İhracat desteklerinde 2019 `altın yıl` oldu

19.01.2020 12:11

Son güncelleme : 20.01.2020 12:00

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracata yönelik devlet yardımları açısından 2019`un "altın yıl" olduğunu ifade ederek, "Destek bütçesinde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırdık ve 3,2 milyar lira ile bugüne kadarki en yüksek ihracatta devlet desteğine ulaştık. 2020’de mal ve hizmet ihracatımız için toplam 3,8 milyar liralık destek bütçesini ihracatçımıza sunacağız." dedi.AA

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pekcan, Bakanlık olarak her yıl  ihracat ailesine yeni fertlerin katılması, ihracatçıların pazarlarda  tutunabilmeleri ve markalaşmaları için "İhracatta Devlet Yardımları" adı altında  destekler verdiklerine dikkati çekti.

Pekcan, destekleri üç olgunluk safhasında tanımladıklarının altın  çizerek, bunlardan ilkinin ihracata hazırlık safhası, ikincisinin pazarda  tutundurma, üçüncüsünün ise markalaşma ve tasarım aşaması olduğunu belirtti.

Bu kapsamda yurt dışı fuar katılım desteği, Küresel Tedarik Zinciri,  tasarıma ve tasarım ofisleri kurulmasına yönelik destekler, Uluslararası  Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge), Turquality, pazara giriş gibi destekler  sağladıklarını anlatan Pekcan, bu desteklerin pek çoğunu hizmet ihracatı için de  sunduklarını kaydetti.

Pekcan, hizmet sektöründe ihracatçı firmaların rekabet gücünü  artırmaya yönelik kurgulanan Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi  Desteği (HİSER) ile sektörlerin sistemli bir şekilde ve kümelenme kurgusu ile  yurt dışı pazarlara açıldığını bildirdi.

Bakanlıkça verilen ihracata yönelik devlet destekleri için 2019’un tam  anlamıyla 'altın yıl' olduğunu vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Destek ödemelerinde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık ve 2,4  milyar lirası mal ihracatına yönelik  olmak üzere toplam 3,2 milyar lira ile  bugüne kadarki en yüksek ihracatta devlet desteğine ulaştık. 2020'de mal ve  hizmet ihracatımız için toplam 3,8 milyar liralık destek bütçemiz var. Bunun 3,1  milyar lirası mal ihracatı için ayrıldı. Hedefimiz bu bütçenin tamamını  kullanarak, ihracatçılarımızı desteklemek. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Düşün,  Uygula, Neticelendir' düsturuyla paralel, aklında ihracat olan her girişimciye  uygun bir desteğimiz var. 1 Ocak'tan itibaren ihracat destek başvurularını Destek  Yönetim Sistemi üzerinden alıyoruz, destekler için ihracatçımız online başvuruda  bulunabiliyor. Bu önemli bir kolaylık. Bakanlığın destekleri ile ilgili gerekli  bilgiler "www.kolaydestek.gov.tr" internet sitesinde çok basit bir dilde,  animasyonlarla anlatılıyor."

"Sektör analizlerini içeren veri havuzunu müteşebbisimize  açacağız"

Bakanlığından verdiği desteklere değinen Pekcan, Ur-Ge Projesi ile  firmaların kümelenme mantığıyla bir araya getirildiğine dikkati çekti.

Bu firmaların üç aşamalı projelerinin masraflarının da yüzde 75'ini  karşıladıklarını belirten Pekcan,  geçen yıl Ur-Ge kapsamında 78 proje müracaatı  aldıklarını kaydetti. Pekcan, "Bugüne kadar aktif 208 proje ile Ur-Ge  desteği, bir devlet yardımı programından öte bir 'ihracat okulu' halini aldı. 10  yıldır yürürlükte olan bu destek mekanizması ile 10 binden fazla firmaya ulaştık.  Ur-Ge desteği sayesinde 35 ayrı ülkeye 87 ticaret heyeti düzenlenerek  firmalarımızın yeni pazarlar bulmalarına vesile olduk. 2019 yılında 49 milyon  lira ödeme ile söz konusu heyetlere ilave olarak, bu projelerde, 105 ayrı eğitim  düzenledik ve 35 farklı alanda danışmanlık alınarak firmalar yurt dışı pazar  koşullarına hazırlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Turquality ve  Marka programı kapsamında 685 milyon lira destek

Öte yandan uluslararası markalaşma potansiyeline sahip firmaların  uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve bu  markalar aracılığıyla olumlu Türk malı ve hizmeti imajının oluşturulması ve  yerleştirilmesine yönelik hayata geçirilen Marka/Turquality programı kapsamında  toplam 685 milyon lira destek ödemesi yaptıklarını belirten Pekcan, "Halihazırda  188 firma 199 markasıyla 'Turquality', 124 firma 126 markasıyla 'Marka' programı  kapsamında olmak üzere toplam 312 firma 325 markasıyla desteklenmektedir." diye  konuştu.

Tasarım destekleri birim ihraç fiyatını 10’a katladı

Katma değerli ihracatın kilit unsurlarından tasarımın gücüne  inandıklarının altını çizen Pekcan, Türk tasarımlarının dünyada daha etkin olarak  tanınmasını ve pazarlanabilmesini sağlamak adına halihazırda 15 tasarımcı şirketi  ve 4 tasarım ofisini ve iş birliği kuruluşları/ihracatçı birlikleri tarafından  düzenlenen 19 tasarım yarışmasını desteklediklerini bildirdi.

Pekcan, farklı sektörlerde faaliyet gösteren üretici firmaların  tasarım altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik 2019 sonu  itibarıyla toplam 645 firmayı da desteklerden faydalandırdıklarını söyledi.

Farklı sektör ve alanlarda faaliyet gösteren değişik ölçekteki  firmaları bütüncül bir bakış açısıyla kapsayan tasarım destekleriyle firmalara  yaptıkları ödemelerin 2019 yılında 150 milyon lirayı aştığını belirten Pekcan,  "Bakanlık olarak çalışmalarımızın sonuç verdiğinin en önemli göstergesi ise 2018  yılında birim ihraç fiyatımız 1,33 dolar iken tasarım desteklerimizden faydalanan  şirketlerin birim ihraç fiyatı ortalamasının 13,1 dolar seviyesinde olması. Bu  tablo, tasarımın katma değerli ihracatımızın kilit unsuru olduğunu bir kez daha  gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye devlerine küresel pazar desteği

İkinci olgunluk seviyesini de "Pazarda tutundurma" olarak tanımlayan  Pekcan, bu doğrultuda da "Küresel Tedarik Zinciri" desteğiyle otomotiv,  havacılık, makine gibi yüksek katma değerli sektörlerde faaliyet gösteren Türk  firmalarının küresel şirketlerin tedarik havuzlarına girme sırasında  karşılaştıkları makine, ekipman, donanım, yazılım, sertifikasyon ve müşteri  ziyareti gibi giderleri yüzde 50 oranında desteklediklerinin altını çizdi.

Pekcan, azami desteğin 1 milyon dolar olduğu bu programa 2019 yılında  30 projeyi dahil ettiklerini ve 29 farklı firmaya destek ödemesi yaptıklarını  ifade ederek, "Küresel Tedarik Zinciri'nde her 1 dolar destek karşılığında 10  dolara yakın bir ihracat öngörüsü var." dedi.

Fuar destekleri

Yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olarak aranan belgeler ve  sertifikasyonun elde edilmesi için verdikleri Pazara Giriş Belgeleri Desteği için  2019'da 2 bin 557 müracaat aldıklarını ve 56,8 milyon lira ödeme yaptıklarını  belirten Pekcan, Yurtdışı Fuar Katılım Destekleri kapsamında da 2019'da 58 ülkede  280 milli organizasyon düzenlendiğini, 1821 fuarın da bireysel katılımın  desteklendiği fuarlar olarak belirlendiğini kaydetti. Bu süreçte 6 bin 570  firmanın 13 bin 550 destek başvurusunu sonuçlandırdıklarını belirten Pekcan,  624,1 milyon lira ödeme yapıldığını vurguladı.

Pekcan, uluslararası fuarların ticaretin geliştirilmesine katkı  sağlamakla birlikte, KOBİ'lerin ihracatçı pozisyonuna ulaşabilmeleri açısından  son derece kritik bir role sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sebeplerle ülkemizdeki fuarlara seviye atlatmak, bu fuarların  uluslararası arenada bilinirliğini artırmak ve yabancıların ilgisini artırmak  adına ülkemizde düzenlenen fuarları da mercek altına alarak, sektöründe önde  gelen fuarlarımızı dünya markası haline getirebilmek için destekliyoruz. Bu  çerçevede, 2018'de 35, 2019'da ise 48 yurt içi fuarımızı destek kapsamına alarak  toplam 77,9 milyon lira ödeme yaptık."

Yurt dışı ofis kiraları ve tanıtım faaliyetlerine 170 milyon lira  destek

Bakan Pekcan, Türkiye'de sınai ve ticari alanda faaliyet gösteren  şirketlerin Türkiye'de üretilen ürünlerin satış ve pazarlamasını yapmak amacıyla  yurt dışında açılan ofis, depo, showroom, mağaza gibi birimlerine ilişkin kira  giderleri, tanıtım faaliyetleri ile Türkiye markalarının yurt dışında tescil  ettirilmesi ile ilgili giderlerinin bir kısmını da karşıladıklarına işaret  ederek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda firmalarımızın binlerce yurt dışı birimi desteklenmekte  olup 2018 yılında 744, 2019 yılında ise 863 firmamız destekten yararlanmış, 2019  yılında toplam 169,4 milyon lira destek ödemesi yapılmıştır. Firmalarımızın dış  pazarlara açılmasını kolaylaştırmak, hedef ülkelere ihracatımızı ve bu ülkelerde  pazar payımızı artırmak amacıyla tasarlamış olduğumuz en önemli destek  mekanizmalarından biri olan Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) desteği kapsamında,  halihazırda New York, Dubai ve Londra’da 2'şer olmak üzere 4 merkezde toplam 8  sektöre yönelik TTM projeleri Bakanlığımızca desteklenmektedir. Bu kapsamda 2019  yılında faaliyette bulunan TTM’lere 18,8 milyon lira destek ödemesi yaptık."

Pazar ve sektör araştırmalarına yüzde 75'e varan destek 

Ayrıca, pazar araştırması kapsamında da firmaların iş maksatlı yurt  dışı ziyaretlerin ulaşım ve konaklama masraflarını yüzde 60 oranında  karşıladıklarına işaret eden Pekcan, 2019'da 3 bin 688 müracaat alındığını ve  17,7 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Firmaların ilgilendiği pazar veya sektör hakkında rapor satın alma  maliyetlerinde yüzde 60, STK'lerin söz konusu satın almalarında da yüzde 75  destek verdiklerini dile getiren Pekcan, bu destek kalemine de 102 müracaatın  geldiğini ve 7,7 milyon lira ödeme yapıldığını kaydetti.

18:052.554
Değişim :  0,43% |  10,87
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,8790 16,8806 % -2,72  
Euro 17,8077 17,8246 % -2,48  
Sterlin 20,5776 20,6808 % -2,88  
Frank 17,4683 17,5735 % -2,70  
Riyal 4,4675 4,4899 % -3,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,52  
Altın Gr. 987 987 -28,32  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.525 6.761 -101,00  
Yarım 3.203 3.307 -49,00  
Çeyrek 1.605 1.653 -25,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,17 0,19  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,25  
B. Petrol 113 113 2,99