***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

19.08.2019 21:25
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor


***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-301.415 -637.072 366.118 -180.166
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
82.423 281.059 62.455 281.895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.474 -1.903 -2.393 -858
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-2 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
109.236 362.283 82.524 362.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-23.337 -79.321 -17.676 -79.530
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-23.337 -79.321 -17.676 -79.530
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.688.573 2.087.826 71.608 1.537.623
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.135.762 2.426.438 237.409 1.840.805
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-93.550 275.134 -83.192 237.546
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -492.973 -722.442 -132.384 -633.942
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
20.934 14.037 10.881 10.372
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
118.400 94.659 38.894 82.842
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
118.400 94.659 38.894 82.842
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.770.996 2.368.885 134.063 1.819.518
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.469.581 1.731.813 500.181 1.639.352
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.462.978 1.663.050 506.349 1.376.934
Ana Ortaklık Payları
6.603 68.763 -6.168 262.418


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.645.838 5.282.990
Finansal Yatırımlar
112.043 40.361
Ticari Alacaklar
4.939.877 3.030.005
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21.1 53.281 273.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.886.596 2.756.076
Diğer Alacaklar
193.951 139.535
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21.1 3.610 20.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
190.341 118.940
Türev Araçlar
85.139 102.996
Stoklar
6 6.156.030 3.131.137
Peşin Ödenmiş Giderler
797.140 568.852
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.1 146.803 189.152
Diğer Dönen Varlıklar
12.1 847.153 938.886
ARA TOPLAM
20.923.974 13.423.914
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.923.974 13.423.914
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.531 367
Ticari Alacaklar
1.536 1.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.536 1.437
Diğer Alacaklar
67.552 56.768
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21.1 4.573 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
62.979 56.768
Türev Araçlar
36.998 83.181
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 1.277 1.920.877
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
337.414 296.443
Maddi Duran Varlıklar
9 15.908.027 11.738.915
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.604.606 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.080.172 17.111.143
Şerefiye
11 5.844.605 2.552.368
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 16.235.567 14.558.775
Peşin Ödenmiş Giderler
491.598 425.205
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20.2 1.198.451 956.572
Diğer Duran Varlıklar
12.2 1.153.955 1.402.606
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.883.117 33.993.514
TOPLAM VARLIKLAR
65.807.091 47.417.428
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.534.685 3.184.503
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 5.315.914 3.756.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.315.914 3.756.799
Banka Kredileri
4.744.874 3.643.106
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
571.040 113.693
Ticari Borçlar
11.426.043 4.161.193
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21.2 34.419 7.347
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.391.624 4.153.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
275.873 114.858
Diğer Borçlar
2.156.275 1.515.495
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.156.275 1.515.495
Türev Araçlar
38.013 41.037
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
404.753 478.774
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20.1 131.207 18.036
Kısa Vadeli Karşılıklar
557.806 242.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 406.108 130.899
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
151.698 112.047
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
102.445 36.532
ARA TOPLAM
23.943.014 13.550.173
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.943.014 13.550.173
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 16.188.684 8.712.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.188.684 8.712.404
Banka Kredileri
12.822.252 8.549.418
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.366.432 162.986
Ticari Borçlar
69.249 44.207
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
69.249 44.207
Diğer Borçlar
428.971 392.368
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
428.971 392.368
Türev Araçlar
6.063 3.356
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.609 30.227
Uzun Vadeli Karşılıklar
390.786 192.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 390.786 192.358
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20.2 3.010.416 2.762.447
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
316.839 270.308
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.438.617 12.407.675
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.381.631 25.957.848
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.027.827 5.046.470
Ödenmiş Sermaye
15 243.535 243.535
Sermaye Düzeltme Farkları
65.771 65.771
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.057.708 1.200.135
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-7.145 -7.145
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
2.670 2.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
156.681 73.528
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
156.681 73.528
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.589 -20.538
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
179.270 94.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.653.242 1.258.524
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.386.505 1.789.301
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-733.263 -530.777
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 615.970 909.511
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 1.710.663 2.467.846
Net Dönem Karı veya Zararı
-471.268 -1.168.151
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.397.633 16.413.110
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.425.460 21.459.580
TOPLAM KAYNAKLAR
65.807.091 47.417.428


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17.706.337 10.436.742 12.359.214 6.567.877
Satışların Maliyeti
-12.169.195 -7.039.601 -8.262.270 -4.352.779
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.537.142 3.397.141 4.096.944 2.215.098
BRÜT KAR (ZARAR)
5.537.142 3.397.141 4.096.944 2.215.098
Genel Yönetim Giderleri
-974.628 -809.667 -536.830 -471.844
Pazarlama Giderleri
-3.182.827 -1.813.048 -2.195.141 -1.132.858
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.488 -2.517 -276 -1.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.1 343.137 210.906 174.659 134.187
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16.2 -541.576 -265.503 -402.571 -146.845
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -263.184 -329.369 -110.788 -186.559
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
916.576 387.943 1.025.997 409.917
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.1 375.310 18.906 346.044 14.601
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17.2 -115.821 -27.396 -80.116 -18.492
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.176.065 379.453 1.291.925 406.026
Finansman Gelirleri
18 681.274 1.161.295 369.583 749.765
Finansman Giderleri
19 -1.946.347 -2.200.633 -1.133.043 -1.328.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-89.008 -659.885 528.465 -172.266
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-212.407 22.813 -162.347 -7.900
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20.3 -239.792 -168.327 -153.490 -96.797
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.3 27.385 191.140 -8.857 88.897
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-301.415 -637.072 366.118 -180.166
DÖNEM KARI (ZARARI)
-301.415 -637.072 366.118 -180.166
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
169.853 20.751 436.757 115.309
Ana Ortaklık Payları
-471.268 -657.823 -70.639 -295.475
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -1,94000000 -2,70000000 -0,29000000 -1,21000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.039.881 802.885
Dönem Karı (Zararı)
-301.415 -637.072
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.652.760 2.260.727
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.140.519 760.374
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
111.729 27.476
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.356 8.376
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35.811 3.826
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.2 32.445 15.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ileKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
99.695 67.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
86.125 53.693
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.172 896
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.747 682
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.995 11.914
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
833.391 346.789
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
266.134 833.194
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.300 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-16.300 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 263.184 329.369
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.3 212.407 -22.813
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17.1,17.2 -64.769 -4.324
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.1,17.2 -64.769 -4.324
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-193.230 -76.523
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
927.126 -789.106
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.721 1.764
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.762.805 -1.657.341
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.608 17.921
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-549.511 -678.930
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.317.108 1.407.830
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
697.069 528.665
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-76.639 80.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
303.791 -489.140
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
380.713 -490.813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-76.922 1.673
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.278.471 834.549
Ödenen Faiz
-147.161 0
Alınan Faiz
60.395 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-33.895 -18.715
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-7.518 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-110.411 -12.949
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
869.780 -598.238
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-27.829 -55.806
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
269.076 30.548
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.058.949 -844.813
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.687.482 271.833
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.613.067 -158.050
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.985
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.446.495 7.618.557
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.690.630 -7.195.593
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-317.327 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-41.888 16.178
Ödenen Temettüler
-355.258 -289.348
Ödenen Faiz
-811.445 -454.313
Alınan Faiz
156.986 144.484
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.296.594 46.597
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
68.699 669.878
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.365.293 716.475
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.269.086 5.789.520
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.634.379 6.505.995


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 1.319.349 -7.145 8.728 -16.875 0 1.149.491 12.385 909.511 2.244.351 -130.050 5.799.051 11.739.283 17.538.334
Transferler
-10.767 -119.283 130.050
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.419 282.581 659.521 -214.097 -657.823 68.763 1.663.050 1.731.813
Dönem Karı (Zararı)
-657.823 -657.823 20.751 -637.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.419 282.581 659.521 -214.097 726.586 1.642.299 2.368.885
Sermaye Arttırımı
1.985 1.985
Kar Payları
-108.447 83.447 -25.000 -264.348 -289.348
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
4.143.067 4.143.067
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
252.590 252.590 -490.617 -238.027
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
771 771 -771 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2 243.535 65.771 1.200.135 -7.145 9.499 -18.294 282.581 1.809.012 -201.712 909.511 2.461.105 -657.823 6.096.175 16.791.649 22.887.824
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 1.200.135 -7.145 2.916 -20.538 94.066 1.789.301 -530.777 909.511 2.467.846 -1.168.151 5.046.470 16.413.110 21.459.580
Transferler
-12.919 -293.541 -861.691 1.168.151
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.051 85.204 597.204 -202.486 -471.268 6.603 1.462.978 1.469.581
Dönem Karı (Zararı)
-471.268 -471.268 169.853 -301.415
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.051 85.204 597.204 -202.486 477.871 1.293.125 1.770.996
Kar Payları
-129.508 104.508 -25.000 -330.258 -355.258
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-246 -246 -1.148.197 -1.148.443
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.670 -22.589 179.270 2.386.505 -733.263 615.970 1.710.663 -471.268 5.027.827 16.397.633 21.425.460http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783109


BIST
18:052.868
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.847  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BARMA 43,56 7.553.260 % 10,00  
ASUZU 291,00 130.375.647 % 9,98  
GSRAY 5,99 539.358.728 % 9,91  
DMSAS 5,77 65.360.305 % 9,90  
KIMMR 4,24 42.229.129 % 9,84  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9472 17,9580 % 0,11  
Euro 18,5191 18,5490 % 0,09  
Sterlin 21,7914 21,9007 % -0,20  
Frank 18,9656 19,0798 % -0,15  
Riyal 4,7610 4,7849 % -0,06  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.792 1,72  
Altın Gr. 1.032 1.033 -0,18  
Cumhuriyet 6.919 7.024 9,00  
Tam 6.909 6.995 3,00  
Yarım 3.367 3.420 2,00  
Çeyrek 1.688 1.709 0,00  
Gümüş.Ons 20,38 20,43 0,09  
Gümüş Gr. 11,75 11,76 0,03  
B. Petrol 99 99 -0,51