TSPB Başkanı: Sermaye piyasalarına ilgi arttı

30.06.2020 15:24

Son güncelleme : 01.07.2020 10:32

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Alp Keler, faizlerin düşmesi, sermaye piyasalarında dijital imkanların artması ve hükümetin yaklaşımının sermaye piyasalarına ilgiyi artırdığını belirterek, "Ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı sayısı son bir yılda 343 binden 790 bine ulaştı. Yani yüzde 100`ün üzerinde büyüme var." dedi.AA

Keler, düzenlediÄŸi online basın toplantısında, Türkiye ekonomisinin  sürdürülebilir büyümesi, kaynakların gelecek ve teknoloji odaklı kullanılabilmesi  ve derinli alanlara yönlendirilebilmesi için sermaye piyasalarının  geliÅŸtirilmesinin ÅŸart olduÄŸunu söyledi.

Sermaye piyasalarının geliÅŸmesinin kurumsal ve bireysel yatırımcıların  artmasıyla mümkün olduÄŸunu dile getiren Keler, TSPB olarak piyasaların  derinleÅŸmesi açısından gerçekleÅŸtirdikleri faaliyetlerden bahsetti.

Keler, etkin bir sermaye piyasası kültürünün oluÅŸması gerektiÄŸinin  altını çizerek, yatırımcıyı ve yatırımcı haklarının her zaman ön planda  tutulmasının önemine deÄŸindi.

Sermaye piyasalarının ana eksenine yatırımcıyı koyması gerektiÄŸini  vurgulayan Keler, sermaye piyasalarında yatırımcı sayısının arttığını anlattı.

Keler, "Özellikle faizlerin düÅŸmesi, sermaye piyasalarında dijital  imkanların artması ve hükümetimizin sermaye piyasalarını destekleyen yaklaşımı  sermaye piyasalarına ilgiyi artırdı. 3 faktörün üst üste geldiÄŸi bir dönemden  geçiyoruz. Bu 3 faktör sayesinde 2020'de sermaye piyasası yatırımcılarının  arttığı bir döneme girdik." diye konuÅŸtu.

Sadece yerli yatırımcıyı deÄŸil yabancıları da gelecek dönemde piyasaya  tekrar çekmeleri gerektiÄŸine deÄŸinen Keler, sermaye piyasalarına yönelik ilgiden  duydukları memnuniyetten bahsetti.

"İŞLEM YAPAN YATIRIMCI SAYISI YÜZDE 100'DEN FAZLA BÜYÜDÜ"

TSPB BaÅŸkanı Keler, sermaye piyasalarında son bir yılda önemli mesafe  katedildiÄŸini belirterek, bakiyeli yatırımcı sayısının son bir yılda 1,2  milyondan 1,5 milyona çıktığını, 300 bin civarında yeni bakiyeli yatırımcı  sayısının oluÅŸtuÄŸunu söyledi.

Keler, aktif iÅŸlem yapan yatırımcı sayısına deÄŸinerek, sözlerini ÅŸöyle  sürdürdü:

"Ayda en az bir kez iÅŸlem yapan yatırımcı sayısı son bir yılda 343  binden 790 bine ulaÅŸtı. Yani yüzde 100'ün üzerinde büyüme var. Bu olumlu bir  geliÅŸme. VÄ°OP'ta ayda en az bir iÅŸlem yapan yatırımcı sayısı geçen yılın  mayısında 22 bin iken ÅŸu anda 30 bine ulaÅŸmış durumda. Yatırım fonlarının portföy  büyüklüÄŸü bu dönemde yüzde 88 büyüdü. Kurumsal yatırımcılarda da önemli bir  büyüme katedildi. Sermaye piyasasındaki birçok alanda uzun yıllardır görmediÄŸimiz  büyümeleri yaşıyoruz."

Keler, halka açık ÅŸirketlerin piyasa deÄŸerinin son 6 ayda aşırı  deÄŸiÅŸmediÄŸini ve 2018 sonuna göre ilerleme yaÅŸandığını belirterek, "En büyük  hareketlenmeyi BIST 100 dışındaki hisselerde görüyoruz. 385 milyar liraya ulaÅŸtı.  Bu rakam 2018 sonunda 205 milyar liraydı, 2019 sonunda 328 milyar liraydı. 1,5  yılda yaklaşık 2 katına ulaÅŸtığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"KURUMSAL YATIRIMCI BÜYÜKLÜÄžÜ 369 MÄ°LYAR LÄ°RAYA ULAŞTI"

Alp Keler, geliÅŸmekte olan ülkeler arasında Borsa Ä°stanbul'un  potansiyelinin yüksek olduÄŸunu, hisse senedi piyasasında hak edilen yere ulaÅŸma  konusunda gidilecek yol olduÄŸunu anlattı.

Son dönemde özel sektör borçlanma araçlarının piyasa deÄŸerinde  istikrarlı büyüme yaÅŸandığını, 2018 sonunda 70 milyar lira olan rakamın 2020  Mayıs itibarıyla 117 milyar liraya ulaÅŸtığını dile getiren Keler, "Kurumsal  yatırımcılarda ise hikayemiz gerçekten çok iyi. 2018 sonu itibarıyla 193 milyar  lira olan kurumsal yatırımcı büyüklüÄŸü 369 milyar liraya ulaÅŸmış durumda." dedi.

Keler, kurumsal yatırımcı büyüklüÄŸünde daha gidilecek çok yol olduÄŸunu  kaydederek, "Bugün Türkiye'de her 6 kiÅŸiden bir kiÅŸide emeklilik fonu, her 20  kiÅŸiden birinde yatırım fonu var. Ancak 18 yaÅŸ üzeri bin TL üzerinde hesabı olan  hisse senedi yatırımcısı 62 kiÅŸide bir kiÅŸi. Bu da önümüzdeki potansiyeli  gösteriyor." diye konuÅŸtu.

Emeklilik fonlarının büyüklüÄŸünün 143 milyar liraya ulaÅŸtığını dile  getiren Keler, burada istikrarlı büyümenin sürdüÄŸünü anlattı.

Piyasaların derinleÅŸmesi açısından yabancı yatırımcıların katkısının  öneminden bahseden Keler, bu katkının son dönemde azaldığını bildirdi.

SERMAYE PÄ°YASASI YATIRIMCILARINA UYARILAR

TSPB BaÅŸkanı Keler, sermaye piyasalarına yeni giren yatırımcıların  özelliklerine deÄŸinerek, yeni yatırımcıların daha çok gençlerden oluÅŸtuÄŸunu  söyledi.

Yeni yatırımcıların ağırlıklı olarak 30-39 yaÅŸ aralığında olduÄŸunu  dile getiren Keler, dijital kanalları daha iyi kullanan gençlerin sadece  Türkiye'de deÄŸil tüm dünyada yatırımcı sayısını artırdığını anlattı.

Keler, yeni yatırımcıların büyük bir kısmının 0-50 bin lira aralığında  yatırım yaptığını kaydederek, ilginin düÅŸük montanlı yatırımlara yönelik olduÄŸunu  bildirdi.

Sermaye piyasası ürünlerinin risksiz bir yatırım olmadığını dile  getiren Keler, ÅŸu uyarılarda bulundu:

"Yatırımcılarımızın özellikle uzun vadeli olmasını istiyoruz. Hisse  senedi gerçekten iyi bir yatırım aracıdır. Ancak hisse senedi yatırımlarında  kurum seçerken, yatırım yaparken ve yatırım sonrası sürece çok dikkat edilmeli.  Kısa vadede para kazanmaya yönelik yatırımlar ikinci planda olmalı. Hisse senedi  yatırımında uzun vadede güzel getiriler elde edilebilir ancak kısa vadede  dalgalar yaÅŸanabilir. Yatırımcılarımız risklerini belirlemeli ve yatırım  stratejisi oluÅŸturmalı. Her yatırımın farklı bir stratejisi olabilir. Şirket  seçerken, sektör seçerken veya haber bazlı yatırım yaparken, piyasadaki  geliÅŸmelere göre yatırım yaparken belirli stratejiler oluÅŸturulması lazım."

Keler, yatırımcılara tek bir hisse senedine veya yatırım aracına  yoÄŸunlaÅŸmamalarını tavsiye ettiklerini belirterek, "Bir sepet yapmalarını, farklı  yatırım araçlarından zenginlik saÄŸlamalarını öneriyoruz. Kısa vadeli  alım-satımdan kaçınmalarını, daha çok uzun vadeli yatırımları tercih etmeleri  gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz." diye konuÅŸtu.

Keler, yeni yatırımcı sayısındaki olumlu artışa deÄŸinerek, uzun vadede  sermaye piyasalarının geliÅŸimi için bu ilgideki yükseliÅŸin sürmesi gerektiÄŸini  söyledi.

"SERMAYE PÄ°YASALARIMIZ DÜNYA STANDARTLARINDA"

TSPB BaÅŸkanı Keler, Türkiye'de sermaye piyasalarının alt yapısının  dünya standartlarında olduÄŸunu belirterek, hiç aksama yaÅŸamadan hizmet veren bir  borsanın bulunduÄŸunu söyledi.

Türkiye'de halka açılmada verilen teÅŸviklere deÄŸinen Keler, giriÅŸim  sermayesi yatırım fonlarında, teknoloji ÅŸirketlerinin daha erken aÅŸamada halka  açılmasında ve reel sektörün finansmanında olumlu geliÅŸmeler olduÄŸunu anlattı.

"SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ ARACILIĞIYLA YATIRIM YAPILMAMALI"

Alp Keler, ilgili bir soru üzerine, sermaye piyasasına yatırım  yaparken yatırım yapılan ürünün iyi incelenmesi, belki de baÅŸlangıçta direkt  hisse senedine yatırım yapılmaması, risk ve getiri konusuna iyi odaklanılması  gerektiÄŸini vurguladı.

Yeni yatırımcı ilgisinin haziranda da artarak devam ettiÄŸini, fonların  büyümeyi sürdürdüÄŸünü dile getiren Keler, normalleÅŸme sürecinde SPK ve Borsa  Ä°stanbul'un sosyal medyaya yönelik yaptığı uyarılardan bahsetti.

Keler, "Sosyal medyada yatırımı yönlendiren kiÅŸilerin görüÅŸlerini  ikinci planda tutulmalı. Sosyal medya fenomenleri aracılığıyla yatırım  yapılmamalı. Bu gibi sitelerin ilerleyen süreçlerde yaptırıma uÄŸrayacağı SPK  tarafından açıklandı." dedi.

"Türkiye'nin geliÅŸmekte olan ülkeler endeksinden çıkarılabileceÄŸi  bildirildi. Bu durum ne boyutta fon çıkışına neden olabilir? Açığa satış yasağı  gibi düzenlemeler Türk hisse senedi piyasasına etkisi nasıl?" ÅŸeklindeki soruya  karşılık Keler, "FCI önemli bir endeks. Özellikle pasif fonların takip ettiÄŸi bir  endeks. Son yıllarda Türkiye hisse senedi piyasasının MSCI içerisindeki  ağırlığının azaldığını gözlemliyoruz. MSCI endeksinde geliÅŸmekte olan endekste  olmak önemli. Bu yakından takip edilmeli." cevabını verdi.

Açığa satış yasağının sadece Türkiye'de deÄŸil baÅŸka ülkelerde de  uygulandığını dile getiren Keler, ancak diÄŸer ülkelerde bu yasağın kalktığını,  Türkiye'de de bu konuda olumlu geliÅŸme yaÅŸanmasını beklediklerini vurguladı.

Keler, yabancı yatırımcıların son dönemde Borsa Ä°stanbul'dan geri  çekilmesine dair bir soru üzerine, global anlamda geliÅŸmekte olan ülkelerde benzer durumun yaÅŸandığını, Türkiye'nin hem yerli hem de yabancı yatırımcıya  ihtiyacı olduÄŸunu anlattı.

Borsa Ä°stanbul'da yeni halka arzların yaÅŸanabileceÄŸini dile getiren  Keler, düÅŸük faiz ortamında yatırımcılara yönelik faaliyetlerin fazlasıyla ilgi çekeceÄŸini anlattı.
17:591.560
Değişim :  0,90% |  13,93
Açılış :  1.552  
Önceki Kapanış :  1.546  
En Yüksek
1.567
En Düşük
1.550
BIST En Aktif Hisseler17:59
SODSN 46,20 3.136.888 % 10,00  
BRYAT 499,40 121.054.721 % 10,00  
BRKSN 13,76 77.258.068 % 9,99  
VERTU 33,90 6.181.055 % 9,99  
TKURU 337,30 8.124.654 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 6,9764 6,9808 % 0,24  
Euro 8,4599 8,4678 % 0,41  
Sterlin 9,7441 9,7930 % 0,30  
Frank 7,7527 7,7994 % 0,02  
Riyal 1,8547 1,8640 % 0,08  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 7,31  
Altın Gr. 400 400 1,99  
Cumhuriyet 2.657 2.697 5,00  
Tam 2.643 2.712 8,10  
Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
Gümüş.Ons 27,20 27,23 0,22  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,06  
B. Petrol 62,77 62,77 -1,16