Allianz`dan rekor gelir

23.02.2016 13:52

Son güncelleme : 23.02.2016 14:34

Allianz Grubu`nun toplam gelirleri 2015`te yüzde 2,4 artarak 125,2 milyar euro ile yeni bir rekora ulaştı.Allianz Grubu'nun toplam gelirleri 2015'te %2,4 artarak 125,2 milyar euro ile yeni bir rekora ulaştı. Grubun 2015 faaliyet kârı %3,2'lik artışla 10,7 milyar euro'ya ulaştı. Dördüncü çeyrek faaliyet kârı %14,5'lik artışla 2,6 milyar euro'ya ulaşan Allianz Grubu'nun Solvency II direktiflerine göre % 200 oranındaki güçlü sermaye yapısı da sağlamlığını ve etkin kurumsal yapısını ortaya koydu. Yönetim Kurulu'nun hisse başına 7,3 euro temettü önereceği belirtilirken 10,5 milyar euro olan 2016 faaliyet kârı hedefinin artı/eksi 500 milyon euro ile gerçekleşeceği beklentisi paylaşıldı. Mal ve Kaza sigortaları segmentindeki güçlü büyümeye Allianz Türkiye'nin katkısı ise dikkat çekiyor.

Dünyanın önde gelen sigorta ve finans şirketlerinden Allianz Grubu, dördüncü çeyrekte sergilediği üstün performansı sayesinde yıl içinde toplam 10,7 milyar euro faaliyet kârı elde ederek 2015 yılını çok güçlü bir sonuçla kapattı. Mal ve kaza sigortaları segmentinde, doğal afetlerden bir önceki yıla göre daha fazla etkilenmiş olmasına rağmen gerek faaliyet kârı ve gerekse prim üretiminde özellikle Allianz Türkiye ve AGCS'in katkısıyla artış kaydedildi. Hayat sigortaları segmentinde ürün karmasındaki stratejik değişim nedeniyle gelirlerde biraz düşüş görülse de faaliyet kârı arttı. Fon Yönetiminde üçüncü taraf net çıkışları yıl içinde azalmaya devam etti. Üçüncü taraf fon yönetimi ortalamasının daha düşük olması segmentin faaliyet kârına da yansıdı. 

Allianz SE CEO'su Oliver Bäte, "Allianz, giderek zorlaşan faaliyet ortamında da olsa istikrarlı şekilde güçlü sonuçlar elde etmeye devam etmektedir. İşimiz sağlıklı ve çok iyi çeşitlendirilmiş durumdadır. Bu nedenle güçlü sonuçlar elde etmeye devam edeceğimizden eminiz. 2016 yılında artı eksi 500 milyon euro farkla 10,5 milyar euro faaliyet kârı elde etmeyi hedefliyoruz. . Yönetim Kurulu 2015 için hisse başına 7,3 euro temettünün 2014 yılına göre %6,6 arttı," dedi.

Allianz SE CFO'su Dieter Wemmer ise "Dördüncü çeyrekte sigorta faaliyetlerimizdeki güçlü performansımız ve fon yönetimindeki performans ücretlerimiz nedeniyle yılın toplam faaliyet kârı hedeflenen kazanç aralığının üst sınırına yaklaştı. Aktif risk yönetimi sayesinde Solvency II kurallarına göre %200 gibi güçlü bir sermaye rasyosu elde ederek günümüz dalgalı pazarlarına çok iyi hazırlanmış olduk" dedi

GRUP GENELİNDE GÜÇLÜ FAALİYET KÂRI BÜYÜMESİ

Allianz Grubu'nun faaliyet kârı yıl itibarıyla %3,2 artışla 10,7 milyar euro rakamına ulaşarak 2015 yılı hedef aralığının üst sınırına yaklaştı. Sigorta faaliyetleri sayesinde büyüme sağlanmasına rağmen, Fon Yönetimindeki faaliyet kârı beklendiği gibi düştü. Faaliyet dışı sonucun daha iyi olması sayesinde hissedarlara ait net kârda %6,3 artış sağlandı. Toplam gelir yıl itibarıyla %2,4 arttı. Hisse başına baz kazanç (EPS) %6,2 artışla 14,56 euro oldu. Öz sermaye kârlılığı 2015 yılında %12,5 olarak gerçekleşti. 2014 yılı sonunda %191 olan Solvency II rasyosu aktif risk yönetimi sayesinde %200'e yükseldi. Kasım 2015,'te Alman Murakabe Kurulu içsel modeli onayladı. Toplam gelir dördüncü çeyrekte %1,1 düştü. Bunun ana nedeni, hedeflendiği gibi Hayat ve Sağlık sigortaları segmentinde birim bağlantılı ve sermaye açısından verimli ürünlere yönelme stratejisiydi. 

Faaliyet kârı büyümesi çeyrek içinde Hayat ve Sağlık segmentinde oldukça güçlüydü. Bunun nedeni özellikle Almanya'daki net gerçekleşen kazançlarla ve ABD'deki büyüyen fon tabanıydı. Mal ve Kaza sigortaları segmentinde risk değerlendirme ve yatırım sonuçlarının daha iyi olması, faaliyet kârı büyümesini de destekledi. Fon Yönetimindeki olumlu döviz kuru etkisi ve yüksek performans ücreti gelirleri, fon yönetiminin azalmasını bir ölçüde telafi etmiş oldu.

MAL VE KAZA SİGORTALARINDAKİ BÜYÜMEYE TÜRKİYE'NİN KATKISI   

Mal ve Kaza sigortaları segmentinde brüt yazılan primler, yıl itibarıyla %6,8'lik artışla 51,6 milyar euro'ya ulaştı. Döviz kuru ve konsolidasyon etkileri hariç tutulduğunda, dönemsel büyüme %2,9 olarak gerçekleşti. Bu büyümenin ardındaki ana faktörler Allianz Worldwide Partners, Türkiye ve endüstriyel sigortacı Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) oldu. Faaliyet kârı yıl itibarıyla %4,1 artışla 5,6 milyar euro oldu. Yıl itibarıyla bileşik rasyo, önceki yıla göre 0,3 puan artışla %94,6 olarak gerçekleşti. Doğal afetlerin etkisi önceki yıla göre 0,9 puan artışla %1,6'ya yükseldi.

Prim üretimi 2015 yılı dördüncü çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre %1 azalışla 10.9 milyar euro olarak gerçekleşti. Döviz kuru ve konsolidasyon etkileri hariç tutulduğunda ve yine özellikle Allianz Türkiye ve AGCS sayesinde dönemsel büyüme %2,6 olarak gerçekleşti. Gerek fiyat ve gerekse hacim yönünden etkileri olumlu oldu.

Faaliyet kârı dördüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre %8,6 artışla 1,2 milyar euro oldu. Özellikle Birleşik Krallık'ta yaşanan fırtına ve su baskınları ile birlikte Fransa, ABD ve Hindistan'da meydana gelen seller nedeniyle doğal afet hasarları artış gösterdi. Bileşik rasyo önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan iyileşerek dördüncü çeyrekte %96,2 oldu

ANA VE GELİŞEN PAZARLARDA BÜYÜME DEVAM ETTİ
Allianz Grubu yönetimi değerlendirmesinde ana pazarların yanı sıra gelişen pazarlarda büyüme devam ederken, son on yıldaki en büyük yıllık prim büyümesi gerçekleşmiş olduğunu kaydetti. Son dönemde Hollanda'daki ticari bir mal ve kaza sigortaları portföyünün devralınması da dâhil hedefli alımlar yardımıyla grubunun büyüme stratejisinin devam edeceğini iletti.

HAYAT VE SAĞLIK SİGORTALARI ÜRÜN KARMASINDAKİ STRATEJİK DEĞİŞİMİ HIZLANDIRIYOR

Hayat ve sağlık sigortasında genelde daha yüksek yatırım kârlılığı sonucu yıl itibarıyla faaliyet kârı %14,1 sıçramayla 3,8 milyar euro olarak gerçekleşti. Zorunlu primler yıl itibarıyla %0,6 düşüşle 66,9 milyar euro oldu. Yeni İş Kârlılığı'nın (NBM) yıl içindeki gelişiminde birim bağlantılı ve sermaye açısından verimli ürünlere yönelme stratejisinin izleri görüldü. İlk yarıda,  piyasa volatilitesinin yüksek ve faiz oranlarının da düşük seyretmeye devam etmesi yeni iş kârlılığının %1,5 gibi nispeten düşük bir oranda gerçekleşmesine neden oldu. Ancak ürün karmasındaki hedeflenen değişim yılın ikinci yarısını olumlu etkiledi. Yeni iş kârlılığı neredeyse ikiye katlanarak %2,9 olurken yılın ortalaması da %2,1 oldu. Dolayısıyla yeni işlerden elde edilen gelir ilk yarıya göre artışla ikinci yarıda daha yüksek olarak gerçekleşti. Ancak yılın ilk yarısındaki düşük faiz oranı ortamının olumsuz etkisi sonucu yeni işlerden elde edilen gelir 2014 yılına göre %18,5 düşüşle 1,2 milyar euro olarak gerçekleşti.

ZORUNLU PRİMLER 17 MİLYAR EURO

Zorunlu primler dördüncü çeyrekte %1,8 düşüşle 17,0 milyar euro olarak gerçekleşti. Bunun nedeni esas itibarıyla İtalya'daki geleneksel ürünlerin satışındaki azalma ve yine ABD'de 2014 yılı dördüncü çeyreğinde sabit endeksli düzenli gelir ödemesi (annüite) işinden elde edilen yüksek primlerin bu yıl aynı şekilde gerçekleştirilememiş olmasıydı. Faaliyet kârı çeyrek itibarıyla %63,7 artışla 1,1 milyar euro oldu. Bu artışın ardındaki ana neden, ABD'deki fon tabanının yatırım kârlılığındaki büyüme ve Almanya'daki hayat işinden elde edilen net gerçekleşen kazançlardı. Çeyrek itibarıyla yeni işlerden elde edilen gelir (VNB) 392 milyon euro olarak gerçekleşti. Ürün stratejisindeki değişiklikler sonucunda, primler birim bağlantılı ve sermaye açısından verimli ürünlere kayarken yeni iş kârlılığı bir önceki yıla göre 0,3 puan artışla %2,8'e yükseldi. Özelikle düşük faiz ortamı için tasarlanmış olan yeni ürünlere geçişin devam etmesi ve 2015'in ikinci yarısında yeni iş kârlılığında büyük ölçüde iyileşme görülmesi 2015 yılında Hayat ve sağlık sigortalarında iki en önemli alanında büyük bir başarı kaydetti:

FON YÖNETİMİ: ÜÇÜNCÜ TARAF NET ÇIKIŞLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTILDI

Fon Yönetimindeki faaliyet kârı yıl itibarıyla %11,8 azaldı. Bu küçülme, esas itibarıyla PIMCO'daki üçüncü taraf net çıkışları, her ne kadar azalmış olsa da devam ediyor olması sonucu fon tabanındaki genel daralmadan kaynaklandı. Yine diğer bir etken de yönetim altındaki üçüncü taraf fon yönetimi kârlılığındaki düşüş oldu. PIMCO'daki üçüncü taraf net çıkışları 2014'e göre yarı yarıya azalmış olsa da diğer taraftan Allianz Global Investors üçüncü taraf net girişlerinde rekor düzeyde hacim sağladı. Allianz Global Investors, 2012 yılında Fon Yönetimindeki yeni yapılanmanın uygulamaya geçirilişinden bu yana en yüksek faaliyet kârını gerçekleştirdi. Tüm segment için gider-gelir oranı (CIR) 5,3 puan artışla %64,5'e yükseldi. 

Faaliyet kârı dördüncü çeyrekte %8,2 artışla 637 milyon euro oldu. Ancak, esas itibarıyla ABD dolarının euro karşısında değer kazanmasından kaynaklanan döviz kurunun olumlu etkileri hariç dönemsel bazda bakıldığında faaliyet kârı %2,7 azaldı. Üçüncü taraf fon yönetimi ortalamalarındaki düşüş sonucu, ilgili gelirlerde de düşüş görüldü. Ancak bu düşüş kısmen de olsa daha yüksek performans ücretleri ve daha düşük faaliyet giderleri tarafından telafi edildi. Çeyrek itibarıyla gelir-gider oranı, bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen %64,3'e göre iyileşerek %63,0 oldu. Bunun temel nedeni çeyrek içinde alınan daha yüksek performans ücretleriydi

12 ÇEYREK ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ TARAF NET GİRİŞİ SAĞLANDI

30 Eylül 2015 tarihine göre üçüncü taraf fon yönetimi döviz kurundaki olumlu gelişmeler neticesinde 17 milyar euro artışla 1.276 milyar euro oldu. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 141 milyar euro olan net üçüncü taraf çıkışları, bu yılın dördüncü çeyreğinde 8 milyar euro'ya geriledi. Bu net çıkışların nedeni PIMCO'daki üçüncü taraf net çıkışlarıydı. Öte yandan Allianz Global Investors, 12 çeyrek üst üste üçüncü taraf net girişi sağladı. 

Allianz Grubu yönetimi değerlendirmesinde  2015 yılında fon yönetimi performansı, tahminlerle uyumlu gerçekleştiğini, PIMCO'daki net çıkışların giderek azalmasının ve Allianz Global Investors tarafındaki güçlü performansın oldukça sevindirici gelişmeler olduğunu ve Fon Yönetiminin, 2016'da ana odak alanı içinde olacağını bildirdi.

18:052.011
Değişim :  -0,15% |  -3,05
Açılış :  2.008  
Önceki Kapanış :  2.014  
En Yüksek
2.021
En Düşük
1.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
LINK 33,44 28.283.665 % 10,00  
SANEL 9,58 7.694.445 % 9,99  
KGYO 6,86 27.000.860 % 9,94  
ERCB 50,95 94.413.873 % 9,90  
LIDFA 4,89 73.534.804 % 9,89  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4300 13,4667 % 0,67  
Euro 15,2449 15,2928 % 0,98  
Sterlin 18,1614 18,2525 % 0,31  
Frank 14,6753 14,7637 % 1,21  
Riyal 3,5713 3,5892 % 0,55  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.831 -7,50  
Altın Gr. 791 791 1,23  
Cumhuriyet 5.267 5.346 2,00  
Tam 5.241 5.374 0,22  
Yarım 2.533 2.600 0,10  
Çeyrek 1.271 1.300 0,06  
Gümüş.Ons 24,22 24,25 -0,22  
Gümüş Gr. 10,47 10,48 -0,03  
B. Petrol 87,71 87,71 -0,67