ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)

23.10.2020 10:51
ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)


Deniz Yatırım Tarafından Hazırlanan Şirket Haberleri Raporu:
"Hisse senetleri
Eregli Demir Celik
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY9.71
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 48%
Piyasa değeri TRY33,985 mln
EREGL Ereğli 3Ç20 VAFÖK beklentinin biraz üzerinde / hafif olumlu
Satışlar TRY8,153mln (Kons.: TRY8,481mln, Deniz: TRY8,907mln),
FAVÖK TRY1,638mln (Kons.: TRY1,492mln, Deniz: TRY1,624mln) ve net kar
TRY582mln (Kons.: TRY566mln, Deniz: TRY563mln) olarak gerçekleşti.
Operasyonel sonuçlar ve net kar beklentilerimize uygun gerçekleşirken,
VAFÖK rakamı piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde gerçekleşti.
3Ç20 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif olumlu
etki etmesini bekliyoruz. Ürün satış fiyatları beklentilerimizle
uyumlu gelişme gösterirken, gelirler beklentimizden bir miktar daha
düşük hacim sonucu tahminimizin biraz altında gerçekleşti. Ancak temel
operasyonel karlılık göstergesi – ton başına VAFÖK – ton başına 100
dolar olan beklentimizin %17 üzerinde 117 dolar olarak gerçekleşti.
Hisse son üç ayda endeksin %14 üzerinde getiri sağlarken, 2020
beklentisine göre 2017-19 dönemi ortalama çarpanı olan 5,2x’nin
üzerinde 4,8x’den işlem görmektedir. Şirket bugün saat 17:00’de bir
konferans görüşmesi ile sorulara cevap verecek.
Şirketin satış hacmi 2Ç20’ye kıyasla %10, 3Ç19’a kıyasla %15 artış
göstererek 2,2 milyon ton olarak gerçekleşti. 3Ç20 satış fiyatları
yassı ve uzun ürünler için ton başına 504 ve 445 dolar olarak
gerçekleşti. Yassı ürünler fiyatı çeyreksel bazda yaklaşık %5 düşüş
gösterirken, uzun ürünler fiyatı %2 düşüş gösterdi.
? Şirket 2020’nin en iyi operasyonel karlılık rakamını 3Ç20’de
elde etti. Ton başına VAFÖK üretimi ton başına 117 dolar olarak
gerçekleşirken, 1Ç20 ve 2Ç20’de sırasıyla 95 ve 103 dolar elde
edilmişti. Bu yükselişte artan satış hacmi ve kontrol altındaki
hammadde fiyatları etkili oldu.

Tav Havalimanlari

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY15.35
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 40%
Piyasa değeri TRY5,576 mln
TAVHL TAV Havalimanları 3Ç20 Sonuçları Beklentilere Paralel / nötr
TAV Havalimanları 3Ç20’de 87 milyon EUR gelir (Kons: 85 milyon
EUR), 27 milyon EUR VAFÖK (Kons: 27 milyon EUR) ve 50 milyon EUR zarar
(Kons: -45 milyon EUR) kaydetti. Sonuçlar beklentiler ile büyük ölçüde
uyumlu gerçekleşti. 2Ç20’de tüm havalimanları salgın sebebi ile
kapanmış iken, Türkiye havalimanları, Tunus ve Makedonya Temmuz ayında
yurtdışı uçuşlara açılmıştır. Zagrep salgın boyunca açık kalmıştır.
Gürcistan ve Medine Havaalanlarının kısmi açılışı gerçekleşmiş olup,
tam olarak Kasım ayında açılması beklenmektedir. Salgının havacılık
sektörü üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle hisse son altı aylık
dönemde endeksin %18 altında performans gösterdi. 3Ç20 sonuçlarının
hisse performansı üzerinde nötr etki yapmasını bekliyoruz.
Salgın sebebi ile 2Ç20’de yolcu trafiği sıfıra yakın bir seviyede
gerçekleşirken, 9A20’de TAV Havalimanları yolcu trafiği geçen yıla
kıyasla %71 daralmıştır (2019 rakamlarına Atatürk Havalimanı dahil
edilmemiştir). Eylül ayında Antalya ve Bodrum Havalimanları yurtdışı
yolcu trafiğinin geçen yılın %45 ve %59’üne kadar yükseldiğinden
birikmiş bir talepten bahsedebiliriz.
Şirket gelirlerinin ve operasyonel karlılığının önemli bölümünü
yer hizmetleri şirketi Havaş’tan elde etmiştir.
Şirket nakit giderlerini 2Ç20’de geçen yıla kıyasla %53 düşürerek
60 milyon EUR seviyesine çekmiştir. Nakit giderlerin %52’sini
oluşturan en önemli kalem personel giderleri geçen yıla kıyasla %59
oranında düşürülerek 31 milyon EUR olarak gerçekleşmiştir.
Şirketin net borç pozisyonu 1Y20 itibariyle 912 milyon EUR
seviyesinde yer almıştır. Bu rakama holding seviyesinde yer alan ve
ADP standartlarında nakit benzeri kabul edilmeyen 50 milyon EUR’luk
tahvil rakamı dahil edilmemiştir. Holding seviyesinde net nakit
pozisyonu 284 milyon EUR düzeyindedir.
Şirket 7 Mayıs tarihinde Kazakistan Almatı Havalimanı’nın %100
hissesini satın almak üzere bir konsorsiyum içinde ön anlaşma
imzaladı. TAV’ın en az %75 oranında hisseye sahip olması
beklenmektedir. İşlem firma değeri 415 milyon EUR ve kapanış tarihinde
20 milyon EUR borç pozisyonu tahmin edilmektedir. Havalimanının yolcu
trafiği 2012-19 yılları arasında ortalama %7 oranında artarken,
yurtdışı trafiği %5 oranında artmıştır. Almatı Havalimanı 2019 yılında
206 milyon EUR gelir ve %33 VAFÖK marjı yaratmıştır.

Tekfen Holding

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY15.00
Hedef Fiyat/Hisse TRY28.60
Getiri Potansiyeli 91%
HAO 48%
Piyasa değeri TRY5,550 mln
TKFEN Tekfen 3Ç20 sonuçları beklentilerin altında / olumsuz
Tekfen 3Ç20’de 2,7 milyar TL gelir, 10 milyon TL VAFÖK ve 15
milyon TL net zarar açıkladı. Şirketin karlılık rakamları hem bizim
hem de piyasa beklentisinin oldukça altında gerçekleşti. Şirket
taahhüt segmentinde 300 milyon TL VAFÖK zararı kaydetti. Şirket 2020
VAFÖK yönlendirmesini TL yönlü aşağı revize ederken, 2020 ortalama
dolar kur daha önceki 6.66’nin üstünde 6.99 olarak alındı ve taahhüt
VAFÖK’ü 371 milyon TL’den 69 milyon TL’ye düşürüldü. Sonuçlar
beklentilerin kayda değer şekilde altında gerçekleştiğinden, hisse
performansı üzerindeki etkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.
Taahhüt segmenti gelirleri 3Ç19’da 2,3 milyar TL seviyesindeyken,
3Ç20’de 1,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Düşüşün sebebi olarak hem
taahhüt portföyündeki düşüş hem de salgın sebebi ile projelerde daha
yavaş ilerleme kaydedilmesi gösterilebilir.
Gübre gelirleri 3Ç19’da 572 milyon TL seviyesindeyken, 3Ç20’de
1.016 milyon TL olarak gerçekleşti. Gübre VAFÖK marjı ise 3Ç19’da
%14,1 iken 3Ç20’de %19,4 olarak gerçekleşti.
Şirketin konsolide net nakit pozisyonu 2019 sonu itibariyle 560
milyon dolar iken, 9A20 itibariyle 115 milyon dolar seviyesinde
gerçekleşti.

Tumosan Motor Ve Traktor

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY11.16
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 29%
Piyasa değeri TRY1,283 mln
TMSN İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme / nötr
Şirketin daha verimli bir yapıya kavuşturularak kaynakların daha
spesifik faaliyet alanlarına yönlendirilmesi, Ar-Ge faaliyet
konularında daha etkin ve odaklanmış bir yapı kurulması amacıyla
bünyesinde bulunan Motor ve Traktör üretimine ilişkin ArGe Merkezi,
Ar-Ge hizmet işletmesini kısmi bölünme yolu ile % 100 iştiraki olan
TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye kısmi
bölünme yolu ile devredilmesi kararlaştırılmış olup, Genel Kurul'un
onayına tabi olmak üzere " İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde"
yapılmasına karar verilmiştir. Haberi hisse performansı üzerinde nötr
bir etki yapacağı düşüncesindeyiz.

Sabanci Holding

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY8.58
Hedef Fiyat/Hisse TRY11.20
Getiri Potansiyeli 31%
HAO 44%
Piyasa değeri TRY17,507 mln
SAHOL Temsa hisselerinin %50’sinin devralınması tamamlandı / nötr
Sabancı Holding, iştiraki ExSA ile PPF Group iştiraki PPF
IndustryCo B.V.’nin Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi
(Temsa) satın almasına dair gerekli izin ve onayların alındığını,
Temsa'nın sermayesinin %50'sini temsil eden payların Exsa tarafından
22.10.2020 tarihi itibarıyla devralındığını duyurdu. Haberin hisse
üzerinde önemli bir etkiye neden olmasını beklemiyoruz.
Sabancı Holding, 2019 yılı Mayıs ayında Temsa’yı 182 milyon 693
milyon TL karşılığında İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a
satmıştı. ? 2018 yılında 124 milyon USD ihracat gerçekleştiren Temsa
satın almanın ardından 2019 sonunda borçlarına karşılık bankaların
haciz uygulamaları nedeniyle geçici konkordatoya gitmiş ve üretimini
bir süre durdurmuştu.
Temsa’nın Sabancı Topluluğu (Sabancı Holding ve/veya iştirakleri)
ile Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF Group'un %50-50 ortaklığı
ile satın alınmasını değerlendirmek amacıyla niyet mektubu imzalandığı
17 Şubat 2020 tarihinde açıklanmıştı. 22 Mayıs 2020 tarihli açıklamada
ise Sabancı Holding’in iştiraki Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve
Araştırma A.Ş. (ExSA) ile PPF Group iştiraki PPF Beer Topholdco B.V.
(PPF) tarafından Temsa paylarının satın alınmasına karar verildiği
belirtildi."

https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUK_BULTEN_-_23.10.2020.PDF

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:002.014
Değişim :  -1,36% |  -27,87
Açılış :  2.056  
Önceki Kapanış :  2.042  
En Yüksek
2.066
En Düşük
1.984
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
RODRG 19,36 2.566.891 % 10,00  
KRTEK 10,78 82.594.996 % 10,00  
PKENT 325,80 99.063.474 % 9,99  
SANEL 8,71 6.624.486 % 9,97  
KAPLM 42,78 46.878.048 % 9,97  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 13,3390 13,3776 % -0,35  
Euro 15,1494 15,1936 % -0,33  
Sterlin 18,1970 18,2882 % -0,21  
Frank 14,5504 14,6380 % -0,41  
Riyal 3,5521 3,5699 % -0,48  
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.845 1.845 2,64  
Altın Gr. 793 794 -2,16  
Cumhuriyet 5.265 5.344 -10,00  
Tam 5.241 5.374 -6,07  
Yarım 2.533 2.599 -2,93  
Çeyrek 1.271 1.300 -1,47  
Gümüş.Ons 24,62 24,64 0,44  
Gümüş Gr. 10,57 10,58 0,14  
B. Petrol 88,77 88,77 0,33