`Sorunları biliyoruz, işin başındayız`

22.11.2017 18:18

Son güncelleme : 23.11.2017 10:07

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, piyasaların göreceli olarak sıkıntılı bir dönem yaşadığının farkında olduklarını belirterek, "Net olarak söyleyeyim; biz sorunları biliyoruz. İşin başındayız. Tedbirlerimizi zamanı gelince aldık, alıyoruz." dedi.AA

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Sigorta Birliği ve Rekabet Kurumu iş birliğinde  düzenlenen “Big Data: Kişisel Verilerin Korunması ve Sigorta Sektöründe Veri  Paylaşımının Regülasyon ve Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi” konulu  panelin açılışında bir konuşma yaptı.

Sigorta sektörünün güçlü bir şekilde gelişmesini istediklerini ifade  eden Şimşek, Türkiye ekonomisinde finans boyutunun çok önemli olduğunu dile  getirdi.

Türkiye’de finansal sektörün yüzde 88’ini bankaların oluşturduğunu,  banka dışı finans sektörünün gelişmesinin ülke açısından hayati önem taşıdığını  vurgulayan Şimşek, “Çünkü bütün yükü bankacılık sektörü ilanihaye taşıyamaz.  Zaten orada da kredi-mevduat oranı gibi bazı konularda neredeyse sınırlara  dayanmış durumdayız. Bankacılık sektörü güçlü ama bankacılık dışı finans  sektörünün, özellikle de sermaye piyasalarının gelişmesi bizim arzumuz ve bu  konuda yoğun bir çaba içerisindeyiz.” diye konuştu.

Sigortacılık sektörünün sağlığı ve sürdürülebilirliğinin önemine  işaret eden Şimşek, bütün hususları dikkate alarak sektörle yapıcı bir diyalog  içinde olduklarını söyledi.

Mehmet Şimşek, sigortacılık sektörünün gelişmesi için bugüne kadar hep  ön açıcı olduklarını ifade ederek, “Trafik sigortasına ilişkin kaygıları  dinliyoruz. Bizim analizlerimiz ile sektörün analizleri şu ana kadar uyuşmuyor  ama sonuçta gerçekler değişirse tabii ki varsayımlarımızı gözden geçiririz.  Trafik dışı alanlarda da gelişmeler takdir ediliyor. Bu önemli. Sigortacılık  böyle bir sektör; yağmurlu günlerde şemsiye tutması gerekiyor.”  değerlendirmesinde bulundu.

Kişi başı prim üretiminin neredeyse 9,4 kat arttığını, bunun daha  fazla artması gerektiğini belirten Şimşek, “Sektör büyüyor. BES büyüyor. DASK’ı  da daha yaygınlaştırmak ve etkin hale getirmek için çaba göstereceğiz. Diğer  bütün konularda zaten ilerleme ve gelişme var. Alacak sigortasına ilişkin bazı  hususları da çözmemiz lazım ama onun dışındaki bütün konular zaten devreye girdi.  Sektör hızlı bir şekilde gelişiyor.” yorumunu yaptı.

“SORUNLARI BİLİYORUZ, İŞİN BAŞINDAYIZ”

Başbakan Yardımcısı Şimşek, piyasaların göreceli olarak sıkıntılı bir  dönem yaşadığının farkında olduklarını aktararak, “Net olarak söyleyeyim; biz  sorunları biliyoruz. İşin başındayız. Tedbirlerimizi zamanı gelince aldık,  alıyoruz. Bu sorunlar geçicidir ama ister istemez bir miktar oynaklığı sebep  oluyor." dedi.

Türkiye'nin son 15 yılda buna benzer birçok iç ve dış stres ve şok  dönemini geride bıraktığını anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

“İç şoklar açısından en son geçen yıl hain bir darbe girişimi yaşandı.  Ülkeye dışarıdan bakanlar veya içeriden bazı kötümserler tarafından ‘Türkiye bu  şoku kaldıramaz, bu şokla baş edemez, tekrar büyüyemeyecek’ denildi ama Türkiye  doğru zamanda doğru tedbirleri devreye soktu ve bu şokun etkilerini hızlı bir  şekilde atlattı. Başka bir ülke olsaydı belki uzun süreli bir resesyona, bunalıma  girebilirdi. Ama Türkiye güçlü ve dayanıklı insanıyla, şirketleriyle,  ekonomisiyle bunu atlattı. En önemlisi Türkiye’de istikrar var, güçlü bir hükümet  var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle birlikte geleceğine,  demokrasisine, hukuk devletine sahip çıkmış bir ülkeyiz. Aynı şekilde terör  tehdidiyle de tek vücut olarak mücadele ediyoruz ve sahada muazzam bir etkinlik  ve başarı var."

Mehmet Şimşek, yakın coğrafyadaki sıkıntıların yarattığı bazı  problemlerin de eninde sonunda aşılacağını belirterek, "Ben inanıyorum ki Batı  ile zaman zaman ortaya çıkan gerilimler de yine geçicidir. 2-3 ay önce ‘Avrupa  Birliği ile ilişkiler, müzakereler muhtemelen kesintiye uğrayacak’ deniyordu ama  uğramadı. ‘Mali yardımlar kesilecek’ deniyordu; işte rakam ortada. Biz şimdi  birçok Avrupa ülkesi ile ilişkileri makul bir boyutta tekrar inşa ediyoruz,  iyileştiriyoruz. Aramızda fikir ayrılıkları olması doğal ama önemli olan  menfaatlerimiz çerçevesinde iş birliğinin devamıdır. Ben inanıyorum ki ABD ile de  benzer çerçevede ilişkiler eninde sonunda gelişecek. Dolayısıyla Türkiye bu  geçici şokları da aşar.” ifadelerini kullandı.

"KAMU MALİYESİ TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ BİR KAZANIMI"

Mehmet Şimşek, Türkiye’nin dayanıklı, dinamik ve temellerinin sağlam  olduğunu, sorunlar olsa da bunları çözecek irade ve kabiliyetin bulunduğunu  vurguladı.

Güçlü kamu maliyesinin Türkiye’nin önemli bir kazanımı olduğunu ifade  eden Şimşek, şöyle devam etti:

“Geçen sene genel devlet açığının milli gelire oranı gelişmekte olan  ülke ortalamalarının 3’te 1’inden azdı. Bu sene bir miktar yükseldi çünkü biz  birtakım reel sektör desteklerini devreye soktuk. Ama o da geçici ve onu da  tekrar rayına koyuyoruz. Şu anda Meclis’teki kanun tasarısıyla bütçede çok net  şekilde önümüzdeki dönemde harcamaları kontrol altına alacak, vergi  düzenlemeleriyle de dengeyi iyileştirecek adımları atıyoruz. Kamunun borcunun  milli gelire oranı da gelişmekte olan ülke ortalamalarının oldukça altında. Bu  sene Türkiye’de kamunun brüt iç ve dış borç stoku muhtemelen milli gelirin yüzde  28,5’i civarında olacak. Gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 47 civarı.  Dolayısıyla Türkiye’nin bilançosu sağlam."

Şimşek, Hazine’nin borç stokunun kur riskine hassasiyetinin  azaldığını, çünkü döviz cinsinden borcun toplam borca oranının düşük olduğunu  belirterek, "Yine faiz hassasiyeti de azaldı. Çünkü değişken faizli  enstrümanların toplam borçlanma içindeki oranı oldukça düşük. Likidite riski de  düşük. Dolayısıyla nereden bakarsanız bakın, geçmişe oranla Türkiye’nin hem  şoklara karşı hassasiyeti azaldı hem de bu şoklara tepki verecek bir alan  oluşturdu. Kur şoku da faiz şoku da büyüme şoku da yesek borcun gayri safi yurt  içi hasılaya oranı yine makul düzeylerde tutulabiliyor.” görüşlerini aktardı.

Bankacılık sektörünün de oldukça sağlıklı olduğunu belirten Şimşek,  “Bu önemli. Çünkü şu anda piyasalarda yaşadığımız oynaklık, ABD’deki bir dava  üzerinden ve bankacılık sektörü üzerinden ortaya çıkmış durumda. Bankacılık  sektörünün sermaye yeterlilik oranı küresel normların neredeyse 2 katı civarında.  Aktif kalitesi de yüksek. Sektörde aşırı risk alma da yok, yani aşırı kaldıraçlı  yapı da yok. Dolayısıyla bankacılık sektörü nereden bakarsanız bakın oldukça iyi  noktada. Karlılığı da makul sayılabilecek bir düzeyde.” diye konuştu.

"TÜRKİYE DÖVİZ POZİSYON AÇIĞI İTİBARIYLA ÖNEMLİ BİR SORUNLA KARŞI  KARŞIYA DEĞİL"

Şimşek, “Reel sektörün çok borçlu olduğunu, bunların ödenemeyeceğini”  söyleyenler olduğunu, ancak bunun doğru olmadığını belirtti.

Mehmet Şimşek, “Reel sektör 212 milyar dolarlık döviz açık pozisyonuna  sahip ama bunun orta ve uzun vadeli olduğunu bilmekte fayda var. Bir yıl vadeye  kadar finans dışı reel sektörün döviz varlıkları, döviz yükümlülüklerinden daha  fazla. Reel sektör önümüzdeki bir yıl için tedbirlerini almış görünüyor. Tabii ki  biz gereken tedbirleri zamanında alacağız. Merkez Bankası da Hazine de diğer  birimlerimiz de uyumlu çalışarak gerekeni yapacak. Şunun altını çizeyim; Türkiye  döviz pozisyon açığı itibarıyla kısa vadede önemli bir sorunla karşı karşıya  değil.” şeklinde konuştu.

Şimşek, şoklara karşı dayanıklılığı artırmak için reformlara devam  edeceklerini bildirdi.

Uzun vadede Türkiye’nin önünün açık olduğunu belirten Şimşek, “Bugünkü  piyasadaki iniş çıkışlar hatırlanmayacak bile. Kısa vadede birtakım  sıkıntılarımız var. Kısa vadede Türkiye’ye yönelik birtakım olumsuz algı ve  değerlendirmeler var. Ama şunu unutmayalım; Türkiye’nin bu şoklara karşı tepki  verecek bir manevra alanı var. Güçlü tarafları daha çok. En önemlisi Türkiye’de  siyasi istikrar var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir hükümet var.  Türkiye bunları da rahat bir şekilde aşar. Türkiye için karamsar olmak imkansız.”  değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, Türkiye’de bütün sektörlerin büyüme potansiyeli bulunduğunu  ama en büyük büyüme potansiyelinin de sigortacılık sektöründe olduğunu dile  getirerek, “Birlikte inşa edeceğiz. Birlikte büyüyeceğiz. İnanıyorum ki özellikle  kefalet sigortası gibi birtakım enstrümanlarla çok daha geniş bir alan açarız.”  dedi.

Açılışında, Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak ve Türkiye Sigorta  Birliği Başkanı Can Akın Çağlar’ın da konuşma yaptığı programa, Hazine Müsteşarı  Osman Çelik ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu Başkanı Faruk Bilir ile sektör  yöneticileri katıldı.

18:051.393
Değişim :  0,09% |  1,27
Açılış :  1.383  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.393
En Düşük
1.380
BIST En Aktif Hisseler18:05
CEMAS 1,32 88.288.744 % 10,00  
DOBUR 14,08 3.163.760 % 10,00  
KTSKR 22,02 46.845.159 % 9,99  
SELVA 8,17 15.604.013 % 9,96  
ADESE 1,24 11.132.546 % 9,73  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4432 8,4445 % -0,13  
Euro 10,0201 10,0553 % -0,13  
Sterlin 11,6725 11,7310 % -0,87  
Frank 9,2634 9,3192 % -0,36  
Riyal 2,2382 2,2495 % -0,46  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 -14,24  
Altın Gr. 491 491 -5,84  
Cumhuriyet 3.276 3.326 -29,00  
Tam 3.262 3.344 -28,10  
Yarım 1.577 1.618 -13,59  
Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,46 25,50 -0,03  
Gümüş Gr. 6,89 6,91 -0,04  
B. Petrol 75,11 75,11 0,01