ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)

25.10.2019 10:47
ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)


Deniz Yatırım ( http://www.denizyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Şirket Haberleri Analizi:
"ANACM: 3Ç19 Sonuçları beklentilerden daha iyi geldi
Anadolu Cam, 1.259 milyon TL gelir (Konsolide: 1.199 milyon TL,
Deniz: 1.186 milyon TL), 320 milyon TL FAVÖK (Konsolide: 287 milyon
TL, Deniz: 288 milyon TL) ve 171 milyon TL net kar (Konsolide: 118
milyon TL, Deniz: 135 milyon TL) olarak açıkladı. Hem şirketin
faaliyet karlılığı hem de sonuçlara bakıldığında sonuçlar
beklentilerin üzerinde geldi. Sonuçların hisse performansına olumlu
etki yapacağını düşünüyoruz.
- Toplam satış hacmi, üçüncü çeyrekte yıllık bazda %11 arttı (i)
Yurtiçi satış hacminde %5 artış (tatil sezonu, sıcak hava ve daha iyi
tüketici hissiyatı ile tetiklenen) ve (ii) yurtdışı satışlarda %16
artış (Türkiye'den yapılan ihracatın iki katına çıkarılmasıyla
tetiklenen).
- İhracat dahil Türkiye gelirleri yıllık bazda %55 artarken,
satışların maliyetleri yıl boyunca uygulanan doğal gaz ve elektrik
fiyat artışlarının yanı sıra, yabancı para cinsinden ham madde
giderlerinin de etkisiyle örn. Soda külü ve ambalaj malzemesindeki
artış nedeniyle ) %48 artış gösterdi. Brüt kar marjı 3Ç18’de %29 iken
3Ç19’da %33’e çıkmıştır.
- Türkiye dışı gelirleri bir öcenki yılın aynı dönemine göre %16
artarken, brüt kar marjını 3Ç19’da %3’lük yükselişle %35’e
çıkarmıştır. Faaliyet giderleri / satış rasyosu, yüksek lojistik
giderler, iç ulaşım maliyetleri ve Şişecam şirketlerinin 3. Taraf
satışlarından elde edilen gelirlerin bir yüzdesi olarak tahsil edilen
telif ücretindeki revizyon nedeniyle 200 bp artışla göstererek %17
seviyesinde gerçekleşmiştir.

TKFEN

3Ç19 Sonuçları Beklentilere Paralel
TKFEN 3Ç19’da 2,990.9 mln TRY net satış (-8% yıllık, -20%
çeyreklik), 401 mln TRY VAFÖK (+4% yıllık, -11% çeyreklik) ve 258 mln
TRY net kar (-44% yıllık, -35% çeyreklik) açıkladı. 3Ç19 finansal
sonuçları taahhüt tarafında beklentilerimizden daha iyi gelen marjlar
nedeniyle bizim beklentilerimizin üstünde, piyasa beklentisine paralel
gerçekleşti. Finansal sonuçların hisse fiyatına etkisinin nötr
olmasını bekliyoruz. Şirket bugün saat 16:30’da finansal sonuçlar ile
ilgili bir telekonferans düzenleyecek.
- Taahhüt tarafında FAVÖK yıllık bazda %33 artışla USD54 mln
olarak gerçekleşti, FAVÖK marjı ise aynı dönemde 5.1 puan artışla
%14.3 oldu. Diğer taraftan gübre segmentinde FAVÖK yıllık bazda %43
azalışla USD16 mln oldu, FAVÖK marjındaki gerileme ise 10 puan oldu.
Taahhüt segmentide ve gübre segmentinde gelirler dolar bazında
sırasıyla %12 ve %1 daralarak USD393 mln ve USD126 mln olarak
gerçekleşti.
- Taahhüt segmentinde USD393 mln gelir kaydedilirken yalnızca
USD195 mln değerinde yeni proje alındı, ancak muhasebe prensiplerinden
taahhüt portföyünde çeyreksel bazda düşüş sadece USD67 mln seviyesinde
kaldı.USD1.8 milyar seviyesinde yatay seyretti.
- Şirket hem taahhüt segmentinde hem de gübre segmentinde 2019
beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Taahhüt tarafında dolar
bazında gelir beklentisi %2 düşürülerek USD1.90 milyar olarak
güncellendi, FAVÖK marjı beklentisi ise %15.8’den %15.4’e düşürüldü.
Gübre segmentinde gelir beklentisi ise %3 düşürülerek USD713 mln oldu.
FAVÖK marjı beklentisi de %15.8’den %14.9’a düşürüldü.
- Şirketin konsolide net nakit pozisyonu yatay kalarak Eylül
sonunda TRY3.5 milyar olarak kaydedildi.

AKGRT

3Ç19 Finansal Sonuçları
- Aksigorta 3Ç19 finansallarında 90.8 milyon TL net kar açıkladı.
Şirketin kar rakamı geçen yıla kıyasla %31.4 oranında artarken, bir
önceki döneme göre ise yatay kaldı.
- Bu dönemde %49.2 ile özsermaye karlılığı önceki dönemlere benzer
bir performans gösterdi.
- 9 aylık dönemde Aksigorta’nın karı 259 milyon TL ile geçen yılın
aynı dönemine göre %57 oranında artış gösterdi. Bu artışın bir kısmı
prim üretimindeki yıllık %27.4 oranındaki artış ile açıklamak mümkün
ancak son 1 yıldaki yüksek faiz şirketin finansal gelirlerine oldukça
önemli bir katkı sağlamıştır.
- Ancak faizlerdeki gerilemenin finansal gelirler üzerindeki ilk
negatif sinyalini 3Ç19 sonuçlarında gördük. TCMB’nin 25 Temmuz’dan bu
yana %10’luk faiz indirimine bağlı olarak gerileyen mevduat
faizlerinin etkisi ile bu etkinin 4Ç19 ve takip eden dönemlerde daha
belirgin bir hale gelebileceğini düşünüyoruz.
- Bunun yanısıra son 1 yıllık dönemde ekonomik aktivitedeki yavaş
seyrin hasar frekanslarını da düşürerek şirketin (ve genel anlamda
hayat-dışı sigorta sektörünün) operasyonel karlılığına olumlu katkı
sağladığını da hatırlatmak isteriz. Bundan sonraki dönemlerde
ekonomişk aktivitedeki beklediğimiz toparlanma ile birlikte hasar
freekansının da artış trendine girerek operasyonel kar rakamı üzerinde
kısmen baskı oluşturabileceğini düşünüyoruz.
- Bu nedenlerden dolayı, her ne kadar 3Ç19 finansalları
beklentileri karşılamış olsa da, düşük faiz ortamının ve artmasını
beklediğimiz hasar frekansının hisse fiyatını baskılayabileceğini
düşünüyoruz.
- 4.69x F/K (son dört çeyrek toplamına göre) ve 1.91x F/DD (Eylül
2019’a göre) çarpanlarının yeterince cazip olmadığı görüşündeyiz.

TRKCM

3Ç19 Sonuçları beklentilerden daha iyi geldi
TRKCM 3Ç19 sonuçları: Satışlar 1,631 mln TRY (-2% yıllık, -6%
çeyreklik), FAVÖK 279 mln TRY (-5% yıllık, -7% çeyreklik) ve Net Kâr
169.9 mln TRY (-37% yıllık, -1% çeyreklik). Şirketin operasyonel
rakamları piyasa beklentileri ile paralel gelirken net kar piyasa
beklentilerinin üstünde gerçekleşti. Operasyonel karlılık
beklentilerimizi aşarken finansal sonuçların hisse üzerinde hafif
pozitif bir etkisinin olmasını bekliyoruz.
- Satışlar yıllık bazda TL cinsinden %2 daralırken Euro bazında %4
artışla EUR259 mln seviyesinde gerçekleşti. Satışlarda TL cinsinden
yaşanan gerilemenin (i) -%4 hacim etkisi, (ii) +%1 fiyatlama ve ürün
satışlarının ağırlığındaki değişiklik ve (iii) +%1 kur etkisi
nedeniyle gerçekleştiğini düşünüyoruz.
- Düz cam üretimi 3Ç19’da yıllık bazda %8 artışla 647 bin ton
olarak gerçekleşti (geçtiğimiz çeyrekte Bulgaristan’daki bakım
duruşunun bu çeyrekte yaşanmamasının etkisiyle), otomobil camı üretimi
hacmi ise yıllık bazda %6 geriledi. 3Ç19’da Satış hacmindeki toplam
gerileme %4 oldu.
- Yurt içi gelirler 4Ç18 ve 2Ç19’da yapılan fiyat artışları
sayesinde yıllık bazda %11 yükseldi. Ağustos sonunda yapılan %6.5’lik
fiyat artışı ise 4Ç19’dan itibaren etkisini göstermeye başlayacaktır.
Böylece 2019’da yapılan toplam fiyat artışı %11.5 seviyesine geldi.
- Yurt içi satış hacmi yıllık bazda %1 düşerken Rusya’daki
operasyonların gelirleri Ruble’nin TL’ye karşı değer kazanmasının
etkisiyle yıllık bazda %12 artış gösterdi. Avrupa tarafında ise
gelirler Euro bazında %19 TL bazında ise %22 geriledi.

EREGL

Beklentilere paralel 3Ç19 sonuçları
Ereğli Demir Çelik 3Ç19’da 6,416 milyon TL satış geliri (Piyasa:
6,667, Deniz: 6,652), 1,279 milyon TL VAFÖK (Piyasa: 1,226, Deniz:
1,253) VAFÖK ve 784 milyon TL net kar (Piyasa: 738, Deniz: 759)
açıkladı. Açıklanan sonuçlarının hisse fiyatı üzerindeki etkisinin
nötr olmasını bekliyoruz. Şirket bugün 17:00’da 3Ç19 sonuçlarını
değerlendireceği bir telekonferans düzenleyecek.
- Düşük talep nedeni ile şirketin satışları yıllık bazda %6
daralarak 1.93 milyon ton olarak gerçekleşti. Beklentimiz 1.99 milyon
ton seviyesinde idi. Sıcak elleçlenmiş yassı ürünlerin satış hacmi ise
yıllık bazda %8 oranında gerilemiştir. OcakAğustos 2019 döneminde
Türkiye çelik üretimi ve tüketimi yıllık bazda sırası ile %17 ve %28
gerileyerek 22 milyon ton ve 17 milyon ton olarak gerçekleşmişti.
Üretim hacmi de benzer şekilde %8 gerileyerek KKO’nın %91 ile
2016-2018 dönemindeki %97 seviyesinin altında kalmasına neden olmuştur.
- 3Ç19’da ihracatın toplam satış içerisindeki payı %17 ile, geçen
yılın aynı dönemindeki %23 seviyesinin altında kalarak ihracat hacmi
yıllık %29 daralma ile 330 bin ton olarak gerçekleşmiştir.Madde
- 3Ç19’da yassı ve uzun çelik satış fiyatları 583$/ton ve 501$/ton
olarak gerçekleşmiştir (Ocak-Eylül 2019: 594$/ton ve 500$/ton). 2018
yılında ortalama satış fiyatları ise yassı ve uzun çelik için 659$/ton
ve 579$/ton olarak gerçekleşmişti.
- Şirketin VAFÖK/ton rakamı bir önceki döneme göre %14 yıllık
bazda ise %43 daralarak 124$/ton olarak gerçekleşmiştir. Bu gerilemeyi
(i) zayıf talep koşullarına ve düşük satış fiyatlarıne ve (ii) 3Ç19’da
zirve yapan demir cevheri fiyatlarına bağlamak mümkün.Düşük talep
nedeni ile şirketin satışları yıllık bazda %6 daralarak 1.93 milyon
ton olarak gerçekleşti. Beklentimiz 1.99 milyon ton seviyesinde idi.
Sıcak elleçlenmiş yassı ürünlerin satış hacmi ise yıllık bazda %8
oranında gerilemiştir. Ocak-Ağustos 2019 döneminde Türkiye çelik
üretimi ve tüketimi yıllık bazda sırası ile %17 ve %28 gerileyerek 22
milyon ton ve 17 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Üretim hacmi de
benzer şekilde %8 gerileyerek KKO’nın %91 ile 2016-2018 dönemindeki
%97 seviyesinin altında kalmasına neden olmuştur.

TAVHL

3Ç19 Net Kar Beklentinin Üzerinde
TAV Havalimanları 3Ç19’da 247 mln EUR satış, 156 mln EUR VAFÖK ve
89 mln EUR net kar kaydetti. Satışlar ve VAFÖK bizim ve piyasa
beklentisine paralel gerçekleşirken, net kar rakamı beklentilerin
biraz üzerinde gerçekleşti. Sonuçların hisse performansı üzerinde
hafif olumlu etki yapmasını bekliyoruz.
- TAV Havalimanları tarafından işletilen havaalanları yolcu
trafiği (Atatürk Havalimanı dışarda tutulduğunda) yıllık %3 artış
gösterirken, yurtdışı yolcu trafiği aynı dönemde %13 artış gösterdi.
Bilindiği gibi iki önemli havayolu THY ve Pegasus kapasitelerini
yurtiçi yolcudan yurtdışı yolcuya doğru kaydırdılar. Yurtdışı yolcu
trafiğindeki kayda değer büyüme sayesinde şirket gelirleri %10 artış
gösterdi.
- Gelirler tarafında güçlü performansa karşın, hizmet
şirketlerinin marjlarının bu dönem baskı altında kalması sebebi ile
konsolide VAFÖK marjı yıllık 2,9 puan gerileyerek %63,1 olarak
gerçekleşti. Hizmet şirketlerindeki zayıf sonuçlar havaalanı
şirketlerindeki kuvvetli performansı aşağı çekmiştir.

SODA

3Ç19 Sonuçları Piyasa Beklentileri ile Paralel
Soda Sanayii 3Ç19’da TRY1,035mn gelir (Beklenti: TRY999mn, Deniz:
TRY1,005mn), TRY237mn VAFÖK (Beklenti: TRY223mn, Deniz: TRY252mn) ve
TRY151mn net gelir (Beklenti: TRY153mn, Deniz: TRY178mn). Sonuçlar
piyasa beklentileri ile paralel olsa da karlılık kalemleri bizim
beklentilerimizin aşağısında kaldı. Sonuçların etkisini nötr olarak
değerlendiriyoruz.
- Soda külü satış hacmi y/y %2 düşüşle 570 bin ton olurken,
ortalama fiyat/birim USD bazında %8 arttı. Krom y/y %7 geriledi
ortalama fiyat/birim USD bazında %11 düşüş gösterdi. Konsolide edilmiş
toplam kar 3Ç18’deki %45 düzeyinden 3Ç19’da %33 geriledi. Kimyasal
gelirler y/y %3.4 artışla TRY665mn düzeyindegerçekleşti, 3Ç19.
- Satılan mal maliyetleri aynı dönemde y/y %29 artarken, gecikmeli
doğal gaz zammı (Ağustos-Eylül, %50-%30) etkili oldu.
- Krom gelirleri y/y %3 düşerken, toplam kar marjı 3Ç18’deki
%57’den %37’ye geriledi."

Analizin tamamı için:

https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUK_BULTEN_-_25.10.2019.PDF

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:052.073
Değişim :  0,11% |  2,28
Açılış :  2.071  
Önceki Kapanış :  2.071  
En Yüksek
2.081
En Düşük
2.049
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
QNBFL 97,35 1.465.060 % 10,00  
PEGYO 1,32 29.212.179 % 10,00  
DOAS 50,00 197.446.001 % 9,99  
PKENT 350,60 28.638.161 % 9,99  
QNBFB 43,62 1.125.352 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4883 13,4993 % -0,15  
Euro 15,3477 15,4927 % 0,42  
Sterlin 18,4875 18,5802 % -0,34  
Frank 14,7777 14,8668 % -0,42  
Riyal 3,6016 3,6196 % -0,17  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.818 1,03  
Altın Gr. 792 792 -3,01  
Cumhuriyet 5.274 5.353 -13,00  
Tam 5.248 5.381 -12,92  
Yarım 2.537 2.603 -6,24  
Çeyrek 1.272 1.302 -3,12  
Gümüş.Ons 22,92 22,96 -0,01  
Gümüş Gr. 9,97 9,99 0,01  
B. Petrol 86,36 86,36 1,89