ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

14.02.2017 08:50Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Yellen sabahına nötr risk iştahı ile uyanıyoruz. Katalizörler:
Çin'de açıklanan enflasyon verilerinin "reflasyon" işlemini teyit
etmeleri ve piyasanın Yellen'ın sözle yönlendirmesini beklemesi. Bu
sabah S&P500 vadeli işlemlerde yatay. Dolar / TL kotasyonları da 3,67
seviyesinden geçmekte.
FED başkanı Yellen'ın TSİ 18:00 Senato'daki savunması dışında
bugün yeni bilgi özelliği düşük yoğun veri akışı ile geçecek. Güne
TSİ 10:00'da merkez bankasının açıklayacağı Aralık ayı Ödemeler
Dengesi tablosu ile başlayacağız. Tabloya göre Aralık ayında 4,5
milyar Dolar civarında cari açık vermemiz bekleniyor. Böylece seneyi
toplamda 33 milyar Dolar cari açık ile tamamlayabiliriz. Bu yıl,
petrol fiyatlarının varil başına 50 Dolar'ın üzerindeki seyrine karşın
temel mal ticareti ve turizm gelirleriyle cari açığın yatay seyretmesi
mümkün. Ardından öğleye kadar Avrupa'da son çeyrek büyüme verilerinin
ikinci tahminleri alt kırılımlarla birlikte açıklanacak. Öğlen (TSİ
12:30) İngiltere'de Ocak ayı enflasyon verileri açıklanacak. Öğleden
sonra da (TSİ 16:30) ABD'de üretici fiyatları enflasyonu takvimde yer
alıyorlar. Arada TSİ 14:00'de ABD KOBİ güven endeksi takip edilecek.
Trump'ın seçilmesiyle KOBİ güven endeksi 105,8 değerini alarak 2004
yılından beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Yeni bilgi açısından
günün en değerli verisi Almanya'da TSİ 13:00'de açıklanacak ZEW
anketi. Finans yöneticileri ile gerçekleştirilen ankette genel gidişat
77,3 seviyesi ile 2011 Avrupa Borç Krizi döneminden beri en yüksek
değere ulaşmıştı. Geleceğe yönelik beklentiler 16,6 değeri ile mevcut
durum endeksi kadar güçlü görünmeseler de (1) Temmuz ayından beri
artış eğilimindeler, (2) 2011 Avrupa Borç Krizi dönemi seviyesinin
üzerinde, ve (3) serinin tarihi ortalaması 10,9'un üzerindeler.
Sabah saatlerinde Çin'de açıklanan TÜFE enflasyonu %2,5 ÜFE
enflasyonu da %6,9 oranlarında gerçekleştiler. Çin'de fiyat
seviyelerinin toparlanması geçen yılın başından beri takip ettiğimiz
bir durum. Artık Çin'deki enflasyon trendi piyasa açısından yeni bilgi
özelliği taşımıyor. Artan hammadde fiyatları ve kapasite kullanımını
Çin'de üreticilerin fiyatları yükseltebilmelerine imkan tanıyor.
Böylece marjlarını koruyabilen üreticiler iktisadi faaliyetin sağlıklı
seyretmesini sağlıyorlar. İhracatçılar açısından da artan çıktı
fiyatlarını Renminbi'deki değer kaybı kompanse edebilmekte. ÜFE'deki
artış TÜFE'ye tam anlamı ile yansımadığı için merkez bankasının da
para politikasını erkenden sıkılaştırmak gibi bir endişesi bulunmuyor.
Bu sene para politikasının Çin'de nötr seyretmesi muhtemel. Çin'in
2017 yılındaki temel önceliği makro-ihtiyati politikalarla özel sektör
borçluluğunu yönetebilmek.
Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Aksigorta'nın 2016 yılının son
çeyreğindeki net dönem karı 43mn TL ile 37mn TL olan beklentilerin
üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 27mn TL
zarar kaydetmişti. Diğer yandan, genel teknik bölüm dengesindeki gelir
87mn TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 36mn TL gidere göre oldukça
olumlu bir görüntü sergilemiştir. Son çeyrek karı ile birlikte Şirket
2016 yılında 48,2mn TL kar elde etmiştir. Geçen yıl 135,9mn TL zarar
kaydedilmişti.
Aygaz (AYGAZ, Öneri "AL", Sınırlı Pozitif): Aygaz'ın 2016 yılı son
çeyrek net dönem karı 139,1mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 125mn
TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 111mn TL'nin üzerinde
gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada
Tüpraş'ın karının beklentimizin üzerinde gerçekleşmesine bağlı olarak
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen gelirlerin
(Aygaz Tüpraş'ta %10,2 dolaylı paya sahip) beklentimizin üzerinde
gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirketin son çeyrek satış gelirleri
satış miktarındaki bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5'lük artış
ve satış fiyatlardaki yükselişe bağlı olarak %14,9 oranında artarak
1.844mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan tüplü ve otogaz
satışlarının bir önceki yılın aynı çeyreğine göre gerilemesinin
olumsuz etkisiyle de brüt kardaki artış %7,1 ile sınırlı kalmış ve
brüt kar 200,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki
%10,2'lik artışa ilaveten diğer faaliyetlerden geçen yılın aynı
dönemindeki 10,9mn TL'lik gelire karşın 11,3mn TL 4Ç2016'da zarar
kaydedilmesine bağlı olarak faaliyet karı %20,6 oranında azalarak
75,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tüpraş'ın bir önceki çeyreğe göre
olumlu katkısı artmış olmakla birlikte bir önceki yılın aynı dönemine
göre olumlu etkisi daha düşük olmuş ve iştiraklerden gelirler bir
önceki yılın aynı döneminde göre %4,5 oranında azalarak 74,2mn TL
olarak gerçekleşmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak Aygaz'ın net dönem
karı 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 oranında
azalmıştır. 4. çeyrek kar rakamı ile birlikte 2016 yılı ne dönem karı
415,7mn TL'ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,6'lık
ufak çaplı bir gerileme kaydetmiştir.
Halkbank (HALKB, Öneri "AL", Sınırlı Negatif): Halkbank'ın net
dönem karı 2016 yılının dördüncü çeyreğinde 363mn TL ile hem bizim
beklentimiz olan 736mn TL hem de piyasa beklentisi olan 630mn TL'nin
altında kalmıştır. Tahminimizdeki sapmada, hem özel hem de genel
karşılık giderlerinde ayrılan ek karşılıklar etkili olmuştur.
Ayrıntılar için tıklayınız.
Halk GYO (HLGYO, Nötr): Halk GYO yılın son çeyreğinde 78,3mn TL
kar açıklamıştır. Bir önceki çeyrekte 7,4mn TL kar açıklayan Şirket'in
karındaki ciddi artışta 69,5mn TL'lik yatırım amaçlı gayrimenkul değer
artış geliri elde etmesi etkili olmuştur. Şirket, Ocak ayı sonunda
yaptığı duyuruda muhasebe değişikliğine gittiğini açıklamış ve
bilançoda daha önce maliyet değeri üzerinden izlenen yatırım amaçlı
gayrimenkuller ve maddi duran varlıkların gerçeğe uygun değer ile
izlenmesine karar vermişti. Şirket'in 2016 yılındaki net dönem karı
ise 107,7mn TL olurken, yeniden düzenlenmiş 2015 yılı kar rakamı ise
202,9mn TL olmuştur.
Tüpraş (TUPRS, Öneri "EKLE", Pozitif): Tüpraş'ın 2016 yılı son
çeyrek ana ortaklık net dönem karı 803mn TL ile hem bizim beklentimiz
olan 648mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 534mn TL'nin oldukça
üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki
sapmada brüt kar marjının beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi ile kur
farkı kaynaklı giderlerin beklentimizin altında kalması etkili
olmuştur. Tüpraş'ın satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı
dönemine göre satış miktarındaki %3'lük düşüşe karşın, yüksek seyreden
petrol fiyatları ve kurlardaki artışın etkisiyle %20,9 oranında
artarak 10,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan
satışların maliyetindeki görece düşük artışa bağlı olarak brüt kar ise
%24 oranında artmış ve 1,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Akdeniz
rafineri marjlarındaki iyileşme, yüksek kapasite kullanımı, petrol
fiyatlarındaki artışa bağlı oluşan stok gelirleri ve yüksek dizel
talebinin de olumlu katkısıyla net rafineri marjının 10,06$/varille
hem bir önceki çeyrekteki 5,68$/varile hem de bir önceki yılın aynı
dönemindeki 5,17$/varile göre oldukça yüksek seviyede gerçekleşmesi
bunda ana etken olmuştur. Operasyonel giderler ise aynı dönemde sadece
%4 artmış ancak diğer faaliyetlerden kur farkı giderlerine bağlı
olarak 318mn TL gider kaydedilmesi net faaliyet karının bir önceki
yıla göre %16,7 oranında azalarak 987mn TL'ye gerilemesine neden
olmuştur. Son çeyrekte net finansman giderleri de 120mn TL ile karı
sınırlandırmıştır. Buna bağlı olarak vergi öncesi net dönem karı bir
önceki yılın aynı dönemine göre %14,5 oranında azalarak 896mn TL'ye
gerilerken, ana ortaklık net dönem karı ise görece düşük vergi
giderine bağlı olarak sadece %1,5 oranında gerilemiş ve 803mn TL
olarak gerçekleşmiştir.
Son çeyrekteki yüksek kar rakamı ile birlikte 2016 yılı ana
ortaklık net dönem karı 1.793mn TL'ye ulaşmış ancak bir önceki yılın
aynı dönemine göre %29,7 oranında gerileme kaydetmiştir. Vergi öncesi
net dönem karındaki gerileme ise 2015 yılında kaydedilen 338mn TL'lik
vergi gelirine karşın 2016 yılında 131mn TL vergi gideri kaydedilmesi
nedeniyle sadece %12,6 olmuştur.
Tüpraş ayrıca 2017 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre
2017 yılında Tüpraş brent petrol fiyatını ortalama 55 dolar olarak
öngörürken, Akdeniz net rafineri marjını 4-4,5$/varil, kendi net
rafineri marjını ise 5,75-6,25$/varil olarak öngörmektedir. Tüpraş
2017 yılında tam kapasite kullanımı ile 29,2 milyon ton üretim ve 30,6
milyon ton satış miktarı hedeflemektedir. Ayrıca şirket 2017 yılı için
350mn dolarlık yatırım (225mn dolar rafineri, 125mn dolar tanker filo
yatırımı) öngörmüştür.
Teknosa (TKNSA, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2016 yılı 4. çeyrek net
dönem karı 10,2mn TL ile 22mn TL olan piyasanın zarar beklentisinin
tersi yönünde gerçekleşmiş olup, olumlu bir görüntü sergilemiştir.
Teknosa 4Ç2015'te 72,9mn TL net zarar açıklamıştı. Son 4 çeyrektir üst
üste zarar açıklayan şirketin 4Ç2016 karı ayrıca 2013 son çeyrekten
beri çeyreksel bazda kaydedilmiş en yüksek dönem karına işaret ediyor.
Teknosa'nın 2016 yılı son çeyrek satış gelirleri 2015 son çeyreğe göre
%19,8 gerilemeyle 804,9mn TL olurken, brüt kardaki gerileme %8,4 olmuş
ve 169,1mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 4Ç2015'e
göre 2,6 puan artışla %21'e yükselmiştir. Net kar oluşumunda oldukça
önemli bir gelişme de operasyonel giderlerde yaşanmıştır. Pazarlama
giderlerindeki yüksek tutarlı gerilemeye bağlı olarak operasyonel
giderler 2015 son çeyreğe göre %30,5 azalarak 113mn TL olmuştur.
Bunlara ek olarak, 4Ç2015'te esas faaliyetlere bağlı 55,5mn TL zarar
yazan Teknosa, 4Ç2016'da 6,4mn TL gelir kaydetmiştir. 13,5mn TL'lik
Rekabet Kurulu cezasına istinaden ayrılan karşılığa rağmen, yeniden
yapılanma giderlerindeki provizyonların iptal edilmesi nette dönem
karına 5mn TL'lik pozitif katkı yapmıştır. 4Ç2016 finansman giderleri
4Ç2015'le yaklaşık aynı seviyede gerçekleşirken, 4Ç2015'teki vergi
geliri yerine 4Ç2016'da vergi gideri yazılmasına karşın, net kar
10,2mn TL olmuştur. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte Teknosa'nın 2016
yılı net zararı önceki dönemlerdeki yüksek zarara istinaden 160,6mn TL
seviyesinde gerçekleşmiştir. 2015'teki zarar rakamı 94,6mn TL idi.
4Ç2016 itibariyle Teknosa kredi kartları indirimleriyle ilgili
muhasebe sisteminde değişikliğe gitme kararı almıştır. Daha önceden,
erken yapılan kredi kartı tahsilatlarına ilişkin maliyet, satış
gelirleri altında konsolide edilirken, artık finansal giderler altında
takip edilmeye başlanacaktır. Bu değişiklik neticesinde, şirketin
FAVÖK marjı 4Ç2016'da %5,2 olarak hesaplanmaktadır. Eski yöntemle
FAVÖK marjı %4,1 seviyesinde gözüküyordu.
Teknosa ayrıca 2017 yılına ilişkin beklentilerini de açıklamıştır.
Aynı mağaza (like for like) büyümesi yüksek bir tek hane ya da düşük
bir çift hanede beklenirken, satış gelirlerinin 2016'ya yakın bir
seviyede oluşabileceği tahmin edilmektedir. Öte yandan, FAVÖK marjında
iyileşmenin devam etmesi beklenmektedir.
Türk Telekom (TTKOM, Sınırlı Negatif): Türk Telekomünikasyon A.Ş.
ve TTNET A.Ş.'den oluşan ekonomik bütünlüğün sabit genişbant internet
ve ödemeli TV hizmetlerini içeren paketler vasıtasıyla hâkim durumunu
kötüye kullandığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön
araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde
edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.01.2017 tarihli
toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli
bularak 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin
tespitine yönelik olarak TTNET A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına,
17-03/25-M sayı ile karar verdi.
Türk Hava Yolları (THYAO, Öneri "AL", Sınırlı Negatif): Türk Hava
Yolları'nın 2017 yılı Ocak ayına ait trafik verileri yayınlandı.
THY'nin yolcu sayısı, olumsuz hava koşullarının etkisiyle Ocak ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre %12 azalarak 4,1mn kişi olurken,
yolcu doluluk oranı 1,1 puanlık düşüşle %72,7 seviyesine gerilemiştir.
12 aylık verilere göre ise, yolcu sayısı bir önceki yılın aynı
aylarına göre %2,5 oranında artarak 62,8mn olarak gerçekleşmiştir.
Yolcu doluluk oranı ise 3,1 puan düşerek %74,6'ya gerilemiştir.
Ocak ayı yolcu sayısı özellikle yurtdışı yolcu satısındaki
azalmaya bağlı olarak düşmüştür. 2,2mn kişi olan yurtdışı yolcu sayısı
son 23 ayın en düşük seviyesindedir. Arz edilen koltuk km'sindeki
gerilemeye rağmen, ücretli yolcu km'sindeki geri çekilmenin daha
yüksek olması yolcu doluluk oranının düşmesine sebep olmuştur. 2017
Ocak ayında en düşük yolcu doluluk oranı %58,1 ile Orta Doğu
hatlarında olurken, en yüksek doluluk oranı %82,5 ile yurtiçi hatlarda
gerçekleşmiştir.
Vakıfbank (VAKBN, Öneri "EKLE", Nötr): Banka, 147 gün vadeli 200mn
TL ve 210 gün vadeli 100mn TL nominal değerli bonoların ihraç ve halka
arz edilmesi amacıyla SPK ve Borsa İstanbul'a başvuru yapıldığını
duyurmuştur.
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Öneri "EKLE", Nötr): Yapı Kredi Bankası
tarafından nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 141 gün vadeli
401.460.000 TL nominal değerdeki bononun ihraç edilebilmesi için
çalışmalara duyurulmuştur.
Ziraat Bankası: Ziraat Bankası'nın GMTN programı kapsamında
hazırladığı 25mn USD tutarındaki ihraç belgesi SPK tarafından
onaylanmıştır. EK olarak, yurtiçinde toplam 20 milyar TL nominal
tutara kadar bono ve/veya tahvilin halka arz edilerek ve/veya tahsisli
olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmesine
ilişkin başvuru da SPK tarafından onaylanmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Akaryakıt: Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'na (PÜİS) göre
otogazın litre fiyatında 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere 4 kuruş indirim yapıldı.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Bantaş Bandırma (BNTAS, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2016 yılı net
dönem karı 2015'e göre %13,9 artışla 4,2mn TL olmuştur.
Güneş Sigorta (GUSGR, Sınırlı Pozitif): Şirket 4Ç2016'da 18,1mn TL
kar açıklamıştır. Geçen yılın son çeyreğinde 91,4mn zarar
kaydedilmişti. Diğer yandan, yılın son çeyreğindeki genel teknik bölüm
dengesi 55,4mn TL iken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 56,7 gider
idi. 2016 yılının son çeyreğindeki kar rakamına rağmen Şirket 2016
yılını 50,8mn TL net zararla kapamıştır. 2015 yılındaki net dönem
zararı 162,6mn TL idi.
Kiler GYO (KLGYO, Sınırlı Pozitif): İstanbul Başakşehir'de yer
alan 8,6bin m2 büyüklüğündeki arsa üzerinde konut ve ticari alanlardan
oluşacak proje geliştirilmesi amacıyla, Kiptaş İstanbul Konut İmar
Plan Turizm Ulaşım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile Kiptaş -Başakşehir
Evleri İnşaatları'nın Arsa Satışı Karşılığı Gelir (Hasılat) Paylaşımı
Usulü ile Yapılması İşi'ne ait sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye
göre, KİPTAŞ'ın paylaşım oranı, sözleşme konusu arsa üzerindeki arsa
payına denk gelen hissesi için satış toplam geliri üzerinden %42
olarak belirlenmiştir. Kiler GYO tarafından gerçekleştirilecek olan
konut ve ticari alanlardan oluşacak projenin geliştirme ve tasarım
süreçleri çalışmalarına başlandığı duyurulmuştur.
Kristal Kola (KRSTL, Sınırlı Pozitif): Şirket ile Pınar Su Sanayi
ve Ticaret A.Ş (PINSU) arasında, Avcılar Köyü Altınoluk/Edremit
adresindeki tesiste Pınar Denge markası ile 200 ve 250 ml ambalajında
cam şişe doğal maden suyu, aromalı maden suyu "Fason Üretim
Protokolü" anlaşması imzalanmıştır. Maden suyu üretimi haricinde
şirketin üretimini yaptığı mevcut ambalaj ürünler ile ilgili, Pınar
Su Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından üretimi talep edilecek ürünlerin
üretilmesi hususunda anlaşmaya varılmıştır.
Orge Enerji (ORGE, Pozitif): Şirketin 2016 yılı son çeyrek net
dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %162 oranında artarak
8,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak da 2016 yıl toplam
net dönem karı 2015'e göre %140 oranında artarak 25mn TL'ye ulaşmıştır.
Tuğçelik Alüminyum (TUCLK, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2016 yılı
son çeyrek net dönem karı sadece 401bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bu
kar rakamı ile birlikte 2016 yılı toplam net dönem karı 10,9mn TL'ye
yükselmiş ve 2015 yılındaki 1,7mn TL'nin oldukça üzerinde
gerçekleşmiştir. "


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:05103.024
Değişim :  0,37% |  375,41
Açılış :  102.454  
Önceki Kapanış :  102.649  
En Yüksek
103.307
En Düşük
102.014
BIST En Aktif Hisseler
EGCYO 1,17 656.753 % 0,00  
AKGUV 1,88 4.961.474 % 0,00  
AVISA 13,30 9.713.539 % 0,00  
MAVI 40,90 24.380.822 % 0,00  
IZMDC 12,20 25.210.191 % 0,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2830 8,3246 % 0,21  
Frank 6,9859 7,0280 % -0,04  
Riyal 1,8085 1,8176 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -4,91  
Altın Gr. 378 378 -1,69  
Cumhuriyet 2.447 2.483 8,20  
Tam 2.518 2.547 8,40  
Yarım 1.229 1.245 4,10  
Çeyrek 615 623 2,10  
Gümüş.Ons 17,11 17,16 -0,07  
Gümüş Gr. 3,73 3,74 -0,03  
B. Petrol 35,22 35,22 0,09