Yıldız Holding ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

23.01.2019 10:33
Yıldız Holding ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı


Yıldız Holding, “Sürdürülebilirlik Gelecek Nesillere Vaadimiz”
sloganıyla faaliyetlerini sürdürdüğü çalışmalarını ve grup
şirketlerinin en iyi uygulamalarını içeren Yıldız Holding
Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı.
pladis, Godiva, Ülker Bisküvi, Bizim Toptan, Şok Marketler, Besler
Gıda, Kerevitaş, Gözde Girişim şirketlerinin sürdürülebilirlik
alanındaki faaliyetlerini içeren raporda, dengeli beslenme için
geliştirilecek ürün portföyünden, sözleşmeli tarıma atık oranlarının
azaltılmasından, sürdürülebilir büyümede dijitalleşmenin etkilerine
kadar şirketlerin 2017 çalışmalarına ayrıntılarıyla yer verildi.
Yıldız Holding grup şirketlerinden pladis, Godiva, Ülker Bisküvi,
Bizim Toptan, Şok Marketler, Besler Gıda, Kerevitaş ve Gözde
Girişim’in sürdürülebilirlik faaliyetlerini içeren, Yıldız Holding’in
ilk sürdürülebilirlik raporu yayımlandı. İsrafsız şirket modeli
anlayışıyla ve “dünya, toplum ve ürün” başlıklarıyla hazırlanan
raporda, sekiz şirketin üretimden tedarik zincirine kadar tüm
süreçlerde izlediği sürdürülebilirlik yöntemleri ve gelecek yıllardaki
hedeflerine yer verildi.
Birleşmiş Milletler’in 2015 yılında, toplumun karşı karşıya
kaldığı zorluklara yanıt olarak ortak bir vizyon ortaya koymak için
oluşturduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (SKH) bağlı kalınarak
hazırlanan Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu, Holding’in Mutlu
Et Mutlu Ol söylemi doğrultusunda geleceğe katkı sağlayacak
taahhütlerini bir araya getiriyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEDEN TAVİZ VERMEDEN BAŞARILARIMIZI ARTIRACAĞIZ

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Ali Ülker,
“’Sürdürülebilirlik Gelecek Nesillere Vaadimiz’ ilkesiyle çıktığımız
yolda dünyamızın mevcut koşullarını iyileştirme, çalışanlarımız ve
paydaşlarımızla birlikte güçlenerek toplum için değer üretme,
ürünlerimizle topluma ilham verme taahhüdünde bulunduk. Ülker
bünyesinde 2015 yılında ‘Bu Dünya Bizim’ diyerek başladığımız
sürdürülebilirlik yolculuğumuzu, diğer grup şirketlerimizi de dahil
ederek başarıyla devam ettiriyoruz. Amacımız, sürdürülebilir büyümeden
taviz vermeden başarılarımızı artırmak ve yenilikçi yaklaşımlar
geliştirerek gelecek nesillere ilham vermek” dedi.
Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş ise
“Yıldız Holding bünyesinde bu yıl ilk kez hazırladığımız
Sürdürülebilirlik Raporu’nda, 2017 yılındaki çalışmalarımızın
sonuçlarına yer verdik. Ancak bu raporu, sahip olduğumuz birikimin bir
değerlendirmesi ve taahhütlerimizin yer aldığı bir belge olarak
görüyoruz. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Türk iş dünyasının önde gelen
isimleriyle gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler
Zirvesi’nde olduğu gibi sürdürülebilir ve katma değeri yüksek üretimi
teşvik etme konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

YILDIZ HOLDİNG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

pladis’ten, şeker ve tuz oranını düşürme taahhüdü

pladis: Yıldız Holding’in atıştırmalık kategorisindeki işlerini
tek çatı altında topladığı pladis, Sağlıklı Beslenme, Aktif Olma ve
Ürünler ana başlıkları altında 123healthybalance.com internet sitesi
üzerinden tüketicilerle iletişim kuruyor. Ürünlerin besin değerlerini
geliştirip çalışanların ve tüketicilerinin beslenmeye dair
farkındalıklarını artırırken, daha sağlıklı bir toplum inşa edilmesi
amaçlanıyor. Bu anlamda sunulan taahhütler arasında ürünlerin yüzde
95’inin bir porsiyonunun 200 kaloriyi aşmaması garantisi şeker oranı
düşük yeni ürünler sunmak ve mevcut ürünlerin lezzetini korurken şeker
oranlarını düşürmek tuz oranını düşürmeye devam etmek beslenme
değerlerine ilişkin bilgileri kolay ulaşılır kılmak yer alıyor.
Kakao çiftçilerini destekleyen Godiva’nın hedefi yüzde 100
sürdürülebilir kaynak tedariki
Godiva, daha kaliteli kakao üretimi ve kooperatiflerin gelişmesi
için destek veren ve kâr amacı gütmeyen Dünya Kakao Vakfı (World Cocoa
Foundation – WCF) üyesi olarak, 2020 çevresel hedeflerinden su ve
karbon azaltımı hedeflerine ulaşarak bu hedeflerin ilerisinde bir
performans gösterdi. Kakao tedarikini yüzde 100 sürdürülebilir
kaynaklardan temin etme yolunda ise çalışmalarını sürdürüyor.

Atık oranı yüzde 8’i indirildi

Ülker Bisküvi: 2024 hedefleri kapsamında düzenli depolama
alanlarına giden atık oranı yüzde 8’e indirildi. Enerji verimliliği
alanında gerçekleştirilen projelerle, toplamda 9,9 milyon kWh enerji
tasarrufu sağlandı.
Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ağırlık verildi.
Ülker Bisküvi 2016 yılında 11,4 milyon TL seviyesindeki Ar-Ge ve
inovasyon harcamalarını yüzde 13’ün üzerinde artırdı. Giresun ilindeki
fındık çeşitliliğinin korunması ve daha sürdürülebilir yöntemlerle
fındık üretimi için araştırmalar ve pilot uygulamalar hayata
geçirildi.
Yaklaşık 10 yıldır Bahri Dagˆdas¸ Uluslararası Tarımsal
Aras¸tırmalar Enstitu¨su¨’yle sürdürülen c¸alıs¸malar sonucunda Ali
Agˆa adını verilen yu¨ksek verimli, hastalıklara ve kuraklıgˆa
dayanıklı bir bugˆday tu¨ru¨ gelis¸tirildi ve Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından tescillendi.

Bizim Toptan’ın Seç Marketler modeli hızla gelişiyor.

Bizim Toptan, İş Ortaklığı Tedarik Modeli’yle sistemdeki iş
ortaklarına, tüm yasal hak sahipliği Bizim Toptan’a ait olan Seç
Market isminin kullanım hakkı sunuldu. 2017 yılında Seç Marketlerin
satış gelirleri Bizim Toptan’ın toplam satış gelirlerinin yüzde 6’sını
oluşturdu. Ambalaj atıklarını kontrol altında tutmak ve mağazalarda
müşterilerin plastik poşet kullanımını azaltmak üzere Poşetmatik
uygulaması başlatıldı. 2017 yılında pilot uygulamayla başlayan
projeyle poşet kullanımı yaklaşık yüzde 30 azaldı.

Stok gün sayısı geriledi, enerji verimliliği artırıldı

Şok Marketler, Müşterilere istedikleri ürünü seçerek, aynı gün
için en yakın Şok Marketler’den hazırlanan paketleri alabilme avantajı
sağlayan Cepte Şok uygulaması, 2017 yılında International Data
Corporation (IDC) Perakende Teknoloji Ödülleri kapsamında ‘En İyi
Dijital Kanallar Projesi’ ödülüne layık görüldü. 2015’te 37 gün olan
stok gün sayısı 2017 itibariyle 31 güne düştü, mağazadaki stok
bulunurluk oranı 2015’te yüzde 97,3 iken, 2017’de yüzde 98,6’ya
yükseldi. Mağazalarda enerjiyi verimli kullanmak için geliştirilen
projede, havanın reyon içerisinde tutulmasıyla merkez soğutma
sisteminin yükü azaltıldı ve soğutmalı reyonlardaki floresanlar yerine
LED floresanlar takıldı.

Yüzde 11 enerji verimliliğiyle, 2,3 milyon TL’lik tasarruf

Besler, Kurumsal Enerji Hareketiyle Sıfır Kayıp Yolculuğu ile
yüzde 11 enerji verimliliği sağlanırken 2,3 milyon TL’lik mali
tasarruf kaydedildi. İSO Enerji Verimliliği ödüllerinde bu projeyle
Besler Gıda 2017’de birincilik ödülüne layık görüldü. “Geleceğe
Yatırım: Su” projesi kapsamında suyu en verimli şekilde kullanmak için
hat revizyonları yapıldı. Yağmur suyu kullanımı, soğutma kuleleri ve
proses buharı suyunun geri kazanımı projeleri sonunda su tüketimi ve
birim üretim başına tüketilen su miktarı yarı yarıya azaltıldı.
Besler’in Ar-Ge ve inovasyon harcamaları 2017 yılında, bir önceki yıla
kıyasla yaklaşık 2,5 katına çıktı.

Kerevitaş’a Kadın Dostu İşyeri Ödülü

Kerevitaş, sözleşmeli tarım modeliyle 2017 yılında çalıştığı
sözleşmeli çiftçi sayısını yüzde 16 oranında artırdı. Zirai hammadde
alımının yüzde 89’unu sözleşmeli çiftçilerden temin eden şirket,
sözleşmeli ve serbest çiftçilerden alınan hammadde miktarını da 2015
yılına oranla yüzde 42 artırarak 123 bin tona ulaştırdı. TÜBİTAK
işbirliğinde, dondurulmuş ürünlerin besin değerleri ile ilgili
karşılaştırmalı bir araştırma gerçekleştirildi. Manav ürünleriyle
karşılaştırılan dondurulmuş ürünlerin, daha yüksek C vitamini ve beta
karoten değerlerine sahip olduğu görüldü. Su kaynaklarının verimli
kullanılması amacıyla 2017 yılında 5,4 milyon ton daha az su
harcanırken, yaklaşık 680 bin TL’lik tasarruf sağlandı. Ayrıca 2017’de
1,7 milyon kWh daha az enerji kullanıldı.
Kerevitaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından
yürütülen çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin
geliştirilmesi ve özellikle işverenlerde duyarlılığın artırılması
amacı taşıyan Kadına İş’te Fırsat Eşitliği Projesi’ne de katıldı.
HAK-İŞ Konfederasyonu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve
Araştırma Merkezi (ÇASGEM) tarafından yürütülen Sosyal Diyalog Yoluyla
Kadın Dostu İşyerlerini Belgelendirme Projesi kapsamında Kadın Dostu
İşyeri Ödülü kazanıldı. Kerevitaş 2017 yılında 1 milyon TL’nin
üzerinde Ar-Ge ve inovasyon yatırımı gerçekleştirdi.Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0075 31,0391 % 0,17  
Euro 33,5663 33,6226 % -0,05  
Sterlin 39,1769 39,3734 % 0,16  
Frank 35,0560 35,2672 % -0,02  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66