JCR, Creditwest Faktoring'in nolarını teyit etti

30.04.2019 14:14
JCR, Creditwest Faktoring'in nolarını teyit etti


JCR Eurasia Rating, Creditwest Faktoring A.Ş.’nin kredi
derecelendirme sürecinde, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ‘AA
(Trk)’ ve ‘A-1+ (Trk)’, notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil’
olarak teyit etti.
Açıklamada şöyle denildi:
"Ekonomik konjonktürdeki değişikliklerden etkilenme seviyesi
yüksek olan faktöring sektörü 2018 yılında makroekonomik
göstergelerdeki dalgalanmalarla beraber fonlama gereksinimlerinin
önemli ölçüde karşılandığı bankacılık sektörünün hızlı kredi hacmi
daralması karşısında, sorunlu alacaklarındaki artış, tahsilat
güçlükleri ve artan fonlama maliyetleri olumsuzluklarına maruz
kalmıştır. Bunun etkilerinin ise 2019 yılında da devam edeceği ve
sektör büyüme trendinin gerek müşteri sayısı gerekse de işlem hacmi
bazında sınırlı olacağı değerlendirilmektedir. Faktöring şirketlerinin
esas gelirlerini reel sektörün oluşturduğu dikkate alındığında, yurt
dışı ve yurt içi ekonomik-politik ve jeopolitik gelişmelerin
piyasalarda yarattığı volatilitenin ve zayıflayan talep ile beraber
yüksek seviyedeki işsizliğin faktöring sektörü üzerinde olası negatif
etkisi yakından izlenmesi gereken husus olarak ortaya çıkmaktadır. Öte
yandan, yapılan reformlar doğrultusunda, etkin gözetim ve denetim
açısından sektörün yasal altyapısı iyileştirilerek, bilgi
sistemlerinin, risk ölçüm sistemlerinin ve iç kontrol süreçlerinin
tesis edilmesinin zorunlu tutulması özellikle, sektörün kurumsal
yapısının gelişimine, finansal raporlamaların kalitesinin,
standardizasyonunun ve şeffaflığının artırılmasına ve rekabet
eşitliğinin sağlanmasına yönelik pozitif yönde ivme kazandırmıştır.
Ticari ünvanları sırasıyla Toprak Factoring A.Ş., Factoturk
Faktoring Hizmetleri A.Ş., Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş. olarak
değişerek, 2012 yılının Temmuz ayından itibaren Creditwest Faktoring
A.Ş. olarak faaliyetlerine bir Altınbaş Holding kuruluşu olarak devam
eden Şirket, 1995 yılında kurulmuştur. 1997 yılından beri borsada
işlem gören Şirket, yoğun fiyat rekabetinin yaşandığı faktoring
sektöründe halka açık sayılı şirketlerden biri olmanın avantajı ile ön
plana çıkmaktadır. Dış kaynaklara erişim zorluğu yaşayan faktoring
sektöründe, özel sektör tahvil ihracı pazarının öncülerinden olan
Şirket, yüksek ödenmiş sermaye yapısı ile güçlenen özkaynak seviyesine
ilaveten gerek müsait banka limitleri gerekse de 2008 yılından beri
süregelen tahvil ihraçları ile fonlama yapısını çeşitlendirmektedir.
Şirket, faktoring sektörünün banka ve bankalara ait kuruluşlar
tarafından domine edilmiş yapısı içerisinde, yerel bazda temkinli
büyümesini Ankara, Kocaeli ve İstanbul’da bulunan 3 şube ağı ile
sürdürmektedir. Halka açık bir Firma olmanın vermiş olduğu
yükümlülükle kurumsal yönetim uygulamalarını ve risk yönetim
mekanizmalarını başarılı bir şekilde faaliyetlerine entegre eden
Creditwest Faktoring A.Ş., 12 Haziran 2018 tarihinde Kuruluşumuz
tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu ‘8.60’ ile
bu alandaki başarısını belgelemektedir.
Ekonomide yaşanan genel daralmaya bağlı olarak reel sektörün borç
ödeme kabiliyetinin bozularak tahsilat zorluklarının yaşandığı piyasa
ortamı ve buna paralel artan sorunlu alacak seviyesi, bankacılık
sektöründeki hızlı kredi daralması, artan finansman maliyetleri ve
kaynaklara erişim zorluğu, sektöre yönelik talep yoğunluğunun
azalması, sert kur hareketlerinin reel sektör bilançoları ve ödeme
gücü üzerindeki baskısının şirketlerin varlık kalitesi üzerindeki
etkisi faktöring sektörünü oldukça zorlamış olmakla beraber sektörün
hacimsel olarak büyümesini sınırlamıştır. Artan borçlanma maliyetleri
Firma’nın finansman giderlerini yukarı yönlü ivmelese de, sektördeki
bozulmadan kaynaklı aktif küçülmesini etkin iç kontrol mekanizmaları,
yüksek ödenmiş sermayesi, temkinli büyüme stratejisi, bütçe
hedefleriyle uyumlu sürdürülebilir karlılığı, güçlü teminat yapısı,
ile bertaraf etmektedir. Olumsuz piyasa koşullarına paralel olarak
daralan aktif büyüklüğü, işlem hacmi ve faaliyetlerindeki yavaşlama
nedeniyle pazar payındaki düşme trendi, yürüttüğü temkinli
kredilendirme uygulamaları ile sektörün altında konumlanmasına rağmen
artma eğiliminde olan NPL seviyesi, yükselen faiz oranı ortamında
sektör ortalamalarının altında seyreden faiz marjı ve her ne kadar
güçlü kredi profili ve etkin risk yönetim uygulamaları ile yumuşatsa
da artan müşteri konsantrasyon riski Şirket’in uzun ve kısa vadeli
notları üzerinde stres unsuru olmaya devam etmektedir.
Faktöring alacaklarının sektörel dağılımında mali sıkıntı yaşayan
inşaat sektörü geniş yer kaplamasına rağmen, Firma, kamu kurumlarına
hizmet veren firmalardan oluşan müşterilerinin kamudan olan alacakları
temlik alınmak suretiyle faktöring hizmeti vererek tahsilat riskini
minimize etmekte ve bu şekilde kendini sektörden ayrıştırmaktadır.
Artan aktif ve özkaynak getirisi, içsel kaynak yaratma kapasitesi ve
yüksek ödemiş sermayesi ile desteklenen güçlü özkaynak seviyesinin
sektör ortalamalarının üstündeki sürdürülebilirliği, uzun vadeli
borçlanmayı destekleyen başarılı tahvil ihraçları ile fonlama yapısını
çeşitlendirmesi, sürdürülebilir nakit akımları, risk yönetimi
altyapısı ve iyi tanımlanmış iş akışı süreçleri ile desteklenen
mevzuat ve kurumsal yönetim uygulamalarına yüksek uyumu ile Şirket
sektörel bozulmayı bilançosu ile telafi etmeyi başarmış ve ileriye
yönelik büyüme stratejilerinin gerçekleşme kabiliyetinin yüksekliği
ile yaratılacak içsel kaynak ve nakit akımlarının borç faiz
ödemelerini karşılama gücü Şirket’in Uzun ve Kısa Vadeli görünümünün
‘Stabil’ ve Uzun Vadeli Ulusal Notunun ‘AA(Trk)’ olarak teyit
edilmesinde etkin rol oynamıştır.
Firmanın ciro ile aktif gelişimi, faiz marjının seyri, pazar payı,
karlılık ve özkaynak seviyesi, vade ve borçluluk yapısı, ulusal ve
uluslararası piyasalardaki makroekonomik göstergelerin reel sektör
üzerindeki etkilerinin varlık kalitesi üzerindeki etkileri, döviz kuru
hareketleri ve yüksek faiz oranlarının müşteri portföyünün aktif
kalitesi üzerindeki gelişmeleri ve NPL seviyesi JCR Eurasia Rating
tarafından izlenecek konulardır. İhraç yoluyla elde edilmesi planlanan
kaynaklar şirket bilançosunda taşınacağı için ayrı bir ihraç rating
raporu düzenlemeyip kredi derecelendirme raporu içerisinde analiz
edilmiştir. İhraç edilecek tahvilin şirketin diğer yükümlülüklerine
göre hukuksal ve teminat acısından bir farklılaştırılması olmadığı
için şirketin kurumsal yapısının notları ihraç rating’ini de temsil
etmektedir. Ancak, ihraç ratingi notları yapılandırılmış finansman
enstrümanlarını kapsamamaktadır.
Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan, 60 yılı aşkın süredir
ulusal ve uluslararası platformda birçok sektörde faaliyet gösteren
tüzel kişilik “Altınbaş Holding A.Ş.’ nin ihtiyaç duyulması halinde
“Creditwest Faktoring A.Ş.” ‘ye finansal güçlerinin yeterliliğine
bağlı olarak uzun vadeli likidite ve öz kaynak temin edebilecek
yeterli arzuya ve etkili operasyonel destek sunma deneyimine sahip
oldukları dikkate alınarak Şirket’in Desteklenme Notu JCR Eurasia
Rating notasyonu içerisinde (2) olarak teyit edilmiştir.
Ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına
bakılmaksızın, piyasalarda ve faaliyet ortamındaki mevcut riskler
dikkate alındığında sektördeki faaliyet geçmişi, geniş müşteri
portföyü, deneyimli kadrosu, etkin risk ve kurumsal uyum uygulamaları,
sektör ortalamalarının altında seyreden NPL oranı, yüksek özkaynak ve
aktif kalitesi, fonlama kaynaklarına erişim kolaylığı, güçlü sermaye
seviyesi ve içsel kaynak yaratma kapasitesi dikkate alındığında,
mevcut müşteri tabanını ve piyasadaki etkinliğini koruması ve
makroekonomik seviyenin mevcut haliyle devam etmesi durumunda
üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek altyapıya ulaştığı
düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle, JCR Eurasia Rating notasyonu
içerisinde, Şirket’in Ortaklardan Bağımsızlık Notu (A) olarak teyit
edilmiştir."

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.530
Değişim :  -0,18% |  -17,62
Açılış :  9.617  
Önceki Kapanış :  9.548  
En Düşük
9.504
En Yüksek
9.717
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ATSYH 52,25 6.766.016 % 10,00  
BURCE 237,90 132.381.870 % 9,99  
KTLEV 155,20 299.708.358 % 9,99  
ORMA 225,70 6.230.243 % 9,99  
ATATP 142,00 234.007.339 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4843 32,5209 % 0,23  
Euro 34,7592 34,8595 % 0,40  
Sterlin 40,4515 40,6543 % -0,02  
Frank 35,6762 35,8551 % 0,02  
Riyal 8,6608 8,7043 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,23 28,27 % 0,66  
Platin 940,88 942,17 % 0,66  
Paladyum 1.028,56 1.031,17 % 0,66  
Brent Pet. 87,40 87,40 % 0,66  
Altın Ons 2.368,49 2.368,85 % 0,66