HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Halk Yatırım, Akçansa ile Çimsa'nın hedef fiyat ve tavsiyelerini yükseltti

17.01.2020 10:51
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Halk Yatırım, Akçansa ile Çimsa'nın hedef fiyat ve tavsiyelerini yükseltti


Halk Yatırım, Akçansa ile Çimsa'nın hedef fiyat ve tavsiyelerini
yükseltti.
Halk Yatırım ( http://www.halkyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, Akçansa için hedef fiyatını 8,24 TL'den 12,98 TL'ye,
Çimsa için hedef fiyatını 8,30 TL'den 13,88 TL'ye yükseltirken,
tavsiyeleri de 'TUT'tan 'AL'a yükselttiklerini kaydetti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"İhracat ağırlıklı büyümeye iç talepten ek destek’
2019, çimento şirketlerinin talep koşullarını gözlemleyerek
maliyetlerinde yaşanan artışları satış fiyatlarına yansıtmak için
fırsat kolladıkları, ihracata yönelerek ciro performanslarını koruma
çabası içinde bulundukları ve maliyet düşürücü aksiyonlar alarak
karlılıklarını korumaya çalıştıkları zor bir dönem oldu. Yakıt
maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturan petrokok ve elektrik gibi
girdi fiyatlarında görülen yükselişlerin şirketlerin marjlarını
baskıladığını ve çimento şirketlerinin zayıf finansal sonuçlar
açıkladıklarını izledik. Ayrıca, yüksek faiz ortamı nedeniyle, borcu
bulunan çimento şirketlerinin karlılıklarının da baskı altında
kaldığını söyleyebiliriz. Borsada işlem gören Araştırma kapsamımızda
bulunan çimento şirketlerinden, Akçansa ve Çimsa’nın FAVÖK
performanslarının dokuz aylık dönemde sırasıyla %39,6 ve %35,7
gerilediğini FAVÖK marjlarında da yıllık bazda 9,9 puan ve 9,2 puan
daralmalar kaydedildiğini izledik. Net kar tarafında da, sırasıyla
%68,4 ve %85,5’lik düşüşler yaşanırken, net kar marjlarında da yıllık
bazda 9 puan ve 14,2 puan gerilemeler yaşandığına tanıklık ettik.
2020’ye ilişkin olarak sektör oyuncuları genelde 2019’a benzer bir
yıl beklemekle birlikte en zayıf tüketim rakamlarının geride
kaldığını varsayan ana senaryomuzda, büyüme destekleyici politikaların
da desteğiyle, düşük faiz ortamı, birikmiş talep ve konut stokundaki
düşüş ile yurt içi talep tarafında da iyileşmelerin görülebileceğini
düşünüyoruz. Konut stoku fazlası nedeniyle çimento talebindeki
iyileşmenin yurt içi tarafta kademeli olabileceğini düşünmemize
karşın, çimento şirketlerinin ihracat ağırlık büyümelerini
sürdürebileceklerini ve çimento fiyatlarında beklediğimiz gecikmeli
fiyat artışı ve maliyet tarafında da daha ılımlı görünümün sonucu
olarak, çimento şirketlerinin operasyonel marjlarında artış, düşük
faiz ortamı nedeniyle de net kar tarafında daha olumlu bir performans
görüleceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla, Araştırma kapsamımızda bulunan
Akçansa ve Çimsa hisseleri için tahminlerimizde yaptığımız revizyonlar
sonucu, Akçansa için 8,24 TL seviyesinde bulunan hedef fiyatımızı
12,98 TL’ye, Çimsa için 8,30 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 13,88
TL’ye yükseltirken ‘TUT’ yönünde bulunan tasviyelerimizi de ‘AL’
olarak güncelliyoruz. Akçansa’nın hissedarı Heidelberg'in dağıtım ağı
sayesinde kapasitesini yurt dışı pazarlara kolayca kaydırabilmesi,
nispeten düşük borç seviyesi ve etkin işletme sermayesi yönetimi ile
ön plana çıkabileceğini düşünürken Çimsa’nın İspanya’da beyaz çimento
fabrikasını satın almasıyla küresel olarak beyaz çimento’da en
büyükler arasına girecek olması doğrultusunda, söz konusu yatırımı
hisse performansını pozitif etkileyecek en büyük katalistler arasında
görüyoruz. Ayrıca, Kanal İstanbul Projesi, Suriye'nin kuzeyinde
oluşturulması planlanan güvenli bölgede yapılması planlanan konut
projeleri ve kentsel dönüşüm projelerinin çimento sektörünün büyümeye
yönelik beklentileri desteklemesini bekliyoruz.
*İhracat ağırlıklı büyüme ön planda olacak. 2019 yılının 10 ayında
çimento üretiminde önceki yıla oranla %25‘lik bir düşüş yaşanırken,
söz konusu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %19,4’ü ihracata konu
oldu. Ocak-Ekim döneminde iç satışlarda %32,7 azalma yaşanırken,
çimento ihracatında ise %45,8’lik artış gerçekleşti. Hatırlanacağı
üzere, 2018 yılının ilk aylarında mevsim normallerinin üzerinde sıcak
bir kış geçirilmesi sebebiyle, 2018 ilk 6 ayında satışlar beklenenden
fazla artış göstermişti. Hem bu mevsim etkisinin getirdiği yüksek baz
etkisi, hem de söz konusu yılın son 5 ayında görülen küçülmenin
etkisiyle, çimento iç satışlarında yıllık daralmalar devam etti.
Ancak, bu zayıf baz etkisine ilaveten, ekonomide güçlenen yeniden
dengelenmeyi de dikkate aldığımızda, sektörde önümüzdeki dönemde
toparlanma eğiliminin hakim olacağını düşünüyoruz.
*Düşük faiz ortamı, birikmiş talep ve konut stokundaki azalış ile
konut satışlarında toparlanma bekliyoruz. Merkez Bankamızın geçen
yılın Temmuz ayından bu yana toplamda 12 puanlık faiz indirimine
gitmesi, ilk olarak kamu bankalarının başlattığı konut faizlerini
%1’in altına çekmesinin ardından özel bankaların da faiz indirim
sürecine katılması akabinde kamu bankalarının yeni konut alımlarında
%0,79’a çekilen faiz oranları ve politika faizlerinde bu yıl da
indirimlerin devam edeceği beklentisiyle, konut satışlarında gözlenen
toparlanmanın güçlenmesini bekliyoruz. Piyasada arz/talep
dinamiklerindeki dengelenmenin konut fiyatları üzerindeki baskıyı
hafifleteceğini düşünüyoruz.
*Stok fazlası nedeniyle, çimento talebindeki iyileşme yurt içi
tarafta kademeli olabilir. Düşük faiz ortamının desteğiyle konut
satışlarında toparlanma öngörsek de, konut piyasasındaki stok fazlası
nedeniyle çimento talebinde beklenen iyileşmenin kademeli olacağını
düşünüyoruz. Ayrıca, alt yapı yatırımlarının yavaşlaması da bu
görüşümüzü destekliyor.
*Maliyet artışlarının 2020’de fiyatlara yansıtılmasını bekliyoruz.
Sektör şirketleri, 2019’da artan yakıt ve enerji maliyetlerini satış
fiyatlarına yansıtmada zorlansa da, 2020’de inşaat aktivitesinde
beklediğimiz toparlanmanın etkisiyle, ürün fiyatlarında yükseliş alanı
olduğunu düşünüyoruz. 2019’da ortalama 190 TL/ton seviyesindeki yurt
içi çimento fiyatlarını 2020 için modelimizde ortalama 210 TL/ton
olarak güncelliyoruz. İhracat fiyatlarında ise 2019’daki ortalama 35 -
40 $ aralığındaki seyrin, 2020’de ortalama 37 $ seviyesinde
dengeleneceğini düşünüyoruz.
*Yakıt maliyetleri destekleyici seyir izliyor. 2019’da yakıt
maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturan petrokok ve elektrik gibi
girdi fiyatlarında görülen yükselişlerin çimento şirketlerinin
operasyonel marjlarını olumsuz yönde etkilediğini izledik. 2019’da
elektrik fiyatlarında yıllık bazda görülen ortalama %45’lik yükselişin
yanı sıra, dolar bazlı petrokok fiyatları da yılın ilk yarısında 70$
seviyelerindeki yüksek seviyelerini sürdürdü. 2020’de ise, petrokok ve
elektrik fiyatlarında daha stabil seyir görülebileceği beklentimiz
doğrultusunda, yakıt maliyetlerinin de 2020 için destekleyici tarafta
yer aldığını düşünüyoruz.

Akçansa

‘Yurt dışı pazarlara kolay erişimi ile ön plana çıkabilir’

Enerji maliyetlerindeki artışlar ve yurt içindeki zayıf talep
ortamının da etkisiyle çimento fiyatlarında artışların yapılmadığı
2019, marjların gerilediği zor bir yıl oldu. 2019’u iç pazarda %30
daralma ile tamamlaması beklenen sektörde, konut faizlerinin %1’in
altına inmesi ve Merkez Bankamızın bu yıl da politika faizlerinde
indirime devam edeceği beklentisiyle, konut satışlarında gözlenen
toparlanmanın güçlenmesini bekliyoruz. Ancak, konut stoku fazlası
nedeniyle çimento talebindeki iyileşmenin yurt içi tarafta kademeli
olabileceğini düşünmemize karşın, ihracat ağırlıklı büyümenin ön
planda olacağını düşünüyoruz. Kademeli iyileşme senaryomuzda, en zayıf
tüketim rakamlarının görüldüğü varsayımıyla, hem enerji
maliyetlerindeki ılımlı seyir hem de çimento fiyatlarında gecikmeli
fiyat artışlarının görülmesini beklediğimiz 2020’de, Akçansa’nın FAVÖK
marjında yıllık 2,8 puanlık artış görüleceğini düşünüyoruz.
Akçansa’nın 2020’de dış pazardaki güçlü konumunu sürdürmesinin yanı
sıra, düşük borç seviyesi ve etkin işletme sermayesi yönetimi ile ön
planda kalabileceğini düşünüyoruz. Tahminlerimizde yaptığımız
güncellemelerin ardından Akçansa için 8,24 TL seviyesindeki hedef
fiyatımızı 12,98 TL’ye, ‘TUT’ olan tavsiyemizi de AL’a yükseltiyoruz.
Ayrıca, Kanal İstanbul projesi ile ilgili gelişmelerin hisse
performansını destekleyici en büyük katalist olarak görüyoruz.
Heidelberg'in dağıtım ağı sayesinde yurt dışı pazarlara kolayca
erişim. Çimento talebindeki iyileşmenin yurt içi tarafta kademeli
olacağını beklememize karşın, şirketin hissedarı Heidelberg'in dağıtım
ağı sayesinde yurt dışı pazarlara kolayca erişim sağlamasıyla güçlü
konuma sahip olduğunu düşünüyoruz. Şirket yurt içi pazarın zayıf
olduğu durumlarda, hissedarı Heidelberg sayesinde satışlarını yurt
dışı pazarlara kolayca yönlendirebiliyor. Yurt içi satışlar toplam
satışların 2017’de %88, 2018’de %81’ini oluştururken geçen yıl zayıf
talep ortamı nedeniyle 3Ç sonu itibariyle %60’a gerilerken, şirket
satışlarını ihracata yönlendirdi. Dolayısıyla 2017 ve 2018’de yurt
dışı satışlar toplam satışların sırasıyla %12 ve %19’unu oluştururken,
9A19 itibariyle %40’a yükseldi. Şirketin 2020’de zayıf yurt içi talep
ortamı nedeniyle, klinkerin yanı sıra katma değeri yüksek olan çimento
satışlarına yönlendirerek dış pazardaki güçlü konumunu sürdüreceğini
ve yurt dışı satışların toplam satışların %45’ine ulaşacağını
düşünüyoruz. Ayrıca, şirketin ABD pazarına yönelme yönünde de
stratejisi bulunuyor. ? 2020’de marjlarda iyileşme olacağına
inanıyoruz. Özellikle hükümetin altyapı harcamalarının azalmasıyla
zayıf yurt içi çimento talebi, enerji maliyetlerindeki artış ve fiyat
baskısı nedeniyle 2019 zor bir yıl oldu. 2020’de yurt içi çimento
talebinde kademeli iyileşme öngörmemize karşın, Akçansa’nın ihracat
pazarlarına yönelerek ihracat gelirlerini desteklemeye devam edeceğini
düşünüyoruz. Ayrıca, geçtiğimiz yıl iç piyasadaki zayıflık çimento
fiyatları üzerinde baskı oluşturarak sektör oyuncularının
maliyetlerdeki artışı satış fiyatlarına yansıtmasına engel olmuştu.
Ancak, 2020 için maliyet artışlarının daha stabil bir görünüm sunması
ve çimento fiyatlarında beklediğimiz artışın desteğiyle operasyonel
marjlarda iyileşme olacağını düşünüyoruz. 2019’u %15,2 FAVÖK marjı ile
kapatmasını beklediğimiz Akçansa’nın, 2020’de düşük bazında etkisiyle
FAVÖK’ün yıllık %20,3 artışla 333 mn TL seviyesinde gerçekleşeceğini
ve yıllık 2,8 puan artışla %17 FAVÖK marjı kaydedileceğini
öngörüyoruz. Ayrıca, faiz oranlarındaki düşüş faiz giderlerinin
azalmasına neden olacağı için, net kar tarafında da iyileşme
bekliyoruz. Dolayısıyla, 2020’de net karda yıllık %78 gibi güçlü
artışla 127 mn TL net kar kaydedileceğini tahmin ediyoruz.

Çimsa

‘Dünya’da beyaz çimento’da en büyüklerden biri olma yolunda’

Faiz oranlarının yüksek seyri ve azalan tüketici güveninin
beraberinde 2019’da yurti çi tarafta zayıf talep ortamı hakim oldu.
Dolayısıyla, çimento şirketlerinin ihracata yönelerek ciro
performanslarını koruma çabası içinde oldukları gözlendi. Artan yakıt
ve enerji maliyetleri nedeniyle marjların baskı altında kaldığı
2019’un aksine, hem ekonomik büyüme hem de inşaat aktivitesindeki
toparlanmanın desteğiyle, 2020’de talep tarafının destekleyici
olacağını düşünüyoruz. 2020’de iyileşmesini beklediğimiz talep
ortamına bağlı olarak ürün fiyatlarının da destekleyici tarafta yer
alacağını düşünüyor, operasyonel marjlarda yıllık 2,8 puanlık artış
öngörüyoruz. Çimsa’nın sahip olduğu geniş ihracat ağı, İspanya’da yer
alan Buñol Beyaz Çimento Fabrikası’nın satın alınmasıyla beyaz çimento
kapasitesinin %33 artacak olmasını uzun vadede büyüme potansiyelini
destekleyiciler arasında görüyoruz. Tahminlerimizde yaptığımız
güncellemelerin ardından Çimsa için 8,30 TL seviyesindeki hedef
fiyatımızı 13,88 TL’ye, ‘TUT’ olan tavsiyemizi de AL’a yükseltiyoruz.
Dış pazarlardaki güçlü konumunu sürdüreceğini düşünüyoruz. Çimsa
ihraç pazarlarındaki güçlü konumunu iç piyasadaki zayıf talep ortamı
nedeniyle daha da güçlendirdi. Yurt içi satışlar toplam satışların
2017’de %66, 2018’de %55’ini oluştururken, geçen yıl zayıf talep
ortamı nedeniyle 3Ç sonu itibariyle %41’e gerilerken, şirket ihraç
pazarlarındaki güçlü konumunu iç piyasadaki zayıf talep ortamı
nedeniyle daha da güçlendirdi. Dolayısıyla 2017 ve 2018’de yurt dışı
satışlar toplam satışların sırasıyla %34 ve %45’ini oluşturuken, 9A19
itibariyle %59’a yükseldi. Şirketin yurt dışı pazarlara kolay erişim
imkanı ve ihraç fiyatlarının avantajlı olması dolayısıyla, dış
pazardaki güçlü konumunu sürdüreceğini düşünüyoruz.
Satın alma ile beyaz çimento kapasitesinin %33 artacağını
hesaplıyoruz. Çimsa, İspanya'da Buñol Beyaz Çimento Fabrikası'nın 180
mn dolar bedelle satın alınması konusunda anlaşma sağladı. Buñol Beyaz
Çimento Fabrikası 560 bin ton beyaz klinker kapasitesine sahip olup,
bu satın almanın Çimsa’nın beyaz çimento kapasitesini %33 oranında
artıracağını ve şirketi küresel olarak beyaz çimento’da en büyükler
arasına getireceğini düşünüyoruz. Ülkelerin rekabet kurulundan
beklenen onayların ardından satın alma işleminin sonuçlanması
bekleniyor. Ancak, şu aşamada henüz satın almanın onaylanmaması ve
finansmana ilişkin detaylara sahip olmadığımızdan, söz konusu fabrika
yatırımını modelimize dahil edemiyoruz.
Güçlü marj artışı. Çimsa’nın ihracat pazarlarındaki güçlü konumunu
sürdüreceğini ve ihracat gelirlerini desteklemeye devam edeceğini
düşünüyoruz. Ayrıca, geçtiğimiz zayıf talep koşulları çimento
fiyatları üzerinde baskı oluşturarak sektör oyuncularının
maliyetlerdeki artışı satış fiyatlarına yansıtmasına engel olmuştu.
Ancak, 2020 için maliyet artışlarının daha istikrarlı bir görünüm
sunması ve çimento fiyatlarında artış olacağı beklentisiyle
operasyonel marjlarda iyileşme olacağını öngörüyoruz. 2019’u %17,8
FAVÖK marjı ile kapatmasını beklediğimiz Çimsa’nın, 2020’de düşük
bazında etkisiyle FAVÖK’ün yıllık %30,5 artışla 411 mn TL seviyesinde
gerçekleşeceğini ve 2019 sonu beklentimize göre yıllık 2,8 puan
artışla %20,6 FAVÖK marjı kaydedileceğini öngörüyoruz. Ayrıca, faiz
oranlarındaki düşüş faiz giderlerinin azalmasına neden olacağı için,
net kar tarafında da iyileşme bekliyoruz. Dolayısıyla, 2019’u 57 mn TL
net kar ile tamamlamasını beklediğimiz şirketin 2020’de 107 mn TL net
kar kaydedeceğini tahmin ediyoruz."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.347
Değişim :  0,38% |  35,05
Açılış :  9.360  
Önceki Kapanış :  9.312  
En Düşük
9.282
En Yüksek
9.406
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PINSU 20,24 99.155.301 % 10,00  
FONET 22,66 177.393.938 % 10,00  
SNKRN 38,72 5.519.304 % 10,00  
SILVR 18,92 62.489.857 % 10,00  
MNDTR 7,59 95.404.023 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9803 31,0073 % 0,06  
Euro 33,6184 33,6448 % 0,02  
Sterlin 38,5567 38,7500 % -1,42  
Frank 34,5587 34,7669 % -1,44  
Riyal 8,1201 8,1608 % -1,42  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,73 22,77 % 0,66  
Platin 898,86 903,46 % 0,66  
Paladyum 967,52 971,68 % 0,66  
Brent Pet. 83,54 83,54 % 0,66  
Altın Ons 2.024,06 2.024,34 % 0,66