ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Şeker Yatırım)

10.03.2020 09:34
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Şeker Yatırım)


Şeker Yatırım Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten:
"Haftaya yurtdışı piyasalardaki sert satışlara paralel güçlü
satışlarla başlayan BIST-100endeksi bu eğilimi banka hisseleri
öncülüğünde devam ettirerek günü %5,54 düşüşle103.524 seviyesinden
tamamladı. Yurtdışı borsalarda global resesyon endişeleriyle risk-ten
kaçış kriz fiyatlamasına dönüşürken, majör borsalar günü %7-9 arasında
değişensert düşüşlerle kapattı. BIST, yurtdışı piyasalardaki satışlara
paralel günü sert değerkaybı ile kapatırken, son dönemde yurtdışı
piyasalarda yaşanan sert düşüşlere rağmenkayıplar daha düşük kaldı.
Petrol fiyatları sert düşüşle 31 doları test ederken, ABD veAlman
tahvilleri gibi güvenli limanlara yöneliş hızlandı. VIX endeksi 62
seviyelerine yük-selerek 2008 krizinden beri en yüksek seviyesini test
ederken, endeksteki yükseliş baştaABD borsaları olmak üzere yurtdışı
borsalardaki volatilite ve satış baskısının devamedeceğine işaret
ediyor. Yurtdışı borsalarda tepki alımlarının güçlenerek
volatiliteninazaldığının teyidi için şuan 54 seviyelerinde olan VIX
endeksinin 30 seviy si altında geriçekildiğini görmemiz gerekiyor.
CDS’ler yükselişine devam ederek günü 422 seviyelerin-den kapatarak TL
varlıklara ilişkin risk algısının güçlenmeye devam ettiğine işaret
etti.Özellikle petrol üreticisi EM para birimlerinde sert değer
kayıpları oluşurken, petrol fiyat-larındaki düşüşten olumlu etkilenen
TL, pozitif ayrışarak günü sınırlı değer kaybı ile ka-pattı. Fed’den
Mart toplantısı için 75 baz puanlık faiz indirimi %100 olasılıkla
fiyatlanır-ken, ayrıca Fed’den bir parasal genişleme adımı bekleniyor.
Resesyon endişeleriyleborsalardaki satış baskısı ve kaotik fiyatlama
kısa vadede devam edebilir. BIST ve TLvarlıkların ise azalan
jeopolitik riskler, Fed faiz indirimi beklentileri ve düşen petrol
fiyatla-rından alacağı destekle relatif olarak pozitif ayrışması
beklenmektedir. Ancak yurtdışıborsalardaki sert satışların devam
etmesi durumunda BIST’te de satış başkası ve kısavadeli dip arayışının
devam etmesi beklenir. Yurtdışı borsalarda bir toparlanma
olmasıdurumunda ise BIST’in yurtdışına gör daha güçlü tepki alımları
gerçekleştirmesi beklen-mektedir. Asya borsalarında genel olarak tepki
alımları yaşanırken, ABD ve DAX vadeliendeksleri BIST kapanışına göre
%2 üzeri yükselişle seyrediyor. Endeksin güne tepkialımlarıyla
başlaması ve gün içinde dalgalı seyir izleyerek tepki alımı eğilimini
devamettirmesi beklenmektedir.

Döviz ve Para Piyasaları

Dolar paritesi dün serbest piyasada 6,0950-6,1260 bandında işlem
görerek günü öncekikapanışa göre %0,63 oranında değer kazancıyla
6,1260 seviyesinden tamamladı. Sepetbazında ise Lira %0,99 oranında
değer kaybetti. Borçlanma araçları piyasasında dün %11,90-%11,96
seviyeleri arasında dar bir bantta hareket eden on yıllık gösterge
tahviliningetirisi önceki kapanışa göre 29 baz puan artışla gün içinde
gördüğü en düşük seviyeolan %11,90’dan günü tamamladı

Şirket Haberleri

Emlak Konut GYO (EKGYO) 2019 yılının son çeyreğinde beklentilerin
üzerinde netkar açıkladı. Şirket 4Ç19’da 566,1mn TL konsolide olmayan
net kar açıkladı (4Ç18:168,9mn TL net kar). Dördüncü çeyrek net kar
rakamının da eklenmesiyle şirketin12A19’da kümüle net kar rakamı
778,4mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A18: 1,27mlrTL net kar).
Piyasadaki ortak kanı şirketin bu çeyrekte 467mn TL net kar
açıklayabileceğiyönündeydi.
Halkbank (HALKB) yönetim kurulu 2019 yıl
sonu net dağıtılabilir dönem karından nakitkar payı dağıtılmamasını 3
Nisan tarihinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul'a teklifedilmesine
karar vermiştir. Nötr.

Koç Finansal Hizmetler (KFS) yönetim kurulu tarafından, 13 Mart
tarihinde yapılacak KFS genel kurul toplantısında, sermayesinin 6,4
milyar TL’den 1,545 milyar TL’ye indirilmesinin ortakların onayına
sunulmasına karar verilmiştir. Ayrıca, çoğunluğu olağanüstü
yedeklerden karşılanmak üzere 334,9 milyon TL tutarında temettü
dağıtılması ile ihtiyaç duyulması halinde yıl içerisinde temettü
avansı dağıtılması konusunda KFS yönetimine yetki verilmesi hususları
da ortakların onayına sunulacaktır. Sermaye azaltımının 2020 yılının
ilk yarısında tamamlanması beklenmektedir. Yapılması planlanan sermaye
azaltımı ve temettü ödemelerinden elde edilecek fonların, KFS ve Yapı
ve Kredi Bankası (YKBNK) pay devirleri sırasında oluşan
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanılması planlanmaktadır.
TAV Havalimanları Holding (TAVHL), Şubat 2020 trafik verilerini
paylaşmıştır. Açıklanan verilere göre, Grup’un yurt içi ve yurt
dışında faaliyet gösterdiği tüm havalimanlarındaki toplam yolcu
sayısı, işletmekte olduğu en büyük operasyonu olan Istanbul Atatürk
Uluslararası Havalimanı’nın 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle yolcu
trafiğine kapatılmış olması ile, beklenildiği üzere sert, %55 oranında
düşüş göstermiştir. Ancak DHMI’nin Grup’un faaliyetlerini erken
durdurması ile ilgili kar kaybı telafisi ile ilgili kaybın Grup’un
4Ç19 finansal tablolarına eklendiği Istanbul Atatürk Uluslararası
Havalimanı verileri hariç tutulduğunda, toplam yolcu sayısı, Şubat
2020’de yıllık bazda oldukça sınırlı, %4 oranında azalış göstermiştir.
Şubat 2020’de yolcu sayısında elde edilen bu azalış, büyük ölçüde yurt
içinde işletilen terminallerdeki yolcu sayısındaki azalmadan
kaynaklanmış, ve Ocak 2020’de kaydedilen %2 oranındaki azalışa göre,
yurt dışında işletilen terminallerdeki yolcu sayında kaydedilen
artışın da yavaşlaması an etkilenmiştir. Açıklanan verilerin, Grup
payları kısa dönem performansı üzerinde piyasaya görece olarak hafif
olumsuz etkili olabileceğini düşünmekteyiz. Şubat 2020’de, TAV
Havalimanları Holding’in Fraport ile birlikte işletmekte olan Antalya
havalimanındaki yolcu sayısındaki artış hızlanarak yıllık bazda %7.8
olarak gerçekleşmiştir (Ocak 2020: %+4.8). Grup’un faaliyet
göstermekte olduğu diğer yurt içi havalimanlarında (Ankara, İzmir,
Milas-Bodrum ve Gazipaşa) hizmet verilen yolcu sayısı ise, büyük
ölçüde iç talepteki gerilemeye bağlı olarak yıllık bazda %13.0
oranında azalmıştır (Ocak 2020: %-11.5). TAV Havalimanları Holding’in
faaliyet göstermekte olduğu yurt dışı havalimanlarında hizmet verilen
yolcu sayısı ise, Medine’de hizmet verilen yolcu sayısındaki artışın
%12.6’ya (Ocak 2020: %+21.1) ve Makedonya yolcu trafiğindeki
büyümenin %14.7’ye yavaşlamasına (Ocak 2020: %+15.3), Gürcistan ve
Tunus yolcu sayılarındaki azalışın %18.3 ve %17.1 olarak gerçekleşmiş
olmasına (Ocak 2020: %-12.8, %-23.9), ve Za reb yolcu sayısı artışının
yavaşlayarak %1.7 oranına gerilemesine bağlı olarak (Ocak 2020: %
+6.2), Şubat 2020’de yavaşlayarak yıllık bazda %3.7 artış göstermiştir
(Ocak 2020: %+9.3).
Türk Hava Yolları (THYAO), küresel ölçekte yaşanan ekonomik
dalgalanmaların ve ülkemizin bulunduğu coğrafyada ortaya çıkan
siyasi/ekonomik istikrarsızlıkların başta faaliyet göstermekte olduğu
sektöre ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının THY hisse
değeri üzerinde olumsuz etki yarattığını, ve Şirket’in Borsa
İstanbul’da oluşan mevcut fiyat seviyesinin faaliyetlerinin gerçek
performansını yansıtmadığı düşünmekte olduğunu paylaşarak, gerek hisse
fiyatındaki dalgalanmaların sınırlandırılması, gerekse de Şirket’in
hazine yönetimi dahilinde kendi hisselerine yatırım yapmak amacıyla,
Borsa İstanbul’da işlem gören paylarının gerek görüldüğü durumlarda
geri alımının yapılmasının amaçlandığını belirtmiştir. Şirket, Oluşan
Genel Kurul Toplantısını 31 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirmeyi
planlamaktadır. Karar, bu toplantıda Genel Kurul’un onayına
sunulacaktır. Geri Alım Programının uygulanacağı süre, Genel Kurul
yetkilendirme tarihi itibariyle 3 yıl olarak belirlenmiştir. Geri
alıma konu payların azami pa sayısı Şirket çıkarılmış sermayesinin
%10’u ile sınırlandırılmıştır. Payların geri alımlarında alt fiyat
limiti 0, üst fiyat limiti ise 30 TL olarak belirlenmiştir. Geri alıma
konu toplam fon tutarı 1.5mlyr TL olarak belirlenmiş ve 2019 sonu
itibariyle Şirket toplam varlıklarımızın yaklaşık %1’ine karşılık
gelmektedir. Kararın THY payları performansını destekleyebileceğini
düşünmekteyiz. Bunun yanında Şirket, kayıtlı sermaye tavanının
geçerlilik süresini 2024 yılına kadar uzatılması amacıyla Esas
Sözleşmesi’nde yapılan değişikliğinin onayı için SPK’ya başvurmuştur.

Zorlu Enerji (ZOREN), 4Ç19’da 92mn TL net zarar açıkladı. Şirket
4Ç18’de 64mn TL net kar açıklamıştı. Şirket’in açıklamış olduğu net
zarar beklentimiz olan 30mn TL net zarar rakamından kötü geldi (piyasa
beklentisi bulunmuyor). Beklentilerimizin üstünde gelen finansman
giderleri (416mn TL) (4Ç18’de 113mn TL finansman giderine karşılık)
net zarar rakamının beklentilerimizin altında kalmasındaki en büyük
etken oldu. Şirket’in net satış gelirleri 4Ç19’da yıllık bazda %51
artışla 2.884mn TL seviyesinde (Şeker: 2.053mn TL) gerçekleşti.
Şirketin FAVÖK rakamı ise 4Ç19’da 422mn TL ile (Şeker:438mn TL)
yıllık bazda %10 geriledi. Şirket’in 4Ç18’de %19.8 ve %24,7
seviyesinde gerçekleşen brüt ve FAVÖK marjları 4Ç19’da sırasıyla %11,9
ve %14,6 seviyesine geriledi. Şirketin 4Ç19 sonuçları sonrası Zorlu
Enerji için 1.94 TL hedef pay fiyatımız ile AL önerimizi koruyoruz.
Hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %50 prim potansiyeli
taşımaktadır. "

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
16:562.052
Değişim :  -1,62% |  -33,73
Açılış :  2.083  
Önceki Kapanış :  2.086  
En Yüksek
2.086
En Düşük
2.044
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:54
IZTAR 23,10 56.214.574 % 10,00  
EMNIS 28,62 595.182 % 9,99  
UFUK 22,02 1.375.921 % 9,99  
KRSTL 5,25 81.023.808 % 9,83  
TETMT 472,00 60.763.720 % 9,82  
16:54 Alış Satış %  
Dolar 13,5808 13,5865 % 1,11  
Euro 15,4513 15,4642 % 0,85  
Sterlin 18,4059 18,4982 % 0,70  
Frank 14,7746 14,8636 % 0,94  
Riyal 3,6087 3,6268 % 1,08  
16:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.819 1.819 -0,20  
Altın Gr. 793 793 7,07  
Cumhuriyet 5.264 5.343 44,00  
Tam 5.240 5.373 42,98  
Yarım 2.533 2.599 20,79  
Çeyrek 1.270 1.299 10,40  
Gümüş.Ons 23,47 23,49 0,46  
Gümüş Gr. 10,20 10,21 0,25  
B. Petrol 87,70 87,70 1,22