İş dünyası büyümeden memnun

10.06.2016 15:32

Son güncelleme : 10.06.2016 16:39

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen yılın ilk çeyrek büyümesini, iş dünyası da memnuniyetle karşıladı.Beklentilerin üzerinde gerçekleşen yılın ilk çeyrek  büyümesi, iş dünyasında da memnuniyetle karşılandı.
 
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, Türkiye  ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 4,8 büyümesine  ilişkin yaptığı açıklamada, inovatif fikrin özel sektörde, altyapının ise  devlette olacağı bir katma değerli üretim atağı başlatmanın tam zamanı olduğunu  belirterek, reel sektöre devlet ve özel sektörün birlikte el vereceği yeni bir  yön bulmak zorunda olunduğunu kaydetti.

İlk üç ayda gerçekleşen beklentilerin üzerindeki güçlü büyümenin  cesaret verici olduğunu ifade eden Çağlar, şunları aktardı:

"Düşen faizler piyasaya yansıyınca oluşacak iyimser havayı, stratejik  üretim yeteneğimizi artıracak reformlarla taçlandırabiliriz. Dünyada sadece  Türkiye'de var diyebileceğimiz, ihracata yönelik marka ürünlere yatırım yapmamız  lazım. Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci, stratejik yatırımlarda dev ölçekli yeni  sanayi şirketleri oluşturmak için benzeri görülmemiş teşvikler verileceğini  işaret etti. İş dünyası olarak bu çalışmayı heyecanla bekliyoruz. İstanbul  Ticaret Odası olarak biz de yenilikçiliğin ve girişimciliğin geliştirilmesi için  Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfımızla marka ürünler geliştirme  noktasında bu çalışmalara destek vereceğiz."

'TÜRKİYE GÜÇLÜ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi,  geçen  yılın başında büyümede oluşan karamsar tablonun, 2015’in son çeyreğinde  dağıldığını anımsatarak, "Şimdi ise görüyoruz ki, son iki çeyrekte Türkiye daha  güçlü bir büyüme dönemine girmiştir. Bugün gördüğümüz yüzde 4,8’lik büyüme   Türkiye ekonomisinin dinamizmini ve potansiyelini koruduğunu bizlere gösteriyor.  Yakalanan bu başarılı performansla birlikte diyebiliriz ki;Türkiye artık fabrika  ayarlarına geri döndü." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bütün Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden daha hızlı  büyümesinin sevindirici olduğunu vurgulayan Büyükekşi, "İlk çeyrekte net  ihracatın büyümeye 1,54 puan negatif katkı yaptığını görüyoruz. Bunun sebebi ise  ithalattaki reel büyümenin ihracattaki reel büyümeden daha fazla gerçekleşmiş  olmasıdır. İlk çeyrekte ihracatımızın reel olarak yüzde 2,4 büyüme göstermiş  olmasına rağmen, ithalatımızın yüzde 7,5 büyüdüğünü görüyoruz. İthalattaki bu  büyümenin temel sebebi ise, petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşten  kaynaklanmaktadır. Örneğin, ilk çeyrekte ham petrol ithalatı miktar bazında yüzde  7,4 artış gösterdi. Ancak fiyat düşüşlerinden kaynaklı bu etkinin, önümüzdeki  dönemde azalarak ortadan kalkmasını bekliyoruz. İşte o zaman net ihracatımız  büyümeyi istediğimiz seviyelerde destekleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükekşi, ihracatçılar olarak net ihracatın büyümeye sürekli pozitif  katkı vermesini istediklerini aktararak, bunun için de ihracatın reel olarak  ithalattan daha fazla büyümesinin gerektiğini, ihracatçılar olarak ellerinden  geleni yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

'BÜYÜME RAKAMI FEVKALADE'

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa  Koca, bütün beklentilerin iyimser olarak yüzde 4,5 seviyelerinde olduğunu, ancak  daha da yüksek bir sonuçla gerçekleşmenin yüzde 4,8 olduğunu anlatarak, "Küresel  anlamda bir türlü içinden çıkılamayan ekonomik girdap döneminde bu rakamın  fevkalade iyi olduğunu kabul etmek gerekir. Terör belasının tüm hızıyla devam  ettiği, bölgesel sıkıntıların alabildiğine sürdüğü, petrol sorunun ihracat  pazarlarımızı sıkıntıya soktuğu böyle bir dönemde bu rakam gerçek anlamda  sevindiricidir." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, geçen yılı yüzde 4 ile kapatıp, bu yıla böyle bir başlangıç  yapabilmenin başarı olarak kayıtlara geçmesi gerektiğini ifade ederek, bu şekilde  iyi bir başlangıcın aynı ivme ile devam etmesini diledi.

'ÜRETİM EKONOMİSİNE GEÇİŞ İÇİN ÖNEMLİ BAŞLANGIÇ'

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan,  Türkiye ekonomisinin, özellikle sanayi sektöründen aldığı güçlü desteğin  katkısıyla 2016’nın ilk çeyreğini takdir edilecek bir büyüme oranı ile  kapattığını belirterek sanayi sektörünün yüzde 4,8’lik büyümenin 3'te 1'ini  yaratma başarısı gösterdiğini, sanayi sektörünün son iki yıldan bu yana büyümeye  en yüksek katkıyı sağladığını bildirdi.

Bahçıvan, bunu üretim ekonomisine geçiş söylemine destek olacak çok  önemli bir başlangıç olarak gördüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Özellikle nitelikli üretim ve büyümeye destek verecek, cari dengeye  sürdürülebilir katkı sağlayacak, kaliteli ve kalıcı bir büyüme modeline geçiş  fırsatı doğmuştur. Cari açıktaki olumlu gelişmeler ile bu büyüme performansını  birlikte değerlendirdiğimizde, temel makro göstergelerde ortaya çıkan bu pozitif  resmin bizi rehavete sokmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu pozitif süreci fırsat  olarak görüp, uzun vadeli yapısal reformlar hayata geçirilmelidir. Bu çerçevede  daha çok iç talep ağırlıklı olan bu büyümeye, ihracatın ve kaliteli özel sektör  yatırımlarının da güçlü bir destek vermesi gerekmektedir. Eğer ilk çeyrek  büyümesine negatif bir katkısı olan dış talepte de bir iyileşme olursa sanayinin  büyümeye katkısının çok daha yüksek olacağına inanıyoruz. Bu olumlu katkı, aynı  zamanda özel sektörün gerilemekte olan yatırım harcamalarını da pozitife  çevirecektir."

'TÜRKİYE KALDIĞI YERDEN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR'

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, yurt  içi ve yurt dışında yaşanılan bütün olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye’nin  2015’in son çeyreğinde olduğu gibi 2016’nın ilk çeyreğinde de tempolu büyümesine  devam etmesini memnuniyetle karşıladıklarını aktararak, "Beklentilerin üzerinde  yüzde 4,8 gibi yüksek bir oranda gerçekleşen ilk çeyrek büyümesi, iş dünyamıza  ileriye dönük olarak ümit veriyor. Bu büyüme aynı zamanda geçen senenin aynı  dönemine göre neredeyse 2 kat daha fazla. Ortaya çıkan sonuç, ateş çemberindeki  coğrafyada tam bir başarı hikayesidir." yorumunu yaptı.

Vardan, kendilerinin de sorumlulukları dahilinde bulunan dış ticaret  verilerinin ihracat yönünde daha yüksek seviyelerde olmasını sağlamaları  gerektiğini belirterek, "Ayrıca sabit sermaye oluşumundaki gelişme de yeni  yatırımlar konusunda ivmelenme ihtiyacını ortaya koyuyor. Bu da bize bilhassa  yüksek katma değer üretimine  ağırlık vermemiz ve daha fazla dışarılarda  koşturmamız gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda, hükümetimizin güçlü,  sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme anlayışı için açıkladığı yapısal  reformların kararlılıkla uygulanmasına ve etkinliklerinin de artırılmasına gerek  olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

'BÜYÜME PİYASANIN BÜTÜN AKTÖRLERİ AÇISINDAN SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail  Olpak, büyümenin Orta Vadeli Program kapsamında belirlenen yüzde 4,5 oranındaki  yıl sonu beklentisini güçlendirdiğini ifade ederek, şunları bildirdi:

"ABD, Çin ve Avro Bölgesinin başını çektiği küresel ekonomide gözlenen  durgunluğun yanı sıra bölgemizde jeopolitik bağlamda artan gerilimlere rağmen,  Türkiye ekonomisinde yakalanan bu trendi önemsiyoruz. Öncü makro ekonomik  göstergeler önümüzdeki dönemde pozitif büyümenin süreceğine işaret ederken, iş  aleminin temsilcileri olarak bizlerin de Türkiye ekonomisine olan inancımız  sürmektedir. Sanayi üretiminin bu dönemde büyüme rakamlarına olumlu yansıdığını  görüyoruz. Bu dönemde sanayinin GSYH içerisindeki payının artış kaydetmesi ve  sektörün önceki yıla göre yüzde 5,9 büyümesi diğer sevindirici gelişmeler  olmuştur.

Bununla birlikte 2015 yılı genelinde GSYH içindeki payı yüzde 9,1 olan  tarım sektörünün 2016 yılının ilk çeyreği itibariyle yüzde 4,6’ya gerilemesi ise  olumsuz bir tablo oluşturmuştur. Kamu yatırımlarındaki 1,2 puanlık artışa karşın  özel sektör yatırımlarının yüzde 0,3 azalması erken gelen bir uyarı olarak  değerlendirilmelidir. Hem kamu hem de özel sektörde inşaat yatırımlarının artış  kaydetmesi memnuniyet verici. Ancak her iki sektörün de makine ve teçhizat  yatırımlarının azalması üzerine dikkatle eğilmemiz gereken bir meseledir. 2015  yılı genelinde büyümenin itici gücü olan hane halkı tüketiminin yılın ilk  çeyreğinde yüzde 6,9 artmasının yanı sıra devletin nihai tüketim harcamalarının  yüzde 10,9 artış kaydetmesi, iç talepteki canlılığın sürdüğüne işaret etmektedir.  Bu tablo bize iç talebin 2016 yılında büyümenin lokomotifi olacağını gösteriyor."

Olpak, yılın ilk 3 ayında ihracatın yüzde 6,2 azaldığını aktararak,  "Böylece net dış talebin 2016 yılının ilk çeyreğinde büyümeye negatif etki  ettiğini görüyoruz. İhracatın nisan ayında  yüzde 10,2 azalarak yılın 2.  çeyreğine de olumsuz bir giriş yaptığını göz önüne aldığımızda, dış talebin  maalesef önümüzdeki dönemde de büyümeye etkisinin negatif olacağını  öngörebiliriz. Gerek özel sektör yatırımları gerekse dış talepteki negatif  sinyalleri dikkate almalıyız." değerlendirmesini yaptı.
 
Büyüme oranının piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde olduğunu  anlatan Olpak, "Bunun piyasanın bütün aktörleri açısından sevindirici bir gelişme  olduğunu söyleyebiliriz. Yine de yüzde 4,8’lik oranı yeterli görmemeli, Türkiye  ekonomisinin kendi potansiyeline ulaşması ve hatta bu potansiyelini aşabilmesi  için bütün gücümüzle çalışmamız gerektiğinin bilincinde olmalıyız." dedi.

'BÜYÜME POTANSİYELİMİZİN ALTINDA'

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim  Kurulu Başkanı İsmail Gülle de büyümenin beklentilerin üzerinde geldiğini ama  potansiyelin de biraz altında olduğunu aktardı.

Büyümenin yaşanan tüm sosyal ve ekonomik olumsuzluklara rağmen yüzde  4,8 olarak gerçekleşmesinin ümit verici olduğunu ifade eden Gülle, "Ayrıca,  sanayi üretim endeksinden ve diğer öncü göstergelerden ikinci çeyreğe yönelik  gelen olumsuz sinyalleri düşündüğümüzde büyümenin beklentilerin üzerinde  gerçekleşmesi daha da önemli hale gelmektedir." şeklinde açıklama yaptı.

18:052.554
Değişim :  0,43% |  10,87
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,4610 16,7610 % -0,73  
Euro 17,5025 17,6567 % -0,96  
Sterlin 20,3390 20,4410 % -1,53  
Frank 17,2834 17,3875 % -1,51  
Riyal 4,4127 4,4348 % -1,63  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.829 1,93  
Altın Gr. 977 977 -14,79  
Cumhuriyet 6.624 6.724 -161,00  
Tam 6.426 6.662 -200,00  
Yarım 3.155 3.258 -98,00  
Çeyrek 1.580 1.629 -49,00  
Gümüş.Ons 21,09 21,12 -0,04  
Gümüş Gr. 11,28 11,29 -0,20  
B. Petrol 107 107 -1,81