Bütçe 7.2 milyar TL fazla verdi!

16.11.2015 10:59

Son güncelleme : 16.11.2015 17:03

Merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı Ekim ayında 3 milyar 10 milyon TL açık vermiş iken 2015 yılı Ekim ayında 7 milyar 235 milyon TL fazla verdi.Merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı Ekim ayında 3 milyar 10 milyon TL açık vermiş iken 2015 yılı Ekim ayında 7 milyar 235 milyon TL fazla verdi.
   
2014 yılı Ekim ayında 3 milyar 994 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2015 yılı Ekim ayında 9 milyar 872 milyon TL faiz dışı fazla verdi.
   
Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2014 yılı Ekim ayında bütçe giderleri 37 milyar 185 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılının aynı ayında yüzde 1,7 oranında azalarak 36 milyar 562 milyon TL oldu.
   
2014 yılı Ekim ayında faiz hariç bütçe giderleri 30 milyar 181 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılıEkim ayında yüzde 12,4 oranında artarak 33 milyar 925 milyon TL olarak gerçekleşti.
   
Diğer taraftan 2015 yılı Ekim ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,3 oranında azalarak 2 milyar 637 milyon TL oldu.
   
Açıklamada şöyle denildi:

"2014 yılı Ekim ayında 34 milyar 175 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2015 yılı Ekim ayında yüzde 28,2 oranında artarak 43 milyar 797 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri ise yüzde 25,6 oranında artarak 35 milyar 68 milyon TL olmuştur.

BÜTÇE GİDERLERi

2015 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 472 milyar 943 milyon TL ödenekten Ekim ayında 36 milyar 562 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 37 milyar 185 milyon TL harcama yapılmıştır.
   
2015 yılı Ekim ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 418 milyar 943 milyon TL ödeneğin yüzde 8,1’i kullanılarak 33 milyar 925 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir.
  
  Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 oranında artarak 10 milyar 667 milyon TL olmuştur. 2015 yılı Ekim ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 119 milyar 170 milyon TL ödeneğin yüzde 9’u kullanılmıştır.
   
2015 yılı Ekim ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 oranında artarak 1 milyar 791 milyon TL olmuş ve bütçede öngörülen 20 milyar 325 milyon TL ödeneğin yüzde 8,8’i bu ayda kullanılmıştır.
   
2015 yılı Ekim ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 oranında artarak 3 milyar 916 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 41 milyar 153 milyon TL ödeneğin yüzde 9,5’i bu ayda kullanılmıştır
   
2015 yılı Ekim ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 oranında artarak 12 milyar 77 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 176 milyar 425 milyon TL ödeneğin yüzde 6,8’i bu ayda kullanılmıştır.
   
2015 yılı Ekim ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 4 milyar 725 milyon TL transfer yapılmıştır. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 925 milyon TL’dir. 2015 yılı Ekim ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 414 milyon TL, mahalli idare payları ise 3 milyar 309 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
   
2015 yılı Ekim ayında 3 milyar 967 milyon TL sermaye gideri, 951 milyon TL sermaye transferi yapılmıştır. Borç verme giderleri ise 557 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
   
Faiz giderleri 2015 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,3 oranında azalarak 2 milyar 637 milyon TL olmuştur.

BÜTÇE GELİRLERİ

2014 yılı Ekim ayında bütçe gelirleri 34 milyar 175 milyon TL iken 2015 yılının aynı ayında yüzde 28,2 oranında artarak 43 milyar 797 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
   
2015 yılı Ekim ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 oranında artarak 35 milyar 68 milyon TL olmuştur.
   
2015 yılı Ekim ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,5 oranında artarak 7 milyar 317 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
   
2015 yılı Ekim ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 267 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 145 milyon TL olmuştur.
   
Vergi türleri itibarıyla 2015 yılı Ekim ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre  dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 90,1, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 38,1, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 27,1, harçlar yüzde 21,1, gelir vergisi yüzde 16,4, damga vergisi yüzde 12,4, kurumlar vergisi yüzde 5,6, özel tüketim vergisi yüzde 4,3 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 21,6 oranında artmıştır."

Merkezi yönetim bütçesi Ocak-Ekim döneminde 6 milyar 227 milyon TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı Ocak-Ekim döneminde 14 milyar 941 milyon TL açık vermiş iken 2015 yılı Ocak-Ekim döneminde 6 milyar 227 milyon TL açık verdi.
   
2014 yılı Ocak-Ekim döneminde 30 milyar 332 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2015 yılı Ocak-Ekim döneminde 41 milyar 175 milyon TL faiz dışı fazla verildi.
   
Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2014 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe giderleri 362 milyar 620 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 11,5 oranında artarak 404 milyar 213 milyon TL oldu.
   
2014 yılı Ocak-Ekim döneminde faiz hariç bütçe giderleri 317 milyar 347 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 12,4 oranında artarak 356 milyar 811 milyon TL olarak gerçekleşti.
   
Açıklamada şöyle denildi:

Diğer taraftan 2015 yılı Ocak-Ekim döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 oranında artarak 47 milyar 403 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
   
2014 yılı Ocak-Ekim döneminde 347 milyar 679 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2015 yılının aynı döneminde yüzde 14,5 oranında artarak 397 milyar 986 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 16,3 oranında artarak 333 milyar 337 milyon TL olmuştur.

BÜTÇE GİDERLERİ

2015 yılı Ocak-Ekim döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 404 milyar 213 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
   
Personel giderleri, 2015 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 oranında artarak 105 milyar 707 milyon TL olmuştur.
 
2015 yılı Ocak-Ekim döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 oranında artarak 17 milyar 309 milyon TL olmuştur.
   
2015 yılı Ocak-Ekim döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 oranında artarak 32 milyar 296 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
   
2015 yılı Ocak-Ekim döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 oranında artarak 150 milyar 860 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
   
2015 yılı Ocak-Ekim döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre binde 5 oranında artışla 68 milyar 23 milyon TL transfer yapılmıştır. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 8 milyar 91 milyon TL’dir.
   
2015 yılı Ocak-Ekim döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 8 milyar 858 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
   
Mahalli idare payları ise 2015 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 oranında artarak 37 milyar 665 milyon TL ol
muştur.
   
2015 yılı Ocak-Ekim döneminde 33 milyar 901 milyon TL sermaye gideri, 6 milyar 504 milyon TL sermaye transferi yapılmıştır.
   
Borç verme giderleri 2015 yılı Ocak-Ekim döneminde 10 milyar 234 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
   
Faiz giderleri 2015 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 oranında artarak 47 milyar 403 milyon TL olmuştur.

BÜTÇE GELİRLERİ

2014 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirleri 347 milyar 679 milyon TL iken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 14,5 oranında artarak 397 milyar 986 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
   
2015 yılı Ocak-Ekim dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 oranında artarak 333 milyar 337 milyon TL olmuştur.
   
2015 yılı Ocak-Ekim döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 oranında artarak 49 milyar 475 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
   
2015 yılı Ocak-Ekim döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 12 milyar 22 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 3 milyar 151 milyon TL olmuştur.
   
Vergi türleri itibarıyla 2015 yılı Ocak-Ekim dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre  dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 24,7, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 21,5, harçlar yüzde 18,3, damga vergisi yüzde 17,4, özel tüketim vergisi yüzde 16,9, gelir vergisi yüzde 16,5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 15,9, kurumlar vergisi yüzde 1,6 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 16,1 oranında artmıştır."

18:052.554
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.554  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,0981 16,1735 % -4,21  
Euro 17,0063 17,1204 % -3,96  
Sterlin 19,7962 19,8955 % -4,16  
Frank 16,8206 16,9219 % -4,14  
Riyal 4,2932 4,3147 % -4,30  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.835 1.835 8,34  
Altın Gr. 980 981 -11,49  
Cumhuriyet 6.624 6.724 -161,00  
Tam 6.460 6.681 -181,00  
Yarım 3.171 3.268 -88,00  
Çeyrek 1.589 1.633 -45,00  
Gümüş.Ons 21,38 21,41 0,25  
Gümüş Gr. 11,41 11,43 -0,07  
B. Petrol 109 109 0,03