HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Şeker Yatırım, Erdemir için hedef fiyatını 6,30 TL'ye yükseltti, tavsiye 'Endekse Paralel Getiri)

21.04.2017 15:23
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Şeker Yatırım, Erdemir için hedef fiyatını 6,30 TL'ye yükseltti, tavsiye 'Endekse Parale


Şeker Yatırım, YATIRIM, Erdemir için hedef fiyatını 5,90 TL'den
6,30 TL'ye yükseltti.
Şeker Yatırım'ın ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) ilgili
raporunda Şirket için 'Enedkes Paralel Getiri' tavsiyesinin korunduğu
belirtildi.
Değerlendirmede şöyle denildi:
"Erdemir, 1Ç17’de, satış gelirlerinin TL bazında %63 oranında
artmış olması ve FAVÖK marjının oldukça yüksek, %31.3 seviyesinde
gerçekleşmesi ile önceki yılın aynı döneminin 5.5x katında, TL 902mn
net kar açıklamıştır. Grup’un faaliyet ve net karlılığı, büyük ölçüde
çelik fiyatlarındaki artışın olumlu etkisiyle, beklentilerimizin ve TL
614mn olan piyasa ortalama net kar tahmininin ve bu dönem için %23.5
oranında bir FAVÖK marjına işaret eden piyasa ortalama FAVÖK
tahminlerinin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Erdemir payları, 1Ç17
finansal performansına dair olumlu beklentiler nedeniyle 1Ç17 sonundan
itibaren %5.5 oranında yükselerek BIST100’ün %2.0 üzerinde performans
gösterebilmişlerdir. Ancak sonuçların bu olumlu beklentilerin de
üzerinde gerçekleşmiş olmasıyla, her ne kadar halihazırda çelik
fiyatlarında aşağı yönde bir trend gözlemleniyor olsa da, Grup payları
performansını olumlu etkileyebileceğini düşünmekteyiz.

FAVÖK marjı %31.3 oranında rekor bir seviyede gerçekleşti

– Erdemir’in toplam satış hacmi, 1Ç17’de yıllık bazda %10.6 ve bir
önceki çeyreğe göre %15.0 azalışla, 2.0mn ton olarak gerçekleşmiştir.
Ancak, çelik fiyatlarındaki yıllık bazda ortalama %47 oranındaki
artışın etkisiyle, Grup’un satış gelirleri, US$ bazında %30 yükselerek
1Ç17’de US$ 1,135mn olarak gerçekleşmiştir. TL’nin US$ karşısındaki
değer kaybı sonucunda ise, Grup’un TL bazındaki satış gelirleri,
yıllık bazda %63 yükseliş göstererek TL 4,191mn’a ulaşmıştır.
Erdemir’in 1Ç17 satış gelirleri, TL 4,260mn piyasa ortalama
tahminlerinin ve TL 4,200mn olan tahminimizin paralelinde
gerçekleşmiştir. Ancak, bu dönemde, Grup’un FAVÖK marjı, çelik
fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle ortalama beklentilerin 8 y.p.
kadar üzerinde, %31.3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylelikle
Erdemir’in FAVÖK’ü, hesaplamalarımıza göre TL bazında bir önceki yılın
aynı döneminin 4.3x katı kadar, TL1,313 tutarında gerçekleşmiştir.
Yassı ve uzun ürünlerden ton başına elde edilen FAVÖK, 1Ç17’de
sırasıyla US$ 156/ton (yıllık 3.7x) ve US$ 106/ton’a (yıllık 2.4x)
yükselmiştir. Böylelikle, Erdemir’in net karı, belirgin ölçüde
iyileşerek 1Ç17’de TL 902mn olarak, TL 614mn olan ortalama
beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.
Erdemir’in kuvvetli bilançosunu ve hâlihazırda düşüş trendine
girmiş olan çelik fiyatlarına rağmen, 2017 yılının tamamı için
sağlıklı olabilecek karlılık görünümünü takdir etmeye devam
etmekteyiz. Beklentilerimizin de üzerinde açıklanan 1Ç17 sonuçları ile
Grup için tahminlerimizi revize ederek Erdemir payları için TL 6.30
hedef fiyata ulaşmaktayız. Grup payları üzerindeki “TuT” tavsiyemizi
sürdürmekteyiz. Erdemir payları, tahminlerimize göre 2017T 6.1x ve
11.1x FD/FAVÖK çarpanlarıyla, yurt dış eşleniklerinin sırasıyla 6.1x
ve 10.9x çarpanlarına benzer seviyelerde işlem görmektedirler.
Erdemir, bugün saat 17:00’de bir telekonferans düzenleyecektir.
Tahminlerimizi bu toplantıdaki paylaşımlar ışığında da gözden
geçireceğiz.

Satışlar, çelik fiyatlarındaki yükselişle US$ bazında %30 oranında
artış göstermiştir

- Erdemir’in 4Ç16 çelik ürünleri satış hacmi, ertelenmiş olan
talebin etkisiyle, bir önceki çeyreğe göre %27.0 oranında artarak
2,406bin ton olarak gerçekleşmişti. Bunun devamında, Grup’un 1Ç17
toplam çelik ürünleri satışlarında, bir önceki çeyreğe göre %15
oranında, yıllık bazda ise %11 oranında azalış gerçekleşmiş ve toplam
satış hacmi 2,045bin ton olarak gerçekleşmiştir. Erdemir, bu dönemde,
önceki yılın aynı dönemine göre yıllık %7.4 (bir önceki çeyreğe göre
%12.1) azalışla 1,268bin ton sıcak haddelenmiş yassı ürün, yıllık
bazda %8.4 (bir önceki çeyreğe göre %5.2) azalışla 459bin ton soğuk
haddelenmiş yassı ürün satışı gerçekleştirmiştir. Uzun ürünlerde ise
hacim azalışları daha belirgin olarak gerçekleşmiş, 1Ç17 uzun ürünler
satış hacmi yıllık bazda %24.7 ve bir önceki çeyreğe göre %34.7
oranında azalarak 300bin ton olarak gerçekleşmiştir. Daha düşük olarak
gerçekleşmiş olan satış hacimlerine rağmen, çelik fiyatlarında
ortalama olarak yıllık bazda %47 oranındaki artışın etkisiyle Grup’un
satış gelirleri US$ bazında yıllık %29.8 oranında yükselerek
(çeyreksel olarak %0.9 azalışla) 1Ç17’de US$ 1,135mn olarak
gerçekleşmiştir. Grup’un ortalama sıcak haddelenmiş yassı çelik
fiyatları, 1Ç17’de önceki yılın aynı döneminin US$ bazında %51.5
üzerinde (bir önceki dönemin %16.1 üzerinde), US$520/ton olarak
gerçekleşmiştir. Soğuk haddelenmiş ve uzun ürün ortalama fiyatları ise
önceki yılın aynı döneminin US$ bazında sırasıyla %26.9 ve %33.3
üzerinde (bir önceki döneme göre ise sırasıyla %9.3 ve %13.3 artışla),
ortalama US$658/ton ve US$433/ton olarak gerçekleşmiştir. Böylece
Erdemir’in 1Ç17’deki satış gelirleri US$ bazında önceki yılın aynı
dönemine göre %29.8 oranında artarak US$ 1,135mn olarak
gerçekleşmiştir. TL’nin bu dönemde US$ karşısındaki yaklaşık olarak
yıllık bazda %25.5 oranındaki değer kaybı neticesinde de, Erdemir’in
TL bazında 1Ç17 satış gelirleri, önceki yılın aynı döneminin %62.6
üzerinde (bir önceki çeyreğe göre %13.6 artışla) TL 4,191mn olarak
gerçekleşmiştir.
Erdemir’in 1Ç17 FAVÖK marjı, yılık bazda oldukça belirgin bir
artış (+19.5 y.p.) göstererek %31.3’e ulaşmıştır. Esas itibariyle
çelik fiyatlarındaki artış nedeniyle ve üretim ve hammadde satın alım
planlamalarının, otomotiv sektörüne yönelik satışların ve Avrupa’ya
yönelik artan ihracatın da olumlu etkileriyle, Erdemir’in karlılığı
üzerinde, son dönemlerde metalürjik kömür ve demir cevheri
fiyatlarında gerçekleşen yıllık %122 ve %75 (bir önceki çeyreğe göre
%-35 ve %+22) oranlarındaki değişimlerin etkisi oldukça sınırlı
kalabilmiştir. Böylelikle Erdemir’in faaliyet karlılığı 1Ç17’de de
yükselmeye devam etmiş ve FAVÖK marjı yıllık bazda 19.5 y.p. artarak
%31.3’e ulaşmıştır. Yassı ürünlerden elde edilen FAVÖK bu dönemde,
önceki yılın aynı dönemine göre %266 oranında artarak US$156/ton
olarak gerçekleşmiş uzun ürünlerden elde edilen FAVÖK ise %137
oranında artarak US$ 106/ton olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle
Erdemir, hesaplamalarımıza göre, zayıf baz döneminin de etkisi ile
1Ç17’de bir önceki yılın aynı döneminin 4.3x katı kadar, TL1,313mn
tutarında FAVÖK elde edebilmiştir.
Kuvvetli operasyonel performans ile net kar bir önceki yılın aynı
döneminin 5.5 katında, TL 902mn olarak gerçekleşmiştir. Erdemir’in net
kar marjı, FAVÖK marjındaki yıllık 19.5 y.p. artışın etkisiyle, yıllık
15.2 y.p. artış göstererek %21.5 olarak gerçekleşmiştir. Erdemir’in
net diğer faaliyet gelirleri bu dönemde %55.4 oranında azalışla TL
34.4mn olarak gerçekleşmiş, buna karşılık Grup, 1Ç16’daki TL 61.8mn
tutarındaki net finansal giderlerine kıyasla 1Ç17’de TL 47.8mn
tutarında net finansal gelir kaydedebilmiştir. Böylelikle Erdemir’in
vergi öncesi karı bir önceki yılın aynı döneminin 7.8 katı tutarında
gerçekleşebilmiştir. Ancak efektif vergi oranının 1Ç17’de %23.7 olarak
gerçekleşmesiyle (1Ç16: %-7.5), Grup’un net kar marjı 15.2 y.p. artış
göstermiştir. Erdemir’in 1Ç17 net karı böylece, görece olarak zayıf
bir baz teşkil eden bir önceki yılın aynı döneminin 5.5 katında, TL
902mn olarak gerçekleşmiştir. Erdemir’in net işletme sermayesi gün
sayısı, bu dönemde, fiyatlardaki gelişmeler paralelinde artarak 215
olarak gerçekleşmiştir. Grup’un 4Ç16 sonunda TL 667mn olan net nakit
pozisyonu ise 1Ç17 sonu itibariyle artarak TL 1,028mn’a ulaşmıştır.
Erdemir’in kuvvetli bilançosunu, ve hâlihazırda düşüş trendine
girmiş olan çelik fiyatlarına rağmen 2017 yılının tamamı için sağlıklı
olabilecek karlılık görünümünü takdir etmeye devam etmekteyiz.
Beklentilerimizin de üzerinde açıklanan 1Ç17 sonuçları ile, Grup için
tahminlerimizi revize ettik Şirket için US$ 4,054 civarındaki satış
gelirleri tahminimize herhangi bir değişiklik gerçekleştirmeden, FAVÖK
tahminimizi TL bazında %12 artışla 2017 yılının tamamı için TL 3,149mn
olarak belirlemekte, Grup’un 2017 yılında %20.7 oranında bir FAVÖK
marjı elde edebileceğini öngörmekteyiz. Böylelikle Erdemir payları
için pay balına TL 6.30 hedef fiyata ulaşmakta ve “TUT” tavsiyemizi
sürdürmekteyiz. Erdemir, bugün saat 17:00’de bir telekonferans
düzenleyecektir. Tahminlerimizi bu toplantıdaki paylaşımlar ışığında
da gözden geçireceğiz. Grup payları, tahminlerimize göre 2017T 6.1 ve
11.1x FD/FAVÖK çarpanlarıyla, yurt dış eşleniklerinin sırasıyla 6.1 ve
10.9x çarpanlarına benzer seviyelerde işlem görmektedirler."

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:052.372
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.390  
Önceki Kapanış :  2.372  
En Yüksek
2.407
En Düşük
2.372
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KAPLM 66,00 17.284.097 % 10,00  
IMASM 46,90 20.055.587 % 9,99  
PRKAB 34,86 91.325.170 % 9,97  
DAGHL 23,68 1.934.818 % 9,94  
NUGYO 6,20 119.932.091 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,9339 15,9598 % 0,55  
Euro 16,8843 16,9180 % 0,70  
Sterlin 19,9235 20,0234 % 0,79  
Frank 16,3170 16,4153 % 0,60  
Riyal 4,2337 4,2550 % 0,36  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 8,47  
Altın Gr. 951 951 8,64  
Cumhuriyet 6.289 6.384 53,00  
Tam 6.256 6.412 10,48  
Yarım 3.024 3.102 5,07  
Çeyrek 1.517 1.551 2,53  
Gümüş.Ons 21,88 21,93 0,14  
Gümüş Gr. 11,21 11,22 0,10  
B. Petrol 111 111 0,55