HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Deniz Yatırım, model portföyünde değişikliğe gitti

02.04.2018 12:56
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Deniz Yatırım, model portföyünde değişikliğe gitti


Deniz Yatırım, model portföyünde değişikliğe gitti.
Deniz Yatırım ( http://www.denizyatirim.com/ ) konu ile ilgili
raporunda, Coca Cola İçecek, Şişe Cam, Tekfen Holding ve Tofaş'ı model
portföyüne eklerken, Ereğli Demir Çelik, Net Holding, Sabancı Holding
ve Soda Sanayi’yi model portföyünden çıkardığını, Avivasa, Enerjisa,
Torunlar GYO, Albaraka Türk, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası'nı ise
model portföy listesinde tuttuğunu belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
" Mart süresince dış fiyatlama koşullarında oluşan sendeleme
ortamının yerel varlıklar üzerindeki yansımaları emsallerimize göre
negatif yönde ayrışma şeklinde gerçekleşti. Kredi derecelendirme
kuruluşu Moody’s tarafından Türkiye’nin kredi notunda yapılan aşağı
yönlü güncellemenin ardından Türk lirası cinsinden değerlenen
varlıklarda risk algısının zayıflama gösterdiği gerçekle karşılaştık.
Mart ayındaki %3’lük geri çekilme ile birlikte BIST 100 ilk iki ayda
elde ettiği getiriyi silerken, ay içerisinde %7.8 düşüş gösteren
bankacılık endeksi, sene başından beri %1.5 değer kaybetmiş oldu.
TL’nin emsallerine göre negatif ayrışmasının geldiği noktada bir
miktar düzeltmenin olabileceğini düşünüyoruz. Nisan’da ABD’de takip
edilecek olan Hakan Atilla davası öncesi ve sonrasında piyasada
artması muhtemel stres ile USD/TRY’de 4.00 seviyesi üzerine isteğin
olabileceğini ancak harekete yurt içi yerleşiklerin katılmadığı her
durumda ivmenin düşük kalacağını düşünüyoruz. Ay içerisinde 3.95’li
seviyelerde dengelenme ve 3.90 bölgesine doğru çekilme bize göre uzak
bir ihtimal değil. TL’deki olası toparlamanın hisse senedi piyasası
için de olumlu yansımaları olabileceğini düşünüyoruz.
Sene başından bu yana MSCI GOÜ bankalarına göre Türk bankacılık
sektörünün USD bazında %11 gerisinde kaldı. Türk bankaları MSCI GOÜ
bankalarına kıyasla %45 F/K iskontosu (son 5 yıl ortalaması %24) ve
%39 F/DD iskontosu (son 5 yıl ortalaması %18) ile işlem
görmektedirler. GOÜ-Türkiye faiz oranlarının arasındaki farkın GOÜ’ler
lehine açılması ile oluşan bu iskontonun bir kısmının Türkiye’de
enflasyonun sene sonuna doğru yumuşayacağı beklentisi ile
kapanabileceğini düşünüyoruz. Bu da halihazırda iyi karlılığa rağmen
düşük değerleme oranları işlem gören Türk bankalarına yatırım için iyi
bir giriş seviyesi sunmaktadır.
Nisan’da yatırımcılar neleri takip edecek? Global tarafta veri
trafiğinin yoğun olmadığı Nisan ayında, yatırımcıların 3 Nisan’da
açıklanacak Mart ayı enflasyon verisi, 25 Nisan’daki PPK toplantısı
ile bir süredir beklenen yatırım teşvik paketi ile ilgili haber
akışını takip etmesini bekliyoruz. 1Ç18 finansal performansları ile
ilgili beklentilerin ayın ikinci yarısından itibaren şekillenmeye
başlayacağını ve bunun hisse senedi fiyatlamalarına yansıyabileceğini
düşünüyoruz.
Bankalar arasından aktif kalitesi yüksek olanları, banka dışı
hisseler arasından ise zayıf TL’den faydalanan, defansif karakterli ve
uzun vadeli görünümünde iyileşme beklediğimiz şirketleri öneriyoruz.
Tavsiye listemizde bankalar arasından Albaraka Turk (ALBRK), Vakıfbank
(VAKBN) ve Yapı Kredi Bankası’ını (YKBNK) tutmaya devam ediyoruz.
Bankacılık hisselerinde bir değişiklik yapmamış olmakla beraber,
finans dışı önerilerimize Coca Cola İçecek (CCOLA), Şişe Cam (SISE),
Tekfen Holding (TKFEN) ve Tofaş (TOASO)’yu dahil ederken, Ereğli Demir
Çelik (EREGL), Net Holding (NTHOL), Sabancı Holding (SAHOL) ve Soda
Sanayi’yi (SODA) model portföyümüzden çıkarıyoruz. AvivaSA (AVISA),
Enerjisa (ENJSA) ve Torunlar GYO’daki (TRGYO) olumlu görüşümüzü
koruduğumuz için tavsiye listemizde tutmaya devam ediyoruz.

Model Portföy tavsiye açıklamaları

. Albaraka Türk: Albaraka Türk geçmiş dönem kredi getirisini kar
payı olarak dağıttığı için faiz marjı normal bankalara kıyasla daha
iyi olabilir. Bunun yanısıra faiz dışı net gelirlerde de belirgin bir
toparlanma öngörüyoruz. %19.3 ile %46.7 seviyesindeki sektör
ortalamasının oldukça altında seyreden komisyon gelirlerinin faaliyet
giderlerini karşılama oranının orta-uzun vadede iyileşmesini ve
karlılığa olumlu katkıda bulunmasını bekliyoruz. Basel III
kriterlerine uyumlu 205 mln $ tutarında sukuk ihracı sermaye
yeterlilik oranlarını yükselterek büyüme dinamiğine olumlu katkı
sağlayacaktır. Bu borçlanmayı ve önceki beklentimize göre daha iyi bir
aktif kalitesi performansını beklentimizi modelimize dahil etmemizin
ardından Albaraka Türk için hedef fiyatımızı 1.95 TL’ye yükseltiyoruz
(önceki: 1.65 TL). Diğer bankalara kıyasla daha düşük çarpanlarla
işlem gören Albaraka Türk’ün iyileşme eğiliminde olan özsermaye
karlılığı sayesinde bu farkı kısmen kapatacağını düşünüyoruz.
. Vakıfbank: Düşük TL kredi/mevduat oranı, sabit getirili TL cinsi
bonoların toplam bono portföyü içerisinde görece düşük ağırlığı ve
güçlü aktif kalitesi ile ön plana çıkmaktadır. İştirakleri ile
yaratacağı sinerji ile komisyon gelirlerinde yüksek büyüme trendini
sürdürmesini bekliyoruz. Operasyonel gider artışında sektörün hafif
üzerinde bir artış oranı bekliyor olmamıza rağmen Vakıfbank’ın güçlü
özsermaye karlılığı performansını korumasını bekliyoruz ve sektör
ortalaması ile kıyaslandığında özsermaye karlılığı farkının Vakıfbank
lehine açılmaya devam etmesini öngörüyoruz. Buna rağmen hissenin diğer
bankalara göre oldukça cazip değerleme oranları ile işlem görmesinden
dolayı öneriyoruz.
. Yapi Kredi Bankası: Aktif kalitesindeki olumlu görünümün Yapı
Kredi Bankası’ndaki en önemli ayrışma nedeni olabileceğini
düşünüyoruz. Banka geçen yıl rakiplerine kıyasla daha yüksek bir kredi
risk maliyetine katlanmıştı. Bu sene takibe dönüşüm hızında belirgin
bir yavaşlama olabileceğini beklediğimiz için kredi risk maliyetinin
normalleşmesini bekliyoruz. Bununla birlikte istikrarlı maliyet
kontrolü ve TÜFE’ye endeksli tahvillere diğer rakiplerine kıyasla daha
az bağımlı gelir yapısı da düşen enflasyon ortamında bankayı defansif
kılacağı için Yapı Kredi Bankası’nı beğenmeye devam ediyoruz. Bu
olumlu kar dinamiğine bağlı olarak sektöre kıyasla özsermaye getiri
oranı farkını 140 baz puan geliştirmesini beklediğimiz hisse diğer
bankalara göre oldukça cazip çarpanlar ile işlem görmektedir.
. AvivaSA: 2018 yılında %30 net kar büyümesi ve %44 özsermaye
getiri oranı ile olduça cazip bir karlılık performansı gösterebilir.
Otomatik katılım nedeniyle şahsi bireysel emeklilik işindeki büyüme
yavaşlama eğiliminde olmasına rağmen mevcut müşteri tabanının
korunuyor olması ve yatırım enstrümanlarındaki yüksek getiri oranı
sayesinde fon hacminin organik büyüme hızını korumasını bekliyoruz.
Bununla birlikte otomatik katılımın bu sene içerisinde daha küçük
çaptaki şirketlere de zorunlu hale gelemsiyle birlikte AvivaSa’nın
saha satış gücüyle rekabette avantaj sağlayacağı fikrindeyiz. Bu toplu
katılımlar sayesinde birim sözleşme satış maliyeti düşeceği için
şirketin faaliyet giderlerine de olumlu yansımasını bekliyoruz.
. Coca Cola İçecek: Şirket 2018 yılı için daha önce toplam satış
hacminde %2-4, yurt dışı operasyonlarında ise %8-10 aralığında bir
büyüme hedeflediğini açıklamıştı. Ancak, Şirket’in düzenlediği analist
toplantısında, yurt içinde ılımlı hava şartları sayesinde 1Ç18
satışlarının öngörülerinin bir miktar üzerinde geçtiği izlenimini
almakla beraber, yüksek kar marjlı ürün satışlarının artan ağırlığı ve
Pakistan’daki Faysalabad tesisinin yılın ilk yarısında devreye
girmesiyle yurt dışı satışlarının da olumlu destekleneceğini düşünerek
Coca Cola İçecek’in 2018 yılında sağlıklı bir büyüme göstermesini
bekliyoruz.
. Enerjisa: Öngörüleblir gelir ve karlılık modeli, EPDK’nın son
dönemde iyileştirdiği tarifelerle güçlü kar büyüme potansiyeli, TL
bazlı borçluluk sayesinde dövizdeki oynaklıklardan etkilenmeyen
bilançosu, yüksek nakit akımı potansiyeline rağmen iskontolu değerleme
çarpanları ve temettü dağıtma potansiyelinden dolayı da 6.25 TL/hisse
fiyattan 8 Şubat’ta halka arz edilen Enerjisa hisselerinin de gelecek
dönemde pozitif bir momentumla hareket etmesini bekliyoruz. Enerjisa
Araştırma kapsamında olmamakla birlikte, Sabancı Holding için
yaptığımız net aktif değerlememizde, Enerjisa için 10.5 mlr TL (8.90
TL/hisse) makul değer hesaplamaktayız. 8.90 TL/hisse’ye denk gelen
değerlememiz bulunmaktadır.
. Torunlar GYO: Torunlar GYO’nun 2018 yılı finansal performansı
2017’nin belirgin bir şekilde üzerine çıkabilir düşüncesindeyiz.
Şirket yönetimi FAVÖK’ün yıllık bazda %100’ün üzerinde artış
göstermesini ve özellikle döviz cinsinden borç rakamının yılsonunda
2017’nin altına gerilemesi beklentisine paralel olarak net aktif
değerinin 2017 sonundaki 6.4 milyar TL’den 8.1 milyar TL düzeyine
ulaşmasını bekliyor. AVM ve ofis kira gelirlerinin şirketin önemli
gelir kaynağı olması nedeniyle (oturum amaçlı konut alanına
bağımlılığının az olması) şirketin hedeflerine ulaşabileceği
düşüncesindeyiz. Mevcut fiyat seviyesinde 2017 net aktif değerine göre
%54 iskontolu işlem gören hissenin, iskonto seviyesi aynı kalsa bile,
ileriye dönük olarak %27 gibi bir yükselme potansiyeli taşıdığını
düşünüyoruz. Yılın ikinci yarısında kısmen de olsa gerilemesini
beklediğimiz faiz oranları ile iskontonun da bir miktar azalması
mümkün olabilir.
. Şişe Cam: Paşabahçe’nin 2Ç16’da bozulan operasyonel karlılığı
Şişe Cam hissesi üzerinde baskı yaratmış, bu dönemde Şişe Cam’ın halka
açık olan diğer şirketlerin (Anadolu Cam, Trakya Cam ve Soda Sanayi)
toplam değerine göre olan %30’luk primi geçmiş yıllar ortalaması olan
53%’ün oldukça gerisinde kalmış bulunmaktadır. Ancak, son dönemde
Paşabahçe’nin operasyonel performansının iyileştiğini ve Şişe Cam’ın
sahibi olduğu Anadolu Cam ve Trakya Cam hisselerinde gerçekleşen
pozitif trendin gerisinde kaldığını göz önünde bulundurarak, açılan bu
makasın Şişe Cam hissesi lehine kapanmasını bekliyoruz.
. Tekfen Holding: Beklentilerin üzerinde gelen 4Ç17 sonuçlarına ve
güçlü 2018 beklentilerine rağmen piyasanın gerisinde kalan Tekfen
Holding’in cazip çarpanları, döviz bazlı gelir modeli ve sağlam
bilanço yapısı sayesinde beğenmeye devam ediyoruz. 2018 yılında
1.5-2.0 mlr $ arasında yeni inşaat projesi eklemeyi hedefleyen
Şirket’in, bu yönde atacağı somut adımların da hisse performansını
olumlu yönde etkileyeceğini öngörüyoruz.
. Tofaş: 2017 yılında rekor operasyonel karlılığa ve net kara
ulaşmasına rağmen, ihracat hacimlerinde piyasa beklentisinin altında
kalan 2018 hedefleri nedeniyle sene başından beri %13 değer kaybeden
Tofaş hissesi, piyasanın %13, Ford Otosan’ın ise %16 gerisinde kaldı.
Ihracat hacminde önümüzdeki dönem toparlama beklediğimiz Tofaş’ın
2018T FD/FAVÖK bazında Ford Otosan’a göre %27, gelişmekte olan
ülkelerdeki benzerlerine göre ise %23 iskontolu çarpanını, güçlü
euro’dan olumlu etkilenmesini ve maliyet artı kar bazlı “al ya da öde”
kontratlarının sağladığı defansif yapısını göz önünde bulundurarak
öneriyoruz."

Analizin tamamı için:

http://www.denizbank.com/daily-newsletter/16087/download.aspx

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0075 31,0391 % 0,17  
Euro 33,5663 33,6226 % -0,05  
Sterlin 39,1769 39,3734 % 0,16  
Frank 35,0560 35,2672 % -0,02  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66