Sabancı/Göçmen: 2018’de dağıtılacak temettü oranı 2017’nin yüzde 50 fazlası haline geldi

26.02.2018 12:26
Sabancı/Göçmen: 2018’de dağıtılacak temettü oranı 2017’nin yüzde 50 fazlası haline geldi


Sabancı Holding 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre
2017 yılı kombine net satışları yüzde 22 artışla 65 Milyar 600 Milyon
TL, konsolide net karı ise yüzde 31 artışla 3 Milyar 481 Milyon TL
olarak gerçekleşti. Kombine EBITDA ise, yüzde 34 artışla 15 Milyar TL
oldu.
Sabancı Holding, 2017 yılı faaliyetlerini ve 2018 yılına yönelik
hedef ve projelerini Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler
Sabancı ve Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen’in katıldığı basın
toplantısı ile açıkladı. Sabancı Holding 2017 yılı finansal
sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2017 yılı kombine net satışları yüzde
22 artışla 65 Milyar 600 Milyon TL, konsolide net karı ise yüzde 31
artışla 3 Milyar 481 Milyon TL olarak gerçekleşti. Kombine EBITDA ise,
yüzde 34 artışla 15 Milyar TL oldu.

Tekno-iyimserlerin sayısı artıyor

Basın toplantısında konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Güler Sabancı şunları söyledi: “Dünyaya baktığımızda jeopolitik ve
siyasi gelişmeler küresel çapta belirsizlik üretmeye devam etse de,
2017’nin tekrar büyüme trendine girilen bir dönem olduğunu görüyoruz.
Dünya ekonomisi 2017’de son 10 yılın en yüksek büyüme hızına ulaştı.
Gelişmiş ülkelerde enflasyonun yükselmesi beklenirken para
politikalarının da kademeli olarak normalleşmesi gündemde. Bu yılın
başlarından itibaren de dünyada büyümeyle ilgili olumlu seyir devam
ederken hisse senedi borsalarında ciddi sayılabilecek bir düşüş de
yaşandı. Bu da, reel ekonomilerdeki büyüme performansı ile mali
piyasalardaki gelişmelerin zaman zaman çok ayrı yönde
seyredebileceğini bize gösteriyor. Gelecekle ilgili çok çeşitli
fikirler, senaryolar ve belirsizlikler olsa da, son zamanlarda
teknoloji fırsat mı? Tehdit mi? Tartışması fırsattan yana ağırlık
kazandı. Kendilerine “tekno-iyimserler” denilenlerin sayısı giderek
artıyor. Tekno-iyimserler, yeni teknolojilerin artık verimlilik ve
yeni iş modelleri üzerinde uzun zamandır beklenen pozıtıf artışı
tetiklediğini görüyorlar. Tüm bunların etkisi ile, dünya
ekonomilerinde “parlak” bir büyüme dönemine girildiği görülüyor.

Ülke olarak OECD ülkeleri arasında en hızlı büyümeyi yakaladık

Ülkemize baktığımızda ise, dünyadaki büyüme trendinin ülkemize
olumlu yansıması 2017’deki en sevindirici gelişmelerden olmuştur.
Üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 ile son
6 yılın en hızlı büyümesini elde ettik. OECD ülkeleri içinde en hızlı
büyümeyi yakaladık. 2017 ihracatında da 158 milyar dolar ile iyi bir
performans elde edilmiştir. Bu olumlu sonuç, ekonomimize güç vermekle
birlikte 2017 enflasyonda ve yüksek reel faizde artış gördüğümüz bir
yıl oldu! Bu konularda gerekli önlemlerin alınmasını, ekonomik
istikrarın sağlanması ve büyümenin, düşük enflasyonda, kalıcı olması
bakımından çok önemsiyoruz. Bu konuda Sayın Başbakanın enflasyonla
mücadele edileceğine vurgu yapan, öncelik veren açıklamalarını
memnuniyetle karşılıyoruz. Bir yanda yüksek büyüme rakamları hepimize
umut verirken diğer tarafta bölgemizden kaynaklı sıkıntıları derinden
yaşıyoruz. Ülkemizin terörle haklı mücadelesi kapsamında yürütülen
Zeytin Dalı Operasyonu’nda görev yapan kahraman askerlerimize beraber
kalplerimiz atıyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine
başsağlığı diliyorum. Bölgemizde en yakın zamanda huzur ve kalıcı
barışın tesis edilmesini yürekten temenni ediyoruz.

Yeni etabı teknoloji ve dijitalleşme odağı ile koşuyoruz

Bugün dünya dijitalleşmenin üzerinde dönüyor dijital devrim
yaşanıyor. Sanayi 4.0’dan yapay zekalara, bıg datadan, robotics’e
olağanüstü bir dönüşümün içindeyiz. Bunun en büyük etkisi de sanayi ve
üretimde görülüyor. Sektörler içiçe geçiyor, sınırlar kalkıyor ve
yeniden tanımlanıyor. Böyle bir dünyada biz de Sabancı olarak yeni bir
etap koşuyoruz. “Yeni Neslin Sabancı”sı olarak tanımladığımız bu yeni
vizyonda, elbette odağımızda teknoloji ve dijitalleşme var. Bu vizyon
bizim için, katma değerli üretimden, yeni iş alanlarına dijital
dönüşümün dokunduğu her noktada değişimin öncüsü olma anlamına
geliyor. Dijitalleşme sadece mevcudu iyileştirmekle sınırlı değildir.
Dijital dünyaya uyumlu bir yol haritasını önümüzdeki dönemde hayata
geçireceğiz.
Hedeflerimize doğru koşarken, 2018 yılına da olumlu bir başlangıç
yaptık. Topluluğumuz için son yıllarda en çok yatırım yaptığımız, en
çok emek verdiğimiz, sonunda sektörünün lideri olarak halka arz
ettiğimiz Enerjisa’da rekor bir taleple karşılaşmak bizleri çok memnun
etti. Ayrıca enerji dağıtımının halka arzından elde ettiğimiz kaynağı,
yine ülkemizin geleceğine ve sektörün potansiyeline olan güvenimizle
enerji üretim şirketimize yatırıyoruz. Hedefimiz, Enerjisa üretim
şirketini de halka arz etmek olmalıdır. Böylece yaratılan değeri
şeffaflıkla paylaşırken, tüm Topluluğumuzun yapısının daha sağlıklı ve
sağlam olmasına katkı sağlanacaktır.”

Sabancı’nın “Dinamik Portföy Yönetimi” Anlayışı

Basın toplantısında konuşan CEO Mehmet Göçmen ise, 2017 yılında
Sabancı Topluluğu’nun stratejik yol haritasını tamamladıklarını ve
uygulamaya başladıklarını ifade etti. Göçmen, Sabancı’nın yeni yol
haritasına ilişkin şunları söyledi: ”Stratejik bir yaklaşımla
yönettiğimiz portföyümüzü yeniden gözden geçirdik ve şirketlerimizin
portföydeki rollerini yeniden tanımladık. Tüm paydaşlarımız için değer
yaratma odağıyla, kısa yerine uzun vadeli getiriyi ön plana çıkaracak
yüksek performans kültürünün alt yapısını oluşturduğumuz bir yıl oldu.
Sabancı’yı “Yeni Neslin Sabancı’sı” olarak, ancak geçmişte bizi
başarılı yapan değerlerimizden ödün vermeden, yeniden kurgulamaya
başladık.
Bugün geldiğimiz noktada, dört ana temel üzerine oturan “dinamik
portföy yönetimi” anlayışıyla geleceğe bakıyoruz. Bu anlayış, “mevcut
işlerimizin dönüşümü, portföyün etkin yönetimi, mevcut işlerimizde
teknoloji ve yeni pazarlara yatırım, dijitalleşme ve verinin yarattığı
yeni iş alanlarına odaklanmadan” oluşuyor.

Temettü politikası

Sabancı Holding’in temettü politikasında da artış olduğunu ifade
eden Göçmen şunları söyledi, “Enerjisa Enerji’nin de temettü
dağıtabilir hale gelmesiyle, Topluluk şirketlerimizin temettü
potansiyelleri arttı. Biz de, “değer yaratma” misyonumuzdan, hareketle
politikamızı gözden geçirdik. Buna göre, 2018’de dağıtılacak temettü
oranı 2017’nin yüzde 50 fazlası haline geldi” dedi.

Sabancı, Türkiye’nin iki katı büyümeyi hedefliyor

Toplantıda Sabancı Holding’in 2018 yılı hedeflerini de paylaşan
Göçmen, “Şirketlerimizdeki veri analitiğine dayalı değer yaratan
projeleri bu dönemde hayat geçirirken mevcut iş kollarımıza ve
teknolojiye yatırıma devam edeceğiz” dedi. Bunun sonucunda,
Türkiye’nin iki katı büyümeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

“Yeni Neslin Sabancı’sı”na yatırım yapıyoruz

Dünyanın 16 farklı ülkesinde 60 binden fazla çalışanıyla
faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Sabancı Holding CEO’su
Mehmet Göçmen, çalışanların Sabancı Topluluğu’nun en önemli değeri
olduğunu vurguladı. Göçmen sözlerine şöyle devam etti: “Bu yeni döneme
başlarken en büyük güvencemiz sahip olduğumuz güçlü insan kaynağımız
oldu. Dönüşümün en önemli bileşenlerinden biri olarak, insana dokunan
tüm süreç ve İK uygulamalarımızı gözden geçirerek kültürel
transformasyonumuzu hızlandırıyoruz. Liderlerimizin gelişimine, hem
bugünün ve hem de geleceğin ihtiyaçlarını göz önüne alarak yatırım
yapıyoruz. İş modellerimizi çağı yakalayacak şekilde çeşitlendirirken
yeni döneme ve iş modellerimize uygun yetenekleri bünyemize katmak ve
mevcut çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmeye odaklanıyoruz.
Gelecek yol haritamızı hayata geçirebilmek için ana odağımızda olan
dijitalleşme ve veri analitiğine yönelik yetkinliklerimizin Topluluk
çapında üst seviyeye taşınmasını çok önemsiyoruz.”

Enerjide TL bazında en büyük özel sektör halka arzını
gerçekleştirdik

Göçmen, 2017 yılında enerji işlerini, piyasa ve müşteri odaklı
olarak ve daha yalın yönetme stratejileri çerçevesinde iş kolu bazında
ayrıştırma sürecini başarıyla tamamladıklarını belirtti. Yeniden
yapılanma sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından, 2018 yılının
Şubat ayında, Enerjisa Enerji’yi yaklaşık 5 kat gibi rekor bir talep
ile halka açmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Göçmen, şimdiye
dek özel sektör tarafından gerçekleştirilen TL bazında en büyük özel
sektör halka arz olan bu adımın Türkiye’nin yatırım iklimine de büyük
katkı sağlayacağını, enerji alanında faaliyet gösteren tüm paydaşların
daha kaliteli finansman kaynaklarına ulaşımı açısından örnek olacağını
söyleyerek sektörün kurumsallaşması ve şeffaflığın gelişimini de
destekleyerek öncü olacağının altını çizdi. Oluşan kaynağı ise,
Enerjisa Üretim’in sermaye artırımında kullanılacağını belirten
Göçmen, bu şirketin de 2019 sonuna kadar halka arza hazır hale
getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Türkiye’de Sanayi 4.0’a uyumlu ilk tesisler Sabancı’dan

Göçmen, konuşmasında Enerjisa halka arzının yanı sıra 2017
yılındaki diğer önemli atılımlardan da bahsederek, şunları kaydetti,
”Topluluğumuz için dönüşümü başlattığımız bir dönemi geride bıraktık.
Tüm portföyümüzü yeniden gözden geçirdik. Yüksek teknolojiyi ve
dijitali kullanarak işlerimizi daha verimli nasıl yapabiliriz diye
çalıştık.
Kordsa ile yaptığımız Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi
yatırımımızın ardından kompozit teknolojilerinde havacılık sektörünün
önemli oyuncuları arasında yer almak amacıyla, yaklaşık 100 Milyon ABD
doları yatırım ile ABD’de ticari havacılık sektörüne ileri kompozit
malzemeler sağlayan Fabric Development Inc. (FDI) ve Textile Products
Inc. (TPI) şirketlerini satın almak için teklif verildi, resmi
onaylarının tamamlanmasıyla birinci çeyrekte kapanışını hedeflediğimiz
bu satın alma ile birlikte lastiklerini güçlendirdiğimiz uçakların
artık kanat ve gövdelerini de biz güçlendirmeye başlayacağız.
Koştuğumuz yeni etabın ilk somut sonuçlarından biri de bu olacak.
2017’de Çimento’da Çimsa’nın Afyonkarahisar’da yeni fabrika ile
Eskişehir ve Niğde fabrikalarında tamamlanan yatırımlarla üretimde
güçlenirken Akçansa ile rekor satışlara ve yenilikçi ürünlere imza
attık. Çimsa’nın Afyon Fabrikası’nı ve 300 milyon dolar yatırımla
hayata geçirdiğimiz Brisa’nın Aksaray’daki ikinci fabrikasını Sanayi
4.0’a uyumlu olarak tasarladık. Hem Afyon hem de Aksaray’daki
tesislerimiz Sanayi 4.0’ın Türkiye’deki ilk ve en önemli örnekleri
olacak. 2017 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşviki
ile belgelendirilen ve yüzde 100 Türk mühendisliğiyle yeni ürünlerin
daha kısa sürede devreye alınmasını hedeflediğimiz Brisa AR-GE
merkezimizle de bu yolda büyük bir avantaj sağlamış olacağız.”
Göçmen sözlerine şöyle devam etti: “Temsa, otobüste yakın
gelecekte dünya genelinde toplu ulaşıma yön verecek ‘akıllı
şehirler’in bir parçası olma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Bu kapsamda ürettiğimiz ilk elektrikli otobüsümüzü İnovasyon
Haftası’nda Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ettik.”

Orta Ve Doğu Avrupa’nin En İyi Bankası Unvanlı İlk Türk Bankası
Akbank

Toplantıda Sabancı Holding bankacılık faaliyetlerine de değinen
Mehmet Göçmen: “’Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Bankası’ ünvanlı ilk
Türk bankası olan Akbank’ın aktifleri yüzde 16 artışla 341 Milyar
TL’nin üzerine çıktı. KOBİ ve kurumsal kredilerde Akbank yüzde 19,5
artış kaydederek 166 Milyar TL’ye ulaştı. Toplam mevduatı ise, yüzde
15,8 artışla 201 Milyar TL’nin üzerine çıktı” dedi.

Tüm iş kollarında başarılı sonuçlar

2017 yılında tüm iş kollarında başarılı sonuçlar elde ettiklerine
dikkat çeken Mehmet Göçmen, iş kolları özelinde 2017 yılı sonuçlarını
paylaştı. Buna göre Enerji Grubu’nun banka hariç kombine cirodaki payı
yüzde 43 düzeyini yakalarken, kombine ciro artışını bir önceki yıla
göre yüzde 31 ile tamamladı. Kombine EBITDA bazında ise, Enerji
Grubu’nda bir önceki yıla göre yüzde 40 artış görüldü.
Sanayi Grubu’nun banka hariç kombine cirodaki payı yüzde 17
olurken, kombine cirosu bir önceki yıla göre yüzde 26 artış
gerçekleştirdi. Kombine EBITDA bazında ise, Sanayi Grubu’nda bir
önceki yıla göre yüzde 22 artış kaydetti.
Banka hariç kombine cirodaki payı yüzde 8 olan Çimento Grubu’nun,
kombine cirosu bir önceki yıla göre yüzde 14 artış gerçekleşti.
Perakende Grubu banka hariç kombine cirodaki payında yüzde 21
düzeyini yakalarken, kombine cirosunda bir önceki yıla göre yüzde 5
yükseliş yakalandı. Kombine EBITDA bazında, Perakende Grubu bir önceki
yıla göre yüzde 128 artışla yılı tamamladı.
Banka hariç kombine cirodaki payı yüzde 8 olan Sigorta Grubu
şirketlerinin kombine cirosu bir önceki yıla göre yüzde 40 artış
kaydetti. Sigorta Grubu, kombine EBITDA bazında bir önceki yıla göre
yüzde 72 artış gösterdi.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0075 31,0391 % 0,17  
Euro 33,5663 33,6226 % -0,05  
Sterlin 39,1769 39,3734 % 0,16  
Frank 35,0560 35,2672 % -0,02  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66