HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Şeker Yatırım, Ford Otosan hedef fiyatını 36,79 TL'den 39,89 TL'ye yükseltti

28.04.2017 14:59
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Şeker Yatırım, Ford Otosan hedef fiyatını 36,79 TL'den 39,89 TL'ye yükseltti


Şeker Yatırım, Ford Otosan hedef fiyatını 36,79 TL'den 39,89
TL'ye yükseltti.
Şeker Yatırım ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, Ford Otosan için 'Endekse Paralel Getiri' tavsiyesini
koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Transit Custom önderliğinde, “gelenekselleşen” ihracat büyümesi
Ford yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentisine paralel olarak, bizim
beklentimizin ise üzerinde performans göstererek, TL 272.3mn
net kâr açıkladı (1Ç16: TL 203.1mn). Gerçekleşen kâr rakamı önceki
yılın aynı çeyreğine göre 34% oranında artış göstermiştir. Bizim
tahminimiz şirketin 1Ç17’de TL 250mn net kâr elde etmiş olabileceği
yönündeyken, piyasadaki ortalama beklenti ise TL 265mn net kâr
seviyesindeydi.
Şirket, 1Ç17’de satış gelirlerini yıllık bazda 28.9% oranında artırdı.
1Ç17’de beklentilere paralel olarak daralan yurtiçi otomotiv
pazarında, 1Ç16’ya göre hem otomobil segmentinde (1.3 yp) hem
ticari araç tarafında (0.3 yp) pazar payı kaybeden Ford’un ihracat
performansındaki önemli ölçüde artış, satış gelirlerini, ortalama
piyasa beklentisi olan TL 5.1mr’nin 6.2% üzerine TL 5.4mr (1Ç16: TL
4.2mr) seviyesine taşıdı.
Ford, yılın ilk çeyreğinde bizim beklentimize (TL 430 mn) paralel
olarak, piyasa beklentisinin (TL 417mn) ise üzerinde performans
gösterek, TL 437mn FAVÖK açıkladı (1Ç16: TL 362mn). FAVÖK
marjı ise önceki yılın aynı dönemine göre 0.6 puan azalış
göstererek 8.1% seviyesine geriledi. Artan çelik levha/sac
fiyatlarının etkisiyle satış maliyetlerinde önemli ölçüde gerileme
kaydeden şirketin operasyonel giderler üzerindeki efektif kontrolü
sayesinde (Operasyonel Giderler/Net Satışlar -> 1Ç17: 4.3% – 1Ç16:
5.1% – MY16: 5.8%) MY16 FAVÖK marjı seviyesi olan 8.1% seviyesine
tutunabilmiştir.
Ford’un 2017 yılı satış gelirlerinde, Avrupa Ticari Araç
Pazarı’ndaki büyümeye paralel olarak güncellemeye giderek TL
22.4mr seviyelerine ulaşacağını, 2016 yılına kıyasla yaklaşık 22%
(Eski: TL 20.9mr – 14%) büyüme öngörüyoruz. Bu gelir artışının
büyük kısmının Transit Custom modelinin yurtdışı satışlarındaki
artışından kaynaklanacağını düşünmeye devam ediyoruz. Öte yandan,
2017 yılı toplam araç satış beklentimizi ise 1Ç17 ihracat
performansına, Ford’un yurtiçi pazarda minör iyileşme göstermesi
beklentimize ve şirketin ihracat beklentilerine dayanarak 380 bin
adetten 390bin adete revize ediyoruz.
Ford Otosan için tavsiyemizi “TUT” olarak korumamıza karşın,
hedef fiyatımızı TL 39.89’a çıkartıyoruz (Eski: TL 36.79). 1Ç17
sonuçlarının ardından 2017 araç satışı beklentilerinde ihracat
kaynaklı 10 bin adetlik artış revizyonuna giden şirketin beklentilerine
ek olarak, İngiltere pazarındaki daralmanın bizim beklentimizden
minör az olması, Ford’un daralan pazarda yine bizim düşüncemizin
aksine satışlarını 3% kadar artırması hisse fiyat güncellememizin
başlıca sebepleri olarak sayılabilir. Modelimizde 1Ç17 sonuçlarına
paralel olarak diğer çeyreklerde özellikle İngiltere pazarı için
güncellemeye gitsek de ihracat beklentilerimizde muhafazakar
tutumumuzu ise sürdürüyoruz.
Satış hacmi 1Ç17’de bir önceki döneme oranla 12.3% daralırken, bir
önceki senenin aynı dönemine oranla 0.4% artış göstermiştir (1Ç17: 94k
adet – 1Ç16: 93.6k adet – 4Ç16: 107.1k adet).
. Ford, 1Ç17’de yurtiçi Ticari Araç perakende satışlarında görülen
1.1% daralmanın bir miktar ötesinde, 2.3% daralmıştır. Fabrikadan
satışlarda ise geçen yılın aynı çeyreğine göre Hafif Ticari Araç
segmentinde 14.8%’lik düşüş yaşarken, Orta Ticari Araç segmentinde ise
Ranger satışlarındaki artışın etkisiyle 0.2%’lik artış göstermiştir.
Şirketin 1Ç16’da yurtiçi satış hacminin 32.9%’luk kısmını oluşturan
Binek Araç segmentinde ise 1Ç17’de 25.1%’e tekabül eden bir satış
miksi oluşturulduğunu, dolayısıyla binek araç segmentinde 37.2%’lik
satış azalması görmekteyiz. Bu dönemde yurtiçi satışlarda düşen
adetlere karşın, fiyatlama ve satış miksi stratejisi ile satış
gelirlerinde 4% büyüme sağlanmıştır.
. İhracat tarafında ise bir önceki döneme kıyasla ciddi bir
sıçrayış gösteren Transit Custom modelinin önderliğinde 5.9%’luk artış
sergilenmiştir. Avrupa Birliği Van tescillerinde görülen 8.1%’lik
büyümeye paralel gerçekleşen bu artışın yanı sıra, geçtiğimiz yılın
aynı döneminde 3.25 olan EUR/TL kur ortalamasının 1Ç17’de 3.94
seviyesinde oluşunun da etkisiyle ihracat gelirlerinde 38% büyüme
sağlanmıştır.
. Bu bilgiler doğrultusunda, 1Ç17’de Ford Otosan’ın Binek Araç’ta
kârlılık odaklı satışa odaklandığını, Ticari Araç segmentinde ise
daralan pazarda yurtdışı satışlara odaklandığını söyleyebiliriz.
Dönemsel olarak veya yıllara sari değişim gösterse de şirketin genel
satış/konumlandırma stratejisi de bu yöndedir.
Ford Otosan 2017’de, iç pazarda adet bazında büyüme beklememesine
karşın dış pazarda yaklaşık 10.5%’lik bir büyüme beklemektedir. (1Ç17
performansından önce 7%’lik bir büyüme bekleniyordu) 1Ç17’de Binek
Araç Perakende Satışları’nda 5.3%, Hafif+Orta Ticari Araç segmentinde
29.2%, Toplam Otomotiv Pazarı’nda ise 11.8%’lik pazar payı elde eden
Ford (1Ç16: 6.6% - 29.6% - 12.4%), 2017 yılı yurtiçi satış adedi
beklentisini 105-115 bin arası olarak belirlerken, yurtdışı satış
adedinde ise 280-290 bin (Eski: 270-280 bin) seviyelerini
hedeflemektedir (Yaklaşık 10.5% ve 7% artışlar, Ford tarafından
öngörülen aralıkların orta noktaları esas alınarak hesaplanmıştır). Bu
bağlamda, 2017 senesi üretim adedi hedefinin 345-355 bin adet olmasına
paralel olarak, (Eski: 340–345 bin adet) Ford pazar payı hedefinin
2015 seviyeleri olduğunu ancak 1Ç17 itibariyle bu seviyelerden bir
nebze uzak olduğunu söyleyebiliriz (1Ç17 Pazar Payı: 11.8% - 2016
Pazar payı: 11.4% - 2015 yılı pazar payı: 12.6%).
Ford Otosan için 2017 yılı satış tahminimizi 20.9 milyar TL’den
22.4 milyar TL’ye revize ediyoruz. 2017 yılında Türkiye otomotiv
pazarındaki genel olumsuz beklentiye ve Ford’un öngörüsüne paralel
olarak beklediğimiz yaklaşık 875 bin adetlik otomotiv pazarında
(yaklaşık 13%’lük pazar daralması), Ford’un tüm segment satışlarında
daralma bekliyoruz. Buna karşın, Ford Motor Company’nin 2016 yılı
kârının beklenti üstünde gelişinin yarattığı olumlu algı ve itici güç,
1Ç17 performansının bunu teyit eder nitelikte olması ve analist
toplantısında konusu geçtiği şekilde hem Avrupa pazarında hem Türkiye
pazarında (2. Çeyrek) yeni filo anlaşmalarına da paralel olarak,
yurtdışı satışlarında büyüme, yurtiçi satışlarda ise 1Ç17 verilerine
oranla toparlanma öngörüyoruz. 4Ç16 raporumuzda yurtdışı satışlardaki
büyümenin şirket beklentilerinin altında olacağını düşünmemizin
arkasında yatan İngiltere pazarındaki daha hacimli bir küçülme ve
daralan pazarda artan rekabete paralel olarak Ford’un pazar payındaki
küçülme beklentimizi ise 1Ç17 verileri ve analist toplantısından
çıkardığımız sonuca paralel olarak şirket beklentilerine yaklaşacak
şekilde güncelliyor, Transit Custom modeli dışında ciddi bir sıçrayış
öngörmediğimiz için genel muhafazakar yaklaşımımızı ise sürdürüyoruz.
Transit Custom modelindeki artışın olası sebeplerinin filo
anlaşmalarının getireceği avantaj ve EUR/TL kurundan doğabilecek
avantaj olacağını düşünüyoruz. Courier ve Cargo modellerinin satışında
ise geçtiğimiz sene kadar olmasa da minör artış beklentimizi
sürdürüyoruz.
Ford Otosan’ın 1Ç17 Brüt kâr marjı bir önceki yılın aynı dönemine
kıyasla 0.9 y.p. azalmıştır (1Ç17: 10.2% - 1Ç16: 11.1% - MY16: 11.4%).
1Ç17’de çelik levha/sac fiyatlarındaki artışın yurtiçi satışlarda araç
satış fiyatlarına yansıtılamaması ve EUR/TL kurundaki dalgalanmalar
brüt marjı baskı altına almıştır. EUR/TL’deki devalüasyona karşılık
ayarlanan satış miksi ve fiyatlama politikası ise marjların daha fazla
bozulmasının önüne geçmiştir.
Ford Otosan’ın 1Ç17 FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine
kıyasla 0.6 y.p. azalmıştır (1Ç17: 8.1% - 1Ç16: 8.7% - MY16: 8.1%).
Brüt marjdaki 0,9 y.p.’lik azalışa karşın FAVÖK marjının MY16 ortalama
seviyesinde kalabilmesinin genel özeti maliyet azaltıcı önlemler ve
operasyonel giderlerin kontrol altında tutulabilmesi iken, daralan
pazarda (dolayısıyla daralan Ford satışları) bu önlemlerin
sürdürülebilirliğini ise güç buluyoruz. Ford Otosan’ın 1Ç17 Net Kârı
bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 34.1%’lik artış göstermiş ve TL
272mn olmuştur. (1Ç16: TL 203.1mn). Net diğer gelirler kaleminde
yıllık bazda TL 26m artış kaydedilirken, satış hacmindeki artışa ve
EUR/TL kurundaki dalgalanmaya paralel olarak net finansal gider
kaleminde yıllık bazda TL 24mn artış görülerek FAVÖK altında 1Ç16 ile
nette benzer bir performans sergilenmiştir. Net diğer gelirler
kaleminde 1Ç16 ile karşıt sonuç doğmasının sebebi, ticari ilişkilerin
EUR/TL kurunda 1Ç16’nın aksine olumlu sonuç doğurması olmuştur. Belli
bir trendi olmayan bu gelir/giderler tamamıyla araç satışlarının ve
ham madde alımlarının ardından gerçekleşen kur hareketinin yönüyle
ilgili olduğu için tahmin edilebilmesi veya avantaja çevrilmesi güç
bir konudur. Diğer gelir/gider kalemlerinde materyal bir değişim
olmamıştır. Son olarak da artan vergi gelirleri de aynı şekilde artan
vergi giderleri ile dengelenerek net vergi giderinde 1Ç16 ile benzer
sonuç doğurmuştur.
2017 yıl sonu hedef fiyatımızı TL 39.89 olarak güncelliyoruz.
(Eski: TL 36.79) Birinci çeyreğe ilişkin açıklanan finansal veriler,
2017 yılı beklentilerimiz ve kurduğumuz finansal model neticesinde
Ford Otosan için önerimizi “Markete Paralel Getiri” olarak korumaya
devam ederken 20 Şubat 2017 tarihli raporumuzdaki TRY 36.79 olan hedef
fiyat beklentimizi TRY 39.89 olarak güncelliyor ve cari fiyatına göre
3.7% getiri potansiyeli öngörüyoruz. Bu önerimizde, Ford Otosan F/K ve
FD/FAVÖK oranları, rapor tarihi itibariyle 2017T dönemi için sırasıyla
12.25x ve 8.64x iken, benzer şirketler sırasıyla 2017T 9.7x ve 6.7x
çarpanlarıyla işlem görmektedir."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
12:0810.744
Değişim :  0,63% |  67,68
Açılış :  10.701  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.646
En Yüksek
10.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:08
BURCE 327,25 93.710.754 % 10,00  
ORCAY 17,18 292.704.532 % 9,99  
FENER 118,20 544.163.870 % 9,95  
OSTIM 6,63 15.137.225 % 9,95  
MEGAP 8,78 154.003.820 % 9,89  
12:08 Alış Satış %  
Dolar 32,1729 32,1826 % -0,13  
Euro 34,9378 34,9587 % 0,06  
Sterlin 40,6137 40,8173 % -0,25  
Frank 34,8612 35,0360 % -0,24  
Riyal 8,5044 8,5470 % -0,21  
12:08 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,80 30,83 % 0,66  
Platin 1.059,35 1.060,40 % 0,66  
Paladyum 984,30 987,27 % 0,66  
Brent Pet. 82,07 82,07 % 0,66  
Altın Ons 2.344,39 2.344,77 % 0,66