Bakan Albayrak`tan önemli açıklamalar

20.01.2020 14:25

Son güncelleme : 21.01.2020 10:41

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye`nin 2019`u tarihe geçecek bir yumuşak inişle, pozitif bir büyümeyle geride bırakacağını belirterek, "Benzer iç ve dış kriz, şok, saldırı atak... Ne dersek diyelim. Türkiye, 2001 ve 2009`a kıyasla hakikaten çok başarılı bir şekilde bertaraf etmiş oldu" dedi.AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi basını yöneticileri ile bir araya geldiÄŸi 2019  DeÄŸerlendirme Toplantısı kapsamında yaptığı konuÅŸmada, 2018 Haziran-2019 Haziran  döneminde Türkiye'nin kabaca 3 farklı kur atağına maruz kaldığını söyledi.

Söz konusu dönemde kurun yoÄŸun bir ÅŸekilde dalgalandığını ve buna ek  olarak TL'de farklı geliÅŸmelerin yaÅŸandığını anlatan Albayrak, bunun ardından  ekonomide ve finansal mimaride öncelikli stratejinin istikrarı oluÅŸturan bir  süreçten geçildiÄŸini ifade etti.

Albayrak, gelinen noktada, 2019 itibarıyla, özellikle son 6 ayda  yaÅŸanan iç ve dış politik dalgalanmalara raÄŸmen stabilizasyonun yavaÅŸ yavaÅŸ  oluÅŸmaya baÅŸladığını aktararak, "Türkiye'de tüm bu geliÅŸmeler ışığında ciddi  iyileÅŸmeler yaÅŸanmaya baÅŸladığını gördük, gerek iç piyasada, gerek dış piyasada,  gerek risk primlerinde, gerek Türkiye'nin referans faizi dediÄŸimiz 2 yıllık  tahvil faizlerinde ciddi iyileÅŸmeleri bu süreçte görmeye baÅŸladık. Bu noktada  bizim için çok önemli olan 5 yıllık CDS risk primi göstergesinde ve 2 yıllık  devlet tahvil faizlerinde sadece son 1-2 yılın deÄŸil, bazı indikatörlerde son 3-5  yılın bile altında iyileÅŸmeyi ciddi anlamda görmeye baÅŸladık." diye konuÅŸtu.

Bunların dışında piyasaların yakından takip ettiÄŸi alanlarda çok  önemli adımlar attıklarından bahseden Albayrak, ÅŸunları kaydetti:

"Son 1,5 yılda Türkiye ekonomisinde sessiz ve devrim niteliÄŸinde o  kadar çok stratejik yapısal reforma imza attık ki... Belki son 70-80 senede ama  serbest piyasa ekonomisinden bahsediyorsak 1980'lerin ikinci yarısından bugüne  dediÄŸimiz 30-35 yılda hakikaten Türkiye ekonomisi üzerinde çok kritik adımlar  ortaya koyduk. Bu noktada gerek Merkez Bankası'nın, gerek Borsa Ä°stanbul'un,  gerek Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) dayalı iÅŸlemlerin, gerek  Overnight Indexed Swap (OIS) piyasasında, çok ciddi bir ÅŸekilde TL üzerinde gerek  deÄŸerleme gerek faiz referansı noktasında devrim niteliÄŸi diye sessiz adımlar  atmaya baÅŸladık. AÄŸustos ayındaki kur atağının hemen ardından Borsa Ä°stanbul'da  swap piyasası kurulması, ekim başı itibarıyla bu iÅŸlemlerin artık Borsa  Ä°stanbul'da gerçekleÅŸmesinin önünün açılmasıyla sadece bu iÅŸlemler deÄŸil, iÅŸlem  hacminin artması açısından da önemli bir süreç baÅŸlamış oldu. Sadece son 15 ayda,  ekim başından aralık sonuna kadar bu anlamda 1,5 trilyon liralık iÅŸlem  gerçekleÅŸti. Sadece karşılıklı swap iÅŸlemleri deÄŸil, faiz swapı iÅŸlemlerinin de  artık Borsa Ä°stanbul üzerinde inÅŸa edilmeye baÅŸlaması, hakikaten bu ülkenin kendi  para birimi özelinde gerek deÄŸerler, gerek faiz anlamında ihtiyaç duyulan  süreçlerin mimarisi artık Türkiye'de gerçekleÅŸmeye baÅŸladı. Bu noktada çok önemli  bir mesafe kat ettik."

"2019'U POZÄ°TÄ°F BÄ°R BÜYÜME Ä°LE GERÄ°DE BIRAKACAĞIZ"

Berat Albayrak, Ekim 2018'de Ä°stanbul'da açıkladıkları "Enflasyonla  Topyekün Mücadele" kapsamında, hükümet ve reel sektör baÅŸta olmak üzere tüm  paydaÅŸlarla birlikte enflasyonla mücadelede müthiÅŸ bir seferberliÄŸin ortaya  konulduÄŸunu belirtti.

Bu anlamda 2019'un enflasyonun dizginlenmesi ve müdahalenin  zamanlaması açısından kritik bir dönem olduÄŸuna iÅŸaret eden Albayrak, "2019 ÅŸu  açıdan da zor bir yıl oldu; biliyorsunuz 2014-2019 döneminde Türkiye'de 8 seçim  oldu. Seçim ikliminin ve atmosferinin oluÅŸturduÄŸu ekonomik anlamda bakıldığında,  zamların ertelendiÄŸi ve birçoÄŸunun 2019'a kaldığı bir yıl oldu. Zor bir 2019'u  Türkiye tüm paydaÅŸlarının güçlü desteÄŸi ve refleksi ile 2019 için YEP'de  koyduÄŸumuz yüzde 15,9 enflasyon hedefinin altında kapattı." deÄŸerlendirmelerini  yaptı.

Albayrak, enflasyonun 2020 ve sonrası açısından da kendileri için en  önemli çıpa olmaya devam edeceÄŸini vurgulayarak, "Gayrisafi yurt içi hasıla  artışı açısından baktığımızda ise 2019'u tarihe geçecek bir yumuÅŸak iniÅŸle,  inÅŸallah pozitif bir büyüme ile geride bırakacağız. Benzer iç ve dış kriz, ÅŸok,  saldırı atak... Ne dersek diyelim. Türkiye, 2001 ve 2009'a kıyasla hakikaten çok  baÅŸarılı bir ÅŸekilde bertaraf etmiÅŸ oldu." dedi.

Dengelenme sürecinin, disiplinli bir ÅŸekilde 2018 ve 2019'da ortaya  konulan performans ve belirlenen hedeflerin çoÄŸunun hayata geçirilmesi ile geride  bırakıldığını anlatan Albayrak, ÅŸöyle devam etti:

"Türkiye'nin artık, bir daha aynı sıkıntılara maruz kalmaması için, bu  deÄŸiÅŸim dediÄŸimiz olguyu tüm paydaÅŸlarla güçlü bir ÅŸekilde içine sindirerek  ortaya koyması gerek. Bu kapsamda yaptığımız il ziyaretleri ile bu deÄŸiÅŸimi iÅŸ  dünyasına, sanayi ve ticaret odalarına birebir anlatıyoruz. Türkiye'de artık  ekonominin tüm paydaÅŸlarıyla bu deÄŸiÅŸimi adım adım hayata geçirmek için  yürüyoruz. Sadece Merkez Bankası'nın son dönemde yapmış olduÄŸu düzenlemeler,  attığı adımlar, bu çerçevede ortaya koyduÄŸu hususlar bile, ÅŸu 5-10 reel büyümesi  üzerindeki Türkiye'nin artık eski dönemlerdeki gibi çılgın büyüme, çılgın küçülme  üzerinde deÄŸil artık, dengeli, disiplinli ve reel büyüme dediÄŸimiz üretim odaklı,  ihracat odaklı Türkiye'nin kendi imalat sektörü büyümesini destekleyecek bir  strateji aslında."

"TÜRKÄ°YE'NÄ°N BORÇ STOKUNDA ÇOK CÄ°DDÄ° BÄ°R MARJI VAR"

Bakan Albayrak, gerek AÄŸustos 2018'den bu yana, gerek 2019'un  tamamında, kim hangi yatırım aracında pozisyonu alarak ne kazandı diye  bakıldığında, TL varlıkların ayrıştığını ve kazandırdığını söyledi.

Bu dönemde spekülatif algılarla hareket edenlerin de olduÄŸunu belirten  Albayrak, buna karşın Türkiye'ye yurt içinden veya yurt dışından güvenen ve  yatırım yapan, ülkenin büyümesi ve geliÅŸmesini destekleyen kesimin de  bulunduÄŸunu, onların yanında olunması gerektiÄŸini ifade etti.

Albayrak, bu istikametten çıkmayacaklarını vurgulayarak, ÅŸunları  söyledi:

"Çok zor yıllar olmasına raÄŸmen, 2018 ve 2019'u Türkiye'nin  performansından taviz vermeden, büyümeyi de negatife çevirmeden, özellikle TL  borç stokunda da ciddi sıkıntılı bir resim ortaya koymadan tamamlamış olduk. Tabii Türkiye'nin borç stokuna baktığımızda gerçekten çok ciddi bir marjı var.  Gerek hane halkı borç stoku, gerek kamu borç stoku, gerek se özel sektör ve  bankacılık açısından baktığımızda, Türkiye'deki tüm bu 4 paydaşın birleÅŸerek  Türkiye sepetinde oluÅŸturduÄŸu resimde güçlü bir bilanço yapısı var. Bundan sonra  da bütçe disiplini ve kamu maliyesi, enflasyon ve fiyat istikrarı gibi bizim için  en önemli çıpa olmaya devam edecek."

"TLREF'E DAYALI BORÇLANMA ARAÇLARI Ä°HRACI 17,7 MÄ°LYAR LÄ°RAYI GEÇTÄ°"

Bu arada Bakan Albayrak'ın konuÅŸması esnasında yansıtılan sunumda, kur  atağının yaÅŸandığı AÄŸustos 2018'den bugüne 5 yıllık CDS'lerde yaklaşık 337 baz  puan iyileÅŸme saÄŸlandığı, 2 yıllık devlet tahvil faizinde ise 1800 puan düÅŸüÅŸ  görüldüÄŸünü bildirildi.

Türk lirası ve döviz likidite yönetimindeki etkinliÄŸin artırılması  amacıyla 31 AÄŸustos 2018’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde  döviz karşılığı Türk lirası swap piyasasının açılmasına karar verildiÄŸi  anımsatılan sunumda, "TL faiz riskinin yönetilebilmesi için TLREF hayata  geçirilmiÅŸ olup AÄŸustos 2019 itibarıyla TLREF'e dayalı kredi kullandırım ve  borçlanma araçları ihracına baÅŸlanmıştır. TLREF'e dayalı borçlanma  araçları ihracı 17,7 milyar lirayı geçmiÅŸtir. TLREF ile beraber uzun vadeli TL  fonlama imkanının önü açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sunumda, BÄ°ST Swap Piyasası ile yurt dışı yabancı bankalar aradan  kaldırılarak Türk bankalarının kendi aralarında iÅŸlem yapmasının saÄŸlandığına  iÅŸaret edilerek, böylelikle TL'nin Türkiye'de kaldığı, yurt dışı bankaların da  yurt içinde swap yapmasının önünün açıldığı vurgulandı.

Ekim 2018'de kurulan BÄ°ST Swap piyasasında gerçekleÅŸen iÅŸlemlerin 2019 sonu itibarıyla 1,5 trilyon lirayı aÅŸtığı aktarıldı.
17:591.560
Değişim :  0,90% |  13,93
Açılış :  1.552  
Önceki Kapanış :  1.546  
En Yüksek
1.567
En Düşük
1.550
BIST En Aktif Hisseler17:59
SODSN 46,20 3.136.888 % 10,00  
BRYAT 499,40 121.054.721 % 10,00  
BRKSN 13,76 77.258.068 % 9,99  
VERTU 33,90 6.181.055 % 9,99  
TKURU 337,30 8.124.654 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 6,9764 6,9808 % 0,24  
Euro 8,4599 8,4678 % 0,41  
Sterlin 9,7441 9,7930 % 0,30  
Frank 7,7527 7,7994 % 0,02  
Riyal 1,8547 1,8640 % 0,08  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 7,31  
Altın Gr. 400 400 1,99  
Cumhuriyet 2.657 2.697 5,00  
Tam 2.643 2.712 8,10  
Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
Gümüş.Ons 27,20 27,23 0,22  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,06  
B. Petrol 62,77 62,77 -1,16