HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Şeker Yatırım, Ford Otosan hedef fiyatını 37,00 TL'den 36,79 TL'ye revize etti

21.02.2017 09:11
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Şeker Yatırım, Ford Otosan hedef fiyatını 37,00 TL'den 36,79 TL'ye revize etti


Şeker Yatırım, Ford Otosan hedef fiyatını 37,00 TL'den 36,79
TL'ye revize etti.
Şeker Yatırım ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, Ford Otosan için 'Endekse Paralel Getiri' tavsiyesini
koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Arge indirimi ve yatırım teşviğiyle desteklenen kârlılık...
Ford yılın dördüncü çeyreğinde piyasa beklentisinin ve bizim
beklentimizin oldukça üzerinde 317,3mn TL net kâr açıkladı (4Ç15:
284,8mn TL). Gerçekleşen kâr rakamı önceki yılın aynı çeyreğine göre
%11,4, bir önceki çeyreğe göre ise %82,4 oranında artış göstermiştir.
Bizim tahminimiz şirketin 4Ç16'da 232mn TL net kâr elde etmiş
olabileceği yönündeyken, piyasadaki ortalama beklenti 241mn TL net kâr
seviyesindeydi. Şirketin 12A16'da kümüle net kâr rakamı ise 955,3mn TL
seviyesine ulaşmış oldu (12A15: 841,9mn TL net kâr).
Şirketin, 4Ç16'da satış gelirleri yıllık bazda %12,6 oranında, bir
artış kaydetmiştir. Bu artışa karşın adet bazında toplam satışların,
geçen yılın aynı dönemine göre %2 oranında gerilediğini görürken, adet
bazında yurtiçi satışlar 7,7% artış göstermiş, yurtdışı satışlar ise
6,8% gerilemiştir. Yurtdışı satışlardaki bu daralmanın sebepleri ise
Transit ve Transit Custom modellerinin satışında yaşanan 5,7% ve
10,1%'lik düşüşlerdir. Gelir bazında artışta ise TL'nin Euro
karşısında değer kaybetmesinin doğrudan etkisi olmuştur. Yıllık bazda
ise, 2016 yılında araç satışları adet bazında 2% gerilerken, satış
gelirleri 12,6% oranında gelişme göstermiştir.
FAVÖK marjı önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan azalış
göstererek %7,4 seviyesine gelirken, önceki çeyreğe göre 0,7 puan
azalmıştır. Öte yandan, yıllık bazda FAVÖK marjı 8,1% olarak
gerçekleşirken, 2015 yılındaki 8,3% seviyesinin 0,2 puan gerisinde
kalmıştır. 2017 yılı FAVÖK marjı beklentimiz ise 2016 yılındaki
gerilemenin aksine 8,6% seviyesindedir.
Ford'un 2017 yılı satış gelirlerinde yaklaşık 14% büyüme
öngörüyoruz. Bu gelir artışının büyük kısmının Transit Custom
modelinin yurtdışı satışlarındaki artışından kaynaklanacağını
düşünüyoruz. (2017 yılı toplam satış beklentimiz yaklaşık 380 bin
adet).
Satış hacmi 4Ç16'da bir önceki döneme oranla 42,2% artarken, bir
önceki senenin aynı dönemine oranla 2,0% azalış göstermiştir (4Ç16:
107k adet - 4Ç15: 109k adet - 3Ç16: 75k adet). Ford, 4Ç16'da yurtiçi
pazarda Hafif Ticari Araç segmentinde yer alan Transit Courier
satışlarında yaşanan önemli sıçrayışın yanında Orta Ticari Araç
segmentinde yer alan Transit Custom ve Ranger, Ağır Ticari Araç
segmentinde yer alan Cargo modellerindeki satış artışıyla yurtiçinde
kaybettiği bir miktar Pazar payını dengeleyebilmiştir. İhracat
tarafında ise bir önceki döneme kıyasla görülen düşüşün ana sebebi
Orta Ticari Araç segmentinde yer alan Transit ve Transit Custom
modellerindeki satışların gerilemesi olmuştur. Hafif Ticari Araç ve
Ağır Ticari Araç segmentlerinde ise minör büyümeler sağlanmıştır.
Şirketin 4Ç16'da yurtiçi satış hacminin 23,6%'sını oluşturan Binek
Araç segmentinde bir önceki yılın aynı çeyreğine oranla 6,9% hacimsel
daralış yaşanırken 2016 yılı toplamında ise 24% daralma yaşanmıştır.
Tüm yıla baktığımızda ise satış adetlerindeki 2% düşüşün en büyük
sebebi olarak, bir önceki yıla göre Ticari Segment pazarı küçülürken
büyüyen Binek Araç segmentinde kârlılık odaklı çalışmayı tercih eden
Ford'un Binek Araç segmentindeki kaybının yanında Ağır Ticari Araç
segmentindeki gerilemeden bahsedebiliriz. Bu bilgiler doğrultusunda,
Ford Otosan'ın Binek Araç'taki kârlılık odaklı büyümeye odaklandığını,
Ticari Araç segmentinde ise özellikle yurtdışı satışlara odaklanarak
bir büyüme planı içinde olduğunu söyleyebiliriz.
Ford Otosan 2017'de, iç pazarda adet bazında büyüme beklememesine
karşın dış pazarda yaklaşık 7%'lik bir büyüme beklemektedir. Şirketin
KAP'a yapmış olduğu açıklamada, yurtiçi satış adedi 105-115 bin arası
iken, yurtdışı satış adedi ise 270-280 bin adet olarak beklenmektedir
(7% artış 275 bin olan orta nokta alınarak hesaplanmıştır). Bu
bağlamda, şirketin yeni yatırımlarıyla gelen hacimsel büyüklük 2016
yılını 80% kapasite kullanım oranı ile sonuçlandırırken, 2017 senesi
üretim adedinin 340-345 bin adet olması, Pazar payı hedefinin ise 2015
seviyeleri olduğunu söyleyebiliriz (2016 Pazar payı: 11,4% - 2015 yılı
pazar payı: 12,6%).
Ford Otosan için 2017 yılı satış tahminimiz 20,9 milyar TL. 2017
yılında Türkiye otomotiv pazarındaki genel olumsuz beklentiye ve
Ford'un öngörüsüne paralel olarak beklediğimiz yaklaşık 875 bin
adetlik otomotiv pazarında (yaklaşık 13%'lik pazar daralması), Ford'un
tüm segment satışlarında daralma bekliyoruz. Buna karşın, Ford Motor
Company'nin 2016 yılı kârının beklenti üstünde gelişinin yarattığı
olumlu algı ve analist toplantısında konusu geçtiği şekilde yeni filo
anlaşmalarına da paralel olarak, yurtdışı satışlarında ise büyüme
öngörüyoruz. Yurtdışı satışlardaki büyümenin şirket beklentilerinin
altında olacağını düşünmekle beraber daha konsörvatif yaklaşıyor,
adetsel bakıldığında Transit Custom modeli dışında ciddi bir sıçrayış
öngörmüyoruz. Transit Custom modelindeki artışın olası sebeplerinin
filo anlaşmalarının getireceği avantaj ve EUR/TL kurundan ötürü
olacağını düşünüyoruz. Courier ve Cargo modellerinin satışında ise
geçtiğimiz sene kadar olmasa da minör bir artış bekliyoruz.
Ford Otosan'ın 4Ç16 Brüt kâr marjı bir önceki yılın aynı dönemine
kıyasla 0,2 y.p. artarken, bir önceki çeyreğe kıyasla 0,7 y.p daralma
görülmüştür. (4Ç16: 11,2% - 4Ç15: 11,0% - 3Ç16: 11,9% - FY16: 11,4% -
FY15: 11,1%). Brüt kâr marjındaki bir önceki seneye göre görülen
artışın sebebi ise maliyet azaltıcı önlemlerin yerinde olması ve
EUR/TL dalgalanmalarına karşı başarılı olarak ayarlanan satış miksi ve
fiyatlama politikası olarak belirtilmektedir.
Ford Otosan'ın 4Ç16 FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine
kıyasla 0,6 y.p. azalırken, bir önceki çeyreğe kıyasla da 0,7 y.p
azalmıştır. (4Ç16: 7,4% - 4Ç15: 8,0% - 3Ç16: 8,1% - FY16: 8,1% - FY15:
8,3%). Brüt marjdaki artışa rağmen FAVÖK marjının bu seviyelerde
kalmasının temel sebepleri arasında EUR/TL dalgalanmalarından ötürü
satışlara oranla ağırlığı artan Garanti Giderleri ve Personel
Maliyetlerindeki artıştır. Mali tablolarda operasyonel giderlerde
görünenin aksine, AR-GE giderlerindeki önemli artış ise AR-GE
gelirleriyle netlendiğinde 2015 yılına kıyasla daha az olumsuz
yansımıştır.
Ford Otosan'ın 4Ç16 Net Kârı bir önceki yılın aynı dönemine
kıyasla 11,4%'lük artış göstermiş ve 317 mn TL olmuştur. Yıllık
olarak baktığımızda ise 2016 yılı net kâr marjı 2015 yılı net kâr
marjı olan 5,7%'den 5,6%'ya gerilemiştir (FY16: 955,3 mn TL - FY15:
841,9 mn TL). Net Kâr artışında karşımıza çıkan en önemli konu Net
Finansal Giderler kalemindeki ciddi seviyedeki azalış olmuştur (FY16:
-135mn TL - FY15: -168mn TL). 2015 yılında ilk 3 çeyrekte yazılmış
olan büyük çaplı net Finansman Giderlere karşın, 2016 yılındaki
Finansman Giderlerinin büyük çoğunluğu son 2 çeyrekteki kur
dalgalanmalarından kaynaklanmıştır. Vergi tarafında ise şirketin
yatırım aktiviteleri doğrultusunda elde etmiş olduğu Yatırım Teşvik
Geliri kaleminde 2015 yılı ile benzer seviyelerde gelir elde
edilmiştir (FY16: 87,8mn TL - FY15: 84,3 mn TL).
2017 yıl sonu hedef fiyatımızı TRY 36,79 olarak güncelliyoruz.
Dördüncü çeyreğe ilişkin açıklanan yılsonu finansal sonuçları,
şirketin 2017 yılı beklentileri ve kurduğumuz finansal model
neticesinde Ford Otosan için önerimizi "Markete Paralel Getiri"
olarak korumaya devam ederken 28 Ekim 2016 tarihli raporumuzdaki TRY
37,00 olan hedef fiyat beklentimizi TRY 36,79 olarak değiştiriyor ve
cari fiyatına göre 1,8% getiri potansiyeli öngörüyoruz. Bu önerimizde,
Ford Otosan F/K ve FD/FAVÖK oranları, rapor tarihi itibariyle 2017T
dönemi için sırasıyla 11,36x ve 7,96x iken, benzer şirketler sırasıyla
6,7x ve 9,7x çarpanlarıyla işlem görmektedir."

http://www.sekeryatirim.com.tr/Raporlar/mali_tablo_analiz/FROTO_4%C3%8716.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
12:1410.645
Değişim :  -0,31% |  -32,89
Açılış :  10.689  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.627
En Yüksek
10.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:14
IHEVA 4,40 96.917.829 % 10,00  
IHLAS 1,49 149.483.824 % 9,56  
PRKAB 48,76 309.652.231 % 9,47  
SAMAT 46,72 121.738.757 % 8,45  
IHLGM 1,70 101.164.574 % 7,59  
12:14 Alış Satış %  
Dolar 32,2380 32,2439 % 0,06  
Euro 34,9825 35,0032 % -0,04  
Sterlin 40,6901 40,8941 % 0,01  
Frank 34,9385 35,1136 % 0,00  
Riyal 8,5027 8,5453 % 0,03  
12:14 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,91 31,94 % 0,66  
Platin 1.049,17 1.050,96 % 0,66  
Paladyum 962,29 965,97 % 0,66  
Brent Pet. 84,58 84,58 % 0,66  
Altın Ons 2.341,27 2.341,58 % 0,66