***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2022 15:03
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.375.000 0 15.902.430 -148.329 0 3.821.494 0 26.665.016 9.447.692 90.063.303 90.063.303
Transferler
0 0 0 0 533.464 0 8.914.228 -9.447.692 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -1.462 0 0 0 0 6.781.069 6.779.607 6.779.607
Dönem Karı (Zararı)
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 93.967 0 0 93.967 93.967
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 0 15.902.430 -149.791 0 4.354.958 93.967 35.579.244 6.781.069 96.936.877 96.936.877
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.375.000 0 15.902.430 -257.461 198.520 4.354.958 93.967 35.079.260 24.661.120 114.407.794 114.407.794
Transferler
0 0 0 0 0 1.390.038 159.999 23.111.083 -24.661.120 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -285.206 98.100 0 0 0 17.795.193 17.608.087 17.608.087
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 -301.252 0 -301.252 -301.252
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 -1.097.363 0 0 0 1.097.363 0 -1.097.363 0 0 -1.097.363 -1.097.363
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 -1.097.363 15.902.430 -542.667 296.620 6.842.359 253.966 56.791.728 17.795.193 130.617.266 130.617.266


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.561.210 -7.367.007
Dönem Karı (Zararı)
17.795.193 6.781.069
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.802.862 905.375
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 1.289.134 711.051
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
480.141 407.692
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 131.767 290.192
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
348.374 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 117.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.001.443 -1.889.761
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -2.199.818 -2.081.757
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 198.375 191.996
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.262.358 32.449
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4,17 -11.262.358 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 32.449
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.602.173 1.643.944
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4 -706.163
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.390.153 -14.667.708
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-242.463 -4.395.840
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.769 -514.918
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.423.035 -5.970.005
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.204.837 -3.256.370
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.777 -129.162
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-110.777 -129.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
70.207 69.242
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.528 44.030
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.528 44.030
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-520.511 -724.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-925.440 209.369
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-274.647 -251.544
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-650.793 460.913
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-397.822 -6.981.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -401.546 -28.333
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -2.607.411 -1.025.664
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-154.431 668.254
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-61.133.409 -1.854.499
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
24.706.163 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -42.775.383 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -4.253.921 -1.854.499
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.810.268 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-266.805 1.565.294
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.097.363 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.097.363 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-922.679 -301.179
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
16 0 -81.017
Ödenen Temettüler
-301.252 0
Alınan Faiz
2.054.489 1.853.523
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 93.967
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.961.424 -7.656.212
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
98.100 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.863.324 -7.656.212
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 86.376.782 71.854.341
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.513.458 64.198.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.849.002 86.412.566
Finansal Yatırımlar
4 68.848.009 0
Ticari Alacaklar
11.506.579 11.264.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 11.506.579 11.264.116
Diğer Alacaklar
17.274 15.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.274 15.505
Stoklar
6 12.475.990 11.052.955
Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.768.208 3.563.371
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 111.620 0
Diğer Dönen Varlıklar
794.786 520.139
ARA TOPLAM
120.371.468 112.828.652
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
120.371.468 112.828.652
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 666.862 569.606
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 691.606 945.535
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 11.826.289 8.579.870
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 1.198.145 1.777.897
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.382.902 11.872.908
TOPLAM VARLIKLAR
134.754.370 124.701.560
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
660.915 1.014.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
660.915 1.014.097
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 660.915 1.014.097
Ticari Borçlar
370.689 481.466
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
370.689 481.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 342.300 272.093
Diğer Borçlar
182.339 213.867
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
182.339 213.867
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 0 520.511
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 0 4.749.017
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.014.692 786.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 666.318 786.225
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
348.374 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
238.819 889.612
ARA TOPLAM
2.809.754 8.926.888
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.809.754 8.926.888
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
160.737 406.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
160.737 406.900
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 160.737 406.900
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.166.613 959.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.166.613 959.978
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.327.350 1.366.878
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.137.104 10.293.766
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
130.617.266 114.407.794
Ödenmiş Sermaye
14 34.375.000 34.375.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -1.097.363 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 15.902.430 15.902.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-542.667 -257.461
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-542.667 -257.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-542.667 -257.461
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
296.620 198.520
Yabancı Para Çevrim Farkları
296.620 198.520
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 6.842.359 4.354.958
Diğer Yedekler
253.966 93.967
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
56.791.728 35.079.260
Net Dönem Karı veya Zararı
17.795.193 24.661.120
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
130.617.266 114.407.794
TOPLAM KAYNAKLAR
134.754.370 124.701.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 11.232.331 9.026.554 7.137.476 2.970.960
Satışların Maliyeti
15 -3.799.978 -5.819.205 -2.422.554 -3.515.371
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.432.353 3.207.349 4.714.922 -544.411
BRÜT KAR (ZARAR)
7.432.353 3.207.349 4.714.922 -544.411
Genel Yönetim Giderleri
16 -5.025.752 -3.374.100 -2.003.548 -1.849.280
Pazarlama Giderleri
16 -3.494.364 -1.789.059 -1.541.778 -1.243.506
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.454.641 1.135.065 751.936 176.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.532.254 -1.121.868 -1.268.450 -395.832
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.165.376 -1.942.613 653.082 -3.856.571
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 11.968.521 0 9.152.405 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.803.145 -1.942.613 9.805.487 -3.856.571
Finansman Gelirleri
18 6.865.926 11.495.825 2.233.796 3.817.563
Finansman Giderleri
18 -1.476.051 -1.128.199 -138.580 -596.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.193.020 8.425.013 11.900.703 -635.236
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.602.173 -1.643.944 -221.681 113.290
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 2.253.226 -777.585 0 189.662
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -651.053 -866.359 -221.681 -76.372
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.795.193 6.781.069 11.679.022 -521.946
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.795.193 6.781.069 11.679.022 -521.946
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.795.193 6.781.069 11.679.022 -521.946
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,52000000 0,20000000 0,34000000 -0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-285.206 -1.462 -433.221 -11.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-356.507 -1.828 -541.526 -13.752
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 71.301 366 108.305 2.751
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
98.100 0 38.100 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
98.100 38.100
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
98.100 38.100
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-187.106 -1.462 -395.121 -11.001
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.608.087 6.779.607 11.283.901 -532.947
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.608.087 6.779.607 11.283.901 -532.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056468


BIST
'
16:359.704
Değişim :  1,89% |  179,72
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:33
MAGEN 19,58 347.360.626 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 10.449.055 % 10,00  
KARSN 11,02 151.542.296 % 9,98  
SMART 45,00 115.434.750 % 9,97  
EDIP 19,65 19.791.323 % 9,96  
16:33 Alış Satış %  
Dolar 32,5836 32,5890 % 0,35  
Euro 34,8409 34,8607 % 0,37  
Sterlin 40,3489 40,5512 % 0,31  
Frank 35,6458 35,8245 % 0,54  
Riyal 8,6311 8,6744 % 0,09  
16:33 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,42 28,45 % 0,66  
Platin 931,43 932,26 % 0,66  
Paladyum 1.020,45 1.023,50 % 0,66  
Brent Pet. 86,69 86,69 % 0,66  
Altın Ons 2.384,15 2.384,50 % 0,66