***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

17.08.2016 20:11
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 299.316.988 286.237.638 145.928.692 138.410.386
Satışların Maliyeti
19 -266.355.605 -243.199.149 -133.171.001 -114.437.478
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.961.383 43.038.489 12.757.691 23.972.908
BRÜT KAR (ZARAR)
32.961.383 43.038.489 12.757.691 23.972.908
Genel Yönetim Giderleri
-14.193.289 -14.623.408 -6.960.870 -5.206.437
Pazarlama Giderleri
-525 -1.781 -304 -874
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.207.897 18.592.482 6.448.431 6.978.245
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.443.786 -16.954.927 -2.908.994 -8.304.453
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.531.680 30.050.855 9.335.954 17.439.389
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.784.496 3.463.780 4.621.138 2.555.255
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-15.431 -933.828 -15.156 -902.266
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
636.984 1.753.432 696.153 688.913
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.937.729 34.334.239 14.638.089 19.781.291
Finansman Gelirleri
20 134.058.276 126.961.841 73.123.363 35.039.134
Finansman Giderleri
20 -142.323.095 -152.597.055 -74.356.169 -48.808.070
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.672.910 8.699.025 13.405.283 6.012.355
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.294.997 -6.479.610 1.346.619 -5.475.459
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -639.933 -6.567.975 -639.933 -5.888.740
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -7.655.064 88.365 1.986.552 413.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.377.913 2.219.415 14.751.902 536.896
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.377.913 2.219.415 14.751.902 536.896
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 8.943.276 -103.462 5.639.215 -695.222
Ana Ortaklık Payları
22 13.434.637 2.322.877 9.112.687 1.232.118
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,12000000 0,02000000 0,08000000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 1.384.433 -8.063.535 985.461 -196.051 62.042.097 6.495.122 87.427.719 10.030.701 270.105.947 27.911.602 298.017.549
Transferler
3.870.494 6.160.207 -10.030.701
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.146 55.749.567 2.322.877 58.047.298 -103.462 57.943.836
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.074.034 118 7.260 -7.260 -1.073.916 684.152 -389.764
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
1.343.720 1.343.720
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 1.384.433 -9.137.569 985.461 -221.079 117.791.664 10.372.876 93.580.666 2.322.877 327.079.329 29.836.012 356.915.341
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 110.000.000 1.384.433 -9.137.569 1.165.542 -270.823 66.389.102 10.372.875 91.979.688 14.415.378 286.298.626 66.393.141 352.691.767
Transferler
19.196 14.396.182 -14.415.378 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 12.296 -69.467 -3.502.370 13.434.637 9.875.096 10.627.066 20.502.162
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
1.683.790 6.184.166 7.867.956 -8.674.419 -806.463
Dönem Sonu Bakiyeler
18 110.000.000 1.384.433 -9.137.569 1.177.838 -340.290 64.570.522 10.392.071 112.560.036 13.434.637 304.041.678 68.345.788 372.387.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.973.296 -98.579.108
Dönem Karı (Zararı)
22.377.913 2.219.415
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22 22.377.913 2.219.415
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.261.779 49.109.558
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.535.391 2.144.314
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-364.440 143.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.723.089 143.032
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.964.019
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-123.510
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.354.630
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.354.630
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-637.656 -1.762.959
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -637.656 -1.762.959
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 8.294.997 6.479.610
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.433.299
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.433.299
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
11 3.160.482 41.510.988
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -10.895.923 2.027.872
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.782.042 -135.634.036
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
67.823.467 -32.128.591
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,23 -681.903 811.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 68.505.370 -32.940.267
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.566.593 16.923.716
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
23 -8.028.880 22.869.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.537.713 -5.945.495
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -22.219.414 848.970.795
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -42.530.422 -21.619.976
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -8.990.174 -10.848.184
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.049.155 -47.145.788
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8,23 1.584.946 -410.598
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 464.209 -46.735.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 5.413.072
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -3.750.980 -870.750.947
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.773.175 13.961.268
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
23 -2.099.315 3.623.325
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.673.860 10.337.943
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 27.957.845 -30.657.173
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.369.261 -2.339.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16.552.636 -2.936.601
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.816.625 597.445
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.898.176 -84.305.063
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -14.924.880 -14.274.045
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-424.247 6.512.726
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
189.645 304.852
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 189.645 304.852
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.642.853 -349.944
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -5.277.955 -349.944
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -364.898
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 3.748.299
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 5.028.961 2.809.519
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.343.666 33.278.339
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.343.666 33.278.339
Kredilerden Nakit Girişleri
7 -4.343.666 33.278.339
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.205.383 -58.788.043
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.818.580 53.983.498
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.386.803 -4.804.545
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 52.860.078 26.013.925
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 71.246.881 21.209.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
22.377.913 2.219.415 14.751.902 536.896
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-57.171 -25.028 17.248 6.083
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 15.370 15.370
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -86.834 -31.285 6.190 7.604
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.293 6.257 -4.312 -1.521
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 17.367 6.257 -1.238 -1.521
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-3.074 -3.074
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.818.580 55.749.567 -2.919.209 7.664.322
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.818.580 55.749.567 -2.919.209 7.664.322
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.875.751 55.724.539 -2.901.961 7.670.405
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.502.162 57.943.954 11.849.941 8.207.301
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.627.066 991.852 6.177.731 -701.381
Ana Ortaklık Payları
9.875.096 56.952.102 5.672.210 8.908.682


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 71.246.881 52.860.078
Ticari Alacaklar
250.831.620 318.655.087
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,23 12.665.284 11.983.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 238.166.336 306.671.706
Diğer Alacaklar
83.066.113 63.533.491
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 63.187.187 55.158.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.878.926 8.375.184
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
11 119.756.274 100.697.342
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
119.756.274 100.697.342
Stoklar
9 162.085.708 119.555.286
Peşin Ödenmiş Giderler
34.458.243 25.468.069
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 34.458.243 25.468.069
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 3.371.141 3.449.407
Diğer Dönen Varlıklar
8.659.835 11.516.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.659.835 11.516.087
ARA TOPLAM
733.475.815 695.734.847
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
733.475.815 695.734.847
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
46.296 46.296
Diğer Alacaklar
83.790 49.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
83.790 49.819
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 23.469.070 22.831.414
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 194.382.259 190.031.939
Maddi Duran Varlıklar
14 30.949.568 27.658.421
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.042.573 1.098.830
Peşin Ödenmiş Giderler
119.700 5.148.661
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 119.700 5.148.661
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 15.487.905 23.372.318
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
21 5.888.627 11.622.332
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
271.469.788 281.860.030
TOPLAM VARLIKLAR
1.004.945.603 977.594.877
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 143.623.115 143.293.989
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 15.232.112 15.309.542
Ticari Borçlar
159.305.164 157.265.419
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,23 5.190.410 3.605.464
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 154.114.754 153.659.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 9.395.494 3.982.422
Diğer Borçlar
5.240.639 9.957.871
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 2.393.251 4.492.566
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.847.388 5.465.305
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
11 4.599.345 8.350.325
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
4.599.345 8.350.325
Ertelenmiş Gelirler
169.370.777 141.390.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 169.370.777 141.390.339
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 635.158 14.924.880
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.063.396 8.247.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 5.436.425 4.656.243
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 626.971 3.590.990
ARA TOPLAM
513.465.200 502.722.020
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
513.465.200 502.722.020
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 91.102.701 95.698.063
Ticari Borçlar
78.376 68.966
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 78.376 68.966
Diğer Borçlar
55.943
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
55.943
Ertelenmiş Gelirler
22.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
22.593
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.267.701 8.438.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 10.267.701 8.438.120
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 17.644.159 17.897.405
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.092.937 122.181.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
632.558.137 624.903.110
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
304.041.678 286.298.626
Ödenmiş Sermaye
18 110.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.384.433 1.384.433
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -9.137.569 -9.137.569
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
837.548 894.719
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 837.548 894.719
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 1.177.838 1.165.542
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -340.290 -270.823
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
64.570.522 66.389.102
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 64.570.522 66.389.102
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.392.071 10.372.875
Yasal Yedekler
18 10.392.071 10.372.875
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 112.560.036 91.979.688
Net Dönem Karı veya Zararı
22 13.434.637 14.415.378
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
68.345.788 66.393.141
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
372.387.466 352.691.767
TOPLAM KAYNAKLAR
1.004.945.603 977.594.877http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553519


BIST
18:052.750
Değişim :  0,98% |  26,82
Açılış :  2.730  
Önceki Kapanış :  2.724  
En Yüksek
2.763
En Düşük
2.707
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONTR 172,70 572.798.659 % 10,00  
OBASE 13,97 5.878.604 % 10,00  
CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.807.065 % 10,00  
YBTAS 26.070,00 772.172 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9180 17,9196 % 0,06  
Euro 18,2211 18,2749 % -0,54  
Sterlin 21,5663 21,6744 % -0,70  
Frank 18,5544 18,6662 % -0,69  
Riyal 4,7546 4,7785 % 0,04  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 -15,45  
Altın Gr. 1.022 1.023 -9,00  
Cumhuriyet 6.849 6.953 -24,00  
Tam 6.837 6.941 -49,00  
Yarım 3.331 3.393 -25,00  
Çeyrek 1.671 1.696 -12,00  
Gümüş.Ons 19,88 19,93 -0,27  
Gümüş Gr. 11,45 11,48 -0,16  
B. Petrol 94,46 94,46 0,34