HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Deniz Yatırım, Pegasus için tavsiyesini 96.70 TL hedef fiyat ve 'al' tavsiyesi ile yeniden başlattı

30.06.2021 09:12
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Deniz Yatırım, Pegasus için tavsiyesini 96.70 TL hedef fiyat ve 'al' tavsiyesi ile yenid


Deniz Yatırım, Pegasus için tavsiyesini 96.70 TL hedef fiyat ve 'al' tavsiyesi
ile yeniden başlattı.

Deniz Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme
yapıldı:

"Yüksek verimlilikle karlılığa daha hızlı dönebilir
AL – Hedef Fiyat: 96.70 TL

Pegasus için önerimizi 96.70 TL hedef fiyat ve AL tavsiyesi ile yeniden
başlatıyoruz. 2020 yılı Mart-Nisan döneminde uçuşların tamamen kısıtlanması korona
tedbirleri ve aşı belirsizliği ile havacılık sektörü hisseleri için zorlu bir süreç oldu. Aşı
beklentilerinin artmasıyla birlikte algıda kısmi iyileşme görülmesine rağmen mutasyon
endişeleri ve aşılama hızına dair şüpheler sürmekteydi. Almanya ve Rusya’nın Türkiye
ile ilgili uçuş kısıtlamasını hafifletmesi, içeride aşılama hızının artmasıyla yasakların
azalması ve intikam alışverişi akımı 3Ç21’e dair beklentilerin güçlenmesini
sağlamaktadır. Yakın vadede havacılık sektörü hisselerine yönelik yatırımcı ilgisinin
güçlü kalmasını bekliyoruz. Orta-uzun vadeli bakıldığında ise filo büyümesi ve yüksek
verimliliği ile göreceli olarak daha iyi performans gösterebileceğini tahmin ediyoruz.
Son 3 aylık dönemde endeksin yalnızca %5 üzerinde performans sergileyen hissenin
2Ç21 sonuçları ile birlikte ivmelenmesini öngörüyoruz.

¦ Yaz aylarında trafik verilerinde kademeli iyileşme görülmesini bekliyoruz.
İlk çeyrek verilerine bakıldığında iç hat yolcu talebi devam eden sokağa çıkma
yasaklarına rağmen aylık bazda iyileşme gösterdi. Arz edilen koltuk kilometre
(AKK) iç hatta Mart ayı itibariyle 2019’un %85’i düzeyine yükseldi, dış hatta ise
%50 düzeyinde kaldı. Haziran’da Almanya Türkiye’ye yönelik karantina
zorunluluğunu kaldırırken, Rusya Temmuz’dan itibaren uçuşların başlayacağını
açıkladı. Türkiye’nin dış hat trafiğinde önemli paya sahip olan İngiltere’nin
önümüzdeki aylarda yeşil ışık yakma olasılığı bulunmaktadır.

¦ Pegasus 2019 yılında global bazda en düşük yakıt hariç birim maliyet ile lider
konumda yer aldı. Havacılık şirketleri arasında maliyet kıyaslaması için bir
gösterge olarak kabul edilen yakıt hariç CASK rakamı 2019 yılında 2,06
eurocent seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılında da Pegasus sıkı maliyet
kontrolünü sürdürdü. Bu durum, trafik verilerinin normalize olması durumunda
Şirket’in daha hızlı bir şekilde karlılık elde edeceğine işaret etmektedir.
¦ Pegasus genç ve verimli filo ile avantajlı konumda. Pegasus’un Mart sonu itibariyle
filosunda 50 tanesi yeni jenerasyon Airbus A320/321neo olmak üzere toplam 95
adet uçağı bulunmaktadır, filonun ortalama yaşı 5 yıldır. 2025 yılına kadar yeni
Airbus alımları yaparak ve eski jenerasyon uçakları azaltarak verimliliğini artırmayı
hedeflemektedir. Yeni uçakların yakıt tasarrufu ve koltuk maliyeti açısından avantaj
sağlaması sonucunda birim maliyetin daha fazla iyileşmesi olası gözükmektedir.
¦ THY’nin İstanbul Havalimanı’na taşınmasının Pegasus’a getirebileceği
faydalar henüz tam olarak fiyatlanmadı. Atatürk Havalimanı’nın göreceli olarak
merkezi bir konumda olması geçmiş dönemde Pegasus’un tercih edilmesini
zorlaştıran bir faktör olmaktaydı. İstanbul Havalimanı’nın şehirdışı konumda
olması birçok yolcunun Sabiha Gökçen Havalimanı’nı da değerlendirmesine yol
açmaktadır. SGH’da terminal kapısından uçağa gidiş mesafesinin daha kısa
olması da İstanbul Havalimanı’na görece bir avantaj olarak görülebilir.
¦ Nakit yakımının ikinci yarıda tersine dönmesi olası gözüküyor. Şirket’in net nakit
olarak takip ettiği “nakit ve nakit benzerleri-banka borçları” pandemi döneminde
azalış gösterdi. Haziran ayında nakit yakımının azalması, 2. yarıda ise pozitife
dönmesi olası gözükmektedir.

1Ç21 Finansal Sonuçları

¦ 2021 yılının ilk 3 aylık döneminde pandemi ve seyahat
kısıtlamaları trafik verileri üzerinde baskı yaratmaya devam
etti. 1Ç21’de Pegasus’un iç hat yolcu trafiği önceki yıla kıyasla
%33 azalışla 2,4 milyon oldu, dış hat yolcu sayısı ise %63
azalışla 1,0 milyon seviyesinde gerçekleşti. Ciro ilk çeyrekte
yolcu sayısı (-%45) ve birim gelirlerdeki düşüşün etkisiyle yıllık
%57 azalışla 123 milyon Euro oldu. Toplam maliyetlerde ise
yıllık %37 gerileme kaydedildi. Bunun sonucunda FAVÖK
1Ç21’de -5 milyon Euro düzeyinde gerçekleşti. 1Ç20’de 49
milyon Euro zarar açıklayan Şirket 1Ç21’i 11 milyon Euro’luk
kur farkı giderinin de etkisiyle 101 milyon Euro zarar ile
tamamladı.

¦ Operasyonel göstergelerin detayına bakıldığında devam eden sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen 1Ç21 iç hat kapasitesi
2019’un aynı dönemine göre %75’e ulaştı. Dış hat segmentinde ise seyahat kısıtlamalarının etkisiyle 1Ç21’de kapasite 1Ç19’a
göre %50 seviyesinde gerçekleşti.

¦ Pegasus 2. çeyrek sonuçlarını 17 Ağustos 2021 tarihinde açıklayacak. 29 Nisan – 17 Mayıs arasında uygulanan tam kapanma
dönemi dikkate alındığında trafik verilerinde belirgin bir toparlanma görülmedi. Bununla birlikte Haziran başında kısıtlamaların
azaltılmasıyla artan hareketliliğin kısmi katkı yaratabileceğini öngörüyoruz.

¦ 2021 beklentileri: Mevcut konjonktr nedeniyle gelecek beklentilerini paylaşmak makul olmamakla birlikte, Şirket yönetimi baz
senaryoya göre 3. çeyrekte arz edilen koltuk kilometre (AKK) üretiminin 2019’un yaklaşık %85’i, 2021 yılının tamamında ise
2019’un %70-%75’i seviyesinde olmasını öngörmektedir.

Filo Gelişimi

¦ Pegasus, genç ve verimli filo yapısıyla dikkat çekmektedir. Mart sonu itibariyle filoda 95 adet uçağı bulunmakta ve ortalama yaşı
ise 5 yıl düzeyindedir. Filonun oluşturulmasında yakıt tasarrufu ve koltuk verimliliğine önem verilmektedir.

¦ Şirket tek tipe yakın bir filo oluşturarak operasyonel
süreçleri basitleştirmeyi ve bununla verimliliği artırmayı
hedeflemektedir. Bu kapsamda dönem içinde yeni Airbus
A320/321neo alımları yaparak ve Boeing uçakları iade
ederek verimliliğini artırmayı hedeflemektedir. 2012’deki
100 uçaklık sipariş kapsamında 43 Airbus A320neo ve 7
Airbus A321neo teslimatı yapılmıştır. 2022’de 20, 2023’te
18, 2024’te 10 ve 2025’te 3 adet A321neo teslimi
hedeflenmektedir. Yeni teslimlerin etkisiyle filonun
ortalama yaşı düşük kalacak ve benzerlerine göre
verimlilik avantajı sürecektir. Yeni uçakların yakıt tasarrufu
ve koltuk maliyeti açısından avantaj sağlaması sonucunda
birim maliyet göstergesinin önümüzdeki dönemde daha
fazla iyileşmesi olası gözükmektedir.

Finansman ve Nakit Yakımı

¦ Pegasus’un son finansal tablolarına göre 1,7 milyar Euro net borç bulunuyor. Öte yandan havacılık şirketleri arasında bakılan
“kısa vadeli borçlar-nakit pozisyonu”yla hesaplanan “net nakit” pozisyonu açısından Pegasus pandemi döneminde dünyada
pozitif net nakde sahip olan az sayıda havacılık firmasından biri oldu.

¦ Şirket'in açıkladığı verilere göre artı nakit pozisyonu Aralık 2020'de 143 milyon Euro iken Mart sonunda 91 milyon Euro'ya
geriledi. 1Ç21'de aylık nakit yakımı 17 milyon Euro oldu. Uçuş sayısının artmasına bağlı olarak Haziran ayında nakit yakımının
azalması, 2. yarıda ise pozitife dönmesi olası gözükmektedir.

¦ Pandemi döneminde talep şartları değerlendirilerek Airbus anlaşmasında bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre 2020 ve 2021
yıllarında teslim edilmesi planlanan 8 adet Airbus A320neo ve 2 adet Airbus A321neo 2022 ve 2025 yıllarına ertelenirken,
A320neo siparişleri daha verimli olan A321neo olarak revize edildi. Yılbaşından bugüne kadar 4 tane uçak alımı yapıldı,
finansmanları gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar gelecek olan 3 uçak için de finansman süreci devam ediyor.
Potansiyel Riskler

¦ Mevcut durumda en önemli risk pandemi ile ilgili riskler olarak belirtilebilir. Mutasyon haberleri, aşılama hızının yavaşlaması ve
uçuş kısıtlamaları bu anlamda riskler olarak sıralanabilir. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik riskler ise genel riskler
arasındadır. Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından turizm talebinin beklentinin üzerinde artması ise olumlu risk faktörü
oluşturuyor.

Değerleme Yöntemi

¦ Değerlememizde havacılık sektörünün dönemsellik içeren yapısı ve mevcut konjonktürü dikkate alarak indirgenmiş nakit akımı
yöntemi yerine FD/FAVÖK çarpanı ile benzer şirket kıyaslaması yöntemini tercih ettik. Küresel bazda süren kısıtlamalar
dolayısıyla havacılık sektörü şirketlerine dair 2021 tahminlerinin sağlıklı olmaması dolayısıyla 2022 ve 2023 FD/FAVÖK
tahminleri ortalamasını (5.7x) dikkate alarak Pegasus için 96.70 TL hedef fiyat hesapladık. Mevcut hisse fiyatına göre %36.2
getiri ile endeksin üzerinde öngörüsünde bulunuyoruz."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.910
Değişim :  1,61% |  30,35
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.914
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.478,20 22.928.132 % 10,00  
SELVA 11,11 36.007.943 % 10,00  
MAKTK 3,74 66.866.320 % 10,00  
ISKUR 550.000,00 550.000 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7265 13,7296 % 0,49  
Euro 15,5059 15,5679 % 0,38  
Sterlin 18,1135 18,2043 % -0,25  
Frank 14,8951 14,9848 % 0,53  
Riyal 3,6493 3,6676 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 15,34  
Altın Gr. 788 788 8,66  
Cumhuriyet 5.186 5.264 106,00  
Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
Gümüş.Ons 22,51 22,56 0,15  
Gümüş Gr. 9,93 9,95 0,09  
B. Petrol 69,66 69,66 -0,01