 2021'in ötesine
bakıldığında, kruvaziyer gemi seferlerinde ve yolcu hacimlerinde artış
beklenirken, kruvaziyer şirketleri, yolcu talebi açısından cesaret
verici güçlü rezervasyonlar bildirmeye devam ediyor. Bu devam eden
güçlü talep, tüketiciler arasında devam eden kruvaziyer seyahatinin
çekiciliğine ve önümüzdeki birkaç yıl içinde sektörün güçlü ve hızlı
bir şekilde toparlanacağına işaret ediyor. Öte yandan, Karayip
kruvaziyer trafiğinin tekrar faaliyete geçmesinin, Nassau ve
Antigua'daki limanların ilk kez ana liman olarak operasyonlarına
başlamasıyla gerçekleşecek olması gibi güzel ve heyecan verici
gelişmeler de mevcut.

Elektrik üretiminde gelirler yüzde 40 arttı

Ko/tri-jenerasyon ile biyokütle ve güneş bazlı temiz enerji üretimini
içeren enerji üretimi işkolunda yılın ilk çeyreğinde gelirlerini yüzde
40 arttırarak 76,5 milyon TL seviyesinde açıklandı. Bu artışta
portföydeki tüm enerji santrallerinde gerçekleşen olumlu performans
etkili oldu. Elektrik üretimi işkolu, tüm tesislerde gerçekleşen
üretim ve verimlilik sayesinde geçen sene aynı dönemde açıkladığı 10,9
milyon TL'ye kıyasla 2 katından fazla artış göstererek 25,8 milyon TL
FAVÖK açıkladı.

Madende talep daralsa da güçlü performans sağlandı

Maden işkolu ise yılın ilk üç ayında Covid-19 nedeniyle yıllık bazda
yüzde 16 talep daralmasına bağlı olarak 99.430 ton satış
gerçekleştirdi. Bu iş kolu yılın ilk üç ayında geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre gelirlerini yüzde 21 artırarak 29 milyon TL olarak
FAVÖK'ünü ise iki katın üzerinde artırarak 11,2 milyon TL seviyesinde
açıkladı. Ayrıca FAVÖK marjı ise geçen seneki yüzde 18,8'e kıyasla
yüzde 38,7 seviyesinde gerçekleşti. Dönem içerisindeki Covid-19
salgınının etkilerine rağmen, yüksek getirili ürünlerin satışındaki
artış, etkin maliyet kontrolleri ve ihracat pazarlarında döviz
cinsinden satışlar güçlü operasyonel performansta etkili oldu.

Düşen kira gelirleri gayrimenkul iş kolunu etkiledi

Covid-19'dan ciddi şekilde olumsuz etkilenen diğer iş kolu ise
gayrimenkul iş kolu oldu. Gayrimenkul iş kolu geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre sırasıyla 9,8 milyon TL ve 3,9 milyon TL'ye kıyasla 5,3
milyon TL gelir ve 0,4 milyon TL FAVÖK elde etti. Operasyonel
performansta Covid-19'a karşı alınan güvenlik önlemleri nedeniyle
düşen kira gelirleri ve gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler
etkili oldu.

Menkul kıymet ve varlık yönetimi FAVÖK'ü 5'e katladı

Menkul kıymet ve varlık yönetimi işkolu ise geride bıraktığımız
çeyrekte de işlem hacmindeki artış ile çok başarılı bir performans
sergilemeye devam etti. Gelirler ilk çeyrekte yüzde 116 artarak 42,1
milyon TL seviyesinde gerçekleşti FAVÖK ise geçen seneki 4,7 milyon
TL'ye kıyasla neredeyse 5 kat artışla 21,3 milyon TL olarak açıklandı.
Güçlü operasyonel performans, işlem hacmindeki artış ve etkin maliyet
yönetimine bağlı olarak gerçekleşti.

Faaliyetlerini büyüme stratejisi doğrultusunda sürdürüyor

Global Yatırım Holding'in faaliyetleri, ana iş kolları olan liman
işletmeciliği, temiz enerji ve varlık yönetimi iş kollarında yeni
satın almalar ve yatırımlar ile büyüme stratejisi doğrultusunda devam
ediyor. Grup, bu dönemde de stratejik odak noktası ana faaliyet
alanları ve Covid-19'un etkilerinden nasıl en iyi şekilde korunacağı
üzerinde çalıştı.

Grup, likidite pozisyonunu istikrara kavuşturmak, uzun ve kısa vadeli
borç yükümlülüklerini azaltmak için önemli adımlar atıyor. GYH, en
büyük ticari limanı olan Port Akdeniz'in 140 milyon ABD doları bedel
ile Katarlı QTerminals'e satışının tamamlanmasının yanında
Naturelgaz'ın Borsa İstanbul'da halka arzından gelir edildi.

GYH, likidite pozisyonunu güçlendirmek ve daha istikrarlı bir sermaye
yapısına kavuşmak için de bedelli sermaye artırımı gerçekleştirmek
için SPK'ya başvurdu.

Grup, 50 milyar doları aşan portföy büyüklüğüne sahip uluslararası
yatırım kuruluşu "Sixth Street" ile iki parçalı kredi anlaşması
yoluyla toplam 261 milyon dolarlık kaynak yarattı. Sixth Street'ten
gelen bu yeni yatırım, Eurobond'unun vadesinden önce ve makul piyasa
şartlarında itfası için (masraflar dahil) kullanılacak. Kalan kısmın
ise Grubun kruvaziyer odağı doğrultusunda liman ağını genişletme
stratejisi ile ilişkili olarak yeni yatırımlarda kullanılması
planlanıyor.

Grup, bunların tümü ile daha istikrarlı, borçluluğu büyük ölçüde
azaltılmış bir bilanço ve sağlıklı bir sermaye yapısı sağlamayı
amaçlıyor.

Naturelgaz Sahra Altı Afrika'yı hedefliyor

GYH'nin ana faaliyet alanlarından olan sıkıştırılmış ve
sıvılaştırılmış doğal gaz dağıtımı ve satışı iştiraki Naturelgaz,
büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım atarak halka arz
işlemlerinin 8,50 TL sabit fiyat üzerinden büyük bir başarı ile
tamamlayarak 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız
Pazarında işlem görmeye başladı. Naturelgaz, halka arzdan elde ettiği
kaynak ile Türkiye'deki lider konumunu geliştirirken, diğer taraftan
altyapısı gelişmemiş, özellikle elektrik üretimi ve sanayi için
taşımalı doğalgaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine
faaliyet alanını genişletmeyi hedefliyor.

Öte yandan GYH, Türkiye'nin en büyük yerli ve bağımsız portföy yönetim
şirketi İstanbul Portföy Yönetimi'nin yüzde 40 hissesini satın alma
opsiyonunu kullanma kararı aldı.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:052.394
Değişim :  -0,05% |  -1,22
Açılış :  2.391  
Önceki Kapanış :  2.395  
En Yüksek
2.412
En Düşük
2.382
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ACSEL 53,90 12.096.033 % 0,00  
ADEL 24,00 3.145.941 % 0,00  
ADESE 0,77 33.947.080 % 0,00  
AEFES 30,24 59.324.991 % 0,00  
AFYON 3,56 15.224.113 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,9048 15,9274 % 0,54  
Euro 16,8195 16,8595 % 0,14  
Sterlin 19,7734 19,8726 % 0,15  
Frank 16,2952 16,3933 % 0,25  
Riyal 4,2293 4,2505 % 0,21  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 0,01  
Altın Gr. 942 942 1,53  
Cumhuriyet 6.255 6.349 20,00  
Tam 6.237 6.402 44,26  
Yarım 3.015 3.097 21,41  
Çeyrek 1.512 1.548 10,71  
Gümüş.Ons 21,87 21,92 -0,03  
Gümüş Gr. 11,19 11,21 0,01  
B. Petrol 112 112 0,08