MB: Enflasyon yüksek seyretmeye devam edecek

29.05.2014 18:04

Son güncelleme : 29.05.2014 18:05Merkez Bankası Para Politikası Kurulu önümüzdeki dönemde tüketici kredilerindeki yavaşlamanın ve özel kesim talebindeki ılımlı seyrin maliyet şoklarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlaması beklendiğini vurgulayarak, ilk çeyrekte Türk lirasında yaşanan değer kaybının büyük bir kısmının geri alınmasının enflasyon görünümü üzerinde olumlu katkı yapacağını bildirdi.


Merkez Bankası Para Politikası Kurulu önümüzdeki dönemde tüketici kredilerindeki yavaşlamanın ve özel kesim talebindeki ılımlı seyrin maliyet şoklarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlaması beklendiğini vurgulayarak, ilk çeyrekte Türk lirasında yaşanan değer kaybının büyük bir kısmının geri alınmasının enflasyon görünümü üzerinde olumlu katkı yapacağını bildirdi. Kurul, döviz kuru hareketlerinin gecikmeli etkileri ve gıda fiyatlarının olumsuz seyri nedeniyle enflasyonun bir müddet daha hedefin belirgin olarak üzerinde seyretmesi beklendiğini ifade etti.
Merkez Bankası Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayımladı.

Toplantı özetinde Nisan ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 1.34 oranında arttığı ve yıllık enflasyonun 1 puanlık yükselişle yüzde 9.38 olduğuna dikkat çekilerek, "Yıllık enflasyondaki artış başta gıda fiyatlarından kaynaklanırken Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileri temel mal fiyatları kanalıyla çekirdek enflasyon göstergelerini olumsuz yönde etkilemeye devam etmiştir" denildi.

Gıda grubunda yıllık enflasyon belirgin bir artışla yüzde 13.15'e yükseldiğinin vurgulandığı toplantı özetinde, bu gelişmede, yılın ilk çeyreğindeki ılımlı seyrinin aksine Nisan ayında sert bir artış sergileyen meyve fiyatlarının belirleyici olduğu kaydedildi. İşlenmiş gıda grubunda ise yıllık enflasyondaki yükselişin daha sınırlı kaldığı ifade edildi.

Hizmet fiyatlarının aylık bazda yüzde 0.55 oranında artarken grup yıllık

enflasyonu yüzde 8.61 ile yatay bir seyir izlediğini vurgulandığı özette, "Meyve ve sebze dışı gıda grubundaki gelişmeler nedeniyle yiyecek hizmetleri (lokanta-otel) fiyatlarında süregelen artışların ilk çeyrek geneline kıyasla yavaşladığı gözlenmiştir. Bu dönemde kira, ulaştırma ve haberleşme gruplarında görece ılımlı bir seyir izlenirken diğer hizmet kalemlerinde (sağlık ve eğitim grupları başta olmak üzere) yıllık enflasyondaki yükselişin devam ettiği görülmüştür. Mevsimsellikten arındırılmış veriler, hizmet grubu enflasyonu ana eğiliminde ek bir ivmelenme olmaksızın yüksek düzeylerin korunduğuna işaret etmiştir" denildi.

-TEMEL MAL GRUBU ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜKSELİŞİNİN SÜRÜKLEYİCİSİ OLDU-

Toplantı özetine göre temel mal grubu yıllık enflasyonu Nisan ayında 1.06 puanlık bir artışla yüzde 11.10'a yükseldi. Türk lirasındaki birikimli değer kaybı sonucunda dayanıklı tüketim mallarında yıllık enflasyon yüzde 15.87'ye ulaştı. Bu grupta, otomobil ve beyaz eşya fiyatlarındaki artış eğilimi yavaşlarken mobilya fiyatları belirgin bir artış kaydetti. Giyim fiyatları ise Nisan ayında mevsimsel ortalamalarının üzerinde bir artış sergiledi ve grup yıllık enflasyonu yüzde 7.61'e yükseldi. Nisan ayı gelişmeleri döviz kuru etkilerinin, belirli gruplarda hafiflemekle birlikte, temel mal grubu geneline yayıldığına işaret etti. Bu doğrultuda temel mal grubu, çekirdek enflasyon göstergelerinin ana eğilimindeki yükselişin başlıca sürükleyicisi oldu.

-"İLK ÇEYREĞE İLİŞKİN VERİLER İKTİSADİ FAALİYETTE ILIMLI BİR ARTIŞA İŞARET ETTİ"-

Kurul'a göre 2014 yılının ilk çeyreğine ilişkin veriler iktisadi faaliyette ılımlı bir artışa işaret etti. Üretim tarafından değerlendirildiğinde, sanayi üretim endeksi Ocak ayındaki artışın ardından, Şubat ve Mart aylarında sınırlı oranda azaldı. Böylece, ilk çeyrekte üretim bir önceki çeyrek ortalamasının yüzde 1.4 oranında üzerinde gerçekleşmiş ve dönemlik bazda istikrarlı artış eğilimini devam ettirdi. Önümüzdeki dönemde de, ihracatın desteği ve yurt içi

talepteki ılımlı seyir ile üretimdeki artışın devam etmesi öngörüldü.

-"DAYANIKSIZ MALLAR TÜKETİMİ VE İNŞAAT YATIRIMLARINA İLİŞKİN VERİLER OLUMLU"-

Harcama tarafına ilişkin veriler, ilk çeyrekte özel kesim talebinin dayanıklı

mallar tüketimi ve özel makine-teçhizat yatırımı kaynaklı olarak zayıfladığına

işaret etti. Kurul'a göre dayanıksız mallar tüketimi ve inşaat yatırımlarına ilişkin veriler olumlu seyretti. İlk çeyrekte, tüketim malları ithalatının alt kalemleri incelendiğinde binek otomobil ithalatında belirgin bir düşüş, dayanıklı ve yarı dayanıklı mallar ithalatında ise daha ılımlı bir düşüş gözlenirken, dayanıksız mallar ithalatı artmaya devam etti. Bu dönemde, dayanıklı tüketim malları üretimi bir önceki çeyreğe göre gerilerken

dayanıksız mallar üretimi artmaya devam etti. Makine-teçhizat yatırımlarına ilişkin göstergelerden taşımacılık hariç yatırım mallarının üretimi ve ithalatı geriledi. İnşaat yatırımlarına ilişkin veriler ise inşaat yatırımlarındaki artışın sürdüğünü gösterdi.

-"KREDİLER VE İTHALAT GÖSTERGELERİ BU TOPARLANMANIN ILIMLI OLACAĞINA İŞARET EDİYOR"-

Kurul'a göre belirsizlik algısındaki azalma, güven endekslerinde gözlenen toparlanma ve Türk lirasındaki değer kazancı ile birlikte tüketim talebindeki toparlanmanın desteğiyle yurt içi talebin ikinci çeyrekten itibaren kademeli bir artış eğilimine gireceği düşünüldü. İkinci çeyreğe ilişkin TCMB İktisadi Yönelim Anketi (İYA), PMI, krediler ve ithalat göstergeleri bu toparlanmanın ılımlı olacağına işaret etti.

-"İHRACAT BÜYÜME EĞİLİMİNİ KORUDU"-

Kurul'a göre bon dönem verileri ihracatın büyüme eğilimini 2014 yılı ilk çeyreğinde de koruduğunu gösterdi. Altın hariç ihracat miktar endeksi Mart ayında da artış gösterdi, böylece ilk çeyrekte bir önceki çeyrek ortalamasının üzerinde seyretti. Son dönemde anket göstergelerinin işaret ettiği küresel ölçekteki toparlanmanın ve dünya ticaretindeki canlanmanın etkileriyle önümüzdeki dönemde ihracatın olumlu bir seyir izlemesi beklendi. PMI ve İYA

ihracat siparişi göstergeleri de bu beklentiyi destekledi.

-"NET İHRACAT, BÜYÜMEYE OLUMLU KATKI YAPACAK"-

Toplantı özetinde Kurul, mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre toplam ve tarım dışı işsizlik oranlarının 2014 yılının Şubat döneminde gerilediğine vurgu yaptı. Bu dönemde, işsizlik oranlarının azalmasının tarım dışı istihdamda meydana gelen güçlü artıştan kaynaklandığına dikkat çeken Kurul, İYA göstergeleri arasında yer alan toplam istihdam beklentisinin ise mevsimsellikten arındırılmış verilere göre iyimser beklentiler yönündeki eğilimini sürdürdüğünü bildirdi. Son dönemde açıklanan verilerin yurt içi özel kesim nihai talebinin ılımlı bir seyir izleyeceğini; net ihracatın dış talepteki toparlanmanın da etkisiyle büyümeye olumlu katkı yapacağını gösterdiğine işaret eden Kurul, talep bileşenlerinin mevcut görünümünün enflasyon baskılarını sınırlaması ve cari işlemler açığındaki iyileşmeyi desteklemesinin beklendiğini bildirdi.

-"ÖLÇÜLÜ İNDİRİME GİDİLMESİNE KARAR VERİLDİ"-

Fed'in varlık alımına dair belirsizliklerin yakın dönemde büyük ölçüde azalmış

olması ve küresel büyümedeki toparlanma ile birlikte küresel finansal

piyasalarda risk algılamalarında düzelmeler yaşandığını vurgulayan Kurul, bu gelişmeler sonrasında, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarında uzun bir aradan sonra sınırlı miktarlarda girişler gözlendiğini ifade etti. Türkiye'ye özgü risklerin yoğun olduğu dönemlerde bozulan risk göstergeleri ise yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin azalması ile birlikte iyileşme sergilediğine dikkat çeken Kurul şunları kaydetti:

"Son dönemde gözlenen bu belirsizlik azalması ve risk primi göstergelerindeki iyileşme sonucunda tüm vadelerde piyasa faizlerinde düşüşler yaşanmıştır. Kurul, bu gelişmeler çerçevesinde, bir hafta vadeli fonlama faizinde ölçülü bir indirime gidilmesine karar vermiştir. Getiri eğrisinin, bu karardan sonra da yataya yakın seyretmesi ile para politikasındaki sıkı duruşun devam edeceği değerlendirilmektedir"

-"ENFLASYONUN BİR MÜDDET DAHA HEDEFİN BELİRGİN OLARAK ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENİYOR"-

Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarını yakından takip

edildiğini bildirdi. Önümüzdeki dönemde tüketici kredilerindeki yavaşlamanın ve özel kesim talebindeki ılımlı seyrin maliyet şoklarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlaması beklendiğini ifade eden Kurul, "Ayrıca Ocak ayında gerçekleştirilen güçlü ve önden yüklemeli parasal sıkılaştırma ve yakın dönemde azalan belirsizliklerin katkısı ile ilk çeyrekte Türk lirasında yaşanan değer kaybının büyük bir kısmı geri alınmıştır. Kurlardaki bu gelişmenin enflasyon görünümü üzerinde olumlu katkı yapacağı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, döviz kuru hareketlerinin gecikmeli etkileri ve gıda fiyatlarının olumsuz seyri nedeniyle enflasyonun bir müddet daha hedefin belirgin olarak üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Kurul, bu süreçte enflasyon beklentilerini, fiyatlama davranışlarını ve enflasyonu etkileyen diğer unsurları yakından izleyecek ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruşu sürdürecektir" değerlendirmesinde bulundu.

-"CARİ İŞLEMLER AÇIĞINDA BELİRGİN BİR İYİLEŞME GÖZLENECEĞİ TAHMİN EDİLDİ"-

Kurul, sıkı para politikası duruşunun ve alınan makro ihtiyati önlemlerin

etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiğini ifade etti.

Kredi alt kalemleri incelendiğinde tüketici kredileri ve kredi kartları büyüme

oranlarında belirgin bir yavaşlama gözlendiğine dikkat çeken Kurul, ticari kredi büyüme oranı ise geçmiş yıllardaki ortalama patikasına yakın bir seyir izlemektedir. Kurul, kredi büyüme kompozisyonundaki bu olumlu eğilimin finansal istikrara, dengelenme sürecine ve enflasyondaki düşüşe katkı yapacağını değerlendirdi. Son dönemde açıklanan verilerin de bu gelişmelerle uyumlu olarak yurt içi özel kesim nihai talebinde ılımlı bir seyre işaret ettiğini ifade eden Kurul, net ihracatın ise Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dış talepteki toparlanma ve reel kur gelişmelerinin sonucunda büyümeye olumlu katkı yapması beklendiğini belirtti. Kurul, talep bileşenlerinin mevcut görünümü altında 2014 yılında toplam talep koşullarının enflasyon baskılarını sınırlayacağını ve cari işlemler açığında belirgin bir iyileşme gözleneceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

-"MERKEZ BANKASI DÖVİZ REZERVLERİNİ ARTIRICI YÖNDE ADIMLAR ATILABİLECEK"-

Toplantı özetinde, küresel para politikalarına dair belirsizlik azalmış olsa da halen tam olarak ortadan kalkmadığı vurgulandı. Fed'in politika faizinde artırıma gitmesine dair zamanlamaya ve hıza ilişkin beklentilerin finansal piyasalarda fiyatlamalar için önem taşıdığı belirtildi. Faiz kanalının aktarım mekanizmasının varlık alımlarına göre daha iyi bilindiğini ve para politikasının yüksek frekanslı veriye olan bağlılığının azaldığına dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"Bu sebeplerle faiz artırımının finansal piyasalardaki belirsizlik etkisinin varlık alımından çıkış politikasının etkisine kıyasla daha sınırlı olabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası tarafından nicel genişleme uygulanması da sermaye akımlarını destekleyen diğer bir unsur olabilecektir. Bu gelişmeler çerçevesinde gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımları tekrar hızlanabilecektir. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Merkez Bankası döviz rezervlerini arttırıcı yönde adımlar atabilecektir."

12:351.441
Değişim :  -0,25% |  -3,54
Açılış :  1.441  
Önceki Kapanış :  1.445  
En Yüksek
1.445
En Düşük
1.438
BIST En Aktif Hisseler12:35
VAKFN 11,34 111.880.962 % 0,00  
CEMAS 1,39 191.310.243 % 0,00  
DAGHL 11,80 711.247 % 0,00  
EKGYO 1,86 75.487.300 % 0,00  
BLCYT 18,92 6.357.879 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,4404 8,4705 % -0,37  
Euro 10,2497 10,2921 % 0,22  
Sterlin 11,8873 11,9469 % -0,18  
Frank 9,3401 9,3964 % -0,09  
Riyal 2,2486 2,2599 % -0,52  
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.844 1.844 17,51  
Altın Gr. 501 501 2,05  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,40 27,43 0,32  
Gümüş Gr. 7,45 7,46 0,05  
B. Petrol 68,78 68,78 1,73