HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Şeker Yatırım, Erdemir için hedef fiyatını 8,00 TL'ye yükseltti

10.08.2017 17:00
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Şeker Yatırım, Erdemir için hedef fiyatını 8,00 TL'ye yükseltti


Şeker Yatırım, Erdemir için hedef fiyatını 6,30 TL'den 8,00 TL'ye
yükseltti.
Şeker Yatırım'ın ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) konu ile
ilgili raporunda Şirket için 'TUT' tavsiyesinin korunduğu bildirildi.
Raporda şu bilgiler verildi:
"Erdemir, 2Ç17’de, çelik fiyatlarının kuvvetli seyri, sağlam FAVÖK
marjı, zayıf baz etkisi ve görece olarak daha düşük vergi giderleri
kaydetmiş olması nedenleriyle önceki yılın 2.7x katında, TL867mn net
kar açıklamıştır. Erdemir’in satış gelirleri, artan çelik fiyatları
(US$ bazında yıllık +%34), artan satış hacmi (yıllık %+6.1%) ve TL’nin
değer kaybı (US$ karşısında yıllık %24) nedeniyle yıllık %75.5 artış
göstererek, piyasa ortalama beklentisi olan TL4,392mn’un üzerinde
(Şeker Yatırım T.: TL4,268mn), TL4,684mn olarak gerçekleşmiştir. Bunun
yanında Grup, 2Ç17’de, piyasa ortalama beklentisi olan TL1,199mn’a
(Şeker Yatırım T.: TL 1,187mn) paralel olarak, geçtiğimiz yılın aynı
döneminin 2.2x katında (bir önceki çeyreğe göre %8 azalışla) TL1,209mn
tutarında FAVÖK elde etmiştir. Erdemir, büyük ölçüde FAVÖK’ünde
gerçekleşmiş olan bu artış ile, ve ayrıca efektif vergi oranının
görece olarak düşük, %8.7 oranında gerçekleşmiş olması sonucunda,
piyasa ortalama beklentileri dâhilinde, ancak ortalama beklenti olan
TL 811mn’un üzerinde, önceki yılın 2.7x katında, TL 867mn tutarında
net kar elde etmiştir. Şirket’in vergi öncesi net karı,
beklentilerimize paralel gerçekleşmiştir. Bunun yanında Erdemir’in net
işletme sermayesi çevrim günleri 185’e gerilemiştir. Grup, 5 Nisan
2017’de brüt TL1,435mn tutarında nakit kar payı ödemesi
gerçekleştirmiştir. Böylelikle, 1Ç17 sonunda TL1,028mn olan net nakit
pozisyonu 2Ç17 sonunda TL225mn’a gerilemiştir. Açıklanan sonuçların
Grup payları performansını olumlu etkilemesini beklemekteyiz.
Erdemir için hedef fiyatımızı pay başına TL8.00’e yükseltmekte ve
Grup payları üzerindeki “TUT” tavsiyemizi sürdürmekteyiz – Çelik
fiyatları, demir cevheri ve metalürjik kömür fiyatlarının gidişatları
ve 1Y17 gerçekleşmeleri ile tahminlerimizi yenileyerek, ve Grup’un
benzerlerine göre değerlemesine, yurt dışı eşleniklerinin 2018T
FD/Satışlar, FD/FAVÖK ve FK tahminlerini ekleyerek, Erdemir payları
için TL8.00 hedef fiyata ulaşmaktayız. Erdemir payları, tahminlerimize
göre 2017T 5.6x ve 8.7x FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla, yurt dış
eşlenikleri ise sırasıyla 6.6x ve 12.6x çarpanlar ile işlem
görmektedirler. Grup payları üzerindeki “TUT” tavsiyemizi
sürdürmekteyiz.
2Ç17 satışları, çelik fiyatlarının kuvvetli seyri ve hacim
artışıyla US$ bazında %42 oranında artış göstermiştir - Erdemir’in
2Ç17 toplam çelik ürünleri satış hacmi, bir önceki çeyreğe göre %10.9,
yıllık bazda ise %6.1 oranında artarak 2,296bin ton’a ulaşmıştır.
Erdemir’in sıcak haddelenmiş yassı ürün satışları, bu dönemde, yıllık
%14.1 (bir önceki çeyreğe göre %11.9) artarak 1,467bin ton’a
ulaşmıştır. Soğuk haddelenmiş ürün satışları ise bir önceki çeyreğe
kıyasla %6.0 oranında artarken, yıllık %1.6 azalarak 468bin ton olarak
gerçekleşmiştir. Uzun ürünlerde ise hacim azalışı, 2Ç16’nın uzun ürün
satış hacmi açısından kuvvetli bir baz dönemi oluşturması nedeniyle,
daha belirgin olarak gerçekleşmiş, 2Ç17 uzun ürünler satış hacmi
yıllık bazda %10.7 azalırken, bir önceki çeyreğe göre %14.4 oranında
artarak 343bin ton olarak gerçekleşmiştir. Grup’un sıcak haddelenmiş
yassı çelik fiyatları, 2Ç17’de US$ bazında yıllık %44.4 (bir önceki
döneme göre %4.4) artarak ortalama US$543/ton olarak gerçekleşmiştir.
Soğuk haddelenmiş ve uzun ürün ortalama fiyatları ise US$ bazında
sırasıyla yıllık %28.8 ve %14.8 artışlarla (bir önceki döneme göre ise
sırasıyla %5.4 ve %4.4 artışlarla), ortalama US$694/ton ve US$452/ton
olarak gerçekleşmiştir. Böylece Erdemir’in 2Ç17’deki satış gelirleri
US$ bazında önceki yılın aynı dönemine göre %41.7 (bir önceki döneme
göre %15.0) oranında artarak US$1,306mn olarak gerçekleşmiştir. TL’nin
bu dönemde US$ karşısındaki yaklaşık olarak yıllık bazda %24
oranındaki değer kaybı sonucunda da, Erdemir’in TL bazındaki 2Ç17
satış gelirleri, önceki yılın aynı döneminin %75.5 üzerinde (bir
önceki çeyreğe göre %11.8 artışla) TL 4,684mn olarak gerçekleşmiştir.
Erdemir’in 2Ç17 FAVÖK marjı, 1Ç17’deki rekor %31.3 seviyesinden
sonra, 2Ç17’de de geçmiş yıllar ortalamalarına göre sağlam, %25.8
oranında gerçekleşmiştir. Esas itibariyle çelik fiyatlarındaki artış
nedeniyle, ve üretim ve hammadde satın alım planlamalarının ve
Avrupa’ya yönelik artan ihracatın da olumlu etkileriyle, Erdemir’in
karlılığı üzerinde, metalürjik kömür ve demir cevheri fiyatlarında,
1Ç17’de gerçekleşen yıllık %122 ve %75 (2Ç17: sırasıyla yıllık -1% ve
-%26) oranlarındaki değişimlerin etkisi sınırlı kalabilmiştir.
Böylelikle Erdemir, 2Ç17’de de %25.8 oranında, sağlam bir FAVÖK marjı
elde edebilmiştir. Grup ürünlerinden ton başına elde edilen FAVÖK, bu
dönemde, yıllık %66 oranında artışla (bir önceki döneme göre %19.0
azalışla) US$141/ton olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle Erdemir,
hesaplamalarımıza göre, zayıf baz döneminin de etkisi ile 2Ç17’de bir
önceki yılın aynı döneminin 2.2x katı kadar, TL1,209mn tutarında FAVÖK
elde edebilmiştir.
Kuvvetli operasyonel performans ve daha düşük vergi giderleri
kaydedilmiş olması ile net kar, bir önceki yılın aynı döneminin 2.7
katında, TL867mn olarak gerçekleşmiştir - Erdemir’in net kar marjı,
büyük ölçüde FAVÖK marjındaki yıllık 4.9 y.p. artışın etkisiyle,
yıllık 6.6 y.p. artış (bir önceki döneme göre 3.0 y.p. azalış)
göstererek %18.5 olarak gerçekleşmiştir. Erdemir’in 2Ç17 net diğer
faaliyet gelirleri, TL26.1mn tutarındaki konusu kalmayan karşılıkların
gelir olarak kaydedilmesi ile, önceki yılın aynı döneminin 4.0x
katında, TL36.6mn olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık, 2Ç16’da
kaydedilen TL67.0mn tutarındaki net kur farkı gelirlerine kıyasla
2Ç17’de TL83.5mn tutarında net kur farkı giderleri kaydedilmiş olması
nedeniyle Grup, 2Ç16’daki TL48.9mn tutarındaki net finansal
gelirlerine kıyasla 2Ç17’de TL77.5mn tutarında net finansal gider
kaydetmiştir. Böylelikle Erdemir’in vergi öncesi karı bir önceki yılın
aynı döneminin 2.1 katı tutarında, TL986mn olarak gerçekleşebilmiştir.
Grup’un efektif vergi oranının 2Ç17’de %8.7 olarak gerçekleşmesiyle
(2Ç16: %28.7 2016: %30.8), net kar marjı yıllık 6.6 y.p. artış
göstermiştir. Erdemir’in 2Ç17 net karı böylece, önceki yılın aynı
döneminin 2.7 katında, TL867mn olarak gerçekleşmiştir. Erdemir’in net
işletme sermayesi gün sayısı, bu dönemde 185’e gerilemiştir. Grup’un
1Ç17 sonunda TL1,028mn olan net nakit pozisyonu, büyük ölçüde Nisan
ayındaki TL1,435mn tutarındaki brüt nakit kar payı ödemesi ile 2Ç17
sonu itibariyle TL225mn’a gerilemiştir.
Erdemir için hedef fiyatımızı pay başına TL8.00’e yükseltmekte ve
Grup payları üzerindeki “TUT” tavsiyemizi sürdürmekteyiz – Erdemir’in
1Y17 gerçekleşmeleri ile beraber, metalürjik kömür, demir cevheri ve
çelik fiyatları beklentilerimizi halihazırdaki pazar dinamiklerine
göre revize ederek, yakın dönem tahminlerimizi yukarı yönde
güncellemekte, ve Şirket’in benzerlerine görece değerlemesinde,
benzerlerinin 2018T FD/Satışlar, FD/FAVÖK ve FK çarpanlarının da
etkisiyle pay başına TL8.00 hedef fiyata ulaşmaktayız. Tahminlerimize
göre Erdemir payları, 2017T 5.6x ve 8.7x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem
görmektedirler yurt dış eşlenikleri ise, sırasıyla 6.6 ve 12.6x
çarpanlar ile işlem görmektedirler. Grup payları üzerindeki “TUT”
tavsiyemizi sürdürmekteyiz."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:052.372
Değişim :  -0,89% |  -21,26
Açılış :  2.390  
Önceki Kapanış :  2.394  
En Yüksek
2.407
En Düşük
2.372
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KAPLM 66,00 17.284.097 % 10,00  
IMASM 46,90 20.055.587 % 9,99  
PRKAB 34,86 91.325.170 % 9,97  
DAGHL 23,68 1.934.818 % 9,94  
NUGYO 6,20 119.932.091 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,8707 15,8722 % 0,19  
Euro 16,7472 16,8415 % 0,03  
Sterlin 19,8524 19,9519 % 0,55  
Frank 16,2875 16,3856 % 0,20  
Riyal 4,2356 4,2568 % 0,36  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.847 4,59  
Altın Gr. 945 945 4,67  
Cumhuriyet 6.237 6.331 -18,00  
Tam 6.205 6.361 -40,28  
Yarım 2.999 3.077 -19,49  
Çeyrek 1.504 1.539 -9,75  
Gümüş.Ons 21,74 21,77 -0,17  
Gümüş Gr. 11,14 11,15 -0,05  
B. Petrol 113 113 0,86