Yıldız Holding/Ülker: Yıldız Holding için bu dijital dönüşümü kültürel bir dönüşüm olarak düşünüyoruz

14.12.2020 07:13
Yıldız Holding/Ülker: Yıldız Holding için bu dijital dönüşümü kültürel bir dönüşüm olarak düşünüyoruz


Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Yeni dünya
düzeni bambaşka çalışma modelleri gerektiriyor. Konvansiyonel
şirketlerin de hızla kendisini değişen dünyaya adapte etmesi ve
dijitale geçmesi gerekiyor. Bu konunun Yıldız Holding'le ilgili en
güzel tarafı ise bu ihtiyacı çalışanlarımızın da hissediyor, ihtiyaca
yönelik konuları kendileri projelendiriyor ve çalışmaları ilerletiyor
olması" dedi.
Ülker, Yıldız Holding ve şirketlerinin dijitalleşme çalışmalarına
ilişkin bilgi vererek,Covid-19 pandemisinin iş dünyasını, şirketleri,
iş yapma şekillerini tümüyle değiştirirken, hızlı bir biçimde tam bir
dijital dönüşümü de zorunlu kıldığını belirtti. Ülker, birçok sektörün
Covid-19'dan olumsuz etkilendiğini, değişime hızlı adapte olan ve bu
süreci iyi yöneten firmaların bu krizden başarıyla ve daha güçlü
biçimde çıkabildiğini söyledi.
Yıldız Holding'de dijitalleşme sürecinin pandemiden çok önce
başlamış olsa da pandeminin bu geçiş sürecini hızlandırdığını ifade
eden Ülker, şunları kaydetti:
"Biz Yıldız Holding için bu dijital dönüşümü kültürel bir dönüşüm
olarak düşünüyoruz. Yıkmadan yeniyi keşfetmek zor oluyor. Mevcut
sistemleri yıkmamız gerektiğini düşünüyoruz ki yeni sistemlere yer
açılsın. Geçen yıl Murat Ülker, Yıldız Holding'de disruption ekipleri
projesini hayata geçirdi. Bu ekipler, gönüllü çalışanlarımızdan
oluşuyor. Disruption gruplarından faaliyet alanlarımıza pozitif etkisi
olacak yeni iş fikirleri geliyor. Bu fikirleri işimizin geleceği
açısından dikkatle inceliyor ve uygun olanları hayata geçiriyoruz. Bu
anlamda 'disruption'a sürekli devam ettiğimizi, çalışma modellerimizi
gerekirse altüst ederek daha verimli modellere ulaşmak için
çalıştığımızı söyleyebiliriz. Bahsettiğimiz bu kültürel dönüşümü
sağlamak ve dijital farkındalık yaratmak için uzun yıllardır aynı
şekilde iş yapmaya alışmış olan üst yönetimimize dijital eğitimler
veriyoruz. Aynı zamanda orta kademedeki iş süreçlerini yürüten,
operasyonel kararları alan yöneticilerimiz için Koç Üniversitesi ile
iş birliğine giderek derinlemesine bir eğitim programı oluşturduk. Bu
eğitim programını da 'Data Navigator' olarak isimlendirdik.'

Yeni mezunlara fırsat vermek istiyoruz

Ali Ülker, veriyi iyi kullanabilmenin bilincinde olduklarını,
şirket içinde bu konuyla ilgili iyi bir mühendislik çalışması
yapmaları gerektiğini söyledi.
Yeni neslin bu konuda çok daha donanımlı olduğunu aktaran Ülker,
"Bu nedenle yeni mezunlara bu konuda fırsat vermek istiyoruz ve
bununla ilgili de bir program başlattık. Genç üniversite mezunlarını,
özellikle de yazılım alanındaki genç yetenekleri bünyemize katıyoruz.
Gençlerden alacağımız katkıyı kendi kurumsal uzmanlık ve deneyimimizle
birleştirdiğimizde ortaya güzel bir çalışma çıkacağına inanıyoruz.
Yani yazılım ve programlama faaliyetlerini üniversite mezunu genç
arkadaşlar sürüklerken, içerideki yöneticilerin deneyiminden de
istifade edecekler. Böylece birbirini destekleyen ve tamamlayan iki
grubun sinerjisiyle verimli, farklı bir sistem ve dijital platform
oluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Fabrika kadar ofiste otomasyon da önemli

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, mevcut performans
sistemlerinin yeni dünya düzeninde yetersiz kaldığını belirterek,
mesai kavramında da değişiklik olduğunu söyledi. 'Eskiden saat
08.30-17.30 arasında iş yerinde olmak mesai için yeterliydi' diyen
Ülker, evden çalışma sistemiyle verimlilikte de artış beklentisi
oluştuğunu kaydetti.
Ofis otomasyon sistemlerinde Endüstri 4.0 kavramının daha çok
fabrikalardaki verimliliği artırma odaklı geliştiğini aktaran Ülker,
şöyle konuştu:
'Fabrika kadar ofiste otomasyon da önemli. Şu ana kadar ofiste
otomasyon çalışmaları ağırlıkla data işlemeye yönelikti. Fakat veri
analitiği dediğimiz raporlama sistemleri ve karar mekanizmalarını
etkileyen, hatta sizin adınıza karar verebilen süreç ve mekanizmalar
da mutlaka ofis otomasyonuna dahil edilecektir. Bu otomasyon
çalışmalarını geliştirmek üzere de çalışmalarımız bulunuyor. Genç
yönetim kurulu üyemiz Yahya Ülker'in Yıldız Ventures adında bir
girişimi var. Onlar da start-up'larla 'İşteki dönüşümü acaba
start-up'ın gücünü kullanarak nasıl değerlendiririz?' konusuna
odaklanarak çalışmalara devam ediyor. Konuyla ilgili başka alt
stratejilerimiz de mevcut ama ana odağımız kütlesel değişim. Dijital
dönüşüme ağırlıklı olarak Data Navigator sistemi ve otomasyon,
performans otomasyonu ve ofis otomasyonu konuları ekseninde bakıyoruz.'

Çalışma ortamı değişti, toplantı süreleri kısaldı

Ali Ülker, pandeminin getirdiği 'yeni normal'le birlikte çalışma
ortamının çok fazla değiştiğini ifade ederek, 'Şu anda çalışan
arkadaşlarımızın yalnızca üçte biri ofiste bulunuyor. Diğerleri
uzaktan çalışıyor. Bu noktada sosyal aidiyet konusu önem arz ediyor.
Çünkü eskiden yüz yüze görüştüğümüz, her gün gördüğümüz
arkadaşlarımızı haftada bir, ayda bir görür hale geldik.' dedi.
Uzaktan çalışma ile yüz yüze yapılan toplantıların yerini dijital
toplantıların aldığını aktaran Ülker, buna bağlı olarak da toplantı
sürelerinin kısaldığını söyledi.
Ülker, sözlerine şöyle devam etti: "Eskiden 90 dakikada
bitirdiğimiz toplantılar, daha odaklı gittiğimiz için şimdi 45
dakikaya düştü. Dijital dönüşümle beraber toplantıları daha hedef
odaklı ve kısa tutmak, uzun vadede ise mümkün olduğu kadar
toplantıları azaltmak gerekiyor. Artık dijital ortamda görev
dağılımının farklı şekilde platformlar üzerinden yapılması ve iş yapma
kültürünün buna göre şekillendirilmesi önemli. Eski düzendeki gibi
sabit olarak belli saatlerde, belli konular hakkında toplantı yapmak
gerekmiyor. Fikir üretmek, konsept geliştirmek için toplanmaya tabii
ki ihtiyaç var ancak yeni düzende işleri görüşmek için toplanmaya
gerek olmaması gerektiğini, toplanılsa bile 5-10 dakikalık çok kısa
seanslarla işi sonuçlandırmak gerektiğini düşünüyorum."

Sistem otomasyonumuz sayesinde global ölçekteki faaliyetlerimizi
verimli şekilde yürütüyoruz

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, dijitalleşmenin
önündeki en önemli ve en büyük kültürel engellerden birinin geçmişteki
iş yapma alışkanlıkları olduğunu belirterek, alışılmışlıkları
inovasyonla aşmanın mümkün olabileceğini vurguladı.
İnovasyonda süreç otomasyonuna büyük önem verdiklerini ifade eden
Ali Ülker, şunları kaydetti:
"Global boyutta faaliyet gösteren bir şirketiz. Çin'deki ekiple de
bazı işleri yürütmemiz gerekiyor. Amerika, İngiltere, Nijerya veya
Hindistan'daki fabrikalardaki iş ve süreçlerle ilgili konular da
ortaya çıkabiliyor. Bu farklı ülke ve kıtalardaki birimlerin
birbiriyle interaktif olarak çalışabilmesi, iş süreçlerini
tanımladıktan sonra bu süreçlerin sistematik ve dijital olarak sisteme
aktarılması çok önemli. Sistem otomasyonu sayesinde fiziki engelleri,
mesafeyi ve zaman engelini ortadan kaldırıyoruz. Bunu başarabilmek
için de iyi bir süreç yönetimi gerekiyor.
Dijitalleşmenin planlamalara da büyük katkısı var. Yurt dışıyla
birlikte 61 fabrikamız bulunuyor. Bunların tedarik zincirini birbirine
entegre edebilmek, üretim planlarının üstesinden gelebilmek, işleri
global olarak yürütebilmek, yönetebilmek, ürünlerin pazara zamanında
doğru şekilde ulaşmasını sağlamak ve dağıtım ağımızı kontrol etmek
ancak dijital planlamayla söz konusu olabiliyor. Sistem otomasyonumuz
sayesinde iyi bir değer zinciri yönetimi gerçekleştiriyor ve bütün bu
global ölçekteki faaliyetlerimizi verimli ve sorunsuz şekilde
yürütüyoruz."

Master Data ile anında veri akışını sağlayabilmek çok önemli

Ali Ülker, Holding şirketlerinde Godiva ile Pladis'in de kendi
arasında yeni bir platform, ortak bir veri havuzu üzerinden nasıl
iletişim kurabileceği ve yönetebileceği üzerine bir çalışma
yapacaklarını belirterek, "Godiva ile Pladis'ten başlayarak tüm
şirketlerimiz için Master Data planlaması yapacağız. Tüm şirketleri
birbirine entegre edecek bu projemiz, minimum 2 sene sürecek ve global
ölçekte bir çalışma olacak. Önümüzdeki dönemde tüm şirketlerin belli
bir platform üzerinde birbiriyle bütünleşmiş bir sinerji ortamı
oluşturması, Master Data ile anında veri akışını sağlayabilmek çok
önemli" dedi.
e-ticaret platformlarının ticari hayatı tamamen farklı bir boyuta
çektiğini aktaran Ülker, "Biz Yıldız Holding olarak Türkiye'de yine
bir ilke imza attık ve e-Star adı altında e-ticaret platformlarına
hizmet götüren bir satış örgütü kurduk. Bu satış örgütü, sadece
dijital şirketlere hizmet veriyor ve pazarlama olarak konvansiyonel
perakendeye göre oldukça farklı yöntemlerle çalışıyor. Ürün gamını da
klasik perakendede satılan ürün gamından farklılaştırmaya çalışıyoruz.
Dolayısıyla e-Star oluşumu, yine sektöre yenilik kazandırdığımız
çalışmalardan biri oldu" diye konuştu.
Çok dinamik ve hızlı dönüşen bir yapımız var
Holding şirketlerinden istegelsin ile marketçiliği online'a
taşıdıklarını ifade eden Ülker, ŞOK Marketler'de Cepte ŞOK
uygulamasıyla mikro dağıtıma başladıklarını aktardı.
ŞOK Marketler'in aynı zamanda bir ödeme platformu olarak, ŞOK
kasalarının da banka şubesi gibi kullanılabildiğini aktaran Ali Ülker,
fatura ödeme, para havalesi gibi bazı işleri yapabildiklerini de
sözlerine ekledi.
Ali Ülker, "Yeni dünya düzeni bambaşka çalışma modelleri
gerektiriyor. Konvansiyonel şirketlerin de hızla kendisini değişen
dünyaya adapte etmesi ve dijitale geçmesi gerekiyor. Bu konunun Yıldız
Holding'le ilgili en güzel tarafı ise bu ihtiyacı çalışanlarımızın da
hissediyor, ihtiyaca yönelik konuları kendileri projelendiriyor ve
çalışmaları ilerletiyor olması. O yüzden de çok dinamik ve hızlı
dönüşen bir yapımız var. Yani özetle, dijitali farklı ve yeni iş
modelleri ile hayatımıza adapte edebilmeyi ve işimizi bu sayede daha
da yukarıya taşıyabilmeyi başardığımıza inanıyoruz" ifadelerini
kullandı.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.062
Değişim :  -1,28% |  -117,12
Açılış :  9.185  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.062
En Yüksek
9.237
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YAYLA 17,27 70.630.212 % 10,00  
KTLEV 132,00 488.352.001 % 10,00  
BRKVY 181,50 26.756.047 % 10,00  
INVEO 49,94 356.192.844 % 10,00  
PATEK 109,50 1.280.753.532 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,2009 31,2309 % 0,09  
Euro 33,9100 33,9771 % 0,37  
Sterlin 39,4160 39,6137 % 0,08  
Frank 35,3764 35,5895 % 0,02  
Riyal 8,3008 8,3425 % 0,07  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,44 22,49 % 0,66  
Platin 878,09 882,80 % 0,66  
Paladyum 931,68 933,20 % 0,66  
Brent Pet. 81,86 81,86 % 0,66  
Altın Ons 2.034,21 2.034,78 % 0,66